Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Standardy RFID – normy ISO i IEC
317
post-template-default,single,single-post,postid-317,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Standardy RFID – normy ISO i IEC

Standardy RFID – normy ISO i IEC

20:33 19 Marzec w Technologia

Organizacjami normalizującymi i standaryzującymi technologię RFID w paśmie UHF są  głównie ISO i EPCGlobal Inc. Standard EPC Gen 2 – to globalny standard, zapewniający możliwość odczytu danych z identyfikatora RFID w dowolnym kraju na świecie. EPC to globalny identyfikator obiektu (produktu) zapisany na elektronicznym nośniku – identyfikatorze RFID w standardzie EPC Gen2.

Ze względu na duże korzyści wynikające z prędkości oraz odległości odczytu, technika RFID najdynamiczniej rozwijana jest na częstotliwości UHF. W początkowych fazach rozwoju powstały 4 różne protokoły komunikacyjne, po dwa opracowane przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną ISO (ISO/IEC 18000-6A i B) oraz organizację EPCglobal i standardów serii EPC (EPC klasa 0 generacja 1 i EPC klasa 1 generacja 1). Różne standardy, różne protokoły komunikacyjne oraz brak między nimi kompatybilności przysparzały wiele problemów, które mogły być rozwiązane jedynie przez użycie czytnika wielo-protokołowego, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Dlatego też organizacja EPCglobal w 2005 roku wprowadziła w użycie nowy standard EPC klasy 1 generacji 2, który ma na celu ujednolicenie protokołów komunikacyjnych tak, aby technika RFID mogła być stosowana globalnie w całym zakresie częstotliwości od 860 do 960MHz. Standard ten został również przyjęty przez organizację ISO i zapisany w dokumencie ISO/IEC 18000-6 C [RFID4All, 2010-05-19].

Poniżej w tabeli normy i standardy ISO w obszarze RFID.

ISO 11784

Międzynarodowy standard, który opisuje radiową identykifkację zwierząt. Znacznik jest zwykle wykorzystywany jako mikrochip wszczepiony bezpośrednio pod skórę zwierzęcia.

Radiowa identyfikacja zwierząt  wymaga, aby informacje przekazywane przez nadajnik były interpretowalne przez odbirnik. Zazwyczaj strumień informacji zawiera dane bitowe definiujące kod identyfikacji oraz liczbę bitów dla zapewnienia poprawności odbioru danych.

Standard definiuje:

 • Strukturę kodu
ISO 11785 Międzynarodowy standard, który opisuje radiową identykifkację zwierząt. Znacznik jest zwykle wykorzystywany jako mikrochip wszczepiony bezpośrednio pod skórę zwierzęcia.

Standard definiuje:

 • Ideę techniczną – jak uaktywniany jest nadajnik i jak nagromadzona informacja jest przekazywana do odbiornika (charakterystyka protokołów transmisyjnych pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem)

Standardy ISO 11784 oraz 11785 opisane powyżej zostały uaktualnione i rozszerzone w standardzie ISO 14223, który definiuje „zaawansowane” nadajniki dla zwierząt.ISO 14223

Standard jest rozszerzeniem standardardów ISO 11784 i ISO 11785. Określa komunikację radiową pomiędzy nadajnikiem a zaawansowanym odbiornikiem wykorzystywanym w radiowej identyfikacji zwierząt. Oprócz tradycyjnej transmisji kodu identyfikacyjnego zwierząt, odbiornik jest obsługiwany przez aplikację o zaawansowanej technologii, która ułatwia gromadzenie i  odzyskiwanie dodatkowych informacji, implementacji metod autoryzacji i odczytu danych ze zintegrowanych czujników, etc.

ISO/IEC 14443

Karty identyfikacyjne – Zintegrowane układy kart bezdotykowych – Karty zbliżeniowe.

Międzynarodowy standard określający karty zbliżeniowe wykorzystywane do radiowej identyfikacji, a także protokoły transmisji do komunikacji ze zintegrowanym układem kart bezdotykowych.

Standard opisuje 4 części:

 • Część 1: Charakterystyki cech fizycznych
 • Część 2: Moc częstotliwości radiowej i warstwy sygnału
 • Część 3: Inicjalizacja i antykolizja
 • Część 4: Protokół transmisyjny

oraz dwa rodzaje kart: typu A i typu B, z których oba komunikują się za pomocą radia przy częstotliwości 13,56 MHz. Główne różnice pomiędzy tymi rodzajami metod modulacji dotyczą systemów kodowania (część 2) i procedur inicjalizacji protokołu (część 3). Zarówno typ A jak i typ B kart używa tego samego protokołu transmisji, opisanego w części 4. Protokół transmisji danych określa blok wymiany i mechanizmy związane z:

 • łączeniem bloku danych
 • wydłużeniem czasu oczekiwania
 • multi-aktywacją

Standard ISO / IEC 14443 wykorzystuje następujące warunki komponentów:

 • PCD (Proximity Coupling Device)
  bliskość połączenia urządzenia (lub czytnika)
 • PICC (Proximity Integrated Circuit Card)
  bliskość zintegrowanego układu kart

ISO/IEC 15961Technologia informacyjna – Identyfikacja radiowa (RFID) dla zarządzania towarem

 

Standard opisuje protokół danych wykorzystywanych do wymiany informacji w identyfikacji radiowej (RFID) dla systemu zarządzania towarem.

Standard definiuje:

 • Protokół danych: Interfejs aplikacji.

ISO / IEC 15961:2004:

 • określa wytyczne, w jaki sposób dane są przedstawiane jako obiekty
 • określa strukturę identyfikatorów obiektów, w oparciu o ISO / IEC 9834-1
 • określa polecenia, które wspomagają transmisję danych pomiędzy aplikacją i znacznikiem RF
 • określa odpowiedzi – informacje zwrotne, które wspomagają transmisję danych między tagiem RF i aplikacją
 • zapewnia formalny opis wszystkich procesów przy użyciu ASN.1, zgodnie z ISO / IEC 8824-1
 • określa składnię transferu, w oparciu o podstawowe zasady kodowania ISO / IEC 8825-1, do przesyłanych danych od i od aplikacji

ISO/IEC 15962Technologia informacyjna – Identyfikacja radiowa (RFID) dla zarządzania towarem

Standard opisuje protokół danych wykorzystywanych do wymiany informacji w identyfikacji radiowej (RFID) dla systemu zarządzania towarem.

Standard definiuje:

 • Protokół danych: Zasady kodowania danych i logiczne funkcje pamięci JTC 1/SC 31

Standard dotyczy przetwarzania danych i ich prezentacji znacznikowi RF oraz wstępnego przetwarzania danych przechwyconych przez znacznik RFID.

ISO/IEC 15693

Karty identyfikacyjne – Zintegrowane układy kart bezdotykowych – Karty zbliżeniowe o większym zasięgu

Międzynarodowy standard określający karty zbliżeniowe wykorzystywane do radiowej identyfikacji o większym zasięgu. Karty funkcjonują przy częstotliwości  13,56 MHz i zapewniają maksymalną odległość odczytu 1-1,5 metra.  Jako, że karty te operują na większej odległości, wymagane pole magnetyczne jest mniejsze (0,15 do 5 A / m) niż w przypadku standardowych kart zbliżeniowych (1,5 do 7,5 A / m).

Standard opisuje 3 części:

 • Część 1: Charakterystyki cech fizycznych
 • Część 2: Bezprzewodowa komunikacja radiowa i inicjalizacja
 • Część 3: Antykolizja i protokół transmisyjny

ISO/IEC 18000RFID dla zarządzania towarem

Jest międzynarodowym standardem, który opisuje szereg różnorodnych technologii RFID, z wykorzystaniem dla każdej z nich – unikalnych  pasm częstotliwości.

Standard składa się z 7 części:

 • Część 1: Definicje i założenia dla bezprzewodowej komunikacji radiowej zdefiniowanej w ISO/IEC 18000.
 • Część 2: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej poniżej 135 kHz Typ A (FDX): 125 kHz Typ B (HDX): 134.2 kHz
 • Część 3: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13.56 MHz
 • Część 4: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 2.45 GHzSterowanie znacznikiem pasywnym w przypadku inicjalizacji połączenia przez czytnik.Sterowanie znacznikiem wspomaganym przez baterię w przypadku inicjalizacji połączenia przez znacznik.
 • Część 6: Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 860 MHz do 960 MHzTyp A i typ B z główną różnicą w użyciu algorytmu antykolizyjnego.Typ C – znany również jako EPCglobal Klasa 1 Generacja 2.
 • Część 7: Parametry dla aktywnej bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 433 MHz

ISO/IEC TR 18046Metody testowania wydajności urządzeń identyfikacji radiowej

Standard określa metody badań właściwości działania znaczników RFID w odniesieniu do zarządzania towarem. Określa wymagania ogólne i wymagania dotyczące testowania tych znaczników, które mają zastosowanie  w wyborze urządzeń do aplikacji.

ISO/IEC TR 18047Technologia informacyjna – Metody testowania zgodności urządzeń identyfikacji radiowej

Celem standardu jest zapewnienie metod badań zgodności różnych części standardu ISO/IEC 18000. Każda z części standardu ISO/IEC TR 18047 zawiera wszystkie pomiary, których wymaga produkt w celu ustalenia, czy jest on zgodny z odpowiednią częścią standardu ISO/IEC 18000.

 • Część 3: Metody testowania dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13.56 MHz
 • Część 4: Metody testowania dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 2.45 GHz

ISO 18185RFID dla elektronicznych znaczników wzorcowych (ISO TC 104 – Pojemniki ładunkowe)

Standard składa się z 5 części, kóre opisują kolejno wymagania dotyczące znaczników RFID (pojemników ładunkowych) dla aplikacji łańcucha dostaw.

ISO/IEC 19762Technologia informacyjna – automatyczna identyfikacja oraz techniki przechwytywania danych (AIDC) –słownik harmoniczny

Standard składa się z 5 części i ma na celu ułatwienie komunikacji międzynarodowej w dziedzinie technologii informatycznych, w szczególności w dziedzinie automatycznej identyfikacji i pozyskiwania danych (AIDC). Część 3  standardu dotyczy znaczników RFID. Standard zawiera wykaz terminów i skrótów używanych w wielu technikach przechwytywania danych.

 • Część 3: Radiowa identyfikacja (RFID)

ISO 23389Pojemniki ładunkowe – Odczyt-Zapis Radiowej identyfikacji (RFID) (ISO TC 104)

ISO/IEC 24730 Podstawowym celem standardu ISO/IEC 24730 jest uwzględnienie zgodności i wspieranie współdziałania produktów dla rosnącego rynku RTLS. ISO/IEC podzielił standard na dwie części:Część 1: definiuje interfejs API niezbędny w wykorzystaniu RTLS. Umożliwia oprogramowaniu aplikacji wykorzystywać strukturę RTLS do lokalizacji aktywów przy użyciu transmiterów RTLS załączonych do nich. Definiuje zakres, którego używają języki programowania aplikacji do zbierania informacji zawartych w migoczącym znaczniku RTLS zwracanym przez infrastrukturę RTLS.

Część 2: 2.4 GHz protokół bezprzewodowej komunikacji radiowej, przyjęty standard techniczny dla systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym, który operuje na dostępnej międzynarodowej częstotliwości 2.4 GHz i jest ustalony dla utrzymania przybliżonego położenia z częstymi uaktualnieniami (na przykład, kilka razy na minutę). Ta część standardu definiuje system sieciowej lokalizacji, który dostarcza współrzędnych x-y i telemetrii danych. System wykorzystuje transmitery RTLS, które niezależnie generują bezpośrednią sekwencję rozprzestrzeniającego się spektrum sygnału częstotliwości radiowej. Transmitery mogą być w pełni programowalne oraz mogą wspierać opcjonalny stan wzbudzony, który umożliwia modyfikacje tempa uaktualniania lokalizacji urządzenia RTLS.

Standardy odnoszące się do danych i protokołów

Numer ISO Tytuł
ISO/IEC 15434 Składnia transferu dla wysokich wydajności mediów ADC

Międzynarodowy standard określający strukturę transferu, składnię i kodowanie wiadomości i formatów danych podczas korzystania z nośników ADC o dużej pojemności między partnerami handlowymi (w szczególności między dostawcami i odbiorcami) oraz, w niektórych przypadkach, jako wsparcie aplikacji dla przewoźników, takich jak rachunki za załadunek oraz sortowanie i śledzenie przewoźników.

ISO/IEC 15459-1 Unikalny identyfikator dla transportu jednostek – Część 1: Unikalna identyfikacja dla transportu jednostek

Część 1 standardu definiuje unikalny ciąg znaków identyfikacji dla jednostek transportowych. Ciąg znaków ma być przedstawiony na etykiecie kodu kreskowego lub innych nośnikach AIDC dołączonych do towaru w celu spełnienia potrzeb w zakresie zarządzania tym towarem.

ISO/IEC 15459-2 Unikalny identyfikator dla transportu jednostek – Część 2: Procedury rejestracji

Część 2 standardu określa wymagania proceduralne dotyczące utrzymania unikalnego identyfikatora dla aplikacji zarządzania towarem i określa obowiązki urzędów rejestracyjnych oraz agencji wydających identyfikatory.

ISO/IEC 15459-3 Unikalny identyfikator dla transportu jednostek – Część 3: Wspólne zasady dla unikalnej identyfikacji

Część 3 standardu określa wspólne zasady, które mają zastosowanie do unikalnych identyfikatorów dla zarządzania towarem, które są wymagane do zapewnienia pełnej zgodności w całej klasie unikalnych identyfikatorów.

ISO/IEC 15459-4 Unikalny identyfikator dla transportu jednostek – Część 4: Unikalna jednostka identyfikacyjna dla zarządzania łańcuchem dostaw

Część 4 standardu definiuje unikalny ciąg znaków dla identyfikatora dla poszczególnych towarów. Ciąg znaków ma być przedstawiony na etykiecie kodu kreskowego lub innych nośnikach AIDC dołączonych do towaru w celu spełnienia potrzeb w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.

ISO/IEC 15459-5 Unikalny identyfikator dla transportu jednostek – Część 5: Unikalna identyfikacja transportu zwrotnego jednostki (RTIs)

Część 5 standardu definiuje unikalny ciąg znaków dla identyfikacji zwrotnej towaru. Ciąg znaków ma być przedstawiony na nadajniku RFID, na etykiecie kodu kreskowego lub innej  formie automatycznej identyfikacji i przechwytywania danych (AIDC) dołączonych do towaru w celu spełnienia potrzeb w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.

ISO/IEC 15459-6 Unikalny identyfikator dla transportu jednostek – Część 6: Unikalna identyfikacja dla zarządzania rzeczywistym cyklem życia grup produktów

Część 6 standardu definiuje unikalny ciąg znaków dla grup produktów. Ciąg znaków ma być przedstawiony w liniowych kodach kreskowych i dwuwymiarowych symbolach nadajnika RFID, na etykiecie kodu kreskowego lub innej  formie automatycznej identyfikacji i przechwytywania danych (AIDC) dołączonych do towaru i/lub materiału w celu spełnienia potrzeb w zakresie zarządzania partią lub serią towaru.

ISO/IEC 15961 RFID dla zarządzania towarem – Protokół danych: Interfejs aplikacji

Standard opisuje protokół danych wykorzystywanych do wymiany informacji w identyfikacji radiowej (RFID) dla systemu zarządzania towarem.

Standard definiuje:

 • Protokół danych: Interfejs aplikacji.
ISO/IEC 15961 korekta
 • SC 31/WG 4 ISO/IEC 15961-1 Protokół danych — Część 1: Interfejs aplikacji
 • SC 31/WG 4 ISO/IEC 15961-2 Protokół danych — Część 2: Rejestracja konstruktorów danych RFID

Korekta ISO / IEC 15961-2:2010 określa wymogi proceduralne, w celu utrzymania określonej konstrukcji danych identyfikacji radiowej (RFID). Konstrukcje tych danych są związane z zarządzaniem otwartymi i zamkniętymi aplikacjami wykorzystującymi systemy RFID, które są zgodne z protokołem danych określonych w innych częściach standardu ISO / IEC 15961 oraz ISO / IEC 15962 oraz protokołów komunika;cji radiowej, ISO / 18000 IEC

 • SC 31/WG 4 ISO/IEC 15961-3 Protokół danych — Część 3: Konstruktor danych RFID

Korekta ISO / IEC 15961-3:2010 określa zasady i struktury kodu związane z konstruktorami danych RFID w odniesieniu do zarządzania towarem.

ISO/IEC 15962 RFID dla zarządzania towarem – Protokół: Zasady kodowania danych i logiczne funkcje pamięciStandard opisuje protokół danych wykorzystywanych do wymiany informacji w identyfikacji radiowej (RFID) dla systemu zarządzania towarem.

Standard definiuje:

 • Protokół danych: Zasady kodowania danych i logiczne funkcje pamięci JTC 1/SC 31
ISO/IEC 15962korekta RFID dla zarządzania towarem – Protokół: Zasady kodowania danych i logiczne funkcje pamięci
ISO/IEC 15963 RFID dla zarządzania towarem – Unikalna identyfikacja znaczników RF

Standard opisuje systemy numeracji dostępne w celu identyfikacji znaczników RFID. Unikatowy identyfikator jest wymagany w ramach operacji zapisu do znaczników RFID. Unikatowy identyfikator gwarantuje, że informacja  zapisana do znacznika – jest zapisana do właściwego znacznika. Unikatowy identyfikator jest wymagany w wielu sytuacjach odczytu, w których zawartość znacznika jest przypisana do określonego produktu, a produkt musi być jednoznacznie zidentyfikowany.

ISO/IEC 18001 RFID dla zarządzania towarem – Profil wymagań aplikacji (ARP)

 • standard jest wynikiem trzech badań określających profil wymagań aplikacji do identyfikacji radiowej (RFID) w środowisku zarządzania towarem, jak również rezultat wynikający z klasyfikacji tych aplikacji w oparciu o różne parametry eksploatacyjne, w tym zakres i rozmiar pamięci
 • standard zawiera wyjaśnienia niektórych kwestii związanych z parametrami odległości i ilości znaczników RFID w polu widzenia czytnika
 • standard określa, za pomocą których znaczników RF może być dokonana klasyfikacja w oparciu o wymagania określone w aplikacji oraz zalecenia dotyczące normalizacji w obszarach komisji głównej (ISO / IEC JTC 1/SC 31/WG 4) na podstawie wyników tych badań
ISO/IEC 18047 Metody testowania zgodności urządzeń RFID, rozszerzenie ISO/IEC 18000 Celem standardu jest zapewnienie metod badań zgodności różnych części standardu ISO/IEC 18000. Każda z części standardu ISO/IEC TR 18047 zawiera wszystkie pomiary, których wymaga produkt w celu ustalenia, czy jest on zgodny z odpowiednią częścią standardu ISO/IEC 18000.

Standard opisuje 7 części:

 • 18047-1 Część 1 – Niedostępna
 • 18047-2 Część 2 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej poniżej 135 kHz
 • 18047-3 Część 3 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13.56 MHz
 • 18047-4 Część 4 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 2.45 GHz
 • 18047-5 Część 5 – Niedostępna
 • 18047-6 Część 6 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 860 do 960 MHz
 • 18047-7 Część 7 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 433 MHz
ISO/IEC 18046 Znaczniki RFID i metody testowania wydajności czytnikówStandard międzynarodowy, który określa metody badań parametrów radiowe(j identyfikacji (RFID) (znaczniki i czytniki) dla systemu zarządzania towarem i określa wymagania ogólne i wymagania dotyczące badań dla znaczników oraz zachowania czytników, które mają zastosowanie do wyborze urządzeń do aplikacji.
ISO/IEC 19762 Technologia informacyjna techniki AIDC – Słownik harmonicznyStandard określa ogólne zasady i definicje w dziedzinie automatycznej identyfikacji i technik pozyskiwania danych, na których oparte są dalsze sekcje specjalistyczne w różnych dziedzinach technicznych, jak również istotne warunki, które powinny być wykorzystywane przez użytkowników bez specjalizacji w komunikacji ze specjalistami w dziedzinie automatycznej identyfikacji i technikach pozyskiwania danych.
ISO/IEC 18000korekta Technologia informacyjna – techniki AIDC – RFID dla zarządzania towarem – bezprzewodowa komunikacja radiowa: Standard opisuje 7 części:

 • 18000-1 Część 1 – Parametry ogólne dla bezprzewodowej komunikacji radiowej dla ogólnie przyjętych częstotliwości
 • 18000-2 Część 2 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej poniżej 135 kHz
 • 18000-3 Część 3 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 13.56 MHz
 • 18000-4 Część 4 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 2.45 GHz
 • 18000-6 Część 6 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 860 do 960 MHz
 • 18000-7 Część 7 – Parametry dla bezprzewodowej komunikacji radiowej przy 433 MHz
ISO/IEC 24710 Technologia informacyjna, automatyczna identyfikacja i techniki przechwytywania danych – Radiowa identyfikacja dla zarządzania towarem – podstawowe funkcjonalności tablic rejestracyjnych znaczników dla definicji bezprzewodowej komunikacji radiowej ISO/IEC 18000Standard został przygotowany w celu wsparcia użytkowników, którzy zamierzają wdrożyć standardy w zakresie RFID ISO / IEC 18000, ze szczególnym uwzględnieniem tzw podstawowych znaczników, czyli znaczników posiadających ograniczoną pamięć – zazwyczaj, choć nie tylko 256 bitów lub mniej – i brak możliwości zapisu (ale nie z wyłączeniem urządzeń typu WORM).
ISO/IEC 24729 Technologia informacyjna – Radiowa identyfikacja dla zarządzania towarem – Wskazówki dotyczące implementacjiStandard zwraca wiedzę praktyczną pomocną przy wyborze i stosowaniu pasywnych znaczników RFID w transporcie jednostek trasportowych i palet służących do przemieszczania i dystrybucji komercyjnych dóbr. Do tego celu stosujemy komercyjne etykiety, metki bądź znaczniki z wbudowanymi lub załączonymi czytnikami RFID.

Standard opisuje 3 części:

ISO/IEC 24730 Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS)Standard definiuje dwa protokoły komunikacji radiowej i jeden interfejs programowania aplikacji (API) dla systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) wykorzystywanych w zarządzaniu aktywami i mającym na celu umożliwienie zgodności i zachęcenie do współdziałania produktów dla rozwijającego się rynku RTLS.

Standard opisuje 4 części:

 • Część 1: Interfejs programowania aplikacji (API)
 • Część 2: 2.4 GHz
 • Część 3: 433 MHz
 • Część 4: Globalny System Lokalizacji (GLS)
ISO/IEC 24752

Technologia informacyjna – automatyczna identyfikacja i techniki przechwytywania danych – Radiowa identyfikacja (RFID) dla zarządzania towarem – protokół zarządzania systemem

Celem tej części jest ułatwienie opracowywania i wdrażania szerokiej gamy urządzeń (różnych
producentów), które mogą działać jako uniwersalny pilot konsoli („URCs”) dla równie zróżnicowanych celów, urządzeń i usług, także od różnych producentów. Pozwala użytkownikom na kontrolę na dowolnej ilości informacji i produktów elektronicznych dostępnych w ich otoczeniu
.

ISO/IEC 24753 Technologia informacyjna – automatyczna identyfikacja i techniki przechwytywania danych – Radiowa identyfikacja (RFID) dla zarządzania towarem – komendy bezprzewodowej komunikacji radiowej dla wspomagania baterią oraz funkcjonalności czujnikaStandard definiuje minimalny protokół aplikacji wspierających czujniki i monitorujących i kontrolująch baterie połączone z pasywnym i aktywnym znacznikiem RFID. Standard określa wspólne zasady dla identyfikacji czujników, ich funkcje oraz dostarczane przez nie pomiary.
ISO/IEC 24769

Technologia informacyjna – automatyczna identyfikacja i techniki przechwytywania danych – Radiowa identyfikacja – Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) – RTLS Metody testowania zgodności urządzeń

Standard definiuje radiową komunikację oraz metody testowania zgodności dla urządzeń wykorzystujących systemy RTLS (systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym) używane w aplikacjach zarządzczych.

ISO/IEC 24770

Technologia informacyjna – automatyczna identyfikacja i techniki przechwytywania danych – Radiowa identyfikacja – Systemy lokalizacji w czasie rzeczywistym (RTLS) – RTLS Metody testowania wydajności urządzeń

Standard określa metody testowania urządzeń dla zmiennych parametrów wydajności dla sprzętu RTLS włączając w to znaczniki, czytniki oraz stymulatory, mających znaczenie przy wyborze sprzętu zgodnego z ISO/IEC 24730, dla konkretnych zastosowań.

 

Standardy RFID w odniesieniu do częstotliwości
Zakres częstotliwości

LF125/134.2 kHz HF13.56 MHz +/- 7 kHz HF 433 MHz UHF 860-960MHz UHF 2.45 GHz
ISO ISO 11784
ISO/IEC 18000-2A
ISO/IEC 18000-2B
ISO/IEC 14443
ISO/IEC 15693
ISO 18000-3
ISO 18000-7 ISO 18000-6A
ISO 18000-6B
ISO 18000-6C
ISO 18000-4
ISO/IEC 24730-2
EPCglobal


Klasa 0
Klasa 1
Klasa 1 Generacja 2

 

Jak czytać oznaczenia standardów ISOPrzykład: ISO/IEC 18000-6:2004 Ed. 1 60.60 (JTC 1/SC 31/WG-4/SG-1)
ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
18000 Numer standardu
-6 Numer częściPrzyrostek litery jest podczęścią
2004 Data wydania
Ed. 1 Wydanie
60.60 Obecne wydanie
JTC 1 Połączenie komitetu technicznego 1:Automatyczna identyfikacja i techniki przechwytywania danych
SC 31 Podkomisja 31
WG-4 Grupa robocza 4:Radiowa identyfikacja dla zarządzania towarem
SG-1 Podgrupa 1

Opracowano na podstawie: