Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Wdrożenie rozwiązań bazowanych na standardach GS1 oraz EPCglobal w celu Zarządzania Aktywami
1386
post-template-default,single,single-post,postid-1386,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Wdrożenie rozwiązań bazowanych na standardach GS1 oraz EPCglobal w celu Zarządzania Aktywami

Wdrożenie rozwiązań bazowanych na standardach GS1 oraz EPCglobal w celu Zarządzania Aktywami

14:55 29 Maj w EPCGlobal, Logistyka, Technologia

Niniejszy dokument przedstawia techniczne wytyczne, które zapewnią informację dostawcom rozwiązań w celu opracowania rozwiązań (opartych na GS1 i EPCglobal) dla firm, które chcą poprawić zarządzanie aktywami. Po pierwsze przypomni kontekst zarządzania aktywami w łańcuchu dostaw, a po drugie zaprezentuje rozwiązania potrzebne firmom w perspektywie standardów, funkcjonalności, wydajności i konfiguracji.

Kontekst

W ostatnich latach, potrzeba poprawy zarządzania aktywami w łańcuchu dostaw znacznie wzrosła i będzie rosła w przyszłości. Istnieje wiele wyjaśnień dla tej potrzeby poprawy zarządzania aktywami, takie jak ograniczenie kosztów, badania efektywności procesów, poprawa widoczności przepływu, respektowanie wymogów prawnych, zmniejszanie oddziaływania na środowisko itp.
Obecnie nie istnieje wspólne zaangażowanie wśród uczestników łańcucha dostaw w celu zagwarantowania lepszej kontroli aktywów. Tylko niektóre strony podejmują działania i poziom braku zobowiązania z innych stron sprawia, że jest trudnym lub nawet niemożliwym, aby poprawić kontrolę aktywów, nawet bardziej odkąd łańcuch dostaw jest systemem otwartej pętli. Istnieją pewne problemy, które często pojawiają się z tej sytuacji, takie jak liczba utraconych aktywów (około 10% rocznie), zbyt duże pule aktywów, brak przejrzystości kosztów wynajmu, brak identyfikacji początkowych problemów (uszkodzenia aktywów, nieautoryzowane ponowne wykorzystanie lub strata), wiele sporów i napięć między partnerami biznesowymi, nieefektywność w procesach logistycznych i znaczna liczba podrabianych aktywów.
Rozwiązania oparte na standardach GS1 i EPCglobal dają firmom mocną szansę rozwiązania trudności wymienionych powyżej poprzez poprawę widoczności na przepływ aktywów. W ciągu trzech lat, BRIDGE WP9 zajmował się tą kwestią przez: badanie rynku, analizowanie potrzeb firmy, testowanie technologii i standardów w żywym kontekście podczas fazy pilotażowej i proponowanie zaleceń do realizacji. Ten dokument jest finałem pracy nad WP9, który został napisany w celu rozpowszechniania zbiorowych wyników wszystkich analiz dokonanych od początku realizacji projektu w czerwcu 2006 roku. Dokument ten jest związany z trzema innymi dokumentami rozpowszechniania stworzonymi przez grupę WP9:
• 9.6.2 Wytyczne aplikacji. Dokument powstały aby pomóc użytkownikom końcowym wdrażać rozwiązania w oparciu o standardy GS1-EPC dla zarządzania aktywami
• 9.6.3 Koszty / Analiza korzyści. Dokument powstały aby pomóc użytkownikom końcowym zająć się oceną opłacalności wdrożenia rozwiązań opartych na standardach GS1-EPC dla zarządzania aktywami • 9.6.4 Narzędzie Training Kit. Dokument powstały aby pomóc firmom zrozumieć, w jaki sposób rozwiązania oparte na standardach GS1-EPC mogą poprawić zarządzanie aktywami.

Kto będzie korzystać z tego dokumentu

Ta techniczna wytyczna jest skierowana przede wszystkim do dostawców rozwiązań, ale może być interesująca również dla każdej firmy w łańcuchu dostaw, która chce poprawić swoje zarządzanie aktywami poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na standardach GS1 i EPCglobal.

