Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Skracanie łańcucha dostaw. ROI dla RFID w łańcuchu dostaw
2436
post-template-default,single,single-post,postid-2436,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Skracanie łańcucha dostaw. ROI dla RFID w łańcuchu dostaw

Skracanie łańcucha dostaw. ROI dla RFID w łańcuchu dostaw

08:32 18 Grudzień w Badania, Ekonomia, Logistyka

Wiele przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, dystrybucją czy sprzedażą zaczęło zastanawiać się, w jaki sposób technologia RFID (Radio-frequency Identification) jest w stanie zmniejszyć ryzyko, zwiększyć wydajność czy stworzyć okazje do osiągnięcia dodatkowych zysków. Biorąc pod uwagę wyniki badań Alinean Research, dzięki technologii RFID można zmniejszyć koszty stwarzane przez łańcuch dostaw z 3 do 5 %, oraz zwiększyć zysk od 2 do 7%.

Wyniki te można uznać za dobrą wiadomość gdyż, biorąc pod uwagę wyniki końcowe, każdy projekt musi wykazać konkretną wartość biznesową, a średnio ponad 90% projektów wymaga uzasadnienia finansowego, aby uzyskać poparcie. Czy organizacje rozważające wprowadzenie w życie projektów uwzględniających użycie RFID, a co za tym idzie, poniesienie konkretnych nakładów inwestycyjnych, mogą liczyć na konkretny i pewny zwrot z tych inwestycji? Czy także ewentualny zysk z wprowadzenia tagów RFID przekroczy koszty ich wprowadzenia?

Wyniki badań opracowane przez firmę Alinean, powstawały na podstawie symulacji, studium przypadku czy badań zewnętrznych. Miały one za zadanie zmierzyć wartość technologii RFID dla procesów biznesowych lub zakładów produkcyjnych, a także rozpocząć dyskusję dotyczącą ewentualnych korzyści z wprowadzenia technologii oraz ROI (planowanego zwrotu z inwestycji). Biorąc pod uwagę ponad dziesięcioletnie doświadczenie w badaniu nad ROI oraz TCO (kosztów aktywów w firmie), można uznać grupę Alinean za ekspertów w dziedzinie badań, opracowywania narzędzi czy rozwiązań informatycznych.

Technologie RFID są wprowadzane wraz z innymi rozwiązaniami, w wielu przedsiębiorstwach, w celu śledzeniu rozmaitych przedmiotów. Od skrzyń, palet czy pojedynczych produktów do wyposażenia i materiałów oraz listów czy bagaży. Wiele z firm które zdecydowały się na implementację technologii, poznało już korzyści jakie dają kody kreskowe i zdecydowało się na krok do przodu.

Synchronizacja łańcucha dostaw daje wymierne korzyści w postaci poprawy niezawodności skanowania, automatyzacji procesów czy dostępu do informacji na bieżąco. Dzięki technologii RFID możliwe staje się automatyczne dostarczenie i gromadzenie informacji, bez ingerencji człowieka, za pomocą bramek czy wózków widłowych. Mogą one stać się jednocześnie narzędziami do identyfikacji położenia czy statusu danego przedmiotu w łańcuchu dostaw. Kluczem do wprowadzenie RFID w sposób efektywny staje się identyfikacja aplikacji i procesów, w których istnieje możliwość usprawnienia procesów identyfikacji, opartych do tej pory na kodach kreskowych. Dzięki temu będzie możliwa rezygnacja ze skanowania ręcznego, a co za tym idzie, redukcja błędów ludzkich, lepsza integracja systemu oraz poprawa bezpieczeństwa.

W połączeniu z odpowiednim udoskonaleniami procesowymi, technologia RFID może pomóc w usprawnieniu następujących obszarów:

 • automatyzacji (poprzez zmniejszenie liczy procesów, które muszą być wykonywane ręcznie, takie jak skanowanie czy wprowadzanie danych do systemu);
 • spójności (zwiększając bezpieczeństwo i wykrywalność zakłóceń, a co za tym idzie, jakość informacji płynących do systemu);
 • sprawności (zmniejszając czas potrzebny na skanowanie, odnajdywanie czy śledzenie produktów, a zwiększając rytmiczność procesów);
 • kontroli (zapewniając pewniejsze, bieżące informacje, potrzebne przy podejmowaniu decyzji);
 • a także wydajnośi (zapewniając niezbędne narzędzia do usprawnienia relacji z klientem i partnerami współpracującymi przy łańcuchu dostaw).

W jaki sposób można wykorzystać korzyści z wprowadzenia technologii? Szacuje się iż, dzięki technologii RFID, możliwe jest zwiększenie produktywności w sferze magazynowania i dystrybucji od 7% do 40%. Jest to możliwe dzięki zrezygnowaniu z ręcznego skanowania i śledzenia produktów, a co za tym idzie, zmniejszeniu kosztów pracy i zwiększeniu produktywności, a także relokacji zasobów do miejsc o większym znaczeniu z punktu widzenia strategii firmy. Zmniejszenie kosztów może wahać się od 7,5% w magazynach do 5-40% w centrach dystrybucji. Jako przykład można podać sieć sklepów Wal-Mart, której udało się zmniejszyć czas tworzenia palet z 90 do 11 sekund, co daje redukcję czasu rzędu 90%.

RFID umożliwia także zwiększenie wydajności działu sprzedaży o 20%, poprzez zmniejszenie kosztów pracy i w tym uzupełniania zapasów. AMR Research z Bostonu, w Massechussets, dowodzi iż prawidłowo zastosowana technologia RFID, może zmniejszyć również koszty związane z brakiem towarów aż o 50%, zmniejszając o 16% ilość samych braków, oraz niemalże trzykrotnie przyśpieszając odnowienie zapasów. Przykładowo, szacuje się iż w sklepach spożywczych średnio traci się aż 8,3% zysku z powodu braku towarów rocznie.

