Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Zastosowanie technologii RFID w firmie Spedycyjnej Wincanton – Raben Polska
234
post-template-default,single,single-post,postid-234,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zastosowanie technologii RFID w firmie Spedycyjnej Wincanton – Raben Polska

Zastosowanie technologii RFID w firmie Spedycyjnej Wincanton – Raben Polska

23:31 21 Luty w Zastosowania

Artykuł omawia zastosowania technologii RFID w firmie spedycyjnej Wincanton. W obecnych czasach każda firmia musi zagwarantować swoim klientom jak najlepsze warunki aby współpraca przynosiła korzyści obu stronom. W artykule został opisany proces wprowadzenia technologii RFID w firmie logistycznej. Wprowadzenie systemu pozwoliłoby uniknąć pomyłek oraz  przyśpieszyć cały proces związany z magazynowaniem, transportowaniem oraz przechowywaniem towarów. Zostały tu opisane poszczególne sfery związane z wprowadzeniem takich rozwiązań w spedycji. Dużym minusem systemu są koszty, które  prawie trzydziestokrotnie przewyższają obecną technologię dlatego na dzień dzisiejszy badania zostały przerwane.

Wprowadzenie

Wincanton jest wiodącym dostawcą rozwiązań z zakresu łańcucha dostaw w Europie. Firma zdobyła wysoką pozycję na rynku dzięki starannie zaplanowanej ścieżce rozwoju i dostosowywaniu usług do potrzeb Klienta na najtrudniejszych europejskich rynkach. Inwestuje w ludzi i nowoczesne technologie, by wprowadzać zmiany i stawiać czoła nowym wyzwaniom. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej świadczy usługi logistyczne dla Klientów w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Siedziba Wincanton w Polsce mieści się w Piasecznie, a działalność w tym kraju koncentruje się na świadczeniu wysokiej klasy usług zarządzania łańcuchem dostaw w sektorze FMCG (szybkozbywalnych dóbr konsumpcyjnych) sieci handlowych oraz branży detalicznej i motoryzacyjnej.Od obsługi pojedynczych obiektów do pełnego zarządzania łańcuchem dostaw: Wincanton oferuje usługi obejmujące zarówno magazynowanie, transport pojedynczych przesyłek, jak również dostarcza złożone usługi zarządzania łańcuchem dostaw. Wiarygodne rozwiązania: Firma chce osiągnąć doskonałość operacyjną w każdym sektorze działalności. Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko bieżące świadczenie usług, ale również wyprzedzenie oczekiwań klientów, dlatego też stale opracowywane są programy rozwoju produktów i usług.

 

Zarządzanie zmianą i zarządzanie ryzykiem

Wdrażanie nowych rozwiązań często wymaga przeprowadzenia zmian. Zmiana nie musi jednak oznaczać ryzyka. Klienci Wincanton korzystają z popartej doświadczeniem wiedzy o zarządzaniu zmianą, zarówno przy uruchamianiu działalności, ekspansji geograficznej, jak również usprawnieniu działalności operacyjnej i wdrażaniu nowych technologii. Firma Wincanton opracowywała wprowadzenie technologii RFID w swoich placówka na terenie całej Europy, w celu poprawy jakości oferowanych usług spedycyjno-magazynowych.

 

Testy odbywały się od 2 lat początkowo w głównej siedzibie Wincantona w Anglii następnie rozszerzono je na inne placówki. Przeprowadzone badania wypadły bardzo obiecująco jednakże 01. 06. 2011 roku firma Wincanton została przejęta przez lidera branży TSL Raben Polska. W związku z fuzją oraz niesprzyjającą koniunkturą gospodarczą i wysokimi kosztami wprowadzenia jak i użytkowania na chwilę obecną zaniechano dalszych prac nad wprowadzeniem tej technologii.    

