Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Standardy RFID – Opracowanie Instytutu Łączności PIB
1081
post-template-default,single,single-post,postid-1081,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Standardy RFID – Opracowanie Instytutu Łączności PIB

Standardy RFID – Opracowanie Instytutu Łączności PIB

13:43 22 Kwiecień w Badania, Technologia

Poniższy dokument przygotowano w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków przeznaczonych na działalność statutową Instytutu Łączności. Zgodnie z założeniami sformułowanymi we wniosku o finansowanie pracy, przygotowane opracowanie obejmuje analizę stanu techniki, w tym metod badania oraz opis procedur badania urządzeń RFID.

  • Rozdz. 1 zawiera ogólną charakterystykę technik RFID. Jego częścią jest zbiór definicji przyjętych w niniejszym opracowaniu.
  • W rozdz. 2 opisano systemy RFID stosowane w zakresach częstotliwości do 135 kHz oraz podstawy metod badania parametrów interfejsu radiowego urządzeń tych systemów.
  • W rozdz. 3 opisano systemy RFID wykorzystujące pasmo 13,56 MHz, w tym także bezstykowe karty identyfikacyjne i systemy NFC, oraz podstawy metod badania parametrów interfejsu radiowego urządzeń tych systemów. W rozdz. 4 opisano systemy RFID stosowane w różnych zakresach częstotliwości UHF: 860 ÷ 960 MHz, ok. 2,45 GHz i 433 MHz, oraz podstawy metod badania parametrów interfejsu radiowego urządzeń tych systemów.
  • W rozdz. 5 przedstawiono ogólną metodę badania parametrów systemu RFID istotnych z punktu widzenia użytkownika systemu, takich jak zasięg identyfikacji / odczytu / zapisu, szybkość odczytu. W ww. rozdziałach niniejszego dokumentu nie opisywano szczegółowo protokółów i składni poleceń, ponieważ wymagałoby to po prostu przetłumaczenia kilkunastu norm.
  • W rozdz. 6 opisano założenia projektu i realizację układu czytnika, przygotowywanego jako fragment wyposażenia laboratorium technik RFID. Podjecie tej tematyki w ramach działalności statutowej wynika z analiz tendencji rozwoju technik radiowych.

 

POBIERZ OPRACOWANIE

 

Licencja i zasady korzystania z opracowania:

Niniejsze opracowanie może być powielane i publikowane wyłącznie w całości.
Powielanie i publikowanie fragmentów wymaga uzyskaniu zgody Instytutu Łączności – PIB.
© Copyright by Instytut Łączności – PIB, Warszawa 2008