Dokładniejsza inwentaryzacja, możliwa dzięki RFID, jest w stanie zmniejszyć koszty zapasów, dzięki możliwości zmniejszenia wielkości zapasów, o 10-30%. Również ilość przypadków kradzieży czy zaginięcia towarów mogą zostać zmniejszone o 18%, dzięki lepszemu śledzeniu ilości i lokalizacji asortymentu. Szacuje się iż ogólne koszty ponoszone z tego tytułu wynoszą około 30mld $ rocznie. Szacuje się również, że błędy popełniane podczas obsługi łańcucha dostaw, wynikające głównie z posługiwania się błędnymi danymi, pochłaniają aż 2mil. $ na każdy 1mld $, a ich całkowite wyeliminowanie pomogłoby zaoszczędzić, aż 10mld $. RFID pozwala na automatyczne szczytywanie i wprowadzanie danych do systemu, co skutkuje oszczędnościami wynikającymi z eliminacji błędów ludzkich, oraz w konsekwencji z ich naprawiania.

W wielu przedsiębiorstwach, aktywa, takie jak wyposażenia sklepu czy opakowania, są często trudne do namierzenia czy zabezpieczenia. RFID pozwala nie tylko na sprawniejsze śledzenie mienia firmy zapobiegając jego zaginięciu, ale również na sprawniejsze zarządzanie pojemnikami, co pozwala na uniknięcie około 20% zaginięć.

RFID może również ułatwić zarządzania zobowiązaniami klientów i budżetem, poprzez automatyczne tworzenie faktur, zaraz po wysyłce towaru, a ze strony klienta, automatycznego opłacenia faktury. Szacuje się iż pozwoli to na skrócenie transakcji z 30-45 dni do paru minut. Możliwe iż już niedługo technologie RFID będą nie tyle dodatkiem czy usprawnieniem w prowadzeniu firmy, a wymogiem czy standardem. Również klienci docenią czas skrócenia procedury zakupu, a dostając to czego chcą, wtedy kiedy chcą, pozwoli firmom zwiększyć sprzedaż o 20 do 60%.

RFID w produkcji

Wiele firm stara się wykorzystywać nowe szanse i podejmować nowe wyzwania, takie jak wprowadzenie szczupłego łańcucha dostaw, dostosowanie się do postępującej globalizacji oraz zmaganie się z coraz silniejszą konkurencją czy coraz większymi kosztami pracy. Stąd właśnie wysokie zainteresowanie RFID, które daje szanse na zmniejszenie kosztów oraz zwiększenie wydajności aktywów czy jakości lub elastyczności. W przypadku przyjmowania dostaw, RFID, pozwala na natychmiastową weryfikację całego ładunku na bramkach czy rampach, a informacja jest automatycznie wysyłana do systemu WMS/ERP. Przesyłanie potwierdzenia odbioru oraz zapłata mogą zostać zautomatyzowane. Wysyłkom z tagami RFID można od razu nadać trasę transportu, rozpakować lub sortować, zaś wózki widłowe są w stanie dostarczyć towar od razu do magazynu lub hali produkcyjnej unikając jakichkolwiek opóźnień, zgodnie z zasadą just-in-time. Tagować można również materiały podczas bieżącej produkcji. Pozwoli to na szybsze reagowanie w przypadku konieczności uzupełnienia zapasów, a także ułatwia lokalizację zakłóceń czy braków jakościowych. Możliwe również będzie tworzenie historii produkcji czy wysyłki, co pozwoli na odwołanie się do poprzednich wydarzeń w przypadku problemów. Taki tag RFID może zawierać wiele informacji, począwszy od wspomnianej historii produktu przez jego charakterystykę, dane wysyłki, cel czy nadawcę do szczegółowej destynacji czy instrukcji doręczenia. Przyśpieszy to wysyłkę dzięki wyeliminowaniu błędów ludzkich, takich jak złe sortowanie czy kompletacja, zapakowanie przedmiotu na złą ciężarówkę czy zapodzianie paczki na magazynie. Również zmiana formy potwierdzenia odbioru z papierowej do automatycznego przesłania informacji poprzez RFID, pozwoli na szybsze i efektywniejsze zakończenie dostawy. Tagi mogą również usprawnić sferę śledzenia aktywów firmy oraz ich serwis, dzięki lepszemu odnajdywanie lokalizacji danego dobra, np. pojemników wielokrotnego użytku. Często giną one podczas transportu, czego można byłoby uniknąć dzięki ich trakowaniu. Pozwoli to również uniknąć sytuacji w której do łańcucha dostaw dostaną się niepożądane przedmioty. Tego typu sytuacje zmuszają np. branżę farmaceutyczną do śledzenia całej historii produktu, od przyjęcia materiałów, przez produkcję po wysyłkę. Dzięki temu można zyskać pewność iż tylko odpowiednio otagowane i zatwierdzone towary zostaną załadowane do wysyłki. Pozwala to zaś na lepsze spełnienie wymagań klientów, którzy liczą na to iż ich produkt był pod kontrolą producenta, a więc odpowiednio śledzony i zabezpieczony. Usprawnienia we wszystkich wymienionych obszarach pozwolą na większą klarowność przepływu towaru w całym łańcuchu dostaw, usprawnią zarządzanie harmonogramem i zapasami, zmniejszą bieżące koszty i zwiększą wydajność aktywów sieciowych.

Studium przypadku zakładu produkcyjnego, na przykładzie Amerykańskiej firmy, o budżecie 400mln $, zajmującej się relacjami biznesowymi w sferze produkcji. Zastosowała ona technologie RFID w celu śledzenie towarów, materiałów, pracy w toku oraz produktów końcowych, a także w celu automatyzacji zarządzania kluczowymi obszarami produkcji, płatnościami czy zarządzeniem procesami. Przedstawione później wyniki badań zostały dostarczone przez Alinean, w celu potwierdzenia wpływu RFID na realizację procesów biznesowych. Użyli oni narzędzi do modelowania ROI opartych na studiach przypadków innych organizacji, badaniach innych grup oraz informacji z wielu innych studiów przypadku. Dzięki temu udało im się stworzyć symulację ewentualnych korzyści z RFID dla typowej 4mln$ amerykańskiej organizacji typu B2B. Pozwoli ona na optymalizację procesów w 400 FTE (Full Time Equivalents).

W symulacji firma odnotowała 18% wzrost produktywności w sferze zamówień, wysyłki, produkcji, przyjmowania dostaw, zarządzania produkcją i jakością, transportem i logistyką. Produktywność zaś zwiększyła się o ponad 75 FTE/144000 godzin rocznie, a oszczędności wynikające z kosztów pracy mogą wynieść nawet 3,5mln $ rocznie. Ilość przypadków błędów, konieczności nadgodzin, reklamacji, problemów technicznych, zmian zamówień, zatrzymania produkcji i błędów w dostawie została zmniejszona o 21%, a oszczędności z tytułu uniknięcia ich kosztów wyniosły 8,4mln $ w skali roku. Koszty zakupów zostały zmniejszone o 30%, a błędy w zakupach (stanowiące około 5% wszystkich zakupów) o 50%. Dało to oszczędności rzędu 860tys. $ w skali roku. Uzyskano również około 500tys. $ oszczędności kosztów sprzętu oraz 55tys. $ oszczędności kosztów ich użytkowania. Dzienny nadmiar sprzedaży (DSO), został zmniejszony o 8% z 65 do 60 dni, dając 5,7mln. $ oszczędności. Uniknięcie 40% nieporozumień związanych z zapłatą za towar, dało oszczędności w wysokości 2,3mln $ rocznie Koszty utylizacji zostały zmniejszone o 45%, z aktualnego poziomi 2% produkcji do 1,1%, dając oszczędności rzędu 540tys. $ rocznie. Lepsza wydajność oraz trafniejsze prognozowanie pozwoliły zwiększyć efektywność aktywów systemowych o 2-3%. Wzrósł również wskaźnik odzyskiwania zagubionej własności dzięki lepszemu śledzeniu i wskazywaniu lokalizacji produktów dając oszczędności w wysokości 25000$ rocznie. Ponieważ w firmie usterki były słabo wykrywane , a co za tym idzie, serwis nie zawsze docierał tam gdzie był potrzebny. RFID pozwala na lepsze harmonogramowanie pracy serwisu oraz lokalizacje usterek, a także śledzenie pracy serwisu. Koszty napraw zostały dzięki temu zmniejszone o 48% co pozwoliło zaoszczędzić 75tys. $ rocznie, a także znacząco zmniejszyć liczbę usterek. Udało się również podnieść satysfakcję klienta dzięki usprawnieniom w dziedzinie jakości czasu wykonania, co dało wzrost retencji o 1,5% oraz oszczędności rzędu 1,5mln. $ dzięki uniknięciu kosztów spowodowanych utratą klienta i poszukiwaniem nowego.

Cel Usprawnienie Oszczędności
Usprawnienie produkcji dzięki automatyzacji 18% zwiększenie produktywności 3,5mln$ oszczędności w kosztach pracy
Zmniejszenie ilości przypadków niestandaryzowanej produkcji spadek o 21% 8,4mln$ zmniejszenie kosztów
Zmniejszenie kosztów zakupu 30% zwiększenie produktywności 860000$ zmniejszonych potencjalnych kosztów pracy
Ograniczenie zapasów 10% ograniczenie zapasów 500000$ oszczędności w kapitale bieżącym oraz zmniejszenie kosztów bieżących o 55000$
Obniżony współczynnik utylizacji Obniżenie o 45% 40000$ oszczędności rocznie
Skrócenie czasu pomiędzy otrzymaniem zamówienia a sprzedażą 8% usprawnienie DSO 5,7mln$ oszczędności w obszarze płatności
Mniejsza ilość nieporozumień dotyczących zapłaty 40% mniejsza ilość nieporozumień 2,3mln$ oszczędności rocznie
Lepsze wykorzystanie aktywów 2-3% lepsze wykorzystanie NFA 2mln$ usprawnienie w obszarze kapitału pracy
Zmniejszenie ilości zaginięć Zmniejszenie ilości zaginięć o 40% Oszczędności w wysokości 25000$
Usprawniony serwis zasobów firmy 48% ograniczenie kosztów Oszczedności w wysokości 75000$
Zwiększenie satysfakcji klienta 1,5% zmniejszony czas oczekiwania klienta Uniknięcie 1,5mln $ kosztów związanych z zachęcaniem klientów do powrotu do firmy, oraz poszukiwaniem nowych

Podsumowując: inwestycja 17mln. $ w przeciągu trzech lat, dostarczyłaby w sumie 36mln $ zysku, ROI (liczone jako zysk/końcowe koszty) w wysokości 188% (z każdego dolara wydanego na RFID, firma odzyskałaby tego dolara i uzyskała 1,88$ zysku) przy 11miesięcznym okresie zwrotu nakładów (wliczając w 6 miesięcy na rozwój, integrację i wprowadzenie).

Wskaźnik rentowności dla RFID przy rozwiązaniach dystrybucji i magazynowania.

Sektor magazynowania i dystrybucji wymaga nowego spojrzenia na problem oraz zaawansowanych modeli biznesowych, aby móc wykorzystać swoje zalety, a także stworzyć sprawny łańcuch dostaw. Dzisiejsze magazyny i systemy dystrybucji zarządzają relacjami dostawczymi, sieciami wymiany a także bardziej złożonymi relacjami z klientami, a co za tym idzie, przydatna staje się automatyzacja oraz bezbłędność. Usprawnienie różnorodności, procesów, ograniczenie ilości błędów i zwiększenie produktywności są obszarami w których RFID może przynieść wymierzalne korzyści.

Dzięki rozwiązaniom RFID możliwe jest usprawnienie całego procesu dostawy poprzez tagowanie palet, skrzyń, kartonów czy pojedynczych przedmiotów, a co za tym idzie, eliminację manualnego, umożliwienie sczytywania tagów na wejściu i wyjściu, wprowadzenie przenośnych czytników RFID oraz śledzenie lokalizacji dóbr. Daje to lepszą automatyzację procesów, redukcję błędów oraz wsparcie decyzyjne, włączając:

 • Przyjmowanie: Dostawy otagowane RFID mogą zostać automatycznie identyfikowane na bramkach w magazynie. W tym samym czasie weryfikuje się dostawę i zamówienie, przesyła dyspozycje do pracowników, odpowiednie towary są załadowywane do dalszej wysyłki, uszkodzone przedmioty są szykowane do zwrotu a dostawa zostaje przyjęta do składu.
 • Składowanie: możliwa jest automatyzacja przydzielania miejsca w magazynie, dzięki czemu wszystko będzie tam gdzie być powinno. Ułatwi to bardziej precyzyjne zarządzanie produktami.
 • Cross-docking: RFID ułatwi zarządzanie produktami zgodnie z zasadą just-in-time, stwarzając przestrzeń dla rozwiązań usprawniających procesy, produktywność, przejrzystość i precyzyjność. Pozwala to na natychmiastowy transport dóbr z ciężarówek, odbiór i wysyłkę oraz dostawę do klienta.
 • Kompletacja i pakowanie: RFID pozwala na zwiększenie precyzji przy kompletacji zamówień, sprawiając iż odpowiednie produkty będą podejmowane z odpowiednich miejsc, a także odpowiednio zapakowane. Zwiększy to produktywność, zmniejszy ilość błędów i ułatwi zarządzanie.
 • Wysyłka: RFID sprawi iż odpowiednie przedmioty zostaną umieszczone na odpowiednich cieżarówkach w odpowiedniej kolejności. Dzięki odpowiedniej prioretyzacji można ograniczyć do minimum konieczność przepakowywania. Dzięki automatyzacji tego procesu można również wysłąć fakturę zaraz po tym, jak ciężarówka opuści magazyn, co przyśpieszy finalizację transakcji.
 • Zarządzanie powierzchnią magazynową: RFID ułatwia harmonogramowanie oraz przewidywanie wykorzystania powierzchni, sprawiając iż odpowiednie dostawy przybędą na miejsce w odpowiednim czasie, zmniejszając czas przyjęcia i nadania wysyłki oraz oczekiwania w bezczynności.
 • Transport: RFID pozwala na upewnienie się iż odpowiednie produkty zostaną dostarczone do odpowiedniego miejsca, w odpowiednim momencie i w jak najefektywniejszy sposób.
 • Kontakt z klientem: Dzisiejsze internetowe śledzenie przesyłek zawiera jedynie informacje o lokalizacji przesyłki, jednakże informacja jest na tyle prawdziwa na ile dobrze została przeprowadzona ostatnia aktualizacja lub skanowanie. Dzięki RFID, otagowane przesyłki będą same informować o swojej lokalizacji, bez pomocy pracownika. Zaginięcia przesyłek wyjdą z użytku, wzrośnie za to przejrzystość wysyłek co usprawni obsługę klienta.
 • Bezpieczeństwo: niekontrolowany ubytek towarów może zostać ograniczony dzięki bezpiecznemu śledzenie towarów. Sprawi to iż opuszczą one bezpieczną strefę tylko w sposób autoryzowany.
 • Przejrzystość: Osiągnięcie znaczącej przewagi jest możliwe dzięki stworzeniu historii up-to-the-second za pomocą technologii RFID – towary mogą być śledzone od momentu przyjęcia do opuszczenia magazynu na rampie. Pozwoli to na lepsze prognozowania zapotrzebowania na dobra wysokiego popytu, zmniejszenie sytuacji braków na magazynie, ograniczenie zapasu bezpieczeństwa (dzięki lepszym modelom zapotrzebowania) oraz zwiększonej precyzji wysyłek.

Korzyści wynikające z RFID:

 • Zmniejszenie nakładów pracy w niemalże wszystkich obszarach działalności magazynu takich jak przyjmowanie, składowani, inwentaryzację, wysyłkę i transport.
 • Zwiększenie precyzji zamówień, przyjmowania i odbierania, a także zmniejszenie ilości zwrotów, poprawek czy błędów dostawczych.
 • Zmniejszenie wielkości zapasów poprzez wprowadzenie cross dockingu i usprawnieniu inwentaryzacji.
 • Zmniejszenie ilości braków magazynowych dzięki odpowiedniemu dopasowaniu zapasów do potrzeb klienta.
 • Zwiększenie ilości bezproblemowych dostaw oraz skrócenie czasu ich trwania.
 • Ograniczenie przypadków kradzieży dzięki śledzeniu i zabezpieczeniu towarów w czasie trwania całego procesu magazynowania i dystrybucji.
 • Zwiększenie satysfakcji klienta dzięki temu iż towar trafia tam gdzie powinien i to w odpowiednim czasie.

Magazynowania i dystrybucja, studium przypadku.