Potrzeby rynku

Jakikolwiek wykorzystać model (puli lub wymiany), obecne praktyki zarządzania aktywami nie pozwalają na znaczną identyfikację aktywów w procesach logistycznych, a tym samym uginają się pod ciężarem wielu błędów oraz szacowania. Firmy nie mają dokładnego wglądu we własny, wewnętrzny przepływ aktywów i dlatego nie mogą prowadzić wymiany istotnych informacji z partnerami handlowymi w celu poprawy zarządzania aktywami.
W celu poprawy widoczności przepływu aktywów, a zatem zarządzania aktywami, firmy mają trzy główne potrzeby:

 • Po pierwsze, istnieje potrzeba rozwiązań identyfikacyjnych. Aktywa mogą być „namierzane i śledzone” w łańcuchu dostaw, wtedy i tylko wtedy, gdy są identyfikowane za pomocą kodu. Ten kod jest potrzebny do identyfikacji, aby nie pomylić jednego aktywa z innym czasie procesów logistycznych
 • Po drugie, istnieje silna potrzeba zautomatyzowanych rozwiązań do przechwytywania danych. Partnerzy handlowi muszą zautomatyzować swoje procesy w celu zwiększenia ich produktywności (tzn. skrócenia czasu każdego procesu) oraz wiarygodności (lepsza jakość procesu)
 • Po trzecie, istnieje potrzeba zbierania i filtrowania rozwiązań. Firmy potrzebują oprogramowania do zarządzania swoją pulą czytników i konsolidacji danych przed ich użyciem
 • Wreszcie, istnieje potrzeba rozwiązań wymiany danych. Ponieważ łańcuch dostaw jest światem „otwartej pętli”, wydajność zarządzania aktywami zależy od wielu różnych firm. Dlatego też istnieje również potrzeba wymiany istotnych informacji dotyczących aktywów pomiędzy partnerami handlowymi

Jakie są cele przedsiębiorstw

Z jednej strony, specjaliści od zarządzania aktywami, tacy jak Operatorzy i Dostawcy Zasobów, chcą:

 • Dostosować swoją wielkość zasobów w zależności od faktycznego zapotrzebowania, a jednocześnie poprawić reaktywność na potrzeby klientów
 • Poprawić procesy takie jak: dostawa aktywów, gromadzenie i naprawy
 • Zidentyfikować zapłony problemów i poprawić zdolność do walki ze szkodami majątkowymi, podrabianiem lub nieupoważnionym, powtórnym użyciem
 • Poprawić konkurencyjność cenową (wynajem, naprawy, transport, itp.)
 • Wystawiać faktury klientom z większą przejrzystością i uczciwością
 • Zaproponować nowe usługi dla swoich klientów. Na przykład, zapewnić im środki do identyfikacji i śledzenia towarów poprzez identyfikację i śledzenie aktywów, na których są załadowane

Z drugiej strony, partnerzy handlowi, tacy jak producenci, sprzedawcy detaliczni, przewoźnicy i dostawcy usług logistycznych, chcą:

 • Zwiększać odpowiedzialność za aktywa
 • Zmniejszać ilość aktywów na magazynie
 • Optymalizować wymiany z partnerami (dostawa i odbiór pustych opakowań)
 • Zmniejszyć liczbę sporów
 • Redukować koszty (wynajem, regeneracja, spór …)
 • Zajmować się zarządzaniem łańcuchem dostaw poprzez zarządzanie aktywami (śledzenie i obserwowanie towarów dzięki identyfikacji i śledzeniu aktywów)

Szczegółowe analizy określające potrzeby i korzyści indywidualnie dla każdej firmy są dostępne w BRIDGE Deliverable 9.5 pt. „Pilot Analysis and Recommendations Report „.

Znormalizowane rozwiązania

Ponowne używanie zasobów rozpowszechnia się od kilku lat między wieloma firmami w łańcuchu dostaw, który jest systemem otwartej pętli. Dlatego przede wszystkim rozwiązania muszą być oparte na światowych standardach, w celu zagwarantowania interoperacyjności i trwałości.
GS1-EPCglobal jest wiodącą organizacją specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu światowych standardów i rozwiązań w celu poprawy efektywności oraz widoczności dostawy i łańcuchów popytu na całym świecie i we wszystkich sektorach (www.gs1.org). System norm GS1-EPC jest najbardziej powszechnie stosowanym systemem standardów łańcucha dostaw na świecie z ponad 1 mln firm. Rzeczywiście, dostawcy rozwiązań muszą opracowywać rozwiązania oparte na standardach GS1-EPC:

 • Do identyfikacji aktywów i towarów
 • Do automatycznego zbierania danych
 • Do zbierania danych i filtrowania (middleware)
 • Do wymiany danych

Rozwiązania kodyfikacji i tagowania

Pierwsze rozwiązania mające na celu zapewnienie zainteresowania kodyfikacją (tj. identyfikacją) aktywów i załadowanych towarów, a także nośnik danych, zdolny do szyfrowania tej kodyfikacji.

 Zarządzanie kodyfikacją

 GRAI dla aktywów

W świecie GS1-EPC, jeden standard już istnieje w celu identyfikacji aktywów podlegających zwrotom, takich jak: palety, skrzynie lub rolki. Normą tą jest GRAI, Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych. Jego struktura składa się z 3 części:
• Prefiks firmy. Ten kod jest przypisywany przez GS1 do firmy, która będzie identyfikować składnik aktywów (tj. tworzy GRAI), takiej jak dostawcy zasobów, operatorzy zasobów lub innym firmom, które wykorzystają aktywa w systemie zamkniętego obiegu
• Rodzaj aktywa. Kod ten tworzony jest przez firmę, która koduje GRAI. Daje to możliwość, aby posortować aktywa wg typów, takich jak wymiar, marka, skład (tj. plastik, drewno, metal itp.)
• Numer seryjny. Kod ten tworzony jest także przez firmy, które kodują GRAI. Daje to możliwość identyfikacji i śledzenia jednego aktywa wśród wszystkich innych
Firmy, które będą kodyfikować ich aktywa potrzebują rozwiązań kodyfikacyjnych, które gwarantują wyjątkowość GRAI. Odpowiada to gwarantowaniu:
• Braku nadmiarowości numerów seryjnych GRAI. Rzeczywiście, przez większość czasu, firmami, które będą tworzyć GRAI będą dostawcy i operatorzy zasobów. Dlatego też, będzie wiele różnych lokalizacji tej samej firmy gdzie GRAI zostanie przyznane. Rozwiązanie kodowania ma więc za zadanie zarządzać tworzeniem GRAI wśród różnych lokalizacji, bez redundancji. Z jednej strony można to osiągnąć poprzez przypisywanie przydziału numeru dla lokalizacji firmy. Na przykład, od 0 do 100 000 dla lokalizacji N ° 1, od 100 001 do 200 000 dla lokalizacji N ° 2, itd. Z drugiej strony, można to osiągnąć za pomocą rozwiązań powiązanych w czasie rzeczywistym pomiędzy różnymi miejscami w celu synchronizacji kodów, które są przypisane i które są dostępne
• Aktualność GRAI. Ponieważ GRAI jest przypisany do danego składnika aktywów przez całe swoje życie, i ponieważ aktywo może istnieć dekady, rozwiązanie kodowania musi zagwarantować, że GRAI już przypisane w przeszłości nie może się być przypisane ponownie przed końcem życia aktywów. Można to osiągnąć przez przechowywanie i zarządzanie w bazie danych listą nadanych GRAI

7.1.2. SSCC dla jednostki transportowej

W świecie GS1, jeden standard już istnieje w celu identyfikacji jednostki transportowej .Norma tą jest SSCC, Kod Seryjny Kontenera Transportowego. Jego struktura składa się z dwóch głównych części:
• Prefiks firmy. Ten kod jest przypisywany przez GS1 do firmy, która utworzy jednostkę transportową, a tym samym SCC, np. producenta, operatora logistycznego, centrum dystrybucji, itp.
• Numer seryjny. Ten kod jest przypisywany bezpośrednio przez firmę, która tworzy jednostkę transportową. Daje ona możliwość identyfikacji i śledzenia jednostki transportowej wśród wszystkich innych
Rozwiązania kodyfikacyjne SSCC już istnieją w firmach. Tak jak w przypadku rozwiązań kodowania GRAI, muszą zagwarantować wyjątkowość stworzonego SSCC.

