Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Przykłady zastosowań technologii RFID w magazynach
262
post-template-default,single,single-post,postid-262,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Przykłady zastosowań technologii RFID w magazynach

Przykłady zastosowań technologii RFID w magazynach

23:50 21 Luty w Zastosowania

Artykuł opisuje zalety zastosowania RFID w magazynie oraz zawiera krótki przegląd polskich systemów klasy WMS (warehouse management system) i przykłady ich zastosowań.

Trudno jest dziś wyobrazić sobie funkcjonowanie magazynu bez technologii automatycznej identyfikacji towarów. Coraz częściej w tym celu wykorzystuje się fale radiowe. Wielu polskich producentów oprogramowania oferuje systemy zarządzania magazynem, które mają opcję wykorzystania RFID.

Zalety i ograniczenia stosowania RFID w magazynie

Obecnie do znakowania towarów stosuje się najczęściej kody kreskowe. Jest to tania i prosta metoda jednak ma wiele ograniczeń. Technologia RF, oprócz możliwości jakie dają inne metody automatycznej identyfikacji, ma wiele dodatkowych funkcjonalności. Stosowanie rfid w magazynie:

 • pozwala na zautomatyzowanie procesów (bezobsługowość), co przekłada się na niższe koszty obsługi i skrócenie czasu trwania procesu,
 • umożliwia odczyt identyfikatora w trudnych warunkach takich jak zapylenie, oszronienie itp.,
 • ułatwia inwentaryzację – towary mogą zostać skanowane hurtowo, kiedy znajdują się na regałach i w opakowaniach zbiorczych,
 • pozwala na zapisanie znacznie bogatszej informacji o produkcie niż na tradycyjnych etykietach i dane te mogą być zmieniane w czasie rzeczywistym,
 • usprawnia składowanie towarów, które wymagają specjalnych warunków przechowywania (tagi mogą kontrolować wilgotność i temperaturę),
 • uniemożliwia fałszowanie produktów co jest ważne w przypadku niektórych towarów np. leków,
 • utrudnia możliwość kradzieży towarów.

Poniżej można obejrzeć krótki film pokazujący wykorzystanie RFID w logistyce.

Źródło: http://www.future-store.org

Barierą ograniczającą stosowanie RFID jest cena tagów i czytników. Po za tym firmy, które zainwestowały stosunkowo niedawno w system kodów kreskowych nie chcą z niego całkiem rezygnować.

 

Popularność RFID w magazynach 

Firma IDC, na zlecenie Motorolli zbadała popularność technologii RFID wśród 237 organizacji w Europie i na bliskim wschodzie. RFID używało w 2010 r. 22 % z przebadanych podmiotów, a 42% chce w przyszłości wdrożyć tą technologię. Wśród firm zajmujących się transportem i logistyką 33% używa RFID. [1]. Niestety nie znaleziono informacji na temat popularności RFID w samych magazynach. Niewątpliwie techonologia ta będzie coraz chętniej wykorzystywana. Szacuje się, że rynek automatycznej identyfikacji w Polsce jest wart ponad 50 mld $ i rośnie w tempie 15-20% rocznie [2]. Jednocześnie według badania firmy Xevin Consulting z 2011 r. 36,72% badanych firm deklaruje, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy zainwestuje w gospodarkę magazynową pod kątem informatycznym. Prawie jedna czawarta przedsiębiorstw deklaruje, że informatyka w ich magazynie jest stale rozwijana [3]

Wdrażanie systemu WMS 

Zastosowanie technologii Auto ID w magazynie wymaga wdrożenia systemu informatycznego. Do zarządzania magazynem może służyć odpowiedni moduł systemu ERP, ale bardziej popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie systemu klasy WMS.Jest to oprogramowanie, które pozwala na zarządza danymi w magazynie oraz obsługuje i optymalizuje zachodzące w nim procesy.

Implementacja systemu zarządzania magazynem jest złożonym i długotrwałym przedsięwzięciem. Przed wyborem dostawcy i systemu warto sprawdzić w jakich firmach zostało wdrożone dane rozwiązanie i czy jest ono popularne. Ogólne zasady i metody wdrażania systemu klasy WMS przewidują kilka klasycznych kroków [4]
I. Analiza uwarunkowań zewnętrznych.