Symulację przeprowadzono na przykładzie sprzedawcy rozwiązań technologicznych i budżecie 20,5bln $, zatrudniającego 8000 pracowników, który postanowił poprawić operatywność i efektywność w ponad 20 centrach dystrybucji na całym świecie. Zatrudniając około 6000 pracowników do obsługi łańcucha dostaw, kontaktów z klientem i finansów firma spotkała się z rosnącymi kosztami pracy. Aby utrzymać swoją pozycję konkurencyjną, firma zdecydowała się na automatyzację procesów w celu zmniejszenia kosztów.

Firma została zmuszona do wdrożenia technologii RFID przez innych sprzedawców, która objęła 30% zarządzanej własności wpływając na 60% nadwyżki finansowej firmy. RFID pozwoli usprawnić najważniejsze operacje, zmniejszając koszty pracy, zmniejszając nieograniczony ubytek zapasów oraz poprawiając poziom obsługi klienta. W 20 centrach dystrybucji, tagi RFID zostały umieszczone na pojedynczych przedmiotach, skrzyniach czy paletach, gdzie były odczytywane przez wózki widłowe, przewoźników, transportery i bramki. Pozwoliło to na śledzenie towarów od momentu ich przyjęcia, poprzez wysyłkę aż do upewnienia się iż dostawa odbyła się zgodnie z planem, a ilość błędów została zminimalizowana. Dodatkowo zautomatyzowany został proces zapłaty, aby upewnić się iż płatności zgadzają się z informacjami o przyjęciu i sprzedaży. W końcu zautomatyzowano również proces order-to-cash co przyśpieszyło tworzenie faktur dla wysłanych towarów i skróciło czas od zapłaty do odbioru

Przy opisanych warunkach uzyskano następujące rezultaty:

 • Automatyzacja odbioru, magazynowania, inwentaryzacji, pakowania i wysyłki oraz transportu zmniejszyła koszty pracy i pozwoliła na przeniesienie budżetu 125 FTE, dając oszczędności w wysokości 8mln $ rocznie.
 • Poprawiono precyzję odbioru zmniejszają ilość przyjęć błędnych dostaw, pozwalając na uniknięcie 70% sporów dotyczących zapłaty i generując 450000 $ oszczędności rocznie. Zwiększono precyzję transportu i przyjmowania zamówień, skrócono czas dostawy, zmniejszono ilość błędów wysyłek, poprawek i zwrotów o 40%, co pozwoliło na oszczędności w wysokości 1,8mln $ na kosztach pracy i wysyłania.
 • Zmniejszono ilość zapasów o 5% poprzez wprowadzenie cross-dockingu i zwiększenie przejrzystości zapotrzebowania. Pozwoliło to oszczędzić 80mln $ w inwentaryzacji i kapitału pracy, a także o 10,4mln$ zmniejszyć roczne bieżące koszty.
 • Zredukowane ilość braków magazynowych o 8%, a aktualny stan magazynu zaczął odpowiadać zapotrzebowaniom, co zwiększyło satysfakcję klientów. Braki zaczęły pojawiać się jedynie w przypadku wyjątkowych czy sezonowych zmian popytu. Dało to 150mln $ zysku/2,5mln $ nadwyżki spowodowanej redukcją opóźnień i reklamacji.
 • W przypadku towarów na których zastosowano tagi RFID, DSO (czas potrzebny na regulację zapłaty) zmniejszyło się o 5% dzięki automatyzacji tworzenia faktur i regulowania płatności, co z kolei zaowocowało zmniejszeniem DSO z 65 do 62 dni – dając 54mln $ zysku.
Cele Usprawnienia Oszczędności
Automatyzacja odbioru, składowania, wysyłki oraz zadań związanych z transportem Zwiększenie produktywności o 2% Zmniejszenie kosztów o 8mln $
Poprawa odbioru i ilości problemów związanych z zapłatą Zwiększenie produktywności o 70% Zmniejszenie kosztów pracy o 450000$
Zwiększenie precyzji składania zamówień, odbioru i transportu wraz ze zmniejszeniem ilości błędów Poprawa produktywności o 40% Oszczędność w wysokości 1,8mln $
Zmniejszenie ilości zapasów Zmniejszenie ilości zapasów o 5% Oszczędnośc 80mln $ na jednorazowym inwentarzu oraz zmniejszenie kosztów obsługi zasobów firmy o 10,4mln $
Zmniejszenie ilości przypadków braku towaru Zmniejszenie ilości braków o 8% Zwiększenie przychodu o 150mln $/1,5mln $ zysku z tytułu zmniejszenia opóźnienia, zwrotów oraz zatrzymania klientów w firmie
Zmniejszenie DSO Spadek o 5% Oszczędności w wysokości 54mln $

Podsumowując: Zainwestowanie 27mln $ w ciągu trzech lat pozwoli podnieść wartość o 131mln $, a ROI o 580%. Więc, za każdego dolara wydanego na RFID, odzyskała tego dolara i uzyskała 5,8$ zysku, z siedmiomiesięcznym okresem zwrotu inwestycji.

 ROI z RFID dla sprzedaży detalicznej

Kluczem do zadowolenia klienta jest posiadanie odpowiedniej ilości towarów w odpowiednim czasie. Klienci wymagają od sprzedawców aby oferta była dostosowana do ich potrzeb, zmuszając przy tym sklepy do szybszego reagowania na potrzeby rynku i konsumentów. W rezultacie, niemalże wszyscy sprzedawcy zmagają się z problemem zapewnienia klientowi odpowiedniej obsługi, przy jednoczesnej kontroli kosztów-głównie kosztów pracy, mających największy wpływ na operowanie kosztami.