 

Krótkie objaśnienie technologii  RFID w Logistyce


Rys. 1. Schemat działania systemu RFID

Źródlo: http://www.rfidjournal.com

Mikrochipy z możliwością komunikacji odgrywają coraz poważniejszą rolę w świecie logistyki. RFID umożliwia odczytywanie i przechowywanie danych bez kontaktu fizycznego lub wzrokowego. W branży logistycznej zapewnia zwiększoną efektywność i zmniejszenie kosztów w podstawowych procesach logistycznych. Przykładem jest śledzenie przepływu towarów w całym łańcuchu dostaw. Systemy RFID zasadniczo wykonują taką samą pracę, jak powszechnie używane kody paskowe: dostarczanie informacji o produkcie, o zawartości palety lub o całych zasobach magazynowych. Najważniejsza cecha RFID jest uwidoczniona w ich nazwie: Radio Frequency Identification technologia oparta na falach radiowych. W odróżnieniu od kodów paskowych informacja nie musi być odczytywana przez laser, co jest nieco pracochłonne. Cały proces przebiega za pośrednictwem transmisji radiowej – błyskawicznie, automatycznie i bez bezpośredniego kontaktu fizycznego.

 

Znaczenie technologii RFID w transporcie

Tag identyfikujący pojazd

Rys.2. Odbiornik identyfikujący pojazd

Źródło: Grafika Google

Firma Wincanton posiada około 300 samochodów ciężarowych o ładowności 24 ton oraz ok 450 samochodów dostawczych ładowność 5 ton na terenie Polski. Posiadamy  20 oddziałów w całym kraju pomiędzy którymi są dostarczane towary. Każdy odział ma bezpośrednie połączenie tzw. Stałe linie, które  dostarczają towar do magazynów. Firma nosi się z zamiarem usprawnienia, identyfikacji   jednostek transportowych tak aby móc w szybki sposób zidentyfikować pojazd. Czy jest to kontener, plandeka, Izoterma a może chłodnia. Jest to bardzo ważne ponieważ firma Wincanton ma bardzo szeroka gamę klientów a co za tym idzie każdy klient ma swoje wymagania odnośnie transportowanych towarów. Bardzo ważną kwestią jest rozwiązanie tego problemu ponieważ w firmie występuje podział na przesyłki non food, food oraz inne. Wprowadzenie systemu RFID pozwoliło by uniknąć pomyłek oraz przyśpieszyło odbiory i dostawy towarów do klientów finalnych. Kolejnym istotnym problemem jest rozliczanie kierowców. Każdy oddział ma własny system rozliczania swojego taboru co sprawia liczne pomyłki oraz błędy wynikające z braku informacji odnośnie z jakiego oddziału przyjechał dany transport i po jakich stawkach za km pracuje dany przewoźnik. Zastosowanie tagów RFID było by tu idealnym rozwiązaniem ponieważ każdy kierowca miał by zakodowane na swoich tagach HUB rozliczający ilość przejechanych km oraz stawkę za jaką jeździ. Takie rozwiązanie ułatwiło by pomyłki w rozliczanie przewoźników jak i pracę działu księgowości która miała by 100% pewność w fakturowaniu. Następnym problemem jest przypisanie kierowcy do danego pojazdu ponieważ często zdarza się zamiana danych kierowców na inny środektransportu a to powoduje problem przy załadunku towaru u klienta czyli tzw. Twardej awizacji oraz odpowiedzialności za dostarczenie towaru o określonym czasie i komplecie. Wprowadzenie systemu RFID w transporcie   bardzo ułatwiło by pracę ponieważ samochody zostały by identyfikowane na bramach wyjazdowych jak i  wjazdowych z danego oddziału poprzez odczyt identyfikatora RFID umieszczonego w  na pojeździe lub  wewnątrz niego. Czytnik RFID i są instalowane najczęściej na bramach wjazdowych lub na ścianie budynku(magazynów). Pojazd oznakowany elektronicznym identyfikatorem zbliżający się do bramki zostaje automatycznie zweryfikowany przez czytnik (a dokładnie numer identyfikatora zapisany w bazie danych), co powoduje otwarcie szlabanu. Samo zdarzenie może być zarejestrowane w systemie lub nie – w zależności od potrzeb. W prostych rozwiązaniach celem systemu może być jedynie zautomatyzowanie procesu kontroli wjazdu/wyjazdu dla pojazdów mających stałe zezwolenie na korzystanie ze strefy i wówczas system sprawdza tylko, czy pojazd jest w bazie. W bardziej zaawansowanych rozwiązaniach w bazie danych można zapisywać każde zdarzenie, rejestrując tym samym ilość wjazdów każdego pojazdu, czas przebywania czy całkowitą ilość pojazdów znajdujących się w strefie. Te rozwiązania bardzo pomogły by w identyfikacji pojazdów które zostały załadowane i wypuszczone z danego magazynu co pozwoliłoby na określenie przybliżonego czasu dotarcia do celu. Drugi rodzaj aplikacji, czyli identyfikacja jednostek transportowych, takich jak naczepy, cysterny, wagony, kontenery związana z procesem logistycznym, który dotyczy tego obiektu – np. załadunek, wypełnienie, waga, przegląd serwisowy – to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, spedycyjnych.