Jest to krok często bagatelizowany w przedsiębiorstwach. Analiza dotyczy otoczenia magazynu, w którym ma być wdrażany system, a nie całej organizacji. Najważniejszymi elementami, które należy zweryfikować są:zakładany poziom obsługi klienta, wielkość i struktura przepływów towarowych w łańcuchu dostaw, wpływ procesów firmy obsługiwanych przez inny system informatyczny (na przykład ERP),wskaźniki i mierniki służące do oceny pracy magazynu przez kierownictwo,inne specyficzne dla danego przedsiębiorstwa.

II.Analiza wnętrza magazynu.

Należy przeanalizować wszystkie procesy zachodzące w magazynie od przyjęcia towaru do wysyłki.Zaleca się aby analizy dokonali specjaliści z zewnątrz organizacji aby obiektywnie spojrzeć na funkcjonowanie magazynu.

III. Utworzenie specyfikacji funkcjonalnej systemu. 

Na podstawie wcześniej przygotowanej koncepcji logistycznej opisuje się wszystkie funkcje jakie musi spełniać system WMS aby możliwe było efektywne zarządzanie magazynem.

IV. Projektowanie systemu i jego wdrożenie

Projekt uszczegóławia wcześniej stworzoną koncepcję przepływów materiałowych oraz systemu zarządzania. Zawiera dokładny opis wszystkich funkcji i algorytmów, strukturę baz danych, zasady i technikę wymiany informacji, szczegółową konfigurację sprzętu itd.Przy stosowaniu standardowych rozwiązań często nie trzeba tworzyć szczegółowego planu, ale wystarczy bardziej dokładne opisanie procesów. Wdrażanie WMS polega zwykle na tym, że firma oferująca system parametryzuje swoje standarodwe rozwiązanie i programuje specyficzne rozszerzenia dla klienta. Kolejnym krokiem jest konfiguracja systemu, a więc odwzorowanie sposobu zorganizowania danego magazynu.Należy zdefiniować organizację procesów, strefy magazynu, miejsca składowe, stanowiska robocze, wyposażenie techniczne oraz wprowadzić dane o towarach, które są magazynowane.

V. Testowanie systemu.

Po wprowadzeniu do systemu wszystkich niezbędnych danych następuje jego testowanie.Najpierw sprawdzanie odbywa się przez symulowanie procesów, a następnie weryfikuje się poprawność działania w czasie rzeczywistej pracy firmy. W tej fazie następuje również szkolenie użytkowników.

VI.”Docieranie się” organizacji i systemu.

Po wdrożeniu WMS w magazynie może okresowo spaść wydajność ze względu na dostosowywanie się organizacji do zmian. Zaleca się stopniowe przechodzenie na nowy system włączając krok po kroku poszczególne grupy asortymentowe i strefy magazynu do działania w nowych warunkach. W tym czasie nadal ważna jest bliska współpraca z firmą wdrożeniową w celu eliminacji pojawiających się błędów i usterek.

Polskie WMS

Wiele polskich firm oferuje systemy zarządzania magazynem. Poniżej opisano rozwiązania, które mogą wykorzystywać technologię RFID.

Asseco / Safo WMS

ASSECO Poland S.A to największa  spółka informatyczna z Polskim kapitałem. Jej siedziba znajduje się w Rzeszowie i w naszym kraju firma zatrudnia około 4500 osób. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ofercie Asseco znajduje się program Safo WMS.

Asseco Safo WMS jest rozwiązaniem nadającym się do ządzania centrami logistycznymi, magazynami wysokiego składowania, magazynami surowców i wyrobów gotowych. Umożliwia obsługę różnych typów magazynów w tym towarowych, materiałowych, wyrobów gotowych, zwrotów.
Oprócz terminali kodów kreskowych system współpracuje również z urządzeniami RFID oraz z systemem sterowania głosem VoicePicking. Poniżej opisano funkcjonalności oferowane przez Safo WMS [5]:

                                                                  Zrzut ekranu przedstawiający interface Safo WMS
aseco_safo_wms_screenshot

W procesie przyjęcia towarów zastosowanie systemu Asseco Safo WMS pozwala m.in. na:

 • rozróżnianie dostaw zewnętrznych i wewnętrznych (z produkcji)
 • możliwość przyjęcia towarów w połączeniu z zamówieniem i awizem dostawy
 • przydzielanie konkretnej bramy rozładunkowej
 • kontrolę ilościową i jakościową przyjmowanego towarutworzenie i obsługę dowolnych jednostek magazynowych
 • automatyczny wybór miejsca składowania (metodą stałych lub wolnych miejsc)
 • możliwość organizacji i podziału prac pomiędzy różnych operatorów
 • dokładną identyfikację pracowników oraz czasu wykonywania poszczególnych zadań 

Inteligentne zarządzanie powierzchnią

Definiowana w systemie Asseco Safo WMS elastyczna struktura magazynu i miejsc składowania oraz mechanizmy ich przydziału, a także możliwość definiowania miejsc magazynowych, ułatwia organizację i realizacje operacji w magazynie. Określa kryteria składowania, np. towary lekkie na górze, a szybko rotujące na dole. System pozwala również na prowadzenie ewidencji stanów magazynowych dla każdego miejsca i każdego artykułu. Asseco Safo WMS pomaga składować towary poprzez definiowanie miejsc magazynowych, włącznie z określeniem ich współrzędnych, wielkości, nośności oraz typu (np. paletowe, półkowe, blokowe).

Automatyzacja procesu wydawania 

W ramach obsługi tego procesu system planuje i optymalizuje kompletacje palet pełnych oraz mieszanych jednostek wysyłkowych. Optymalizacja uwzględnia wymiary i wytrzymałość towarów oraz ich położenie na ścieżce kompletacyjnej. System wspiera wydawanie towaru metodą FIFO, LIFO lub FEFO oraz przyporządkowanie artykułów do konkretnego odbiorcy. Pozwala na generowanie zleceń transportowych dla operatorów wózków, uwzględnia możliwość przepakowywania towarów. Obsługuje również proces kontroli poprawności kompletacji przed załadunkiem na środek transportu wewnętrznego.

Optymalizacja pracy wózków widłowych

Sprawne zarządzanie gospodarką magazynową to również optymalizacja pracy wózków widłowych. Rozwiązanie to umożliwia tworzenie planu pracy wózków ułatwiającego:realizację zadań zgodnie z przypisanymi w danym momencie priorytetamiminimalizowanie pustych przebiegówniwelowanie krzyżujących się zadań Optymalizacja pracy wózków jest możliwa dzięki rejestracjiaktualnego położenia wózków (współrzędne),ich możliwości transportowych (maksymalną wysokość – zasięg, obszar pracy, nośność)rodzaju zadań czekających na realizację (przyjęcia, wydania, zasilenia miejsc kompletacji) „priorytetów” wyliczany dla każdego z przypisanych zadań, uwzględniający datę, od której zlecenie oczekuje na realizację, współrzędnych miejsc pobrań i dostarczenia towarów.

Firma należąca do spółki Asseco Poladnd – Asseco Bussiness Solution chwali się na swojej stronie internetowej 3 wdrożeniami systemu Safo WMS. Nie wiadomo jednak ile wdrożeń wiązało się z zastosowaniem w magazynie RFID.

Więcej na stronie: http://www.assecobs.pl/pl/produkty/asseco-safo-wms

Instytut Logistyki i Magazynowania / MaGS1

Instytut Logistyki i Magazynowania to organizacja badawcza z Poznania, której misją jest promowanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących efektywność gospodarki. Instytut zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi, doradztwem i szkoleniami, a także działalnością wydawniczą. Pod egidą ILiM wydawane jest czasopismo „Logistyka” oraz książki z serii Biblioteka Logistyka. Instytut jest też założycielem GS1 Polska – krajowego odpowiednika międzynarodowej organizacjistandaryzującej technologię auto ID.

MaGS1 jest autorskim oprogramowaniem WMS dedykowanym przede wszystkim dla sektora MŚP. Jak wskazuje nazwa system jest stworzony do wykorzystywania kodów kreskowych w standardzie promowanym przez GS1 – EAN oraz etykiet logistycznych SSCC. MaGS1 może też wykorzystywać technologię RFID w standardzie EPC Global.System sprawdzi się w przedsiębiorstwach z różnych branż a w szczególności FMCG. MaGS1 nie jest natomiast przeznaczony dla przedsiębiorstw stosujących wewnętrzne, specyficzne oznakowanie towarów oraz firm produkujących specyficzne wyroby pod zamówienie klientów.
MaGS1 to informatyczne narzędzie efektywnie wspomagające pracę magazynu [6] :

 • Realizuje typowe czynności magazynowe  z zastosowaniem mobilnego terminala radiowego.
 • Wykorzystuje unikalne identyfikatory GS1 oraz symbole wewnętrzne.
 • Identyfikuje  przemieszczane jednostki opakowaniowe, w których znajdują się  towary.
 •  Pobiera dane przez bezpieczne kody kreskowe GS1, przez RFID, przez EDI.
 • Realizuje śledzenie pochodzenia towarów zgodnie  z przepisem  UE 178/2002.
 • Wymienia dane z ERP (np. CDN-XL, Impuls, inne).

Interface MaGS1

mags1_wms_screenshot

Twórcy systemu podkreślają, że MaGS1 bardzo dobrze spełnia funkcję zwaną traceability – zdolność śledzenia pochodzenia materiału. Jest to szczególnie przydatne w przypadku towarów żywnościowych i łatwo psujących się. System może zidentyfikować wadliwy towar i zablokować go do dalszej dystrybucji i jednocześnie powiadomić o tym kooperantów. Ze względu na stosowanie międzynarodowego standardu identyfikacji MaGS1 sprawdzi się w zintegrowanych globalnie łańcuchach dostaw.

Więcej na stronie: http://www.mags1.ilim.info.pl/

Logifact Systemy Informatyczne / Loifact@WMS

Logifact jest polską firmą specjalizującą się w consultingu logistycznym oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dla logistyki. Firma powstała w 1999 r., a jej założycielem jest dr inż. Andrzej Bobiński.

Logifact@WMS to system do sterowania przepływem ładunków w magazynach i koordynacji prac magazynowych. Przy zastosowaniu urządzeń identyfikacji bezprzewodowej, takich jak np. terminale mobilne, skanery kodów kreskowych, sieć radiowa. System jest w pełni skalowalny i podlega parametryzacji w celu dopasowania do specyfiki danego magazynu. Logifact@WMS nadaje się do zastosowania w magazynach każdej wielkości.

Funkcjonalność

System realizuje wszystkie kluczowe procesy, takie jak: przyjęcie dostaw do magazynu wraz z kontrolą towarów i formowaniem jednostek magazynowych oraz ich wprowadzaniem do rónych stref składowania, procesy wyjścia obejmujące m.in. planowanie zleceń, rózne rodzaje kompletacji, wspomaganie spedycji, kontrola na wyjściu, komasacja jednostek wysyłkowych, załadunek, a takie pozostałe procesy logistyczne, jak: inwentaryzacja, obsługa zwrotów, przesunięcia wewnątrzmagazynowe, cross-docking etc.
Dosatkowe moduły Logifact®WMS pozwalają także na obsługę konfekcjonowania, magazynów zewnętrznych, automatyki magazynowej,  ostrzeżenia dyspozytorskie (wysyła alerty dla osób zarządzających magazynem). Istnieje również moduł www, który daje dostęp kontrahentom do wybranych informacji na temat składowanych towarów. Ponadto system może optymalizować i sterować ruchy wózków widłowych, a także pozwala na sterowanie przepływem ładunków w produkcji.

Czas implementacji logifact®WMS o uśrednionych parametrach waha się w granicach 4–7 miesięcy.
Niewątpliwą zaletą firmy Logifact jest to, że oferuje nie tylko system infrmatyczny, ale też doradztwo w zakresie organizacji logistyki w firmie.W chwili pisania tego artykułu Logifact realizuje w Polsce swoje pierwsze wdrożenie, które uwzględnia moduł obsługi RFID.

Więcej na stronie: http://www.logifact.pl/oferta/magazyn-logifact-wms-informacje-ogolne.html

OPTeam S.A / WMS Optymalny Magazyn

Opteam S.A. jest producentem oraz integratorem systemów informatycznych. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach wykorzystujących technologię kart elektronicznych. Jest między innymi dostawcą oprogramowania do obsługi legitymacji studenckich dla polskich uczelni. Opteam S.A. posiada także swoje własne centrum szkoleniowe.

System Zarządzania Magazynem Wysokiego Składowania WMS Optymalny Magazyn to kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające operacje magazynowe oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Aplikacja działa z różnymi systemami klasy ERP (Comarch CDN XL, Microsoft Navision, SAP Business ONE, QAD, Simple) i potrafi wykorzystywać technologię RFID.
WMS Optymalny Magazyn obsługuje w całości procesy związane z przyjęciami, wydaniami i inwentaryzacją oraz pozostałe procesy wewnątrz- i między-magazynowe, m.in.: rozkładanie towaru, zmianę położenia, zarządzanie kodami kreskowymi, zarządzanie jednostkami logistycznymi, drukowanie etykiet, zarządzanie zadaniami i wydajnością pracowników, konfigurację i zarządzanie procesami, raportowanie.

System przeznaczony jest dla przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych i usługowych dowolnej wielkości, charakteryzujących się dużym asortymentem towarów przechowywanych w magazynach. Umożliwia zarządzanie magazynem w trybie on-line firmom wielomagazynowym, posiadającym skomplikowaną strukturę uprawnień [7].

Więcej na stronie: http://www.erp.opteam.pl/str/81/wms-optymalny-magazyn

Optidata / OPTIpromag

Optidata to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań auto ID opartych o autorskie oprogramowanie. Jej siedziba znajduje się w Krakowie. Oprócz konsultingu i wdrażania systemów informatycznych Optidata posiada swoje własne laboratorium technologii RFID pozwalające śledzić i testować nowości w tej dziedzinie.
OPTIpromag to oprogramowanie służące do obsługi procesów produkcyjnych i magazynowych. Moduł magazynowy posiada następujące funkcjonalności [8]:

 • Przyjęcie towaru według różnych scenariuszy np. na podstawie awizacji, według daty przydatności itp.
 • Przepływ towarów według algorytmów ustalonych dla poszczególnych towarów lub grup towarowych.
 • Kontrola jakości – systemu może zweryfikować daty przydatności, nr partii, nr seryjne i inne parametry towarów. Obsługiwane są także procedury pobierania próbek i kwarantanny.
 • Lokalizacje – system optymalizuje wykorzystanie powierzchni magazynowej w oparciu o wybrane przez użytkownika kryteria i zdefinowane strefy magazynowe.
 • Kompletacje według różnych scenariuszy – realizowane przez jednego lub wielu operatorów, jedno lub wieloetapowo, według kolejności lub według nadanego priorytetu itp.
 • Wydania – również mogą być odpowiednio sparametryzowane w systemie w zależności od modelu stosowanego w danej firmie.
 • Inwentaryzacje – system umożliwia realizowanie różnych procedur inwentaryzacyjnych takich jak spis z natury, realizowany przez radiowe terminale działające w czasie On-line lub inwentaryzacje wyrywkowe według lokalizacji, towarów, dostawców, kalendarza dostaw, dokumentów lub innych parametrów.

Więcej na stronie: http://www.optidata.pl/rozwiazania/optipromag.html

Sente / eSystem 

Sente Systemy Informatyczne to wrocławska firma istniejąca na rynku od 2000 r. Zatrudnia ponad 30 osób. Jej flagowym produktem jest system klasy ERP – Sente eSystem. Do tej pory wdrożono go w 70 firmach [9] Sente oprócz tworzenia i wdrażania oprogramowania zajmuje się też promocją wiedzy o systemach ERP, szkoleniami, consultingiem oraz pomaga partnerom w pozyskaniu dotacji unijnych na inwestycje informatyczne.

Sente eSystem posiada również moduł WMS przeznaczony do obsługi magazynów wielkopowieżchniowych. Ma on również możliwość wykorzystania RFID jednak do tej pory żadna firma nie skorzystała z tej opcji. Oprogramowanie magazynowe firmy Sente może samo planować rozmieszczenie towarów oraz selekcjonować te, które szybko rotują. System może być również elastycznie dopasowywany do specyficznych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Funkcjonalności WMS Sente [9]:

Mapa magazynu

Moduł umożliwia wizualizację rozmieszczenia regałów na magazynie wraz z poziomem jego zartowarowania. Umożliwia wyliczanie odległości między obszarami magazynu oraz znajdowanie optymalnej ścieżki między dwoma punktami w magazynie. Zapewnia magazynierowi podgląd aktualnego stanu towaru w wybranym obszarze hali. Pozwala na wizualizację aktualnego stanu magazynowego, w postaci kolorowej mapy hali.