Sprzedawcy spotkali się już z korzyściami wynikającymi ze stosowania kodów kreskowych. RFID pozwoli na poszerzenie tych korzyści, gdyż jest niezwykle ważnym krokiem na drodze ewolucji zbierania danych i zarządzania, zapewniając lepszą automatyzację, przejrzystość i kompleksowość, otwierając jednocześnie drzwi dla nowych rozwiązań mających usprawnić obsługę klienta. Najbardziej rozsądnym jest aby pierwsze kroki w tagowaniu poczynić w obszarach, w których śledzenie i automatyzacja pozwolą stworzyć wartość dodaną do biznesu. RFID pozwala więc na: polepszenie odbioru firmy przez klienta na drodze inwestycji w systemy usprawniające POS (Point Of Sale), synchronizacji różnych kanałów biznesowych w celu stworzenia jednakowego wizerunku klienta i produktów, a także wprowadzenia wyspecjalizowanych technologii optymalizacji zysku.

W sprzedaży detalicznej, RFID może wspomóc każdy krok łańcuchu wartości zarówno klienta jak i dostaw. Najpierw postępuje automatyzacja zbierania danych przy pomocy RFID, w obszarze przyjmowania towarów, zarządzania składem, powierzchnią handlową i kontroli. Tam gdzie kody kreskowe umożliwiały przejrzystość dzięki ręcznemu skanowaniu palet, skrzyń czy ogólnej kontroli, RFID może pomóc śledzić ruch towarów po sklepie i poza nim, dzięki automatyzacji punktów informacyjnych i transportowych, lub nawet w czasie rzeczywistym, w każdym obserwowanym miejscu.

Zbieranie informacji i śledzenie towarów jest możliwe dzięki bramkom, zintegrowanym, przenośnym czy połączonym z pojazdami czytnikom RFID, które przekazują informacje w czasie rzeczywistym z otagowanych opakowań, poruszających się pomiędzy punktami krytycznymi dystrybucji – od przyjmowania i wysyłki po skład w sklepie. Automatyzacja skanowania i śledzenia operacji za pomocą skanerów zamontowanych w transporterach (takich jak wózki widłowe czy samochody dostawcze), lub w strategicznych punktach, pomagają zmniejszyć koszty pracy poprzez ograniczenie skanowania ręcznego.

Użycie tagów RFID i postępująca automatyzacja skanowania, pozwala na wprowadzenie dodatkowych informacji do tagu, takich jak zaawansowane informacje dotyczące informacji wysyłkowych czy potwierdzenia odbioru, aby przyśpieszyć transakcję, wyeliminować błędy, zredukować czas pracy i ilość zwrotów wywołanych błędną wysyłką.

Wpływ RFID wykracza poza zaplecze sklepu oraz powierzchnię handlową i stwarza miejsce dla kolejnych usprawnień mających na celu polepszenie kontaktów z klientem. Otagowane przedmioty mogą być lepiej śledzone, a kurczenie się ilości towaru na półkach może zostać zredukowane dzięki integracji z EAS lub jej zastąpieniu.

RFID wpływa również na poprawę stosunków z klientem, pozwalając sprzedawcom na lepsze zarządzanie inwentarzem i zapewnia ich że dany towar znajduje się na stanie, jest opatrzony odpowiednią ofertą i dopuszczony do sprzedaży. Wpływ na stosunki ma również możliwość wprowadzenia dodatkowych ulepszeń, takich jak:

 •  przedsprzedażowe wsparcie, takiej jak weryfikacja ceny, reklama kierowana, rabat, kupony i kierowana sprzedaż mająca na celu promocję odpowiednich towarów
 • nowe lub dodatkowe i lepiej zautomatyzowane programy lojalnościowe, takie jak informacje dla częstego klienta czy specjalne karty lojalnościowe.
 • automatyczna rejestracja dzięki RFID

Automatyzacja oparta na RFID, zapewnia lepszą przejrzystość tego, jakie produkty znajdują się aktualnie na półkach, których brakuje, a które są w dostawie. Pomaga ona zmniejszyć koszty pracy i przenieść obsługę z mniej ważnych zadań do wsparcia klienta. Dokładna analiza pozwoli na eliminację braków magazynowych, usprawni uzupełnienia zapasów i umożliwi promocję i wprowadzenie nowych produktów. Lepsza wydajność, orientacja na klienta i lepsza oferta są głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzeni technologii RFID.

Wielu przedsiębiorcom udało się wprowadzić technologie RFID, a pilotowa implementacja technologii przyniosą imponujące wyniki finansowe. Alinean zbadał te przypadki, wymodelował udoskonalenia i konflikty oraz podsumował wynik, wyliczając następujące korzyści:

 • Okazało się iż pożądane przedmioty nie zawsze znajdują się na półkach, nie są gotowe do sprzedaży, a co za tym idzie, pojawiają się straty w sprzedaży. Lepsza przejrzystość w zamówieniach i dostawach, a przede wszystkim towaru na stanie, pomaga uniknąc 16% braków towarowych, zwiększając całkowitą sprzedaż o 10% lub więcej.
 • O 30-40% zostały zmniejszone nakłady pracy, z czasochłonnych zajęć w składzie dotyczących liczenia, odbioru, ustalania lokalizacji i wielkości zapasów, automatyzując procesy śledzenia towarów. Instalacja czytnika RFID na drzwiach usprawniłaby automatyzacje śledzenia towaru. W przypadku sklepów odzieżowych, czytniki mogłyby również być instalowane w przymierzalniach, dzięki czemu wiadomo by było czy dany towar zniknął z półki ponieważ został kupiony czy jest aktualnie przymierzany.
 • Usprawnienie zarządzania zapasami i regulacjami płatności poprzez automatyzację zatwierdzenia czy samej płatność za otrzymane towary.
 • Usprawnienie przy widoczności i promocji produktu pozwala dostosować miejsce do wymagań dotyczących produktu.
 • Brak odpowiedniego zarządzania inwentarzem prowadzi nie tylko do braków magazynowych, ale również do wprowadzenia do systemu nieistniejących lub nieodpowiednich towarów. Dzięki usprawnieniom w tej dziedzinie możliwe będzie promowanie produktów którym kończy się data ważności czy pewność iż na półkach znajdują się produkty nadające się do sprzedaży.
 • Straty wywołane kradzieżą szacuje się na ponad 30mld $ rocznie, i stanowią one około 1,5% wartości sprzedaży. Dzięki RFID możliwe jest śledzenie wózków czy produktów aby uniknąć sytuacji ich kradzieży. Palety czy pudełka mogą być śledzone w całym łańcuchu dostaw aby poznać dokładną ich lokalizację i wyeliminować błędy w dostawach, które mogą doprowadzić do zaginięcia przesyłki, a jeśli już to się stanie, do odnalezienia miejsca w procesie, w którym doszło do zaginięcia. W sprzedaży detalicznej, RFID może zostać wprowadzone głównie w przypadku droższych i ważniejszych produktów, aby zapobiec ich kradzieży.
 • RFID pozwoli na wprowadzenie nowy usprawnień – mini kiosków, inteligentnych wózków, przenośnych urządzeń do rekomendacji typu up-sell/ cross-sell, rejestrów i gotowych promocji.
 • Możliwe jest zwiększenie satysfakcji klienta dzięki posiadaniu odpowiedniego produktu w odpowiednim czasie i miejsce, a także większa precyzyjność w reagowaniu na zapotrzebowania.

Kolejne studium przypadku zostało przeprowadzone na przykładzie sieci sklepów o budżecie 650mln $, posiadającym 180 sklepów i zatrudniającego 1200 pracowników i generującej 50% nadwyżkę finansową, jednakże zmagającej się z wysokimi kosztami pracy, a także innymi wydatkami obniżającymi tą wartość. Dodatkowo firma boryka się z ujemną stopą wzrostu zysku oraz spadkiem sprzedaży.

Na poziomie taktycznym rozważano już wprowadzenie RFID do tagowania .Palet i skrzyń co pomogłoby zmniejszyć koszty pracy podczas przyjęcia zamówienia i zarządzania powierzchnią magazynową. Potrzebne było przypisanie sumy 200,000$ kosztów ogólnych, administracyjnych i sprzedaży na każdego pracownika. dodatkowo przypisanie 5% ubytku zapasów rocznie (powinno być to 1-2%) – problemu dotyczącego produktów, które zostały sprzedane oraz zabezpieczeniu przeciw kradzieżom. Ze strategicznego punktu widzenia, RFID jest postrzegane jako sposób na zwiększenie przejrzystości sprzedaży co pomoże zlikwidować braki magazynowe i zwiększyć poziom obsługi klienta.

Proponowane rozwiązania w zakresie RFID dotyczyły:

 • Integracji tagowania z systemami bezpieczeństwa aby zapobiec niekontrolowanemu ubytkowi towarów ze składu.
 • Zarządzania promocjami i wystawami w celu lepszego kierowania sprzedaży i zlikwidowania błędów dotyczących rabatów i upustów
 • Lepszego zrozumienia tego co dotrze w następnej dostawie, co znajduje się na składzie oraz na półkach, lepsza reakcja na sytuację braku zapasów.
 • Szybszego zaspokojenia potrzeb klientów, dostarczenie do prawidłowego miejsca i precyzji.
 • Automatyzacji przyjmowania zapasów i zarządzania składem dzięki otagowanym paletom i skrzyniom
 • Zgodnie z tym scenariuszem, przedsiębiorstwo powinno odnieść następujące korzyści:
 • Zmniejszenie zapasów o 15% dzięki lepszej przejrzystości i integracji, dając 33mln $ oszczędności kapitału i 3,6mln $ rocznej redukcji kosztów.
 • Zmniejszenie kosztów zarządzania zapasami, przyjmowania i uzupełniania dostaw o 24% co pozwoliło na przeniesienie 48 FTE do zadań zorientowanych na klienta. We wszystkich 180 sklepach i przy 1200 pracownikach pozwoliło to uniknąć 2,3mln $ kosztów pracy.
 • Zmniejszono ilość niekontrolowanych ubytków towarów o 35%, co pozwoliło oszczędzić 3,75mln $.
 • Zmniejszyła się ilość błędów podczas kontroli, co pozwoliło zaoszczędzić 124000$ rocznie
 • Zmniejszyła się rotacja zatrudnienia dzięki automatyzacji pewnych działań związanychz obsługą towaru co pozwoliło zaoszczędzić 150000$ rocznie na rekrutacji i szkoleniach
Cele Usprawnienia Oszczędności
Zmniejszenie poziomu zapasów Zmniejszenie poziomu zapasów o 15% Oszczędnośc 33mln $ na jednorazowych czynnościach oraz 3,6mln $ rocznie dzięki redukcji kosztów
Zmniejszenie kosztów zarządzania pracą 24% wzrost produktywności 2,3mln $ oszczędności na kosztach pracy rocznie
Redukcja niekontrolowanego ubytku zapasów z poziomu 5% Redukcja o 35% 3,75mln $ oszczędności rocznie
Redukcja błędów podczas kontroli 10% redukcja błędów podczas kontroli 124000 $ oszczędności
Zwiększenie retencji pracowników Większa o 8% retencja pracowników 150000 $ oszczędności na rekrutacjach, szkoleniach i zwolnieniach

Podsumowaując: Inwestycja 12,3mln $ w przeciągu trzech lat, pozwoliła na podniesienia wartości sieci o 21mln $, a ROI o 190% ( za każdego dolara wydanego na RFID firma odzyskała tego dolara i uzyskała 1,9$ zysku) z 10 miesięcznym okresem zwrotu.

Koszty RFID

Inwestycja w RFID jest poważną inwestycją ponoszoną przez przedsiębiorstwa, wymagającą zużycia określonych zasobów i funduszy do implementacji technologii. Istnieje parę ważnych informacji dotyczących dzisiejszych rozwiązań RFID:

Koszt w przeliczaniu na tag: koszt pojedynczego taga uległ obniżeniu w przeciągu ostatnich lat, wynosząc w 2006 10 centów, w porównaniu do 25-30 centów w 2004. Jednakże za dobrą wiadomość można przyjąć fakt iż popyt, ekonomia skali i koszty produkcji sprawią iż cena będzie jeszcze niższa w najbliższych paru latach. Na krótką metę, sensownym wydaje się, że umieszczanie tagów jedynie na opakowaniach najważniejszych towarów, w których tag będzie stanowił mniej niż 1% kosztów sprzedaży.

Koszty czytników: wahają się one o 2000$ do 3000$ za sztukę, łącznie z jego instalacją, naprawami czy obsługą systemu.

Koszty oprogramowania i integracji z systemie: wahają się one od 0,5mln $ do 2mln $, ze względu na zakres wprowadzenia. Dodatkowo około 20% powinno zostać przeznaczone na serwis i wsparcie systemu. Dedykowanie systemu może wygenerować dodatkowe koszty, w zależności od złożoności i stopnia integracji z dotychczasowym systemem.

Dane magazynowe: wiele przedsiębiorstw może nie być jeszcze gotowe na transmisje, magazynowanie interpretacje czy integrację z dotychczasowym łańcuchem dostaw, ilości danych generowanych przez technologię RFID. Lokalizacja palet, skrzyń, kartonów czy pojedynczych towarów w łańcuchu dostaw, wszystkie czynności związane z wyładunkiem, pakowaniem, wysyłką, śledzeniem przesyłek i dat ważności, a także przyjmowanymi reklamacjami są tylko jednymi z wielu przykładów. Inwestycja w RFID wymaga również inwestycji w magazyny i systemy baz danych, a także w oprogramowanie wspomagające działania biznesowe, pozwalające na wygenerowanie z danych gotowych informacji.

Procesy biznesowe i integracja systemu: procesy biznesowe dotyczące zbierania danych i przetwarzania informacji, często nie działają tak jak powinny, przez co konieczne jest ich połączenie i integracja z systemami baz danych.

Ograniczona moc obliczeniowa: na poziomie sprzedawcy czy dystrybutora, większość zdalnych systemów nie ma wystarczającej mocy obliczeniowej aby udźwignąć ogrom danych i informacji niezbędnych do efektywnego działania RFID. Dlatego wymagane jest poniesienie dodatkowych nakładów inwestycyjnych na sprzęt i IT.

Zbyteczność w istniejącym systemie kodów kreskowych: często rozwiązania RFID nie zastępują kodów kreskowych, przez co firmy są zmuszone do obsługi obydwu systemów. Jednakże w pewnych dziedzinach, RFID może zastąpić kody kreskowe, zaś w innych zachowają się poprzednie inwestycje. Ważne jest aby nie przeceniać zdolności systemu do unikania kosztów, lub oszczędności kosztów pracy wynikających ze stosowania kodów kreskowych, jeżeli nadal stosowane są obydwa systemy identyfikacji.

Wytrzymałość tagów i czytników RFID: wiele magazynów, centrów dystrybucji czy sprzedawców nie podchodzi do sprzętów zbyt ostrożnie co może skutkować jego uszkodzeniem, a co za tym idzie, uszkodzone urządzenia mogą nie działać tak jak powinny. Dlatego ważne jest aby trzymać w gotowości serwis, wykrywanie usterek i budżet na naprawy. Najbardziej elastyczne i wydajne rozwiązania powinny być zakupywane od sprawdzonych sprzedawców. Z czasem, ciągłe borykanie się z błędami okaże się o wiele droższe niż poczynione zawczasu inwestycje na prawidłowe rozwiązanie i urządzenia. Kompleksowość i poziom inwestycji: Wprowadzenie technologii RFID często wymaga kompleksowej integracji systemów i re-engineeringu procesów. Ważne jest aby podjąć współprace z odpowiednim dostawcą usług, co ułatwi optymalne planowanie inwestycji i zasobów.

Konkurencyjność i zyski płynące z RFID są znaczące z punktu widzenia całego łańcucha dostaw. Szacuje się iż rozwiązania RFID pozwalają wygenerować dodatkowe 2-7% zysków, zwiększyć produktywność o 20-30%, zmniejszyć koszty operacyjne o 2-5% i zmniejszyć długość utrzymywania zapasów o 1-2%. Wspomniane korzyści finansowe są na tyle istotne iż najprawdopodobniej większość przedsiębiorstw postanowi zastosować technologie RFID, prędzej czy później.

Tłumaczenie artykułu: Pissello T.; Shrinking the Supply Chain Expands the Return: The ROI of RFID in the Supply Chain; Alinean Press – 2004

http://www.rfid-in-action.eu/public/rfid-knowledge-platform/copy_of_rfid-guidelines/pisello_shrinking-the-supply-chain-expands-the-return

Bibliografia:

Qfinance; Definition of net fixed assets; http://www.qfinance.com/dictionary/net-fixed-assets

http://www.sbtionline.com/files/0003Days_Sales_Outstanding_072303_A_Ex.pdf

Oceń ten artykuł