 

Firma Wincanton jest już po pierwszych próbach wprowadzenia tego systemu w swojej firmie. Próby miały miejsce w Anglii, zostały przyjęte przez kierownictwo firmy z bardzo wielkim optymizmem i entuzjazmem . Nad wieloma detalami trzeba jeszcze pracować i je ulepszać jednakże próby te są wielce obiecujące. Na pewno w niedługim czasie wprowadzimy te rozwiązania w każdym oddziale naszej firmy na całym świecie. Ułatwi to pracę naszym pracownikom, przewoźnikom a pomyłki i terminowość dostaw będzie na najwyższym poziomie. Te słowa po odbytym teście powiedział właściciel firmy Bob Bechtold. Jednakże całość przedsięwzięcia jest objęta tajemnicą.  

 

Obsługa procesów magazynowych

Rys.3. Strefa magazynowania

Źródło: Opracowanie własne

Magazyn firmy Wincanton posiada powierzchnie magazynową o wielkości 360 000 m². Jest bardzo rozbudowanym posiada 30 rap przeładunkowych transportu dalekiego oraz 10 ramp transportu bliskiego. Posiada wiele funkcji takich jak składowanie wysokie, niskie, kompletacja towaru. Jest magazynem przeładunkowym czyli dostarczany towar jest rozładowywany lub przeładowany na magazynie  na inny środek transportu po czym następuje transport odpowiedniego towaru do klienta finalnego. Wielu klientów współpracującymi z naszą firmą wynajmuje miejsce składowania swoich wyrobów gotowych które są składowane w odpowiednich warunkach oraz miejscach specjalnie przygotowanych do tego celu. Proces magazynowy jest bardzo złożony i wymaga nie tylko odpowiedniego przygotowania pod względem wiedzy, ale również sprawnego organizacyjnie planu działania, według którego ładunek zostanie dostarczony i wydany z magazynu w stanie nie zmieniającym jego cech i właściwości. Funkcja naszego magazynu jest proces technologiczny, który ma za zadanie:

  • przyjmować ładunki,
  • składować ładunki
  • kompletować ładunki
  • wydawać ładunki
  • przechowywać ładunki

Najnowsze technologie pomagające w funkcjonowaniu magazynu Wincanton (system SKK WMS).Systemy magazynowe coraz szerzej wykorzystują systemy automatycznej identyfikacji. Kody kreskowe, RFID i technologia głosowa to narzędzia, które usprawniają pracę w wielu magazynach.

 

RFID w magazynie


Rys.4. Magazyn Wincanton/Raben

Źródło: Opracowanie własne


Dzięki nim operacje magazynowe, takie jak: przyjęcie i wydanie towaru, inwentaryzacja czy kompletacja towarów do wysyłki wykonywane są szybciej, bez błędów i pomyłek, praca w magazynie jest wygodniejsza, a informacja, która jest potrzebna do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest dostępna, precyzyjna i aktualna. System SKK WMS jest systemem dedykowanym dla firmy Wincanton do pomocy oraz wspierania procesów magazynowych związanych z obrotem towarów, identyfikacją towaru w transakcjach magazynowych przyjęć i  wysyłek. W systemie takim jak ERP przedsiębiorstwa identyfikuje, przydziela i rozlicza zadania dla pracowników magazynu. Następnym wsparciem systemu SKK jest proces inwentaryzacji oraz zarządzania przestrzenią magazynową. Wszystkie czynności, które odbywają się w magazynie są rejestrowane w rzeczywistym czasie przez komputery z czytnikami kodów kreskowych i bezprzewodowe sieci radiowe. Cały system jest tak zaprojektowany aby odzwierciedlał podział magazynu na odpowiednie lokalizacje, poprzez definiowanie grup towarowych oraz stref składowania. Dzięki temu jest pomocny w tworzeniu zasad składowania określonych grup towarowych w odpowiednich strefach magazynu. Pomaga oznakować towaru etykietami z identyfikatorem SSCC lub identyfikatorem rodzaju towaru i kodu partii towaru dla towarów luzem. Zakłada składowanie w opakowaniu SSCC jednorodnego towaru. Podczas procesu wydania towarów, system wskazuje miejsca składowania szukanego towaru wydatnie przyśpieszając zebranie towaru do wydania.

 

Inwentaryzacja

Kolejnym ważnym czynnikiem jest moduł inwentaryzacji magazynu. Możliwa jest inwentaryzacja całego magazynu lub wybranie do spisu fragmentu magazynu. Zarówno w trakcie spisu jak i po jego zakończeniu dostępne są raporty różnic spisowych.

 

Co? Gdzie? Kiedy? pełna historia towaru

Program jest tak skonstruowany aby można było sprawdzić historie obrotu danego towaru w magazynie i kierunki jego wydań. Na potrzeby śledzenia historii wysyłek prowadzona jest kartoteka kontrahentów. Jest to bardzo ważna funkcja programu ponieważ pozwala zaoszczędzić czas jak i pieniądze. Pracownicy magazynu nie muszą szukać danego towaru w magazynie ani wertować stert papierów. System lokalizuje daną przesyłkę i widzimy pełną  historię towaru co się z nim działo. System posiada również dodatkową funkcję o nazwie baza śledzenia przesyłek. Jeśli dany towar wyjechał z magazynu jesteśmy w stanie zlokalizować jego miejsce a także po dostarczeniu towaru do klienta przełyka zostaje zamknięta SMS. Jest to potwierdzenie iż towar dojechał do klienta na czas orz bez żadnych uszkodzeń. Ważną informacją jest to, iż towar który trafia do jednego z naszych magazynów jest oklejany specjalnymi etykietami. Każdy klient, który decyduje się współpracować z firmom Wincanton jest zintegrowany z systemem. Zadaniem naszych klientów jest drukowanie i oklejenie towarów etykietami, na których zawarte są informacje o miejscu docelowym gdzie  trafić ma przesyłka, jej wadze, dodatkowych informacjach takich jak: składowanie czy jest to towar szczególnej ostrożności (ADR) jakiej klasy, dokładny adres rozładunku, numer przesyłki, wz, data dostarczenia.

Bibliografia:

www.wincanton.pl

www.skk.com.pl

www.logistyka.pl

www.swo.ae.katowice.pl

Magazynowanie i dystrybucja nr 6/2011 – czasopismo branżowe

Logistyka nr 8/2010 – czasopismo branżowe

 

Autorzy:

Piotr Metryka

Bartłomiej Kubler

Tags: