Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | RFID w logistyce
3145
post-template-default,single,single-post,postid-3145,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

RFID w logistyce

RFID w logistyce

23:03 09 Styczeń w EPCGlobal, Logistyka, Technologia

Technologia RFID to ciągle rozwijający się dział, który ma przed sobą świetlaną przyszłość, ułatwiając życie nie tylko wielkim firmom, ale również przęcietnemu klientowi supermarketów. Zastosowanie RFID w logistyce i integracja tej technologii w łańcuchu dostaw, może przynieść wiele korzyści, które po krótce przedstawi owy artykuł.

RFID WSPIERA INFORMACJE WYKORZYSTYWANE W ŁAŃCUCHU DOSTAW

W artykule tym omówione zostanie, jak informacje przechwycone i przetworzone przez RFID, mogą wpływać na wydajność łańcucha dostaw poprzez analizę danych, zarządzanie zapasami, transport oraz przejrzystość samego łańcucha. Analiza danych obejmuje ocenę, zapasów, transportu kosztów, cen oraz klientów w całym łańcuchu dostaw. Zarządzanie zapasami obejmuje surowce, produkcję w toku i dobra finalne w łańcuchu dostaw. Zmiana polityki zapasów może wpływać na wydajność i czas reakcji łańcucha dostaw.  Transport obejmuje wiele kombinacji tryby i trasy, każda z własną charakterystyką wydajności. Sposoby transportu mają duży wpływ na wydajność i czas reagowania łańcucha dostaw. Przejrzystość łańcucha dostaw zapewnia informacje oraz aktualizacje statusu, które pozwalają ocenić gdzie fizycznie znajduje się produkt, gdzie jest przechowywany, montowany, wyprodukowany. Lokalizacja, pojemność i elastyczność urządzeń mają znamienny wpływ na wydajność łańcucha dostaw. W dziale tym omawiana jest rola, jaką w łańcuchu dostaw odgrywa informacja oraz jaki ma wpływ na kluczowe decyzje menadżerów.

 

ANALIZA DANYCH

RFID przechwytuje i przetwarza dane, jednak bez odpowiedniej integracji z innymi systemami oraz analizy zebranych danych, same zgromadzone informacje są dla nas bezużyteczne. Tak samo jak w przypadku innych informacji zbieranych przez przedsiębiorstwo, bez ich odpowiedniej analizy, skuteczne działanie jest niemal niemożliwe. Przechwytywanie danych, czy to ręczne czy zautomatyzowane wpływa na łańcuch dostaw na wiele różnych sposobów. Zastanówmy się nad następującymi:

 • Informacja stanowi krytyczną wiedzę pomiędzy wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw. Jest ona niezbędna do koordynacji działań, minimalizacji kosztów takich jak praca i maksymalizacji zysków dla uczestników łańcucha dostaw.
 • Informacje są wymagane w działalności z dnia na dzień na wszystkich szczeblach łańcucha. Bez informacji, firma nie mogłaby istnieć, musi ona posiadać informacje o kliencie oraz jego zamówieniach.
 • Jak sugerują niektórzy, informacja stała się bardziej istotna, niż zadowolenie klienta z produktu, ponieważ dzięki niej, firmy stają się bardziej elastyczne i zwinne, dzięki zwiększonej zdolności reagowania oraz wydajności. Choć informacje mogą wspierać efektywność działania, wiele firm zauważyło, że źle zaimplementowany system, może powodować wiele strat. Przedsiębiorstwa powinny decydować, które informacje są niezbędne do zredukowania kosztów i poprawy wydajności w ramach łańcucha dostaw.
STRATEGIE OPERACYJNE

Sposób wykorzystania RFID w przedsiębiorstwie, powinien być dopasowany do realizowanej w firmie strategii. Strategie te, powinny efektywnie wykorzystywać posiadane informacje i zaimplementowany system informatyczny. RFID, kody kreskowe oraz inne systemy automatycznej identyfikacji, pozwalają takim systemom jak MRP, ERP, JIT, WMS, TMS skutecznie obniżyć koszty operacyjne.

KOORDYNACJA

Zaletą automatycznego przechwytywania danych jest oferowanie zarządzającym łańcuchem dostaw, możliwości otrzymywania ustandaryzowanych informacji, które mogą być łatwo skoordynowane. Kiedy koordynacja informacji w łańcuchu dostaw okaże się udana, wszyscy partnerzy z łańcucha współpracują ze sobą i są w stanie zmaksymalizować swoją rentowność. Niestety partnerzy wolą optymalizować swoją własną wydajność. Z powodu konkurencyjności biznesu w dzisiejszych czasach, informacje stanowią wyjątkową okazję, aby zapewnić podział informacji między partnerami oraz zapewnić długoterminową rentowność wszystkim zainteresowanym. Sugeruje to, iż brak koordynacji może doprowadzić do znaczących strat w zysku w łańcuchu dostaw. Koordynacja na różnych etapach w łańcuchu dostaw wymaga od każdego z partnerów, dzielenia się swoimi informacjami. Ten poziom zaufania i decydowanie, którymi informacjami się dzielić, stanowi poważne wyzwanie dla dzisiejszych partnerów z łańcucha.

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE

Jednym z głównych celów wdrażania RFID i innych technologii automatycznego przechwytywania danych, jest minimalizowanie pracy. Zautomatyzowanie planowania zapotrzebowania siły roboczej, może przynieść wiele oszczedności, jeśli będą one skutecznie wychwycone i możliwe do wykonania. Kompleksowe planowanie jest bardziej skuteczne z dokładnym prognozowaniem. Więcej informacji zdobytych w czasie rzeczywistym, pozwala na lepsze i dokładniejsze prognozy, a to umożliwia jeszcze lepsze planowanie, co może prowadzić do jeszcze dokładniejszych prognoz popytu. Menadżerowie muszą decydować, jak wyznaczą prognozy i w jakim stopniu będą na nich polegali. Firmy tradycyjnie korzystają z prognoz na poziomie planu taktycznego do zaplanowania produkcji lub na poziomie strategicznym, w celu ustalenia czy budować nowe zakłady albo kiedy wejść na nowy rynek. Posiadane prognozy będą bezużyteczne, jeśli nie są odpowiednio dopasowane do strategii oraz sytuacji w przedsiębiorstwie. Kompleksowe planowanie, przekształca prognozy w użyteczne plany, które wspierają harmonogramowanie pracy. Kluczową decyzją jest, jak zintegrować plan z całym łańcuchem dostaw. Zespolony plan, może stać się ważnym narzędziem, niosącym ze sobą informacje, które mogą być udostępniane całemu łańcuchowi dostaw. Użyteczność tkwi w tym, że informacje te i wiedza pozwolą innym partnerom skutecznie obliczyć zapotrzebowanie dla swoich dostawców, odbiorców i zobowiązana wobec klientów.

RFID I INNE ZINTEGOWANE TECHNOLOGIE

Technologie wymiany informacji wraz z RFID istnieją w logistyce do dzielenia i analizowania informacji w łańcuchu dostaw. Podstawowe technologie, takie jak EDI oraz internetowy system aplikacji, zapewniają znaczy wzrost produktywności, dzięki możliwościom współdzielenia informacji. Technologie te opisane są niżej:

EDI

Elektroniczna wymiana danych (EDI) odnosi się, do elektronicznej transmisji dokumentów biznesowych w określonym formacje, z komputera jednej firmy, do komputera jego partnera handlowego. EDI opiera się na dwóch standardach: ANSI oraz EDIFACT, w celu zapewnienia ustandaryzowanej komunikacji biznesowej. EDI pozwala przedsiębiorstwu na przekazywanie informacji takich jak zapotrzebowanie na informacje, zlecenia sprzedaży oraz stany zapasów, osobom w obrębie firmy jak i klientom i partnerom handlowym. Wcześniej, systemy EDI wprowadzane były z reguły przez większe firmy, ze względu na koszty oprogramowania dedykowanego oraz zaawansowanej technologii. Obecnie więcej firm korzysta z EDI, ponieważ internetowa wersja zmniejszyła koszty wdrożenia EDI. Inni wybierają po prostu wysyłanie informacji przez internet, nie będących w formacie EDI. Internet niesie znacznie więcej informacji i dlatego oferuje większa przejrzystość niż EDI. Lepsza przejrzystość ułatwia decyzje w obrębie łańcucha dostaw. Komunikacja internetowa pomiędzy poszczególnymi etapami w łańcuchu dostaw jest prostsza, ponieważ internet zapewnia wspólny przekaz informacji i platformę projektową. Sieć web umożliwia zmodernizowany przesył oraz przekazuje biznesowe informacje – handel internetowy – i stała się główną siłą w działalności gospodarczej.

SYSTEM APLIKACJI INTERNETOWYCH

Wykorzystanie internetu, zarówno w business-to-customer (B2C) oraz business-to-business (B2B) rośnie szybko. Jego wykorzystanie będzie miało w najbliższych latach znaczący wpływ na zarządzanie dostawami w łańcuchu. Thomas Freidman, zauważa, iż web umożliwia małym firmom konkurowanie z dużymi przedsiębiorstwami, zarówno w B2C jak i B2B. W przeciwieństwie do upadłych internetowych spółek z XX wieku, dobrze prowadzone, małe firmy, są w stanie wykorzystywać konkurencyjnie transakcje webowe. Wiele firm oferuje oprogramowanie internetowe. Niektóre z zalet, wprowadzane do łańcucha dostaw dzięki takowemu oprogramowaniu:

 • Nieograniczony dostęp do internetu
 • Wspólną platformę, w odróżnieniu od EDI
 • Opłacalne wdrażanie

Ponieważ wiele firm jest zaniepokojonych bezpieczeństwem w internecie, niektórzy wolą skomplikowane protokoły EDI, które zapewniają większą ochronę niż systemy oparte na sieci web. Jednakże w świetle nowych standardów webowych rozszerzonych o protokoły EDI oraz koszty wdrożenia, systemy internetowe zastąpią EDI w najbliższych latach.

SYSTEMY BIZNESOWE

Większość technologii ADC (analog-to-digital converter) by być skutecznymi, muszą być zintegrowane z systemami biznesowymi. Najczęstszymi systemami, które są zintegrowane z RFID to ERP, WMS i SCM. System planowania zasobów (ERP) został stworzony, by zapewnić przejrzystość i umożliwić śledzenie informacji z wewnątrz firmy oraz od partnerów biznesowych z łańcucha dostaw. System ten w czasie rzeczywistym podaje najnowsze informacje przechowywane w bazie danych, by ułatwić podejmowanie decyzji i zwiększyć wydajność działania. Nowoczesne systemy ERP śledzą informacje w swojej bazie danych, by zapewnić dostęp w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem oprogramowania, które zapewnia dostęp do nich poprzez internet. SCM wykorzystuje informacje zawarte w ERP, by podejmować decyzje wspierające działania. SCM analizuje, co i kiedy zmieni się w przyszłości. ERP dostarcza informacji niezbędnych do działań, pokazując aktualne warunki eksploatacyjne, natomiast SCM pomaga firmie decydować o ich przyszłym kierunku działania.

SKUTECZNOŚĆ INFORMACJI

Chociaż RFID dostarcza informacje błyskawicznie, kluczem skutecznego wykorzystania informacji jest, jak są one wykorzystywane w celu poprawy działania. Informacje mogą być wykorzystane do poprawy szybkości reagowania oraz wydajności działania, jeśli umożliwiają innym operacjom na wzrostwrażliwości. Przewagą szybkiego reagowania nad efektywnością jest to, że szybkie reagowanie pozwala przedsiębiorstwu sprostać nowym wymaganiom biznesowym. Może umożliwić stworzenie nowych rynków zbytu, podczas gdy wydajność może jedynie zmniejszyć koszty. Dokładne informacje mogą dalej pomagać reagować lepiej na zmieniającą się sytuację na rynku oraz potrzeby klientów. Literatura powszechna sugeruje, że żyjemy w wieku informacji. Informacje w wielu źródłach jak publikacje naukowe, magazyny, biuletyny, e-czasopisma są publikowane codziennie. Eksplozja ilości informacji w internecie, dzięki wyszukiwarkom takich firm jak Yahoo, Google czy Microsoft, umożliwiają ludziom poszukiwanie informacji niemal na każdy temat.

Informacje dotyczące łańcucha dostaw zapewniają organizacji strategiczną przewagę nad konkurencją i są kluczem do prowadzenia skutecznego i efektywnego biznesu, w stale zmieniających się i skomplikowanych warunkach. Odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchem dostaw w postaci prognoz, planowania rozkładu siły roboczej oraz potrzeb klientów. Pojęcia takie jak just-in-time (JIT), vendor managed inventory (VMI) oraz cross-docking wymagają aktualnych informacji dostarczanych na czas w obrębie całego łańcucha dostaw. JIT wykorzystuje aktualne informacje, by zoptymalizować harmonogram dostaw lub produkcji, w taki sposób, by zminimalizować zapasy. Koncepcja VMI pozwala sprzedawcy na przejrzenie informacji od dostawcy i zamówienia tylko tego, co jest potrzebne w danym czasie, co pozwala na zmniejszenie nadmiaru zapasów. W następnym rozdziale opisane zostaną koncepcje wykorzystujące informacje w łańcuchu dostaw, a także efekt byczego bicza, który jest pojęciem opisującym nieracjonalne działania w obrębie łańcucha dostaw, wynikające z niedokładnych informacji.

E-COMMERCE

Handel elektroniczny albo e-commerce odnosi się do technologii, która pozwala firmom przeprowadzać wspólne transakcje, które tradycyjnie były wykonywane na papierze, drogą elektroniczną. Obejmuje ona EDI, e-maile, elektroniczne przelewy, blogi, pocztę głosową, przesyłanie mp3, wspólne bazy danych oraz wszelkiego rodzaju internetowe systemy biznesowe. Niektóre znane firmy, takie jak General Electric Corporation, producent szerokiej gamy produktów, wykorzystuje systemy internetowe oraz EDI jako podstawową część swoich praktyk w większości działów. W ciągu kilku ostatnich lat XX wieku, pojawiła się masa internetowych spółek, których akcje rosły z dnia na dzień, pomimo tego, iż wiele z tych firm nie miało klientów. Większość zniknęła nagle, przetrwał i dobrze prosperował jedynie portal Amazon.com. Jeden z założycieli podkreślał, że głównym błędem pozostałych spółek było skupienie się na rozwoju oprogramowania lub witryn, zamiast na stworzeniu praktycznego biznesplanu.

RFID JAKO ELEMENT INFORMACYJNY W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Identyfikacja radiowa (RFID) jawi się jako kody kreskowe przyszłości. Kody kreskowe stał się powszechnie akceptowane w 1985 roku. Oczekuje się, iż choć aktywne tagi RFID były wprowadzone w 1973r. i wykorzystywane na płatnych drogach oraz przy śledzeniu transportu zwierząt już w 1980r., pasywne tagi obecne w 2005, to jednak masowa akceptacja w logistyce, spodziewana była w 2010r. Technologia ta, może stać się najszybciej przyjętą w historii.

Podstawowe zastosowanie obejmuje e-ZPass do opłat za przejazdy autostradami lub mostami, oznaczenia książek w bibliotekach oraz oznaczenia kontenerów w większości portów na świecie. Wykorzystanie tej technologii pozwala na eliminowanie wielu czynności, które obecnie trzeba wykonywać ręcznie. Poza łańcuchem dostaw, RFID może mieć szersze zastosowania, takie jak na przykład identyfikacja uprowadzonych dzieci czy alpinistów, mogących być przysypanymi po lawinie. Korzyści z takiego zastosowania są ciągle zawizięcie dyskutowane, jak bardzo mogą one godzić w poszanowanie naszej prywatności.

RFID JAKO INTELIGENTNY SYSTEM

Ze względu na wykorzystywanie w firmach wielu różnych technologii automatycznej identyfikacji, takich jak kod kreskowy, RFID pasywne oraz aktywne, tagi SAW (surface acoustic wave), muszą one być dobrze zintegrowane i włączone do wykorzystania w łańcuchu dostaw, by być skutecznymi.

Ideą inteligentnego systemu są wszechobecne ramy systemu kontroli. Mogą być one klasyfikowane jako hierarchiczne, heterohierarchiczne oraz hybrydowe (Shukla i Chen, 1996). Rozważane są tagi RFID, będące w związku master-slave pomiędzy wyższym i niższym poziomem hierarchicznym. Funkcjonowanie opierałoby się na kodach kreskowych umieszczonych na kartonach i pasywnym RFID na palecie. Informacje przekazywane są do następnej wyższej jednostki odpowiedzialnej, wszystko działające jako niezależny system. Związek heterohierarchiczny istnieje, gdy zachodzą interakcje pomiędzy niższymi kontrolerami, w sytuacji jeden-na-jeden, zakładając, iż nie ma hierarchii i wyższego regulatora. Odczyt znaczników radiowej identyfikacji odbywa się na wspólnym protokole np. EPC Global Standard, gdzie wiele czytników może odczytać standardowe tagi. Struktura hybrydowa próbuje wydobyć korzyści ze struktur hierarchicznej oraz heterohierarchicznej łącznie, unikając problemów z nimi związanych. Dla technologii RFID, współpraca w krótkim czasie z innymi technologiami automatycznej identyfikacji, będzie niezbędna z prespektywy oszczędności dla przedsiębiorstwa. Praktyczny przykład tego, jak integracja wielu technologii RFID, operujących na różnych częstotliwościach, może być wykorzystywana do określania odpowiedniej polityki zapasów: pasywny tag wysokiej częstotliwości (HF) 13.56, używany do śledzenia sprzedaży leków bez recepty, zasięg do 30cm, tag pasywny bardzo wysokiej częstotliwości (UHF) 915-MHz do namierzania zapasów w odległości do 3,5m oraz aktywny tag UHF 303-MHz śledzący stan zapasów w naczepach ciężarówek.
Wadą w tym wszystkim może okazać się to, że różne technologie, mają inną skalę błędów: błąd ludzki, spowodowany złą integracją, jak na przykład zaprogramowanie bazy danych, nie mającej wspólnego standardu. Obecnie Wal-Mart wykorzystuje jeden standard EPC Global, dla generacji 1 i 2 tagów pasywnych UHF 856-915 Mhz. Ponadto, EPC Global jest obecnie powszechnie przyjęty w USA, jednak nie do końca został zaakceptowany w innych krajach. Również inicjatywy Agencji do spraw Żywności i Leków (USA), włączają tagi RFID wysokiej częstotliwości (13.56-MHz), w kontrolę leków bez recepty.  Ważnym jest by zrozumieć, w jaki sposób mieszane technologie RFID mogą mieć negatywne skutki, jak wyższy wskaźnik błędów oraz niższą wydajność.

RFID ZAPEWNIA WIDOCZNOŚĆ NA CZAS

RFID dzięki przechwytywaniu i przetwarzaniu danych oraz ich gromadzeniu i udostępnianiu, wspiera przepływ informacji w łańcuchu dostaw. Koncepcja uwidaczniania opisuje zdolność kogokolwiek, w tym klientów, mających dostęp do zapasów, zamówień, surowców i punktów dostaw w dowolnym momencie. Informacje są skanowane przez różne technologie automatycznej identyfikacji jak kody kreskowe, inteligentne etykiety, ISBN, kody UPC. Szansą dla RFID jest to, że potrafi skanować poza zasięgiem wzroku, a integracja wyżej wymienionych technologii w działającą pod egidą RFID, może zapewnić duże oszczędności w łańcuchu dostaw.

Korzyścią RFID z widoczności informacji w czasie rzeczywistym jest posiadanie najnowszych informacji do podejmowania decyzji. Wadą, że ilość danych stanowi problem dla obecnych systemów operacyjnych. Lepsza dostępność informacji zapewnia mniejsze zapasy, pracę przy wykorzystaniu i wsparciu decyzji systemem informacyjnym. Faktem jest, że:

 •  RFID umożliwia zmniejszenie kosztów zapasów z bardziej skuteczną polityką pracy
 •  RFID wspomaga redukcję pracy z bardziej efektywnym harmonogramowaniem
 •  RFID wspiera redukcję kosztownych aktywów, takich jak urządzenia, tabor, pojemniki, czas transportu, dzięki dokładniejszym informacjom z systemu

Zdolność RFID do dostarczania informacji na czas i udostępnianiu jej w łańcuchu dostaw, jest oparta na trzech komponentach technologii RFID, mianowicie:

 •  automatyczne przechwytywanie danych
 •  informacje w czasie rzeczywistym
 •  system lokalizacji w czasie rzeczywistym

Przepływ informacji w łańcuchu dostaw, z wykorzystaniem RFID

„Źródło: RFID in Logistics: A Practical Introduction 2008 [Eric C. Jones, Christopher A. Chung]”

Rysunek pokazuje, jak RFID przekazuje aktualne informacje w łańcuchu dostaw, pozwalając na szybszy dostęp do tych informacji. Na rysunku, jedno z pól reprezentuje RFID i jego przepływ informacji. Gromadzone automatycznie w czasie rzeczywistym informacje, pozwalają na podejmowanie szybszych i skuteczniejszych decyzji. Koszty działalności są zredukowane, ponieważ działania stają się bardziej wydajne poprzez redukcję pracy, transportu i kosztów obsługi zapasów w łańcuchu dostaw.

Wiele organizacji zauważa, że korzyści wynikające z zastosowania technologii RFID, pozwalają im skutecznie manipulować zapasami. Zapasy te istnieją w łańcuchu dostaw z powodu różnic między podażą, a popytem. Odchylenie to jest konieczne dla producentów, gdzie bardziej ekonomicznie jest produkować w dużych ilościach partii, a później składować dla przyszłej sprzedaży. Różnica ta jest także obecna w sklepach, gdzie zapas trzymany jest na potrzeby przyszłego popytu. Często przedsiębiorstwa sugerują, iż zapas to narzędzie marketingowe, tworzące popyt. Główną rolą magazynowania zapasów jest zaspokojenie popytu, dzięki posiadaniu produktu wtedy, kiedy klient tego chce. Inną rolą, jaką odgrywają zapasy jest zmniejszenie kosztów, poprzez możliwość wystąpienia przy produkcji i dystrybucji ekonomii skali. Zważywszy, że uważa się, iż ekonomia skali ma tak duży wpływ na zapasy, istnieje potrzeba zaprezentowania niektórych istotnych informacji na temat zapasów w łańcuchu dostaw.

ZAPASY W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Zapasy w łańcuchu dostaw są często opisywane jako surowce, półprodukty oraz wyroby gotowe. W większości, to one są jednym z najbardziej kosztownych aspektów. Efektywne zarządzanie zapasami, będzie prowadziło do długoterminowych sukcesów większości organizacji. Jeśli natomiast nie będzie efektywne, może prowadzić tworzenia nadmiernych kosztów i negatywnie wpływać na zadowolenie klienta.

Chopra i Meindl (2006) sugerują, że zapasy mają również znaczący wpływ na czas przepływu materiałów w łańcuchu dostaw. Czas przepływu materiałów to czas pomiędzy wejściem materiałów do łańcucha dostaw, a ich wyjściem z niego.

REAGOWANIE

Reagowanie na potrzeby klientów i popyt ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Zapas pozwala firmom na bycie elastycznym i odpowiednie reagowanie. Zarządzanie zapasem wymaga decyzji, takich jak, czy umieścić główny magazyn blisko klienta czy składować towar sezonowo, wykorzystując koncepcję centralnego składowania. Każda strategia magazynowania będzie wymagała kompromisów, które muszą zostać sprawdzone przy pomocy misji strategicznej każdej organizacji, jak również jej celów długo- oraz krótkoterminowych. Niektóre z tych strategii do efektywnego zarządzania zapasami, zawierają efektywne wykorzystanie:

 •  rotacji zapasów
 •  zapasu bezpieczeństwa
 •  zapas sezonowy
 •  dostępności produktu
 •  pomiaru zapasów
Rotacja zapasów

Rotacja zapasów odnosi się do przemieszczania towaru, by zminimalizować zapasy i zoptymalizować przestrzeń magazynową. Cykliczny zapas można określić jako średnią ilość wykorzystaną do zaspokojenia popytu. Wielkość potrzebnego zapasu to wynik produkcji, transportu i zakupu materiałów w dużych partiach. Firmy produkują lub kupują w dużych partiach, by wykorzystać efekt skali w produkcji, transporcie i procesie zakupu. Powszechnie, wzrost wielkości partii, zmniejsza rotację zapasów i zazwyczaj zwiększa koszty obsługi.

Zapas bezpieczeństwa

Zapas bezpieczeństwa, to zapas posiadany na wypadek, gdy popyt przewyższy oczekiwania, by zrównoważyć niepewność prognoz popytu. Ponieważ popyt jest niepewny, a zapasy mogą nie pokryć popytu klientów, przedsiębiorstwa posiadają zapasy bezpieczeństwa, by zaspokoić nieoczekiwanie wysoki popyt i sprostać potrzebom klientów. Jeśli firma nie posiada wystarczających zapasów, może utracić sprzedaż, zysk i zaufanie klientów. Tak więc, wybór zapasu bezpieczeństwa polega na kompromisie pomiędzy kosztami posiadania zbyt dużych zapasów, a kosztami utraty sprzedaży, udziałów w rynku i długoletnich klientów, z powodu niewystarczających ilości towaru.

Zapas sezonowy

Zapas sezonowy, to zapas, oprócz zapasu bezpieczeństwa, który jest wykorzystywany do wspierania przewidywanych zmienności popytu, ze względu na powtarzalność w okresie lub porach roku. Powszechna sezonowość, obejmuje wzrost sprzedaży w okresach takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Przedsiębiorstwa wykorzystujące zapas sezonowy, budują go w okresach niskiego popytu i magazynują na okres dużego popytu, kiedy nie będą miały zdolności produkcyjnych, by wyprodukować tyle, ile jest wymagane. Decyzją dla większości firm jest, jaki duży zapas sezonowy utworzyć. Muszą skonfrontować koszty uzupełnienia zapasem sezonowym, przeciwko kosztom posiadania zdolności produkcyjnych, do zaspokojenia wahań podwyższonego popytu.

Dostępność produktu

Dostępność produktu, to ilość posiadanego zapasu, gotowego do sprzedaży w określonym czasie. Często produkty można podzielić na wiele kategorii, takich jak uszkodzone, rozdysponowane i zarezerwowane, w przeciwieństwie do nierozdysponowanego zapasu. Zdolność zapewnienia wysokiego poziomu dostępności produktu, zapewnia większy popyt, ale zwiększa też koszty, ponieważ zapas będzie stworzony bez wcześniejszych zobowiązań czy zamówień i często nadmiar zapasów jest utrzymywany, ale rzadko zużywany. Z drugiej strony, niski poziom dostępności produktów, zapewnia mniejsze koszty utrzymania zapasów, ale może prowadzić utraty klientów i strat w obecnej i przyszłej sprzedaży. Firmy powinny rozważyć czy posiadać dużą dostępność towaru, co może być droższe, czy ryzykować niespełnieniem oczekiwań klientów. Niektóre z przedsiębiorstw stwierdziło, że jeśli klienci patrzą tylko na koszty i nie są lojalni żadnemu sprzedawcy, wtedy redukcja kosztów jest bardziej rozważna.

Pomiar zapasów

Biorąc pod uwagę znaczenie zapasów, dane są często zbierane i oceniane w celu zapewnienia właściwego zarządzania. Niektóre podstawowe parametry są opisane poniżej:

 • suma zapasów mierzy sumę zapasów w dolarach lub sztuki w ciągu określonego czasu, jak dni, miesiące, lata
 • przestarzały zapas produktów, z większą niż określoną liczbą dni składowania, identyfikowany dla produktów, dla których firma realizuje wysoki poziom zapasów
 •  zapas bezpieczeństwa mierzy ilość posiadanych fizycznie zapasów, w momencie przybycia uzupełnienia. Średni zapas bezpieczeństwa powinien być mierzony przez SKU (stock keeping unit) zarówno w sztukach, jak i dziennym popycie
 •  zapas sezonowy mierzy zarówno ilość cyklicznego zapasu i zapasu bezpieczeństwa, który jest kupowany wyłącznie ze względu na sezonowe zmiany popytu
 •  wskaźnik wypełnienia mierzy część zamówień/popytu, który został pokryty z zapasów na czas
 •  przerwa w zapasie mierzy ilość czasu, gdy określony SKU posiada zero zapasu

Istnieje podstawowy kompromis, który organizacje osiągają, w odniesieniu do zapasów, między potrzebami i satysfakcją klientów, a kosztami zapasów. Nadmiar zapasów, sprawia ogólnie, że łańcuch dostaw reaguje bardziej elastycznie na wymagania klientów. Większy poziom zapasów może także obniżać koszty produkcji i transportu, dzięki ekonomii skali w obu przypadkach. Wszystko to musi uwzględniać dodatkowe koszty utrzymywania nadmiaru zapasów. Co więcej, koszty zapasów w łańcuchu dostaw, mogą być w znacznym stopniu spowodowane brakiem koordynacji w tymże łańcuchu, powszechnie nazywanym byczym biczem.

Efekt byczego bicza

Pojęcie byczego bicza zostało zbadany przez specjalistów i praktyków. Chopra i Meindl (2006) przedstawili krótką historię byczego bicza. Problem został zauważony, kiedy Proctor & Gamble (P&G) badali uzupełnienia zapasów dla swojego najlepiej sprzedającego się produktu. Zauważyli większą zmienność pomiędzy zamówieniami złożonymi przez dystrybutorów, a sprzedażą detalistów oraz zamówieniami dystrybutorów, a wymaganiami materiałów od dostawców. Biorąc pod uwagę, że produkt miał konsekwentny popyt w ciągu roku, nie spodziewano się tak dużej rozbieżności. P&G wymyśliło termin ‘byczego bicza’ dla tego zjawiska. Przykład byczego bicza i wzrostu rozbieżności, idąc w górę łańcucha dostaw, został przedstawiony na rysunku.

 

Wzrost zmienności zamówień w łańcuchu dostaw

„Źródło: RFID in Logistics: A Practical Introduction 2008 [Eric C. Jones, Christopher A. Chung]”

Wielu badaczy i praktyków próbowało odkryć pochodzenie tego efektu, ze względu na to, że tworzy on nadmiar kosztów w łańcuchu dostaw, z tytułu zapasów. Niektórzy uważają, że mając stały, przewidywalny popyt, efekt byczego bicza powstaje, gdy firmy zamawiają produkty w dużych partiach.

W niektórych przypadkach, rozwiązanie, które może zmniejszyć wpływ byczego bicza, są sugerowane przez badaczy (Lee, Padmanabhan, Whang (1997); Chopra i Meindl (2006)). Zawierają one wymianę informacji, wyrównywanie dostaw, stabilną strukturę cenową i motywatory, by zapobiegać manipulacjom rynkowym.

Po pierwsze, wymiana informacji ze wszystkich stron, ze wspólnej bazy danych punktów sprzedaży, by pomóc stworzyć prognozy, oparte o zdobyte informacje. Inne techniki obejmujące elektroniczną wymianę danych lub EDI i inne internetowe formaty, stanowiące narzędzie wymiany informacji, pomiędzy firmami.

Po drugie, wyrównanie dostaw pozwala na koordynację cen, transportu i planowanie operacji związanych z zapasami w łańcuchu dostaw. Koszty stałe, które wpływają na zamawianie w dużych ilościach i koszty ekonomii skali, takie jak transport, mogą być ograniczone przez posiadanie informacji czasu rzeczywistego. Rzeczy takie jak mniejsze partie zamówień i efektywne planowanie transportu, wymagają informacji, które dostarcza wyrównanie dostaw. Innym trendem zachęcającym do mniejszych zamówień jest outsourcing logistyki, na rzecz osób trzecich.

Po trzecie, ceny dostawców mają na celu motywowanie klientów do zakupu w dużych partiach i gromadzenie zapasów na przyszłość. Takie zachowanie nazywane jest stabilizacją cen i jest praktykowane, by zmniejszyć zmienność popytu sprzedaży. Widoczne jest to w porównaniu sprzedawcy, który oferuje czasowe promocje, z hurtownią, która codziennie oferuje niskie ceny. Hurtownia posiada bardziej stabilny popyt niż sprzedawca, u którego sprzedaż promocyjna stanowi większość działalności. Wreszcie, na wyolbrzymianie zamówień, by manipulować ceną, często nazywane ‘grą’, dramatyczny wpływ może mieć informacja. Te przewidywania zamówień można zniwelować za pomocą przeszłego popytu, nie prognozą sprzedaży.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, efektywne wykorzystanie informacji do zarządzania zapasami, może przeciwdziałać efektowi byczego bicza, spowodowanego egoistycznym zachowaniem partnerów w łańcuchu dostaw, działających we własnym interesie. Potrzeba aktualnych informacji, może być poparta przez technologię RFID, która pozwala na lepszy przepływ informacji między partnerami w łańcuchu dostaw, umożliwia szybsze działania oraz daje dostęp w czasie rzeczywistym do najnowszych informacji. 

Biorąc pod uwagę koszty posiadania nadmiaru zapasów, ich starzenie się (lub zepsucie), koszty przeładunku, przechowywania, kradzieży, szkód, podatki i ubezpieczenia, wykorzystanie technologii RFID i informacji przez nią dostarczanych, może być skutecznym narzędziem w redukcji zapasów oraz zmniejszenia ogólnej skali kosztów w przedsiębiorstwie. 

 

 

 Paprzycki Mateusz

 

 Bibliografia

Eric C. Jones, Christopher A. Chung  RFID in Logistics: A Practical Introduction  (2008), s. 111-125, tłumaczenie własne