7.2. Rozwiązania tagowania

Standardy GS1-EPC zdolne do nadawania GRAI lub SSCC już istnieją w postaci kodów kreskowych GS1 128 lub tagów RFID EPC UHF Gen2 Class1. Rozwiązania nośnika danych muszą respektować te standardy, aby dać firmom możliwość korzystania z automatycznych czytników.

GRAI w kodzie kreskowym GS1 128 jest skonstruowany jak następuje:

GRAI w kodzie kreskowym GS1 128

SSCC w kodzie kreskowym GS1 128 jest skonstruowany jak następuje:

SSCC w kodzie kreskowym GS1 128 jest skonstruowany jak następuje:

Struktury GRAI i SSCC zakodowanych w kodzie kreskowym GS1 128 są wyszczególnione w dokumencie GS1 General Specification dostępnym na stronie internetowej http://www.gs1.org/barcodes/technical/genspecs).

GRAI w tagu EPC Gen2 jest skonstruowany jak następuje:

GRAI w tagu EPC Gen2

SSCC w tagu EPC Gen2 jest skonstruowany jak następuje:

SSCC w tagu EPC Gen2

Struktury GRAI i SSCC zakodowane w tagu RFID są wyszczególnione w dokumencie Tag data Standard dostępnym na stronie internetowej EPCglobal (tj. http://www.epcglobalinc.org/standards/tds/).

7.2.1 Nośnik danych

Ponieważ łańcuch dostaw jest systemem otwartej pętli, i ponieważ wydajność przechwytywania danych jest podstawą do poprawy zarządzania aktywami, GS1 i EPCglobal opracowuje wytyczne znakowania aktywów. Celem niniejszej pracy jest stworzenie zestawu wymogów jak poniżej:

• Zalecenia, który klucz identyfikacyjny GS1-EPC musi być dołączony do nośnika danych palety, klatki, rolki itd. Te zalecenia określają także, jakie dane są obowiązkowe (np. GRAI, SSCC, obydwa, etc), opcjonalne (np. numer partii, data ważności itp.)

• Określenia specyfikacji (jakie nośniki danych, numer nośnika danych, orientacja i umieszczenie na aktywie) w celu ujednolicenia tagowania aktywów i gwarancji identyfikacyjny lepszej wydajności identyfikacji

Rozwiązania tagowania muszą respektować te zalecenia. Na przykład, EPCglobal stworzył już wytyczną dla znakowania palet. Minimalnymi wymogami dotyczącymi integracji tagów EPC / RFID na paletach są:

• Minimum dwie sztuki tagów RFID na palecie, aby zapewnić minimalne bezpieczeństwo procesu. Kody kreskowe GS1 128 nie są obowiązkowe, ale opcjonalne.

• Palety drewniane powinny mieć jeden znacznik RFID na dłuższym boku i jeden znacznik na krótszym boku palety

• Palety plastikowe powinien mieć jeden znacznik RFID w rogu i inny znacznik RFID w przeciwnym rogu palety

Umieszczenie znaczników RFID

Umieszczenie znaczników RFID

• 96 bitów jako minimum banku pamięci EPC dla każdego tagu. Znaczniki określone na palecie muszą tylko kodować te same GRAI-96 bitowe (jeden i jego kopia). SSCC lub inne dane nie są obowiązkowe, ale opcjonalne i mogą być rejestrowane w dodatkowej pamięci znacznika (jeśli istnieje)

7.2.2. Szczegóły urządzenia tagów RFID

Ponieważ technologia RFID nie technologią plug & play, dostawcy rozwiązań, którzy będą dostarczać rozwiązania znakowania dla firm będą musieli zdawać sobie sprawę z pewnych trudności fizycznych w celu zagwarantowania wydajności tempa odczytu:

• Wchłanianie: rodzaj materiału umieszczonego pomiędzy anteną czytnika i tagiem silnie determinuje zakres działania znacznika. Tylko próżnia jest omijana przez energię elektromagnetyczną bez pochłaniania, więc drewno lub tworzywa sztuczne są materiałami pochłaniającymi
• Odbijanie: Zjawisko to prowadzi do zakłóceń. Konstruktywne zakłócenia mogą prowadzić do super zakresów odczytu, ale odwrotnie, zakłócenia destruktywne mogą doprowadzić do „czarnych dziur” w obszarze operacyjnym czytnika RFID. Na przykład odbicie może być utworzone przez obecność materiałów metalicznych w aktywie (np. rolki) lub widłach wózka, które podnoszą aktywa (np. palety)
• Przestrojenie: Zjawisko to zmienia częstotliwość pracy znacznika. Na przykład tag opracowany do pracy przy 865 MHz może być przestrojony do 845 MHz ponieważ jest umieszczony lub schowany pod drewnem lub plastikiem.

W przeciwieństwie do kodów kreskowych, tagi RFID muszą być wybierane w sposób precyzyjny, ponieważ wydajność tempa odczytu mocno zmienia się z jednego modelu tagu na drugi. Dlatego dostawcy rozwiązań muszą studiować jaki tag odpowiada najlepiej do konkretnego tagowania aktywów, który załaduje konkretny produkt (np. warzywa, mleko, metalowy przedmiot, itd.). EPCglobal opracowała “Static Test Method for Applied Tag Performance Testing”, który opisuje jak wybierać tag. Ta metoda dostępna na stronie internetowej EPCglobal (tj. www.epcglobalinc.org) składa się z badań laboratoryjnych.
Jednak, chociaż ścisła selekcja znacznika i jego urządzenia jest wymagana, to nie wystarczy, aby zagwarantować dokładność i wydajność odczytu aktywa w każdym z etapów łańcucha dostaw. W systemie otwartej pętli, jak w łańcuchu dostaw, kilku graczy będzie używać różnych modeli znaczników, różnych lokalizacji tagów, różnych konfiguracji aktywów (np. towarów załadowanych), różne czytniki RFID, itp. W tym kontekście, zgodność z zaleceniami nie zawsze gwarantuje, że każdy składnik aktywów mógłby zostać odczytany przez każdego uczestnika. Dlatego, certyfikacja tagowania aktywów mógłaby być niezastąpionym rozwiązaniem. Certyfikat ten mógłby być wykonany przez akredytowane laboratorium RFID, które dostosuje się do pewnego rodzaju „Testowej Metodologii Certyfikacji Tagowania Aktywów”. Metodologia ta może być odmianą Door Portal Simplified Field Strength Method (SFSM), opracowanej przez EPCglobal grupę roboczą TLRPP w celu certyfikacji (patrz następny rozdział). Aby ją wprowadzić, metoda ta wymaga dwóch rzeczy: 1. listy najgorszych z możliwych scenariuszy, które mogą powstać, gdy aktywa wykorzystywane są w ramach łańcucha dostaw (aktywo tj. z metalowymi towarami załadowanymi), 2. minimalnego poziomu wydajności oczekiwanej od tagów już umieszczonych w aktywach, co koresponduje z listą scenariuszy powyżej (tzn. zasięg odczytu, RSSI, itp.). Dlatego podczas badań certyfikacyjnych, jeśli tagi dają lepsze wyniki niż na minimalnym wymaganym poziomie, aktywa RFID posiadają certyfikat, a wydajność jest poniżej standardów, certyfikat nie jest przyznawany. Podsumowując, użytkownicy końcowi mogą poprosić o system certyfikacji tagowania zapewniający minimalny poziom wydajności dla wszystkich uczestników, którzy chcą identyfikować i śledzić aktywa z tagami RFID w świecie otwartej pętli.

7.2.3. Odporność nośnika danych

W celu zachowania odporności na trudności prezentowane w środowisku łańcucha dostaw, zaproponowane firmom rozwiązania nośników danych (np. kodów kreskowych i tagów RFID) wymagają również następujących kryteriów:

• Trwałość: Aktywa mogą przetrwać wiele wyjazdów w całym łańcuchu dostaw i są używane przez kilka lat (aż do kilkudziesięciu lat)
• Odporność: Aktywa przechodzą częste upadki, uderzenia, kopnięcia, drżenia w transporcie, zmechanizowaną obsługę, ręczne przemieszczanie bez szczególnej ostrożności
• Temperatura i wilgotność: Aktywa mogą być stosowane między -40 ° C do +140 ° C i wytrzymują wahania współczynnika wilgotności wilgotności (do 100%)
• Odporność na promieniowanie UV: Aktywa są często składowane na zewnątrz przez długie okresy (tygodnie) i cierpią na promieniowanie UV
• Czyszczenie: niektóre aktywa są często czyszczone wodą pod ciśnieniem (do 110 bar) i chemicznymi środkami czyszczącymi

8. Zautomatyzowane rozwiązania przechwytywania danych

Firmy potrzebują dwóch rozwiązań: czytników kodów kreskowych i czytników RFID. Jednak ze względu na konieczność automatyzacji (tj. odczytania większości z wielu aktywów w tym samym czasie), czytniki RFID będą bardziej odpowiednie. Ponadto, jeśli kod kreskowy wydaje się być używany jako backup danych dla skrzyń lub rolek, to może być już zupełnie bezużyteczny dla palet. Rzeczywiście, trudno będzie umieścić trwale kody kreskowe GS1 128 na paletach drewnianych. Jest zatem jednoznaczne, że zarządzanie paletami może być osiągalne z RFID i nie zapewni firmom wyrozumiałości w wyborze, jak w zarządzaniu skrzyniami lub rolkami. Dlatego czasami firmy będą miały wybór między koda kreskowymi i RFID, a czasami nie.

Czytniki RFID muszą spełniać wymogi, aby działały jak powinny. Muszą one:

• Przestrzegać zasad działania w przestrzeni radiowej o nazwie EPC Gen2 Class1
• być synchronizowane z innymi czytnikami, aby dzielić pasmo częstotliwości RFID w odniesieniu do przepisów prawa w dostępności (tj. ETSI 302 208 w Europie)
• Nie generować złej identyfikacji takiej jak niepełny odczyt, odczyt widmo, błędny odczyt itd. Dzięki automatyzacji, zdolności hurtowego odczytywania i charakterystyce UHF (odbicie i nie jednorodność pola), czytniki mogą niekiedy zidentyfikować obiekt, którego nie powinny i generować błędne informacje dla systemu informatycznego. W celu zmniejszenia ryzyka złych odczytów, pozycja anteny RFID, moc dostarczana przez czytnik, wdrożenie przestrzeni ciszy przy użyciu materiału absorbującego pomiędzy różnymi stanowiskami odczytu, korzystanie z czujnika uruchamiania i zatrzymywania odczytu tylko wtedy, gdy pojawia się ruch, musi być przeanalizowane bardzo ostrożnie. Ponadto czytniki powinny mieć wydajność oprogramowania wystarczającą do analizy zwrotu energii przez tag i liczby odczytów na odczyt jednego taga w celu wyeliminowania tego, co nie odpowiada do niezbędnemu minimum
• Posiadać połączenie z systemem informatycznym firmy. Niezależnie od rodzaju używanego czytnika muszą być połączone z systemem w celu przekazywania zgromadzonych danych (tj. GRAI i ewentualnie innych dane zapisanych w tagu). Połączenie może być wykonane za pomocą przewodowyej lub bezprzewodowej infrastruktury (tj. Wi-Fi, GPRS itp.). Istnieją jednak dwie cechy szczególne, które dotyczą połączeń z czytnikami RFID. Po pierwsze, przez automatyzację, czytniki RFID muszą być podłączone przez większość czasu w czasie rzeczywistym z systemem informatycznym. Po drugie, ze względu na zdolność masowego odczytu, rozmiar danych zebranych przez czytnik RFID może być ważny i połączenie infrastruktur musi więc być dobrane na tyle, by działać efektywnie.

8.1. Specyfikacja ręcznego czytnika RFID

Ręczne czytniki będą niezbędne, aby osiągnąć dwa procesy:

• Opróżnianie magazynu: magazyn z rozładowanymi aktywami np. paletami i skrzyniami na stosie. Dla tego procesu, ręczne czytniki muszą mieć wystarczający zakres odczytu, niski przyrost nasycenia i zdolność do czytania szybko wielu tagów w tym samym czasie

Proces magazynowania

Proces magazynowania

• Agregacja: związek między towarami i aktywami w procesie przygotowawczym w celu identyfikacji i śledzenia towarów przez identyfikację i śledzenie aktywów. Trzy działania są niezbędne do osiągnięcia tego procesu: Działanie 1: Odczyt kodów kreskowych towarów, aby zarejestrować SSCC, Działanie 2: Odczyt tagu RFID aktywów, aby zarejestrować GRAI i Działanie 3: Tworzenie powiązań między SSCC oraz GRAI w bazie danych. Dlatego, ponieważ większość towarów zawsze będzie identyfikowane kodem kreskowym, ręczny czytnik musi posiadać zdolność do czytania zarówno kodów kreskowych i znaczników RFID

Proces agregacji dla palety

Proces agregacji dla palety

Uwaga: Częściej niż dla magazynu i procesów agregacji, firmy będą chciały używać ręcznych czytników, ponieważ stanowią one mniej kosztowne rozwiązanie niż stały czytnik. Rzeczywiście, ręczne czytniki są tańsze, a zwłaszcza jeśli obecne czytniki kodów kreskowych już używane w firmie są kompatybilne z RFID. W tym przypadku wdrożenie tylko modułu RFID oraz anteny radiowej ograniczy koszty sprzętu.

8.2. Specyfikacja wbudowanych czytników

Czytniki osadzone na pojeździe takim jak wózek widłowy są skutecznym rozwiązaniem dla każdego procesu, w którym aktywa są przenoszone z jednego miejsca do drugiego, takiego jak podczas ładowania / rozładunku samochodów ciężarowych lub układania aktywów na półkach.
Wbudowane czytniki muszą posiadać zdolność do czytania jednego lub wielu aktywów podnoszonych przez wózek widłowy bez identyfikacji aktywa nie podniesionego i położonego obok pojazdu. Dlatego należy znaleźć równowagę, aby zapewnić maksymalną wydajność odczytu (tj. szybkość odczytu i zasięg odczytu) i brak identyfikacji złych aktywów (aktywa nie podniesione przez pojazd). Jest to możliwe dzięki odpowiedniej konfiguracji pola elektromagnetycznego anteny RFID umieszczonej na wózku widłowym.

Uwaga: Tak jak w przypadku ręcznych czytników, firmy będą chciały wykorzystać wbudowane czytniki, ponieważ stanowią one tańsze rozwiązanie niż stałe czytniki. Często w firmie jest mniej wózków widłowych niż bramek załadunku i dlatego wdrożenie wbudowanego czytnika jest często tańsze niż rozmieszczenia kilku stałych czytników (po jednym na każdej bramie załadunku).

8.3. Specyfikacja stałych czytników

Czytniki przymocowane do określonej lokalizacji będą rozwiązaniem najbardziej poszukiwanym przez firmy w celu policzenia przychodzących / wychodzących ruchów aktywów. Najczęściej lokalizacją czytników będą bramy załadunku, ale mogą być także przenośniki taśmowe lub obrotowe stoły.

Stałe czytniki muszą:
• Być zautomatyzowane i dlatego połączone z czujnikami ruchu, sygnalizacją świetlną i urządzeniami monitorującymi, aby pomóc operatorowi w wizualnej kontroli
• Oferować wysoką wydajność odczytu. Przez większość czasu będą one identyfikować wiele aktywów załadowanych towarami i szybko przemieszczającymi się przez bramę (procesy wysyłki lub odbioru). Mogłyby na przykład osiągnąć masowy odczyt wielu skrzyń załadowanych na paletach lub wielu palet postawionych na stosie i podniesionych tym samym wózkiem widłowym. W celu zapewnienia lepszej wydajności, EPCglobal opracowała „Simplify Field Strength Method” w celu zapewnienia, że pole elektromagnetyczne dostarczane przez czytnik rozmieszczone na bramie jest wystarczające. Ta metoda może być przydatna dla dostawców rozwiązań w celu zagwarantowania wydajności ich portali RFID

