Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Wykorzystanie technologii RFID w łańcuchu dostaw
5805
post-template-default,single,single-post,postid-5805,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Wykorzystanie technologii RFID w łańcuchu dostaw

Wykorzystanie technologii RFID w łańcuchu dostaw

09:36 05 Maj w Biznes, EPCGlobal

Wykorzystanie technologii RFID w łańcuchu dostaw -korzyści i wyzwania

W dzisiejszym łańcuchu dostaw technologia RFID staje się istotna. Opublikowano wiele badań oraz artykułów na temat RFID. W tym badaniu przeanalizowaliśmy główne wyzwania, przed którymi stoją firmy na etapie wdrażania, a także omawiamy owocne korzyści płynące z błogosławieństw tej technologii. RFID jest uważany za podstawę procesu wymiany informacji w łańcuchu dostaw; Ponieważ wymiana informacji w czasie rzeczywistym odgrywa istotną rolę w łańcuchu dostaw, a dzięki najnowszym informacjom i informacjom w czasie rzeczywistym, firmy mogą zminimalizować nadchodzące ryzyko i zmaksymalizować rentowność łańcucha dostaw od końca do końca. Niektóre zagrożenia obejmują; efekt bullwhip, dokładne planowanie i prognozowanie. Istnieje również kilka korzyści związanych z technologią RFID, w tym; redukcja zapasów, spełnienie wymagań klienta / obsługa klienta i zadowolenie itp.

Wprowadzenie

Zastosowanie RFID i EPC w dostawach ma duży potencjał w zakresie poprawy wydajności i skuteczności w rozwiązywaniu problemów łańcuchów dostaw. EPC to idea przechowywania identyfikatorów nad chipami, a następnie umieszczanie tych chipów nad etykietami i ze względu na te etykiety, obiekt można łatwo zidentyfikować. Technologia RFID jest nowa i znacząco wykorzystywana w łańcuchu dostaw w celu obliczenia zapasów dokładnie w czasie rzeczywistym (skrócenie czasu przetwarzania i pracy). Największą zaletą RFID jest widoczność, lepszą widoczność można osiągnąć dzięki RFID od producenta do dystrybutorów, a wreszcie do sklepów detalicznych. Nie ma wątpliwości, że RFID może pomóc szerokiej gamie firm i osobom fizycznym, takim jak szpitale, producenci, dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni w całym łańcuchudostaw, aby zrealizować znaczący wzrost wydajności i efektywności. W tym artykule badawczym odpowiemy na następujące pytania:

 1. W łańcuchu dostaw, które procesy będą miały wpływ na wykorzystanie RFID i gdzie RFID ma potencjał generowania największych wartości biznesowych?
 2. Jakie są możliwości RFID w zapewnianiu prywatności, bezpieczeństwa i integralności procesów, jednak ułatwiając wymianę informacji z dostawcami i klientami oraz uzyskując konkurencyjne korzyści?
 3. Jakie są główne przeszkody i sugestie dotyczące przyjęcia i wykonania technologii RFID?

Badamy podstawowe elementy RFID jako części łańcucha dostaw szerokiej strategii, które bezpośrednio pomagają i wspierają efektywność i skuteczność SCM. Zbadamy odpowiednie procesy biznesowe w SC, których dotyczy RFID, i rozpoznamy procesy, w których RFID odgrywa istotną i krytyczną rolę w tworzeniu wartości dla biznesu. W szczególności zwrócimy uwagę na korzyści płynące z RFID, a także przeszkody i zalecenia dotyczące przyjęcia i wykonania RFID w kontekście zintegrowanych i współzależności procesów S.C.

Powiązana praca

Według wielu badaczy, w tym; (Gunasekaran i Ngai, 1); (Karkkainen, 2); (Lee i Ozer, 3); (Singh, 4); (Khan, S.A.R, 5); (Khan, S.A.R i in., 6) technologia RFID zwiększa widoczność i wydajność łańcucha dostaw. Technologie RFID dostarczają informacji w czasie rzeczywistym, a dzięki informacjom w czasie rzeczywistym kierownictwo może podjąć decyzję we właściwym czasie (Anckar i D’oncau, 7; Clarke, 8) W świetle Lee i Ozera 3, RFID ma znaczny potencjał w inne obszary działalności, w tym; obsługa posprzedażna, zarządzanie produkcją i całkowitym cyklem życia produktu. RFID to nowoczesna i najnowsza technologia. Dzięki tej technologii łatwo można zidentyfikować dowolny obiekt, w tym; produkty, towary, ludzie itp. technologia RFID obsługuje szeroki zakres aplikacji – od zarządzania zasobami i śledzenia po produkowane produkty i usługi dla klientów do kontroli dostępu i automatycznych płatności. W przypadku przedsiębiorstwa każdy system RFID ma wyróżniające się komponenty, dzięki czemu może obsługiwać określony proces biznesowy. W zależności od zastosowania w branży i przedsiębiorstwa w branży, system RFID może być złożony, a wykonanie może być bardziej złożone.
Zgodnie z (Karygiannis i in., 9) system RFID może składać się z trzech podsystemów, jak pokazano na rysunku: 1.

 1. Podsystem RF, jego identyfikacja i powiązane transakcje z wykorzystaniem komunikacji bezprzewodowej
 2. Podsystem przedsiębiorstwa, który obejmuje komputery z wyspecjalizowanym oprogramowaniem, które mogą przechowywać, przetwarzać i analizować dane uzyskane przez transakcje podsystemu RF, aby dane były przydatne w obsługiwanym procesie biznesowym.
 3. Podsystem między przedsiębiorstwami, który łączy podsystemy przedsiębiorstwa, gdy wymagane informacje są dzielone między granice firmy.

Każdy system RFID zawiera podsystem RF, który składa się z czytników i znaczników. W wielu systemach RFID podsystem jest obsługiwany przez podsystem przedsiębiorstwa; nazywane middleware, usługi sieciowe i systemy analityczne. Jednak w aplikacji łańcucha dostaw elementy i produkty oznaczone etykietami RFID mogą być śledzone podczas całego cyklu życia; od produkcji do ostatecznego zakupu wyrobów gotowych. Podsystemy przedsiębiorstwa to oprogramowanie i komputer, które wykorzystują informacje przechowywane na tagach RFID. Odgrywa on bardzo istotną rolę, w zależności od kontekstu branżowego, ale zazwyczaj frontowy komponent zarządza antenami, czytniki i komponent warstwy pośredniej kieruje te informacje do serwerów, które obsługują szkieletowe aplikacje bazodanowe. Na przykład. w kontekście produkcji oprogramowanie przedsiębiorstwa będzie musiało zostać poinformowane o RFID na wielu poziomach w zależności od tego, jak daleko w dół do produkcji i do łańcucha dostaw jest realizowany RFID.

Technologie oprogramowania pośredniego są podzielone na trzypoziomy:

 1. Aplikacje, które rozwiązują problemy z łącznością, a także monitorowanie w poszczególnych branżach pionowych.
 2. Menedżery aplikacji, które łączą różne aplikacje w przedsiębiorstwie.
 3. Bracia z urządzeń, którzy łączą aplikacje z urządzeniami takimi jak maszyny produkcyjne, a także czytelnicy RFID (Rockwell Automation, 2004). Centrum auto ID w MIT opracowało program „savant” do zarządzania ogromną ilością danych, które mają być zbudowane za pomocą czytników RFID (Asif i Mandviwalla, 10). W złożonym scenariuszu produkcji, np. Czytelnicy będą zbierać ciągłe dane tagów, które mogą zawierać błędy, takie jak odczyty fantomowe i duplikaty, itp. Zadaniem Savanta jest czyszczenie i filtrowanie danych po tych procesach, przekazywanie danych w czasie, aby uniknąć przytłaczających aplikacji korporacyjnych. Aplikacje mogą się różnić w zależności od interakcji z RFID. Niektórzy traktują RFID jako skanowanie kodów kreskowych lub danych z kluczem. Zakres zastosowania RFID sięga od produkcji i dystrybucji towarów, takich jak samochody i różne komponenty, do bicia banknotów, eksploracji ropy naftowej i operacji portowych, między innymi (Angles, 11; Khan, S.A.R i Dong, Q., 12). Technologia RFID to technologia AIDC, która wykorzystuje pola elektryczne o częstotliwościach radiowych do identyfikacji, uwierzytelniania lokalizacji oraz automatycznego gromadzenia danych i transmituje oraz obsługuje szeroki zakres zastosowań. Technologia RFID ma możliwość udostępniania informacji poza granicami organizacji, takich jak aplikacje łańcucha dostaw.
Architektura między przedsiębiorstwami

W Japonii technologia chipów RFID stała się de facto standardem w ciągu ostatnich pięciu lat, karty kredytowe posiadające RFID są używane przez miliony ludzi dziennie do podróży, zakupów itp. W roku 2004, technologia chipu RFID firmy Sony Felica, zaczynała integrować się z telefonami komórkowymi, a dziś właściciele tych telefonów komórkowych mogą dokonywać zakupów kartą kredytową w sklepach. Tokijskie metro i autobusy wprowadzają wspólną kartę podróży opartą na platformie Felica. System Pasmo będzie interoperacyjny z firmą kolejową East Japan. Karta Suica pozwala prawie 35 milionom ludzi, którzy mieszkają w mieście Tokio, na podróżowanie ponad 100 liniami kolejowymi oraz setkami linii autobusowych tylko za pomocą karty. Płatności dotykowe pomagają i wspierają pracę na odległość kilku centymetrów, a wykonanie każdego z nich zajmuje 0,1 sekundy. Ponadto technologia stanowi podstawę dla karty metra ośmiornicy w Hongkongu, która przekształciła się również w system płatności elektronicznych, a w Singapurze, karcie transportowej ez-link. Felica korzysta również z Shenzhen Transcard, ale jeszcze nie przełamał się on znacząco na rynku Ameryki Północnej lub Północnej. Według (Mears, 13) firma Schiff Nutrition International jest w trakcie wdrażania technologii (RFID) w celu kontynuowania współpracy ze swoim klientem (Wal-Mart). W roku 2003 Wal-Mart rozpoczął ustalanie ścisłego terminu dla wszystkich dostawców na wdrożenie technologii RFID. Jednak twierdzono, że tagi są bardzo drogie, a ich wygląd nie doda żadnych oszczędności, których spodziewał się Wal-Mart. Ponieważ wielu dostawców skarżyło się na wyższy koszt wykonania; ale spodziewano się, że projekt przyczyni się do ustanowienia silniejszych powiązań w łańcuchu dostaw i zminimalizuje koszty całego systemu oraz poprawi wydajność. Międzynarodowa korporacja Data oszacowała, że ​​rynek RFID dla powiązanych usług wdrożeniowych, konsultingowych i zarządzanych powinien wzrosnąć o 47% w roku 2004 i osiągnie 2 miliardy dolarów na całym świecie do roku 2008.

Według McCathie i Michaela (McCathie i Michael, 14; Khan, SAR i Dong, Q., Zhang, Y. 15) rozwój standardów kodów kreskowych od zastrzeżonych do globalnie akceptowanych otwartych standardów odegrał kluczową rolę w szerokim świecie akceptacja technologii. W związku z tym, aby być skutecznym, muszą istnieć również przepisy i standardy w przypadku RFID. Na przykład kilka firm utrzymujących, instalowanie systemu technologii RFID było głównym i często decydującym czynnikiem w umiejscowieniu technologii RFID w sektorze komercyjnym.

Metodologia

Badając wydajność i skuteczność technologii RFID, rozważamy następujące 8 kluczowych procesów (Cooper i in., 16); (Croxton i in., 17). To rozwinęło proces zarządzania łańcuchem dostaw. Procesy te tworzą ramy dla różnych aspektów taktycznych i strategicznych problemów pokazywanych w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

 1. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM): ułatwienie struktury relacji z klientami i utrzymanie, zarządzanie i rozwijanie takich relacji. Identyfikuje grupy klientów docelowych jako część misji biznesowych i umów zawieranych z kluczowymi klientami. Raport o wydajności oblicza również wpływ finansowy na głównych klientów i rentowność.
 2. Zarządzanie obsługą klienta (CSM): dostarcza informacji o klientach, na przykład: dostępność produktu, informacje w czasie rzeczywistym i dane wysyłki między firmą a klientem.
 3. Zarządzanie popytem (DM): wymóg klientów w zakresie możliwości zaopatrzenia firmy. Dodałoby to prognozy popytu, zarządzania popytem i wszystkimi innymi wynikami firmy.
 4. Zarządzanie realizacją zamówień (OFM): zapewnia integrację planów logistycznych, marketingowych i produkcyjnych firmy. Wymagałoby to zarządzania partnerstwami przez firmę, aby spełnić wymagania klienta.
 5. Zarządzanie przepływem produkcji (MFM): wsparcie i pomoc w wytwarzaniu produktów i budowaniu elastyczności produkcji wymaga obsługi rynków docelowych. Wymaga zarządzania przepływem przedmiotów, a także utrzymania elastyczności.
 6. Zarządzanie relacjami z dostawcami (SRM): jak firmy komunikują się ze swoimi dostawcami. Podobnie jak CRM, zarządzanie partnerstwem musi ustanowić kluczową relację z kluczowymi dostawcami, potencjalnie zapewniając przewagę konkurencyjną.
 7. Rozwój produktu i komercjalizacja: zapewnia rozwój nowych produktów poprzez integrację dostawców i klientów, minimalizując czas wprowadzania produktu na rynek. Rozwój produktów na czas jest ważny dla sukcesu firmy.
 8. Zarządzanie zwrotami: stanowi kluczowy element utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy. Pozwala firmie monitorować poprawę wydajności i identyfikować wartościowe projekty związane z produktami.

Wybraliśmy również i zidentyfikowaliśmy cztery kolejne procesy, które obejmują realizację zamówień, zarządzanie popytem, ​​zarządzanie przepływem produkcji i zarządzanie zwrotami, w których technologia RFID odgrywa znaczącą rolę, a także generuje największą wartość. Według Keena i Mackintosha (Keen i Mackintosh, 18), definiuje po raz pierwszy , wolność procesu, jako te procesy z możliwością dodawania wartości w całym łańcuchu dostaw poprzez umożliwienie mobilności kluczowych czynników. Te kluczowe i krytyczne czynniki to ludzie, dokumenty, działania biznesowe, komunikacja i informacje, które są wymagane do bardziej efektywnego projektowania procesów biznesowych. Według Angels [11], technologia RFID ma potencjał, aby dać ważną i krytyczną swobodę, która uwolni znaczną pracę ludzką od pewnych przepływów pracy, a także ułatwi możliwość udostępniania zaktualizowanych i najnowszych informacji wszystkim zainteresowanym stronom łańcucha wartości. Skupimy się na strategicznych i długoterminowych korzyściach technologii i wartości biznesowych RFID. Poza tym opracujemy również przeszkody, które napotykają podczas procesu realizacji, a także zalecenia dotyczące płynnego wdrożenia technologii RFID, w szczególności, gdy firma rozszerza swój łańcuch dostaw na wyższy poziom (dostawców), a także na niższy szczebel (klienci). Jak ich integracja (zewnętrzna), musi zyskać na planowaniu wydajności w wydajności.

Technologia RFID

W roku 1990 firma (IBM) tworzy organizacje o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie logistyki, zaopatrzenia, produkcji i realizacji. (Field, 19) W roku 2002 firma wprowadziła te wszystkie jednostki pod parasol zintegrowanego łańcucha dostaw. Podział ten został poparty wsparciem w celu zminimalizowania kosztów i zwiększenia zdolności reagowania w ciągu jednego roku. Firma musiała zrównoważyć 2 sposoby obliczania wydajności łańcucha dostaw:

 1. Skuteczność (szybkość reakcji i elastyczność)
 2. Wydajność (minimalizacja kosztów)

W artykule badawczym (Field, 19), czytamy, że wysiłki związane z optymalizacją łańcucha dostaw zmusiły firmę IBM do znalezienia możliwości zrównoważenia wydajności i skuteczności, gdyby nastąpiły wszystkie wymiary:

 1. Dane zebrane w kilku punktach łańcucha dostaw
 2. Procesy biznesowe związane z łańcuchem dostaw
 3. System informacyjny, którego dotyczy
 4. Firmy zaangażowane w realizację kilku praktyk biznesowych.

Jeśli chodzi o obliczanie wydajności i skuteczności, firmy musiały mieć jasny obraz kluczowych procesów łańcucha dostaw i miarę wydajności w każdym z procesów. Organizacje z kilku branż, takich jak FMCG, elektronika użytkowa, produkcja, znajdują się w fazie rozwoju / rozwoju w zakresie najnowszych technologii wykorzystujących RFID i EPC. Ta nowa technologia rozszerzy możliwości firmy w zakresie rejestrowania dokładnych informacji o lokalizacji i stanie obiektów fizycznych w granicach łańcucha dostaw. Krok wykonania w Wal-Mart był wolniejszy niż gigantyczny detalista i przewidywany ze względu na niewystarczającą infrastrukturę SC dla technologii RFID, a także koszt wykonania technologii. W naszych badaniach omówimy infrastrukturę łańcucha dostaw i powiążemy ją z podsystemami między przedsiębiorstwami systemów technologii RFID. Głębokie i lepsze zrozumienie technologii RFID, możliwości i wyzwań związanych z RFID.

Technologia RFID w systemach Enterprise

Podstawowe zastosowanie technologii w obszarze łańcucha dostaw polega na zwiększaniu wydajności operacyjnej i transakcyjnej w obszarze działalności produkcyjnej, zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej w obrębie firmy i jej łańcucha dostaw. Zgodnie z radą łańcucha dostaw „łańcuch dostaw obejmuje wszelkie wysiłki związane z produkcją i dostarczaniem gotowych produktów, od dostawcy do klientów / konsumentów. Jak również zarządzanie podażą i popytem, ​​produkcja i montaż, pozyskiwanie surowców i komponentów, śledzenie zapasów, dystrybucja we wszystkich kanałach i wreszcie dostarczenie do klienta we właściwym czasie Według debaty Keen i Mackintosh, Keen i Mackintosh, (18), technologie RFID są częścią uniwersalnej infrastruktury, która pomoże i wspiera handel mobilny. Wprowadzili także „wolność procesu”, możliwość dodawania wartości do całego łańcucha dostaw, powiązania operacji logistycznych i relacji biznesowych poprzez umożliwienie mobilności kluczowych czynników, które obejmowały biznes, zapewniając znaczące „wolności”, które zminimalizują znaczną pracę ludzką od pewnych przepływy pracy i ułatwienie udostępniania informacji wszystkim zainteresowanym stronom w łańcuchu wartości. Chociaż z uwagi na szeroki zakres, SCM musi odnosić się do trudnych współzależności, w związku z tym musi być otwarty na przebudowę odpowiednich procesów. Ponadto procesy te powinny stworzyć rozszerzone przedsiębiorstwo, które sięga daleko poza drzwi fabryki. W efekcie dostawca materiałów, partnerzy dostarczający kanały, którzy obejmują dystrybutorów, hurtowników, klientów i sprzedawców detalicznych, projektantów systemów, konsultantów SCM stają się kluczowymi graczami w procesach łańcucha dostaw. Dla interesariuszy łańcucha dostaw główne kompetencje i możliwości muszą umożliwiać im generowanie wartości w postaci niższych kosztów, większej elastyczności, lepszej wymiany informacji, poprawy jakości i usług, wyższej widoczności i prędkości. W szczególności można zastosować koncepcję Business Intelligence do danych z systemów zarządzania łańcuchem dostaw i technologii SC, aby przekazać strategiczne informacje do celów podejmowania decyzji. W ten sposób dane zebrane w całym łańcuchu dostaw mogą być analizowane w celu dostarczenia informacji do oceny wydajności łańcucha dostaw i jego rekonfiguracji, a także przeprowadzenia scenariuszy „co-jeśli” w celu obliczenia wydajności i skuteczności całego łańcucha dostaw.

Wartość RFID w systemach Enterprise

To, co zostało opracowane i przedstawione jako łańcuch dostaw w różnych firmach, jest bardzo zróżnicowane. W gruncie rzeczy nie ma łańcuchów zaopatrzenia dwóch firm. Istnieje wiele modeli łańcucha dostaw, a modele te skutecznie realizują swoją obietnicę, gdy są dostosowane do sposobu, w jaki firmy chcą wejść na rynek. Jednak wiele firm ma nie tylko jeden łańcuch. Jak zilustrowano na rysunku 2, na podstawie złożoności biznesowej i wpływu, Cavinato (20) rozróżnia 16 typów łańcuchów dostaw pod względem złożoności, łańcuchy mogą wahać się od podstawowej formy do złożonego złożonego łańcucha dostaw i opierać się na biznesie wpływ, od bardzo tradycyjnego do łańcucha dostaw z przewagą konkurencyjną. Technologia RFID może przyczynić się do stworzenia zintegrowanego modelu łańcucha dostaw i popytu / zintegrowanego łańcucha wartości, w którym wykorzystuje się technologię do osiągania zysków, innowacji i generowania wartości nie tylko w celu zminimalizowania kosztów, ale także w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Głównym powodem instalowania technologii RFID jest uwierzytelnianie, identyfikacja i ADA (automatyczne gromadzenie danych). Aplikacje uwierzytelniania często zakładają, że posiadacz znacznika jest osobą, która ma karty inteligentne do płatności automatycznych, takie jak rachunki za kafeterię itp., A nie przedmiot; mając na uwadze, że większość aplikacji to ADA. W większości zastosowań ADA obiekty takie jak palety i produkty są automatycznie śledzone, a przechwycone dane są wykorzystywane do uzyskiwania systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa. Aplikacja, która wymaga ADA lub identyfikacji, takich jak RFID, osadzona w butach sportowców, aby zachować dokładne czasy w odniesieniu do dużych wydarzeń lekkoatletycznych związanych z dziedziną wszechobecnej informatyki. Idea przewiduje świat, w którym technologia tagów RFID jest przymocowana do wielu produktów, które automatycznie koordynują i komunikują się z innymi inteligentnymi urządzeniami, aby osiągnąć cel, który obecnie wymaga interwencji człowieka (Khan, SAR i Dong, Q., 21; Asif i Mandviwalla, 10;). Skuteczność tych aplikacji będzie w dużej mierze zależna od rodzaju samego tagu. Jednak niektóre znaczniki oferują dłuższy zakres odczytu, inne mogą utrzymywać ogromne dane / łatwiejsze do późniejszego wyprodukowania mniej kosztowne. Ponieważ ceny technologii oraz aplikacje stają się tańsze, technologia RFID staje się bardzo cenna z punktu widzenia wydajności. Można zobaczyć wydajność operacyjną na tradycyjnym procesie, podejścia i technologie. Firma Ford wykorzystuje system logistyki czasu rzeczywistego w celu zwiększenia widoczności dzięki triangulacji. Podobnie jak w przypadku handlu elektronicznego, RFID ewoluuje pod względem zastosowania i jego wpływu na skuteczność. Początkowo handel elektroniczny automatyzował tylko istniejące procesy i przepływy pracy. Można wysłać zamówienie zakupu (zamówienia zakupu) przez Internet / zapłacić fakturę, zastępując w ten sposób starą technologię nową. Główną wartością e-commerce jest, gdy firmy nawiązują współpracę ze swoimi partnerami łańcucha dostaw (dostawcy). Firma (Microsoft) znalazła wartość w e-commerce, kiedy korzystali z Internetu do celów współpracy przy projektowaniu Xboksa. Ostatnio można zobaczyć technologię RFID w celu efektywnego śledzenia. Nie ma wątpliwości, że tylko technologie nie mogą poprawić organizacji. Jak Neubauer i in. (22), jeśli firmy postrzegają RFID jako zamiennik kodów kreskowych i nie zmieniają swoich procesów ani nie zmieniają swoich procesów, ostatecznie nie można osiągnąć wszystkich korzyści RFID, a zwrot z inwestycji będzie nieoptymalny. Technologia RFID może generować łańcuch dostaw bez granic, gdy ładunki są wyposażone w etykiety prezentujące zawartość, dzięki czemu odprawa celna ładunku może odbywać się automatycznie. RFID może również zapewnić bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw, gdy etykiety RFID są używane do elektronicznego uszczelniania pojemników, a także do monitorowania ruchu . Największą zaletą technologii RFID jest dzielenie się informacjami (w czasie rzeczywistym) z siecią nadrzędną i odbiorczą. Mówiąc najprościej, technologia RFID może stworzyć zintegrowany łańcuch popytu i dostaw lub zintegrowany łańcuch wartości, w którym wykorzystuje się technologię do osiągania zysków, innowacji i budowania wartości nie tylko w celu zminimalizowania kosztów i zwiększenia korzyści.


Typy sieci / łańcuchów

Standardy RFID w systemach korporacyjnych

Jednym z najważniejszych czynników zastosowania RFID w dostawie jest standaryzacja kodowania informacji za pomocą tagu RFID podobnego do obecnych kodów kreskowych w systemie UPC (Universal Product Code). Kiedy jedna firma wysyła materiały do ​​innych firm, te standardy będą wspierać uproszczenie transakcji elektronicznych, które występują wśród systemów ERP firm. Standardy te sprawdzą, w jaki sposób oprogramowanie pośredniczące obsługuje dane skanowane przez czytnik RFID jako towary wykrawające magazyn i przekazuje dane do aplikacji przedsiębiorstwa. Najnowszy standard danych znacznika wersji EPC określa formę danych, styl i format kodowania i odczytu danych przez znaczniki RFID. Zapisane dane w tych znacznikach wskazują informacje dotyczące produktu w terminie UPC, a także identyfikatory firmowe i produktowe. ISO (międzynarodowe organizacje normalizacyjne) i EPCglobal przyjęły urządzenie do identyfikacji radiowej w swoich standardach. Najważniejszymi standardami branżowymi RFID są specyfikacje EPCglobal i standardy zarządzania łańcuchem dostaw. EPC global Incorporation, zarządzana standaryzacja do kodowania informacji na etykietach RFID. Jest to ta sama instytucja, która zarządza informacjami UPC w kodach kreskowych, określa standardy kodowania podstawowych informacji o produkcie w chipach urządzenia identyfikacji radiowej. EPCglobal zainicjowany w 2003 roku, jest organizacją non-profit. EPCglobal wygeneruje i ustali standardy dotyczące sposobu, w jaki informacje przechodzą przez czytniki RFID do kilku aplikacji i od jednej aplikacji do innej aplikacji. ISO ma również standard RFID. ISO to sieć krajowych instytutów normalizacyjnych z ponad 157 krajów, w imieniu jednego członka każdego kraju, z centralnym sekretariatem w Szwajcarii, który koordynuje system. Między sektorami publicznymi i sektorami prywatnymi ISO zajmuje specjalną pozycję. To dlatego, że z jednej strony kilka instytutów członkowskich jest częścią rządowej struktury ich krajów. Z drugiej strony pozostali członkowie mają swoje korzenie wyłącznie w sektorze prywatnym, którzy zostali utworzeni w ramach krajowych partnerstw stowarzyszeń branżowych. Seria ISO18000 obejmuje (zarówno aktywne, jak i pasywne technologie RFID) zawartość danych RFID obejmuje ISO 15962, ISO 15418, ISO 15434, ISO 24721, ISO 15459 i ISO 15961. Normy wydajności i zgodność są chronione w serii ISO 1806 i 18047 dla technologii RFID (aktywnych i pasywnych).

Synchronizacja danych w RFID

Synchronizacja danych, czy jednym ze znaczących i ważnych czynników łańcucha dostaw należy zająć się za pomocą technologii RFID, firmy potrzebują szczegółowych informacji dotyczących ich produktów i towarów, a także łańcucha dostaw, a także możliwości dzielenia się tymi informacjami z interesariuszami łańcucha dostaw downstream) w zakresie obsługi wielu transakcji biznesowych i przepływu towarów. Tworzyły się dwie różne sieci informacyjne: GDSN (globalna sieć synchronizacji danych) i EPCglobal między partnerami do wspólnego handlu. Sieć EPCglobal daje dostęp do dynamicznych informacji o ruchu poszczególnych produktów, przechodzących przez łańcuch dostaw. Sieć EPCglobal i GDSN daje same w sobie ważne korzyści. Ostrożnie, dla tych firm, które dążą do osiągnięcia modelu współpracy w pełni opartego na współpracy, połączenie sieci GDSN i EPCglobal może zapewnić kompleksową, zintegrowaną metodę współpracy elektronicznej, a w rezultacie; może być komplementarny w dążeniu do poprawy i poprawy globalnych relacji handlowych?

Procesy SCM i aplikacje RFID

Technologia RFID może być wykorzystywana do realizacji zamówień, zarządzania popytem, zarządzania zwrotami i zarządzania przepływem produkcji; omówimy szczegółowo te cztery procesy SCM jeden po drugim.

Zarządzanie popytem i RFID

W planowaniu popytu jedną z tych głównych przeszkód jest brak wiarygodnych danych, a przyjęcie RFID pozwoliłoby uzyskać dokładne informacje dotyczące inwentaryzacji WIP (praca w toku), produktów gotowych, a także poziomów transportu z wiarygodnymi terminami ( Bose & Pal, 23). Dane uzyskiwane przez RFID mogą wyeliminować niedokładności danych z powodu braku danych lub błędu ludzkiego. Niska cena popytu konsumenckiego i dobra jakość to główne siły napędowe firm, aby ich łańcuch dostaw był bardziej wydajny i skuteczny. Aktualne dane na poziomie produktu, a także dane na temat zapotrzebowania rynku na dowolny produkt, będą wspierać, pomagając budować bardziej skuteczne strategie w zakresie marketingu, produkcji i dystrybucji. Prognoza podaje wartość dopasowania popytu do podaży w formie planowania agregatu. To zagregowane planowanie może zostać zwiększone dzięki dokładnym danym, informacjom z wykorzystaniem RFID, dzięki czemu unika się kosztownych zapasów magazynowych, buforów, zapasów bezpieczeństwa, a także planowania popytu.

Realizacj zamóweń  i RFID

Realizacja zamówień jest ważnym procesem w spełnianiu wymagań klienta i poprawie efektywności łańcucha dostaw (Kumar i Sharman, 24). RFID umożliwi automatyzację procesów w zakresie regałów, kompletacji, przeładunku i operacji konsolidacyjnych, a także zminimalizuje koszty błędów logistycznych, na przykład wysyłając produkt pod niewłaściwy adres, śledząc jego podróż przez łańcuch dostaw, a także dokonując natychmiastowego decyzje dotyczące routingu. Na przykład, portale RFID, zamontowane w strategicznych punktach w centrum dystrybucji, mogą być używane do odczytywania tagów i automatycznej aktualizacji zapasów, gdy oznakowane palety i skrzynki wchodzą do centrum. Towary przychodzące zostaną dopasowane do prawidłowego zamówienia zakupu (zamówienia zakupu) i zostaną zidentyfikowane rozbieżności. Proces wolności zostanie osiągnięty poprzez uwolnienie pracochłonnej pracy ręcznej zawartej w procesach przyjmowania i odprawie ilościowej.

Zarządzanie przepływem produkcji i RFID

Dzięki zastosowaniu RFID działanie linii montażowej może zostać usprawnione. Ta automatyzacja linii produkcyjnej znacznie zwiększy wydajność produkcji i zminimalizuje czas cyklu. Wraz z poprawą automatyzacji procesów, a także możliwościami śledzenia dzięki RFID, w widoczności łańcucha dostaw, prędkość będzie rosła, a zmienność spadnie (Bose i Pal, 23). Ten proces będzie wspierać producentów w liniach montażowych JIT. Według jednej z największych firm na świecie (P&G), technologia RFID może pomóc śledzić każdy element; dzięki wdrożeniu RFID P&G oszczędza prawie 1 mld USD w kapitale obrotowym, a także 200 mln USD w kosztach transportu zapasów. Według Lee i Ozera (3) podejście oddolne, np. Począwszy od charakterystyki operacyjnej procesów jest dobrym sposobem na ocenę wartości RFID.

Zarządzanie zwrotami i RFID

W logice odwrotnej zwrot produktów (wadliwe produkty itp.) Zwykle odbywa się w ramach łańcucha dostaw. Ścieżkę można również śledzić za pomocą technologii RFID. Inteligentny ESM (elektroniczny producent zabezpieczeń) może również wspierać i ułatwiać zarządzanie zwrotami, pomagając sprzedawcom detalicznym wiedzieć, czy sprzedali zwracany produkt. Elektroniczny producent zabezpieczeń wiąże relację określonego produktu z daną sprzedażą, a następnie zwrot. Producent może skorzystać z eliminacji nieuczciwych produktów zwracanych detalistom poprzez umieszczanie znaczników urządzeń do identyfikacji radiowej na poziomie produktów na produktach i komponentach wysokiej klasy (Pearson, 25); Khan, S.A.R i Dong, Q., Zhang, Y (26). A klienci zwracają towary, które dodają do stosu zapasów, a nie wyczerpują go. A te zwrócone towary mogą być postrzegane jako RFID zapewniające widoczność negatywnych żądań (2007). Na rysunku: 3. przedstawiono przeszkody i wartości urządzenia identyfikacji radiowej w łańcuchu dostaw firmy. Współzależność i wewnętrzna integracja procesów w firmie oraz zewnętrzne zmienne, takie jak prywatność, standardy i bezpieczeństwo, odgrywają znaczącą rolę w wydajności i skuteczności technologii RFID. Omówimy więcej w następnej sekcji.

Wyzwania i zalecenia

Według (Sabbaghi ​​i Vaidyanathan, 27); (Viehland i Wong, 28) istnieje kilka problemów związanych z przyszłością procesów technologii RFID. Kilka problemów wiąże się ze złożonością wykonania technologii RFID, a także z bezpieczeństwem procesów. Ponadto należy przeprowadzić badania, aby dowiedzieć się, jak zwiększyć zakres sygnałów (technologia RFID) i dowiedzieć się, jak kody kreskowe, nowe inteligentne etykiety i sprzęt RFID mogą współpracować z istniejącymi praktykami biznesowymi klientów (Sabbaghi ​​i Vaidyanathan, 27). Jednym z wyzwań stojących przed firmami „wdrożenie technologii RFID” jest właściwa integracja z innymi systemami informatycznymi w sieciach łańcucha dostaw. Biorąc pod uwagę zdolność technologii RFID do tworzenia znacznych obszernych danych w porównaniu z technologią kodów kreskowych, potrzebowałaby ona nowych systemów magazynowania (danych), aby inteligentnie przeanalizować użyteczne dane ze strumienia danych RFID, aby zapewnić odpowiednie przetwarzanie danych, a także efektywne wydobycie dane przy ekonomicznych kosztach przechowywania. W szczególności firma rozszerza swój łańcuch dostaw na stronę wyższego szczebla (dostawcę), a także na stronę niższego szczebla (klientów) o ich integrację zewnętrzną wymaganą do zwiększenia planowania wydajności i wydajności. W systemach RFID prywatność, bezpieczeństwo i integralność odgrywają bardzo ważną rolę w rodzaju zastosowania łańcucha dostaw. W szczególności, jako technologia bezprzewodowa, RFID stwarza potencjalne bezpieczeństwo dla użytkowników, gdy komunikacja między znacznikami i czytnikiem jest narażona na podsłuchiwanie i analizę ruchu. Ze względu na bezpieczeństwo mogą pojawić się kompromisy dotyczące danych podczas przechowywania danych, transmisji bezprzewodowej, a także fizycznego bezpieczeństwa pamięci witryny. Aplikacje łańcucha dostaw mogą być narażone na ryzyko bezpieczeństwa, ponieważ wiele zewnętrznych podmiotów może mieć dostęp do odczytu znaczników i powiązanych baz danych. Na przykład najwięksi operatorzy portów morskich na świecie zaczęli wdrażać automatyczne śledzenie i współpracę, technologię RFID dla kontenerów wjeżdżających do portów w USA (Cuneo, 29). Zapobieganie kradzieży to kolejny produkt RFID. Kwalifikacja takich wartości została zbadana (Lee i Whang, 30). Podczas gdy ten zdalny dostęp bezprzewodowy ma kluczowe znaczenie, może również stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa, jeśli nie ma odpowiednich kontroli. Technologia dostawców RFID rozwiązała niektóre z tych problemów związanych z bezpieczeństwem, szyfrując transfer danych, wykorzystując różne protokoły zapytań, blokując transmisje danych poprzez zagłuszanie, a także technikę tagowania blokera. Kilka schematów ochrony prywatności RFID jest klasyfikowanych w zależności od nowej funkcjonalności, którą wykonują w technologii RFID (Ohkubo i in., 31). Obejmują one dodawanie tylko pamięci do dodawania lekkiego standardu, który określa, że ​​tagi muszą być wyposażone w co najmniej jedną funkcję nulllification, jako sposób na rozwiązanie publicznego sprzeciwu poprzez uniemożliwienie działania tagu, po zakupie produktu przez konsumentów. Obejmuje bardzo wysoki poziom prywatności i ochrony; ale błąd zawsze możliwy przez człowieka (Ohkubo i in., 31). Problem z prywatnością dotyczy tagu RFID (Fusaro, 32).

Pozostałe systemy ochrony prywatności zasadniczo odzwierciedlają dwa główne podejścia:

 • normalny tag
 • inteligentny tag

Podejście normalnego tagu chroni prywatność konsumenta, bez zmiany istniejącego tagu lub kosztuje firmę użytkownika więcej pieniędzy. Tagi inteligentne są wyposażone w dodatkowe części, takie jak pamięć (wielokrotnego zapisu), jednostki funkcji skrótu, podstawowe układy logiczne, a także wspólne kluczowe jednostki szyfrowania (Ohkubo i in., 31).

Wartość RFID w SCM

Kolejnym dużym wyzwaniem w realizacji RFID w łańcuchu dostaw jest wiele różnych sprzecznych norm, które mogą utrudniać rozwój technologii, minimalizując jej przewidywane korzyści. Na przykład, podczas gdy EPCglobal opracował serię RFID zarządzającą standaryzacją i specyfikacjami aplikacji do kodowania informacji za pomocą tagów RFID w Stanach Zjednoczonych, ISO opracowało standardy, aby rozwiązać problemy takie jak „Ogólne parametry interfejsu Air dla globalnie akceptowanych częstotliwości”, jak oraz „parametry komunikacji interfejsu lotniczego” przy charakterystycznych częstotliwościach pracy (Departament Handlu, 33; Khan, SAR i Zhang, Y., 34). Firmy o rozszerzonym łańcuchu dostaw na rynek globalny mogą wywierać presję na wybór spośród standardów i opracowywać aplikacje, które mogą działać w ramach jednego standardu. Gdyby wiele krajów zaakceptowało i przyjęło rozbieżne technologie RFID, podważyłoby to interoperacyjność RFID i aplikacji w śledzeniu towarów przez łańcuch dostaw. W szczególności w łańcuchu dostaw na całym świecie może to zmotywować kraje do nakazania przyjęcia pewnych i konkretnych standardów w celu ochrony rynku wewnętrznego, a także do zwiększenia zysków gospodarczych, a nie z jakiegoś technicznego powodu. Jednak w celu umożliwienia technologii RFID w globalnym łańcuchu dostaw, międzynarodowej interoperacyjności znaczników, a także czytników i międzynarodowego przydzielania widma w celu wsparcia i ułatwienia międzynarodowej technologii operatywności wymaganej do rozwiązania. W tej perspektywie bardzo ważne jest, aby (międzynarodowe) procesy regulacyjne ponownie nie były dyskryminujące we wspieraniu technologii standardów RFID, aby zapewnić, że normy te opierają się na zaletach technicznych i wspierają interoperacyjność. Zapewnia to, że technologia RFID osiągnie potencjalne korzyści skali w łańcuchu dostaw.

Wniosek

W tym badaniu zbadaliśmy wydajność i skuteczność SCM przy użyciu technologii RFID. Zbadaliśmy, czy odpowiednie procesy biznesowe wpłynęły na technologię RFID. Korzystając głównie z 4 procesów SC, podkreślamy możliwości ekonomiczne, a także przeszkody przy planowaniu i realizacji technologii RFID w ramach istniejącej struktury SC. Technologia RFID umożliwia firmie znaczącą zmianę procesów biznesowych, nie tylko poprawia jej wydajność jako niski koszt, ale także poprawia jej skuteczność, np. poprawa wydajności misji sprawia, że ​​firmy wykonawcze są bardziej odporne, a także lepiej potrafią przypisać odpowiedzialność. Technologia RFID daje firmom znaczące wartości strategiczne w opracowywaniu zintegrowanego modelu łańcucha dostaw i popytu w celu prowadzenia innowacji, przychodów i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Firmy, które wykonują odpowiednie procesy biznesowe w celu wykorzystania danych zgromadzonych za pomocą technologii RFID i ich konwersji na dane wywiadowcze i informacje przyspieszą te korzyści. Gdy firmy rozwijają swoje strategie RFID, muszą widzieć poza zwykłą zgodnością, w jaki sposób realizować te kreatywności w całym łańcuchu dostaw i wykorzystywać rzeczywiste wartości biznesowe dzięki technologii, przyspieszając dochody.

Podziękowanie

 • Krajowy projekt finansowania nauk społecznych: Badania nad rozwojem powiązań przemysłu i logistyki w oparciu o zintegrowaną teorię pola (13BJY080).
 • Specjalny fundusz podstawowych funduszy na badania dla centralnych uniwersytetów (nauki społeczne): Badania nad rozwojem logistyki branż powiązanych między bazą-jądrem w głównym kanale logistyki międzynarodowej (0009-2014G6235035).

Biblografa:

 [1] A.Gunasekaran i EWT Ngai, Build-to-Order zarządzanie łańcuchem dostaw: przegląd literatury i ramy rozwoju, Dziennik  peracji zarządzanie, obj.23, nie.5, str. 423-451, 2005

[2] M. Karkkainen, Zwiększenie wydajności dostaw łańcuch do towarów o krótkim okresie przydatności do spożycia przy użyciu znakowania RFID, International Journal of Retail and distribution zarządzanie, obj.31, nie.10, str. 529-536, 2003

[3] H. Lee i O. Ozer, odblokowanie wartości RFID, zarządzanie produkcją i operacjami, obj. 16, nie. 1, str. 40-64, 2007

[4] N. Singh, nowe technologie wspierające zaopatrzenie zarządzanie łańcuchem, komunikacja ACM, vol. 46, nie.9, s. 243-247, wrzesień 2003 r

[5] Khan, SAR, Rola globalnego zaopatrzenia we współczesne łańcuch dostaw przemysłu „FMCG”, CMIC – Chiny Marketing międzynarodowy konferencja 2015 Postępowanie, 2015 (a)

[6] Khan, SAR i Dong, Q., Zhang, Y. Analiza i Zastosowanie: technologia przetwarzania w chmurze w dostawie zarządzanie łańcuchem, czasopismo Life science, Zhengzhou Uniwersytet, t. 12 grudnia 2015b

[7] B. Anckar i D. D’Oncau, Usługi o wartości dodanej w handel mobilny: ramy analityczne i wyniki empiryczne z krajowego badania konsumenckiego, w Proceedings of 35 th Hawaii International Konferencja Nauk Systemowych, Big Island, HI, 2002

[8] I. Clarke, nowe propozycje wartości dla m- handel, dziennik strategii biznesowych, obj. 18, str.133-148, 2001

[9] TB Karygiannis, G. Eydt, LB Barber i T. Philips, wskazówki dotyczące zabezpieczania częstotliwości radiowych

systemy identyfikacji (RFID): zalecenie Narodowy Instytut Norm i Technologii, laboratorium informatyczne, instytut narodowy standardów i technologii, kwiecień 2007

[10] Z. Asif i Mandviwalla, integrując podaż łańcuch z RFID: dogłębna wiedza techniczna i biznesowa analiza, komunikacja stowarzyszenia dla systemy informacyjne, obj. 15, str. 393-426, 2005

[11] R. Angles, technologie RFID: łańcuch dostaw problemy z aplikacjami i implementacją, informacje zarządzanie systemami, obj. 22, nie. 1, str. 51-65, 2005

[12] Khan, SAR i Dong, Q., sprawa firmy obywatelskiej: Wdrożenie planowania zasobów przedsiębiorstwa, Międzynarodowe badania biznesowe, obj. 8, nie. 11, Listopad 2015 (a).

[13] J. Mears, Company ma nadzieję oswoić walkę z RFID wymóg z systemem IBM, światem sieci, Luty 2007

[14] L. McCathie i K. Michael, czy to koniec kody kreskowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw? Obrady wspólnej technologii handlu elektronicznego i konferencja badawcza, LatAm University of Talca, Chile, 3-5 października 2005 r., S. 1-19

[15] Chan, SAR i Dong, Q., Zhang, Y., Klasyfikacja ważnych i krytycznych czynników w planowanie zasobów  rzedsiębiorstwa, czasopismo Life science, Uniwersytet Zhengzhou, tom. 12 grudnia 2015 r. (A)

[16] MC Cooper, DM, Lambert i JD Pagh, Supply Zarządzanie łańcuchem: więcej niż nowa nazwa logistyka, The International Journal of Logistics Zarządzanie, obj. 8, nr 1, str. 1-14, 1997

[17] KL Croxton, SJ Garcia-Dastugue, DM Lambert i DS, Rogers, Zarządzanie łańcuchem dostaw Procesy, International Journal of Logistics Zarządzanie, obj. 12, nie. 2, str. 13-36, 2001

[18] P. Keen i R. Mackintosh, The economy economy: Uzyskanie przewagi m-commerce w erze łączności bezprzewodowej

internet, Nowy Jork: Osborne / Mcgraw-Hill, 2001 [19] A. Field, New Thinking at IBM, Journal of Commerce, obj. 6, nie. 14, str. 22-27. 2005

[20] JL Cavinato, Jaki jest twój typ łańcucha dostaw? Przegląd zarządzania łańcuchem dostaw, s. 60-66, może 2002

[21] Khan, SAR i Dong, Q., Analiza wymiana informacji w łańcuchu dostaw: Two friend kraje, Międzynarodowy dziennik  innowacyjnych badania i rozwój, obj. 4, wydanie 11, 2015 (b).

[22] T. Neubauer, G. Golunch i B. Riedl, A research program autonomicznego procesu biznesowego zarządzania, postępowanie z 2 nd międzynarodowy konferencja na temat dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa,

Wiedeń, Austria, str. 670-680, 2007

[23] I. Bose i R. Pal, Auto-ID: zarządzanie wszystkim, w dowolnym miejscu i czasie w łańcuchu dostaw, komunikacja ACM, obj.48, nie. 8, str. 100-106, 2005

[24] A. Kumar i G. Sharman, Kochamy twój produkt ale gdzie to jest? Przegląd zarządzania Sloan, tom. 33, Nie.2, str. 93-99, 1992.

[25] J. Pearson, Zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw z elektronicznym producentem zabezpieczeń, białym  papierem, Texas przyrządy do identyfikacji częstotliwości radiowych, RFIDHF01, sierpień 2006

[26] Chan, SAR i Dong, Q., Zhang, Y. Analiza i Zastosowanie: technologia przetwarzania w chmurze w dostawie zarządzanie łańcuchem, czasopismo Life science, Zhengzhou Uniwersytet, t. 12 grudnia 2015 r. (B).

[27] Sabbaghi ​​i G. Vaidyanathan, Efektywność RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw: korzyści strategiczne i wyzwania, problemy w systemach informatycznych, t. 8, nie. 2, str. 443-448, 2007.

[28] Viehland i A. Wong, Przyszłość radia identyfikacja częstotliwości, dziennik teoretyczny i stosowane badania handlu  elektronicznego, t. 2, nie. 2, s. 74-81, 2007.

[29] EC Cuneo, Bezpieczny na morzu, tydzień informacji, 7 kwietnia 2003.

[30] H. Lee i S. Whang, Wyższe bezpieczeństwo łańcucha dostaw po niższych kosztach: lekcje z całkowitej jakości zarządzanie, międzynarodowy dziennik produkcji ekonomia, t. 96, nie. 3, str. 289-300, 2005

[31] M. Ohkubo, K. Suzuki i S. Kinoshita, RFID kwestie prywatności i wyzwania techniczne, komunikacja ACM, tom.48, nie. 9, str. 66-71, 2005

[32] RA Fusaro, Żaden z naszej działalności? Harvard Business Review, obj. 82, nie. 12, str. 33-38, Grudzień 2004 r

[33] Departament handlu, częstotliwość radiowa Identyfikacja, szanse i wyzwania w Wdrożenie, Departament Handlu,

Washington DC, 2005

[34] Khan, SAR i Zhang, Y., Global Sourcing, ISBN: 978-3-659-56586-1, Lap Lambert Academic Wydawnictwo Niemcy, 2016

Powyższy tekst jest tłumaczeniem oryginalngo artykułu: Usage of RFID Technology in Supply Chain: Benefits and Challenges

International Journal of Applied Engineering Research ISSN 0973-4562 Volume 11, Number 5 (2016) pp 3720-3727 © Research India Publications. http://www.ripublication.com

Dr. Syed Abdul Rehman Khan., CSCP School of Economics and Management, Chang’an University Xi’an, Yanta, Xi’an, Shaanxi, China. Corresponding author
Prof. Dong Qianli School of Economics and Management, Chang’an University Xi’an, Yanta, Xi’an, Shaanxi, China.
Ms. Yu Zhang School of Printing and Packaging, Xi’an University of Technology, Shaanxi, China