Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | RTI (tagowanie palet). Przewodnik
5082
post-template-default,single,single-post,postid-5082,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

RTI (tagowanie palet). Przewodnik

RTI (tagowanie palet). Przewodnik

08:39 12 Czerwiec w EPCGlobal, Logistyka

1. RTI (PT) IG Wprowadzenie

Wykorzystywanie zwrotnych elementów transportowych tj. palet, koszy na kółkach, kontenerów z tworzyw sztucznych, pudełek, regałów na palety itp. staje się coraz popularniejsze w nowoczesnych łańcuchach dostaw. Firmy, starają się ciągle obniżać koszty, a także zwiększać efektywność obsługi przy jednoczesnym racjonalnym gospodarowaniu odpadami (śmieciami). Wzrost restrykcyjnych reguł i zasad wobec koncernów na całym świecie zapewnia pełną kontrolę produktu, ze szczególnym uwzględnieniem składników wykorzystywanych w łańcuchu dostaw, materiałów używanych przez maszyny magazynowe oraz materiałów związanych z wysyłką produktu. Warto ponadto zauważyć, że łańcuch dostaw jest dodatkowo narażony na znaczne, roczne koszty związane z utratą sprzętu bądź jego wymianą.

W ostatnich miesiącach, wielu producentów i dostawców palet, rozpoczęło wdrażanie i integrację technologii EPC/RFID w swoich paletach. Znakowanie staje się obecnie integralną częścią palety, które pozwala na identyfikację każdej z nich (pomocne przy kontroli produkcji oraz naprawach). Firmy wykorzystujące to rozwiązanie, dostarczają użytkownikowi cenne narzędzie umożliwiające kontrolowanie przepływu i jakości palet, a ponadto otwierają nowe możliwości w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Podczas ostatniego spotkania EPCglobal EAP (organizacji, która zajmuje się komercjalizacją oraz adaptacją w skali globalnej technologii opartej na elektronicznym kodzie produktu) współprzewodniczący firm zajmujących się paletami, wyrazili potrzebę określenia zasad korzystania z EPC/RFID, ponieważ chcieli zastosować tę technologię także w oznakowywaniu nośników danych w procesach logistycznych (m.in. jako miejsce przechowywania SSCC, czyli seryjnego numeru identyfikacyjnego). Celem tego spotkania było stworzenie przewodnika implementacji, w którym zawarte zostaną informacje o pojawiających się problemach, scenariusze przypadków użycia, a także zalecenia rozwiązań dla zintegrowanych oznaczeń na paletach.

Zawarte w przewodniku wytyczne, będą dotyczyły wszystkich stron zaangażowanych w łańcuch dostaw, a także dostawców logistycznych oraz dostawców rozwiązań.

Uzyskane zostaną :

 • Analizy zakresu występujących problemów, w tym przypadków użycia, wyciągnięcie wniosków oraz propozycje rozwiązań czasowych
 • wytyczne dla użytkowników występujących w procesie biznesowym jak zastosować system GS1, zwłaszcza w swoim sektorze oraz obszarach z nim powiązanych
 • zaprezentowane wady i zalety wprowadzenia każdego zlecenia

2. Cele

Celem grupy INTEREST jest stworzenie wymogów w następujący sposób:

 1. pracy z GS1key clarification group , która definiuje właściwy klucz do identyfikacji palety
 2. Zalecenie, który klucz identyfikacyjny GS1 (GRAI czy GIAI) powinien być używany na palecie, jest obowiązkiem grupy GS1 Key Clarification Group. Członkowie RTI (PT) IG, którzy chcą wnieść swój wkład w realizację tego zadania powinni uczestniczyć w tej grupie roboczej.
 3. Zdefiniowanie specyfikacji (orientacja, rozmieszczenie) oraz ilości niezbędnych oznakowań do korzystania z EPC/RFID w najważniejszych przypadkach : przychodzące/wychodzące inwentaryzacja, zarządzanie aktywami, zarządzanie
 4. Zdefiniowanie struktury danych oraz korzystanie z pamięci (więcej na ten temat w rozdziale 8)

Współprzewodniczący oraz ich podzespoły ułatwili organizację oraz rozwój RTI  Integrated Pallet Tag Definition Guideline topics. Tematy wytycznych zostaną przeniesione do grupy roboczej, gdy będą w odpowiednim formacie dla opinii publicznej.

Wytyczne będą zawierać:

 • Szczegółowe opisy większości  przypadków zastosowań biznesowych, które rozważają konieczność Identyfikacji  i zarządzania paletami
 • Wymagania odnoszące się do tego jakie dane mają być przechowywane w pamięci użytkownika, jak mają być utrzymywane oraz zabezpieczone

Dokument powinien wskazywać, w jaki sposób  wymagania mogą być spełnione przez istniejące GS1 i EPCglobal normy.

RTI (PT) IG powinien uwzględniać wytyczne dla elementów transportowych zwrotnych opracowanych przez poprzednią RTI group, która jest częścią Grupy EPCglobal.

Uwaga: numer GRAI dostępny jest również w kodzie kreskowym / postaci czytelnej dla człowieka. Numery na palecie oraz w systemie powinny się zgadzać.Celem jest umożliwienie identyfikacji aktywów w środowisku, w którym nie istnieją czytniki RFID. Zaleca się korzystać ze standardów GS1-128.

3.Podejście pracy/metodologie

Grupa została utworzona z członków (aktywnych uczestników), którzy należą do przemysłu paletowego. Począwszy od producentów, użytkowników, a także uczelni w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla oznaczeń oraz śledzenia wyników.

RTI (PT) IG zostało członkiem powyższej grupy, aby ułatwić funkcjonowanie nowo powstałej grupy.

W celu ustanowienia dogodnej komunikacji dla wszystkich członków RTI (PT) IG organizowane są spotkania. Dzielnie się informacjami oraz postępem wśród różnych zespołów ułatwiają także audio konferencje oraz urządzenia do głosowania.

Ponadto, wybrane 4 podzespoły zostały powołane do pracy nad generowanie specyficznych informacji skupiających się nad procesami łańcucha dostaw: odbiór, zapasy, zamówienia, zbieranie, wysyłka, które znajdziemy poniżej w szczegółowych przypadkach użycia.

Grupa ta również będzie synchronizować/łączyć/dzielić informacje według następujących grup:

 • GS1 Key Clarification Group
 • GS1 in Europe E-com working group
 • GS1 Germany (niektóre oznakowania palet zostaną przetestowane przez np: MARS< NESTLE,KRAFT

4. Rezultaty i kamienie milowe

Wstępne terminy kamieni milowych są w niniejszym planie podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zainteresowana grupa  powinna śledzić aktualną wersję procesie rozwoju standardów EPCglobal znajdującego się na www.epcglobalinc.org.

Data Kamień milowy
grudzień 2008 Zatwierdzenie planu  przez  RSC and BSC, zatwierdzenie przez radcę prawnego
styczeń 2009 Formalne wprowadzenie RTI (PT) IG
styczeń – luty 2009 Przegląd oryginalnych światowych wytycznych dotyczących zwrotnych elementów transportowych; właściwy projekt uwzględniający identyfikację palet przez RFID
luty – marzec 2009 Opracowanie biznesowego przypadku użycia
marzec –kwiecień 2009 Opracowanie wytycznych dotyczących znakowania palet oraz ich synchronizacji  z GS1 Key Clarification Working Group w GSMP dla obiektu  1
maj 2009 Wytyczne dotyczące zwrotnych elementów transportowych dla znakowania palet – komentarz okres/rozkład
czerwiec 2009 Propozycja wytycznych RTI dla znakowania palet do akceptacji BSC
trwające do końca Ciągłe wsparcie i recenzje bieżące, okresowe i końcowe prac oraz efektów pracy powstałych w rezultacie SAG Data Exchange WG przez członków zainteresowanej grupy

5. Definicje

GRAI – Klucz identyfikacyjny systemu  GS1 używany do identyfikacji aktywów zwrotnych. Klucz zawiera prefiks firmy (GS1), typ aktywa, cyfrę kontrolną oraz opcjonalnie numer seryjny.

Paleta – jest sprzętem, który służy jako podstawa do montażu, obsługi, sortowania, przechowywania i transportu towarów (jako jednostka ładunkowa). Palety są dostępne w różnych wymiarach, wzorach  oraz mogą być zrobione z różnych materiałów (w tym przypadku będą one plastikowe lub drewniane).

Ładunek palety – ładunkiem palety jest produkt, który się na niej znajduje. Wziąć pod uwagę to, że ładunek w zależności od umieszczenia znacznika RFID może mieć znaczący wpływ na jakość jego odczytu.

Użytkownik palety – użytkownikiem palety jest firma która ją wykorzystuje w swojej działalności. Wyklucza się procesy związane z produkowaniem oraz naprawą palet .

SSCC – Seryjny numer identyfikacyjny (GS1) używany do identyfikacji jednostek logistycznych. Numer składa się  z rozszerzenia cyfrowego, prefiksu firmy (GS1),  numeru seryjnego oraz cyfry kontrolnej.

6. Przypadki użycia dla użytkowników palet

Ta część opisuje przypadki użycia dla użytkowników palet. Dane zawarte w tabeli poniżej pochodzą z badań opartych na podstawie różnych procesów i aplikacji. Celem każdego podzespołu jest opisanie typowego procesu w ich odpowiednich obszarach, które będą obejmować 80% przypadków użycia występujących w łańcuchu dostaw.

Aplikacja Procesy   
SCM Odbiór (1a) Zapasy (2a) Zamawianie / Wybór (3a) Wysyłka (4a)
Asset Management Odbiór(1b) Zapasy (2b) Wysyłka  (4b)

6.1 Odbiór –  przypadek użycia

Celem tego rozdziału jest przedstawienie wysokiego poziomu procesu odbioru typowej drewnianej lub plastikowej palety, która uchwyci większość przypadków użycia występujących w łańcuchu dostaw.

Proces ten jest częścią ogólnego punktu widzenia użytkowania palet w łańcuchu dostaw, zarówno z perspektywy łańcucha dostaw / logistyki produktów jak i zarządzania paletami, jako zarządzania aktywami.

Opis (oraz założenia) procesu wysokiego poziomu

a. SCM / logistyka dotycząca produktu na palecie

b. Zarządzanie aktywami dotyczy palet wielokrotnego użytku traktowanych jako aktywa

Lp Proces Zastosowanie Komentarz
1 Przeniesienie palety z pojazdu do strefy odbioru towaru a + b Pojazd – ciężarówka, kontener, wagon pociągowy, etc.
Pojedyncze i wielokrotne kombinacje paletowe a + b
SCC + GRAI Tag obecny a + b
2 Paleta (GRAI) jest skanowana/sczytana – GS1 przechwytuje dane a + b
GRAI jest przechowywany w bazie danych i uruchamia kolejne procesy aktywów a + b
3 Produkt (SSCC) jest skanowany/sczytywany – GS1 przechwytuje dane a
SSCC jest dopasowany z ASN, informacja sprawdzana (bbd, GTIN, ilość, etc.), aktualizacja zapasów a Uwaga: w Europie, zazwyczaj używamy DESADV w ciągu EANCOM
SSCC wywołuje dalsze procesy w łańcuchu dostaw (a) a Przeniesienie do magazynu
4 Sprawdzenie fizycznych zniszczeń  a

6.2. Zapasy – przypadek użycia

Celem tego rozdziału jest przedstawienie wysokiego poziomu procesu zapasów dla typowej drewnianej lub plastikowej palety, która uchwyci większość przypadków użycia występujących w łańcuchu dostaw.

Proces ten jest częścią ogólnego punktu widzenia użytkowania palet w łańcuchu dostaw, zarówno z perspektywy łańcucha dostaw / logistyki produktów jak i zarządzania paletami, jako zarządzania aktywami. Poniżej znajdują się dalsze informacje.

Opis (oraz założenia) procesu wysokiego poziomu

a. SCM / logistyka dotycząca produktu na palecie

b.Zarządzanie aktywami dotyczy palet wielokrotnego użytku traktowanych jako aktywa

Lp. Proces Zastosowanie Komentarz
1 Produkt zidentyfikowano do wyboru z położenia magazynowego b GRAI
Zatwierdzenie produktu na podbieraczu a
Aktualizacja ilości cyklu zapasów a Powoduje aktualizację systemu zapasów / magazynu
Zatwierdź ASN a
2 Do łatwo psujących się: sprawdź półkę kontroli zarządzania życiem a Sprawdź zamówienie / system magazynu
3 Wycofanie produktu a
4 Śledzenie i wyszukiwanie a
Zarządzanie różnościami a
Mieszane obciążenia jednostki innego typu zawartości a
Uniknięcie skażenia krzyżowego a + b
Zapachy a + b
Chemikalia a + b
Izolacja zagrożenia pożarowego a + b

 

6.3. Zamawianie / Wybór – przypadek użycia

Celem tego rozdziału jest przedstawienie wysokiego poziomu procesu zamawiania/wyboru  dla typowej drewnianej lub plastikowej palety, która uchwyci większość przypadków użycia występujących w łańcuchu dostaw.

Proces ten jest częścią ogólnego punktu widzenia użytkowania palet w łańcuchu dostaw, zarówno z perspektywy łańcucha dostaw / logistyki produktów jak i zarządzania paletami, jako zarządzania aktywami. Poniżej znajdują się dalsze informacje.

Opis (oraz założenia) procesu wysokiego poziomu

SCM = Zarządzanie łańcuchem dostaw / logistyka dotyczy produktu na palecie

LP. Proces Zastosowanie Komentarz
1 Rozpoczęcie od wyboru zamówienia SCM
Wybór listy pobranej na urządzenie wyboru SCM
Operator idzie do pustej palety w obszarze przechowywania SCM Napędzany lub zasilany wózek widłowy lub ciężarówka paletowa
Kodowanie SSCC na palecie SCM
Paleta (GRAI) jest skanowana/sczytana – GS1 przechwytuje dane SCM GRAI weryfikuje paletę czy palety są umieszczone w liście wyboru
2 Proces wybierania SCM
Podczas procesu wybierania istnieje możliwość skanowania, aby sprawdzić lokalizację palety SCM
W przypadku wielu warstw, każda nowa paleta (GRAI) jest skanowana / czytana – GS1 przechwytuje dane SCM The SSCC is the GS1 Key dla pojedynczej „jednostki logistycznej”. Dlatego musimy tworzyć SSCC dla każdej pojedynczej palety traktując ją jako pojedynczą jednostkę logistyczną jako własną. Jeżeli kilka jednostek logistycznych jest zebranych jako nowa jednostka logistyczna dodajesz nowe SSCC dodatkowe dla grupy.
Pojedyncze i wielokrotne kombinacje paletowe SCM
3 Zakończenie wybierania SCM
Paleta przechodzi ze strefy wybierania do strefy wysyłania SCM
Produkt (SSCC) jest skanowany/sczytywany – GS1 przechwytuje dane SCM
Paleta (SSCC) jest skanowana/sczytywana – GS1 przechwytuje dane SCM
4 Palety są gotowe do wysyłki SCM

6.4 Wysyłka – przypadek użycia

Celem tego rozdziału jest przedstawienie wysokiego poziomu procesu wysyłki dla typowej drewnianej lub plastikowej palety, która uchwyci większość przypadków użycia występujących w łańcuchu dostaw.

Proces ten jest częścią ogólnego punktu widzenia użytkowania palet w łańcuchu dostaw, zarówno z perspektywy łańcucha dostaw / logistyki produktów jak i zarządzania paletami, jako zarządzania aktywami. Poniżej znajdują się dalsze informacje.

Opis (oraz założenia) procesu wysokiego poziomu

a. SCM / logistyka dotycząca produktu na palecie

b. Zarządzanie aktywami dotyczy palet wielokrotnego użytku traktowanych jako aktyw

Lp. Proces Aplikacja Komentarz
1 Przeniesienie palety z obszaru wysyłki do pojazdu a + b Pojazd – ciężarówka, kontener, wagon pociągowy, etc.
Obciążenie wstępnie zmontowane z zastosowaniem SSCC
Pojedyncze i wielokrotne kombinacje paletowe a + b
SSCC + obecny znacznik GRAI a + b
2 Paleta (GRAI) jest skanowana/czytana- GS1 przechwytuje dane a + b
3 Produkt (SSCC) jest skanowany/czytany- GS1 przechwytuje dane a
4 SSCC wywołuje dalsze procesy w łańcuchu dostaw (a) a
GRAI wywołuje dalsze procesy aktywów (b) b

7.  Wizje rozwoju znakowania palet przedstawione przez producentów palet RTI.

Poniższe informacje zostały zebrane w trakcie prezentacji użytkowników 11 lutego 2009 roku.

Przedstawiają one różne działania producentów w zależności od ich własnych doświadczeń w znakowaniu palet:

 • Północnoamerykańska firma produkująca palety optymalizuje rozwiązania znakowania RFID różnych rodzaju palet (materiał / wymiar) i ich przypadku użycia. Na ich najbardziej popularnej drewnianej palecie firma poleca używanie znaczników  2 GRAI kodowanych EPC umieszczanych w każdym roku po przekątnej palety. Ponadto firma zaleca skojarzenie (w razie potrzeby) GRAI z innymi kluczami GS1, np. SSCC jako wirtualne skojarzenie wspomagając systemy informacyjne. Ponieważ technologia rozwija się, firma będzie nadal zajmować się optymalizacją rozwiązań zorientowanych na wydajność,  koszty i trwałość.
 • Europejski producent palet używa dwóch tagów w przeciwległych rogach. Tag posiada trzy sekcje. Jedna z GRAI, druga przechowuje hasło, a trzecia jest dostępna na SSCC lub jakiekolwiek inne informacje.
 • Koreański producent palet używa jednego taga na środku palety, który przechowuje GRAI. Ponad 30 tysięcy palet jest już w obiegu.
 • Europejskie stowarzyszenie palet przetestowało i zatwierdziło, że jeden tag na każdej stronie daje najlepsze rezultaty, biorąc pod uwagę różnorodność załadowanych produktów i proces wytwarzania palety. Tag zawiera obecnie jedynie GRAI. Dodatkowe wykorzystanie pamięci dla SSCC może być wspierane.
 • Europejski producent palet używa dwóch tagów w przeciwległych rogach. Obecnie tagiem jest Dogbone Rafsec z 512-bitowym tagiem NXP. Poszukuje się dodatkowej czułości dla pary (tag, czytnik) aby zwiększyć zainteresowanie sprzedawców oraz przemysłu.

Notka: Politechnika w Monachium wykonała testy z drewnianymi oraz plastikowymi paletami i odkryła że rodzaj użytego sprzętu do odczytu RFID (brama, uchwyt na torze, antena wózka widłowego) ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi o optymalne rozmieszczenie tagów. Testy pokazały, że rozwiązaniem które działa dla większości, jest umieszczenie dwóch tagów w przeciwległych rogach palety. Bardzo istotnym czynnikiem jest orientacja tagu, ponieważ nie wszystkie systemy korzystają z liniowej polaryzacji / jednolitej orientacji. Zalecane jest umieszczenie transpondera pod kątem, aby każdy z systemów mógł działać. Powinno się unikać czysto pionowego lub poziomiego umieszczenia.

Aby sprawdzić różne podejścia producentów palet z grupy RTI, odbyła się seria połączeń konferencyjnych w maju i czerwcu 2009 roku aby mogli oni podzielić się swoim punktem widzenia i opinią. Celem było znalezienie wspólnego mianownika dla różnych sposobów tagowania palet efektywnie i wydajnie.

Producenci palet zauważyli, że im więcej tagów znajduje się na palecie, tym lepsze muszą być procesy aby zapewnić konsekwetnie wysoką dokładność odczytów tych tagów w łańcuchu dostaw. W konsekwencji inwestycje w tagi, złożone metody ich umieszczania w procesie wytwarzania oraz przemieszczania w czasie naprawy, stały się niedopuszczalne.

Jako wniosek z przeprowadzonych połączeń konferencyjnych, producenci palet zarekomendowali następującą minimalną specyfikację integracji tagów EPC/RFID w paletach:

 • Co najmniej dwa tagi RFID powinny znajdować się na palecie aby zapewnić minimalną gwarancję dla procesu
 • Drewniane palety powinny mieć jeden tag RFID na dłużej stronie oraz jeden na krótszej stronie.
 • Plastikowe palety powinny mieć dwa tagi RFID, umieszczone w przeciwległych rogach palety.

Te mimimalne specyfikacje dowiodły, że są wystarczające aby realizować przypadki użycia (musi to zostać jeszcze potwierdzone wynikami testów) i są postrzegane jako realistyczne i akceptowalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Poniższe grafiki pokazują gdzie producenci palet zalecają umieszczać tagi RFID:

RFID

8. Struktura danych

7 kwietnia 2009, odbyło się połączenie konferencyjne EPCglobal RTI IG. Podczas tego połączenia, członkowie RTI dyskutowali o wadach i zaletach kilku możliwych struktur danych.

Następująca tabela została utworzona jako podsumowanie 7 możliwych przypadków. Jednakowóż tabela ta definiuje jedynie przypadki związane z treścią zawartą w tagu i nie rozważa kilku możliwych przypadków, występujących w aspekcie liczby tagów.

 Lp.  

Pozytywne

Negatywne

1 Jedynie tag GRAI 1 tag
 • Połączone do SSCC poprzez bazę danych
2 Tag GRAI oraz osobny tag SSCC Szybszy odczyt niż przy trzymaniu SSCC w pamięci użytkownika. Jeśli w bazie jest zarówno GRAI jak i SSCC, jeden tag może zawieść
 • Wiele tagów
 • Nie będzie działać z wieloma SSCC, które nie są przypisane do nadrzędnego SSCC
3 Tag GRAI i SSCC w pamięci użytkownika 1 tag
 • Mniejsza prędkość
 • Zawodność
4 Tag GRAI i nie wyspecyfikowane dane w pamięci użytkownika 1 tag
 • Mniejsza prędkość
 • Zawodność
 • Brak standardu
 • Arbitralny
5 Wiele tagów GRAI
 • Wiele tagów
6 Kombinacja przypadków 4 i 5 lub dwukrotność przypadku 2
 • Wiele tagów
 • Nie będzie działać z wieloma SSCC, które nie są przypisane do nadrzędnego SSCC
7 Tag SSCC i GRAI w pamięci użytkownika (odwrotność przypadku 2) 1 tag SCM: Prędkość nie jest zredukowana
 • Mogą zaistnieć techniczne organiczenia (01) nadpis  Zmniejszona prędkość dla AM

Dalsza dyskusja została podjęta aby zawężyć liczbę możliwych przypadków. Stwierdzono, że przypadki 4, 5, 6 i 7 nie powinny być dalej rozważane w tym kontekście. Zrobiono również zmiany w tekście (pokazane na czerwono) odnośnie liczby tagów oryginalnie zamieszczonej w tej tabeli.

Grupa sfinalizowała tabelę poprzez zawężenie jej do trzech możliwych struktur danych i ich zrewidowanych wad, zalet oraz możliwego wpływu. Poniżej znajduje się ta właśnie tabela:

 
 Lp.

Pozytywy

Negatywy

Możliwy wpływ

1: Tylko tag GRAI Połączone do SSCC poprzez bazę danych Tylko jeden tag jest do zczytania, więc czas odczytu jest krótszy. System musi być w stanie używać GRAI wraz ze znacznikami czasu, aby być w stanie połączyć właściwe SSCC w odpowiednim momencie.
2: Tag GRAI oraz osobny tag SSCC Szybszy odczyt niż przy trzymaniu SSCC w pamięci użytkownika.Jeśli w bazie jest zarówno GRAI jak i SSCC, jeden tag może zawieść Czas odczytu dwukrotnie dłuższy niż przy jednym tagu, lecz chociaż prędkość ta jest ważna, nie jest ona kluczowa, szczególnie gdy zakładamy że w normalnych warunkach jedna lub dwie palety są odczytywane na raz. Wciąż niezbędne jest połączenie do bazy danych, aby sprawdzić zawartość SSCC.Również zapisywanie tagów zajmuje więcej czasu, a zapis ma większy wpływ niż odczyt.Zarówno przypadki 2, jak i 3 wymagają procesów aby stale uaktualniać tagi. Istnieje ryzyko przechowywania błędnego (starego) SSCC w tagu.
3: Tag GRAI i SSCC w pamięci użytkownika Mniejsza prędkość Zawodność Trzeba ustawić urządzenie czytające tak, aby czytało również pamięć użytkownika. Czas odczytu jest nieco dłuższy, ponieważ trzeba odczytać zarówno pamięć EPC jak i użytkownika. Aczkolwiek tak jak w przypadku 2, jeżeli są tylko jeden-dwa tagi na raz, nie jest to kluczowe.Również zapisywanie tagów zajmuje więcej czasu, a zapis ma większy wpływ niż odczyt.Zarówno przypadki 2, jak i 3 wymagają procesów aby stale uaktualniać tagi. Istnieje ryzyko przechowywania błędnego (starego) SSCC w tagu.

Ta tabela została następnie przesłana do wszystkich członków grupy RTI aby dowiedziedzieć się jaki jest ich punkt widzenia i jaką mają opinię na temat tego, która z opcji powinna być tą preferowaną. Ankieta została przeprowadzona online korzystając z narzędzia doodle.com i pomimo że przyciągnęła niewielką liczbę głosujących, wskazywała jasno, że opcja 1 (Tylko tag GRAI) jest tą, którą większość głosujących uważa za najlepszą.

Stan głosowania na dzień 22 czerwca 2009:

Jedynie tag GRAI Tag GRAI oraz osobny tag SSCC Tag GRAI i SSCC w pamięci użytkownika
15 5 4

9. Wnioski

Na początku RTI (PT) Interest Group zostały przyjęte trzy cele kluczowe. Poniżej znajduje się krótki przegląd, jak każdy z tych celów został zrealizowany:

Cel 1: Praca z “GS1 Key Clarification Group”, która określi odpowiedni klucz GS1 (GRAI or GIAI) do identyfikacji palety.

Uwaga: Zalecenie, który klucz identyfikacyjny GS1 (GRAI czy GIAI) powinien być używany na palecie, jest obowiązkiem grupy GS1 Key Clarification Group. Członkowie RTI (PT) IG, którzy chcą wnieść swój wkład w realizację tego zadania powinni uczestniczyć w tej grupie roboczej.

Rezultat: Rozmowy z GS1 Key Clarification Group prowadzą do zdefiniowania klucza GRAI jako klucz identyfikacyjny GS1 do identyfikacji palet.

Cel 2: Zdefiniowanie specyfikacji (orientacja, rozmieszczenie) i ilości tagów niezbędnych do użycia palet tagowanych EPC/RFID w niektórych przypadkach użycia, takich jak dostawy/zaopatrzenie, zarządzanie zapasami, a także zarządzanie aktywami.

Rezultat: Podsumowując, społeczność RTI (PT) Interest Group ustaliła, że minimum 2 tagi GRAI wystarczą na paletach, które zostały sprawdzone w różnych testach i danych zebranych w branży.

 • Przynajmniej dwa tagi RFID powinny być umieszczone na palecie w celu zapewnienia minimum bezpieczeństwa procesu
 • Palety drewniane powinny mieć jeden znacznik RFID na dłuższym boku i jeden znacznik na krótszym boku palety
 • Palety z tworzyw sztucznych powinny mieć jeden znacznik RFID w rogu i inny znacznik RFID w przeciwległym rogu palety

Uwaga: Istnieje możliwość przechowywania kodu SSCC w pamięci użytkowej tagów 2 GRAI.

Mimo to, użycie drugiego klucza w tagu wymagałoby wyjaśnienia i zdefiniowania przez GS1 EPCglobal TDTS WG. TDTS wyspecyfikuje tylko techniczny sposób przechowywania SSCC w pamięci użytkowej, nic więcej. Jeśli wymaga się szerokiego zastosowania SSCC w pamięci użytkowej, to Generalna Specyfikacja GS1 powinna zdefiniować zasady i wytyczne dotyczące użycia SSCC w pamięci użytkowej.

Cel 3: Zdefiniowanie struktury danych i wykorzystania pamięci użytkowej tagu (dane adresowe powinny być zapisane w pamięci w formacie zestandaryzowanym).

Rezultat: Struktura danych GRAI (tylko GRAI 96) została określona jako najbardziej wykonalny klucz struktury danych do użycia w tych tagach.

Ponadto, grupa uzyskała wartościowe dane i spostrzeżenia na podstawie przypadków użycia, wywiadów z producentami palet i innych źródeł branżowych, które potwierdzają wykonalność, rentowność tagowania palet i zdobytych powiązanych danych.

Podsumowując, trzy główne cele, które zostały określone podczas tworzenia tej grupy, zostały zrealizowane.

10. Załącznik

10.1 Przypadek Distribution Centre Use grupy REWE

Znajdujące się poniżej informacje zostały zebrane podczas przeprowadzania praktycznych scenariuszy testowych w REWE DC w całym procesie zaopatrzenia.

Testy praktyczne zostały przeprowadzone w celu zdefiniowania umieszczenia tagów i ilości tagów potrzebnych w procesie zaopatrzenia. Inne procesy np. procesy wychodzące, zarządzanie aktywami nie są obiektem zainteresowania w tych testach.

Palety przychodzące (załadowane oraz wyładowane) zostały automatycznie zidentyfikowane przez RFID lub kod kreskowy. Kod kreskowy jest używany jako rozwiązanie kopii zapasowej. Dane zostały uzyskane z bazy danych.

Wszystkie uchwycone palety (patrz tabela poniżej) zostały pomyślnie zebrane przez RFID z systemem Mojix.

Tabela 10-1 Użyte palety

Rodzaj palety Liczba palet

Liczba
transponderów
EPC GEN 2

Proces odczytu
przychodzących
palet
Użyte GRAI 96 Użyty kod kreskowy
Plastikowa paleta Palpool 151 2 zakończony sukcesem tak nie
EPAL drewniana paleta EURO 403 2 zakończony sukcesem tak tak

umieszczenie tagów na paletach - Distribution Centre Use Case

Wniosek: W celu osiągnięcia wyższej wartości informacji dla innych procesów, np. procesy wychodzące, utylizacja odpadów za pomocą specjalnej rampy, zarządzanie aktywami lub zarządzanie magazynem RTI dodatkowe testy są absolutnie niezbędne.

To znaczy, że większość tagów na palecie (4 tagi i więcej) prawdopodobnie będą pomocne w uzyskaniu 100% wydajności procesu dla wszystkich procesów, również dla instalacji bram (Reader _Antenna), które zostały przetestowane i będą testowane w innym DC. Szybkość odczytu nie była tak dobra jak wynik z systemem Mojix.

10.2. Wnioski techniczne wydane przez WP9 Most Pilot

Przeprowadzone przez Carrefour (temat: Zarządzanie aktywami)

W początkowym projekcie wdrożeniowym, Carrefour użył czterech znaczników do identyfikacji RTI oraz towarów:

 • dwa znaczniki tego samego GRAI-96 w celu identyfikacji RTI

(znacznik i jego powielanie),

 • dwa znaczniki tego samego SSCC-96 w celu identyfikacji towarów

(znacznik i jego powielanie).

Wszystkie cztery znaczniki zostały trwale przymocowane do zewnętrznych powierzchni podpory. Pozwala to zmaksymalizować wydajność, minimalizując jednocześnie wykorzystanie drewna lub tworzywa sztucznego oraz nacisk na widły wózka widłowego. Aby zagwarantować odczyt SSCC i GRAI, postanowiono także umieścić znaczniki i ich duplikaty na ukośnie przeciwległych powierzchniach:

Identyfikatory GRAI zostały zakodowane i zabezpieczone przez operatora puli, tak aby pozostały niezmienne przez cały okres funkcjonowania RTI.

Kody SSCC zostają wygenerowane w magazynie po ustawieniu towarów na palecie.

Pierwotny plan zakładał usunięcie znaczników SSCC z każdej palety przed ich ponownym użyciem. Procedura kasowania znaczników powinna odbywać się w sklepie (po zdjęciu towarów) lub w magazynie (przed ponownym użyciem palet). Ostatecznie jednak, ze względu na problemy techniczne oraz zbyt duży nakład pracy, zrezygnowano z tej metody na korzyść procedury ponownego zapisu w magazynie po ustawieniu towarów na palecie. Znaczniki SSCC pozostają więc niezmienne, aż do ponownego wypełnienia nośnika nowymi towarami. W magazynie, ponowny obrót RTI wymaga modyfikacji obu znaczników SSCC danej palety.

Z tą metodą związane są trzy problemy:

 • Problem 1 – Znaczenie danych. Kod SSCC pozostaje zakodowany w znacznikach do ponownego użycia. Istnieje więc czas, w którym SSCC pozostają zakodowane dla pustych palet.
 • Problem 2 – Znaczenie danych. Bardzo trudno jest operatorowi wykonać agregację dla 33 palet pod rząd (przenieść 66 kodów SSCC), zwłaszcza kiedy znaczniki nie działają jak należy. Gdy tagi są mokre lub uszkodzone wymagają mniejszej odległości od czytnika i więcej czasu na kodowanie lub odczyt. Konsekwencją często jest tylko jeden poprawnie zakodowany SSCC (drugi nadal wskazuje inny towar). Ostatecznie wiele palet można zidentyfikować trzema kodami – dwoma różnymi SSCC i jednym GRAI.
 • Problem 3 – Czas trwania procesu. Ze względu na bliskie ustawienie palet w magazynie, trudno było oddzielić od siebie sąsiadujące znaczniki. Postanowiono wtedy przepisywać kody SSCC w specjalnie wyznaczonej strefie. Operator podnosi każdą paletę, przenosi w odpowiednie miejsce, agreguje i zastępuje paletę przy bramie wysyłki.

Główne wnioski z programu pilotażowego:

 • Procesy odczytu działają poprawnie, natomiast te które polegają na zapisie informacji są znacznie trudniejsze do skonfigurowania. Agregacja palety i jej towarów nie powinna być wykonywane fizycznie, lecz wyłącznie w systemie informatycznym. Jedynie identyfikator RTI (GRAI) powinien być odczytywany i śledzony przez cały proces łańcucha dostaw (przygotowanie, wysyłka, odbiór, przechowywanie, rejestrowanie). Powiązanie między GRAI i towarami (SSCC) powinno być wykonane w systemie informatycznym i odpowiednio rozłożone w czasie.
 • Równie ważne jest posiadanie dwóch znaczników GRAI w każdym RTI, aby powielać informacje i zagwarantować prawidłowy odczyt.

Opracowali: Leszek Bochenek, Michał Duda, Joanna Grzegorek, Joanna Jachuła, Łukasz Krawiec, Beata Słowik, Nina Szewczyk

Źródło: RTI (Pallet Tagging) Guideline