9. Rozwiązania gromadzenia i filtrowania (middleware)

Firmy potrzebują oprogramowania, które znajduje się pomiędzy czytnikami i infrastrukturą informatyczną. Odkąd middleware RFID umieszczony jest w bezpośrednim kontakcie z fizycznym sprzętem, może wykonywać niezbędne filtrowanie danych i funkcję agregacji, pomagając zmniejszyć objętość danych, przesuwając się dalej w stronę systemów firmowych. Rozwiązanie to ma sprawdzić dane przed początkowym ujęciem, a przy stosowaniu reguł biznesowych, musi pomóc zmienić surowe dane do właściwej, użytecznej wiedzy, która reprezentuje realne zdarzenia i transakcje. Ponadto rozwiązania middleware mają pomóc firmom w zarządzaniu pulą czytników podczas robienia kontroli, konfiguracji i aktualizacji z nowym firmware.

10. Rozwiązania wymiany danych

Ponieważ łańcuch dostaw jest światem otwartej pętli, firmy muszą wymieniać istotne dane dotyczące przepływu aktywów z zainteresowanymi stronami. Dwa uzupełniające się rozwiązania oparte na standardach GS1-EPCglobal muszą być rozwijane:

• Pierwszym rozwiązaniem jest infrastruktura EDI. Początkowo komunikaty EDI nie pozwalały na wymianę kodów GRAI. Jednak w ostatnich miesiącach, GS1 doprowadziło tę inicjatywę do zmiany istniejących wiadomości w celu zarządzania kodami GRAI i stąd – aktywami. Dlatego firmy, które już wdrożyły infrastruktury EDI potrzebują ewolucji bieżących komunikatów, a te które nie mają jej jeszcze wdrożonej potrzebują pełnego wdrożenia rozwiązań EDI. Trzy główne komunikaty EDI są przydatne dla zarządzania aktywami wśród wszystkich standaryzowanych wiadomości: DESADV, RECADV, INVRPT
• Drugim rozwiązaniem jest infrastruktura EPCIS. System Informacji musi ewoluować w celu stworzenia zdarzeń EPCIS dotyczących aktywów i życia towarów (co, gdzie, kiedy, dlaczego). Zdarzenia te muszą być stosowane przez wewnętrzną aplikację firmy, a także przechowywane w repozytorium EPCIS (baza danych), aby dać możliwość podzielenia się nimi z partnerami handlowymi. Dwa rodzaje rozwiązań należy dostarczyć do firm, które chcą odzyskać zdarzenia EPCIS:

• Jeżeli firma zna EPCIS adres repozytorium partnera, który ma wymagane informacje:

• rozwiązanie push: Partner wysyła wydarzenia tak szybko, jak to ma miejsce
• rozwiązanie Zapytanie / odpowiedź: Żądanie danych od partnera i otrzymywanie ich bezpośrednio od Repozytorium EPCIS
• rozwiązanie Subskrybcji: zapisanie się do jakiejś listy danych z Repozytorium EPCIS partnera i automatyczne odbieranie danych, gdy występują zdarzenia

• Jeśli firma nie zna repozytorium EPCIS partnera, który ma wymagane informacje:

• rozwiązanie podążania za łańcuchem: poproszenie znanego partnera, który zna adres żądanego Repozytorium partnera EPCIS zawierającego wymagane informacje. Odebranie adresu repozytorium EPCIS i zapytanie go o dane
• rozwiązanie ONS: mechanizmy wyszukiwania inicjacji łańcucha dostaw. Znajdowanie źródła repozytorium EPCIS, które jest firmą, która koduje EPC (np. GRAI lub SSCC). ONS może być używane np. przez spółkę, która jest miejscem docelowym aktywów, w celu odebrania repozytorium EPCIS operatora zasobów i wysłania „Wydarzenia Ilości” na temat liczby pustych opakowań dostępnych do odbioru

W przyszłości będzie dostępny kolejny model o nazwie Service Discovery. Rozwiązania korzystające z Service Discovery pozwolą firmom znaleźć adres Repozytorium EPCIS dowolnego partnera w łańcuchu dostaw, który ma informacje na temat konkretnego produktu (np. GRAI lub SSCC).

Autor: Alexandre Vican (GS1 France)
Wersja polska: Szymon Sanocki