Zlecenia magazynowe i stany na lokacjach

Moduł umożliwia redagowanie zleceń magazynowych: przyjęcia towaru, wydania towaru, podmiany towaru, dokładki towarów do lokacji poborowych, zlecenia sprzątania magazynu, zbiórki palet i opakowań. Pozwala także na przechowywanie bieżącej informacji o stanie magazynu na wszystkich lokacjach w hali, w podziale na poszczególne partie towarowe oraz dostosowanie obsługi obiegu zleceń magazynowych do procesów funkcjonujących w firmie.
Zlecenia inwentaryzacji – umożliwia całościową inwentaryzację lub tylko wybranych obszarów magazynu bez zakłucania procesu przyjęć i wydawania towaru.

Lokacje dynamiczne

Moduł umożliwia przypisywanie grupy rotacyjnej towarów do miejsc paletowych w regałach, zgodnie z analizą ABC lub XYZ. Nie wymaga przypisania na stałe jednego indeksu do lokacji, z uwagi na sezonowość/zmienność obrotu towarów. Umożliwia również takie oznaczenie towaru, aby nie zmieniał on miejsca w magazynie i był stale przypisany do wybranych lokacji. Moduł wspiera również zarządzanie paletami niewymiarowymi (np. 1100×1200 mm w regałach przeznaczonych dla palet EURO).

Generator marszruty

Moduł umożliwia planowanie optymalnej ścieżki przejścia dla magazynierów wg różnych kryteriów, np. najkrótsza droga do pokonania, najkrótszy czas realizacji zlecenia lub optymalne rozłożenie na palecie (najcięższe produkty szykowane jako pierwsze). Oprócz tego minimalizuje puste przebiegi operatorów wózków widłowych. Wpływa na takie rozmieszczenie towarów w magazynie, tak aby skrócić czas szykowania towarów, zgodnie z wcześniej przyjętą strategią. Pozwala na bieżące korygowanie rozmieszczenia asortymentu na magazynie, wykorzystując w tym celu codzienne analizy obrotu towarów.

Zarządzanie zleceniami magazynowymi

Moduł pozwala kadrze kierowniczej reagować na ciągłe zmiany zachodzące w magazynie, takie jak nowe zamówienia dostaw i sprzedaży, inwentaryzacja, priorytetowe wysyłki, itp. Służą temu następujące specjalne mechanizmy, uruchamiane w tych sytuacjach:

 • priorytetowanie zleceń
 • podział realizacji zlecenia na kilku magazynierów
 • grupowanie wielu drobnych zleceń w jedno
 • wykorzystanie dynamicznych miejsc poborowych

Moduł automatycznie uruchamia szereg procedur zapewniających płynną pracę magazynu przy deficycie lokacji poborowych, bez konieczności ingerencji kierownika magazynu w kolejność i sposób realizacji zleceń magazynowych.
Wspiera zarządzanie regałami wielorzędowymi z pełną kontrolą kolejności zleceń magazynowych tak, aby nie zastawić lokacji tylnej, aby nie utrudniać dostępu do lokacji znajdującej się z tyły regału. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie liczby lokacji paletowych nawet o 60% na tej samej powierzchni magazynowej, w porównaniu ze standardowym układem jednorzędowym.

Monitor magazynu

To narzędzie przeznaczone dla kadry kierowniczej, służące do prowadzenia statystyk pracy magazynu. Informuje o zdarzeniach krytycznych, wymagających obsługi w pierwszej kolejności, np. zidentyfikowany błąd w ilości towaru na lokacji oraz o bieżącym stanie magazynu, np. liczba wolnych lokacji paletowych w podziale na rozmiary lokacji. Informacje, które mają być wyświetlane w monitorze magazynu są konfigurowalne i uzgadniane z każdym klientem indywidualnie, aby jak najlepiej wspomagać procesy decyzyjne kierownika magazynu.

Obsługa zleceń magazynowych (Hand-held)

Moduł umożliwia realizację zleceń magazynowych przy użyciu urządzeń przenośnych typu Hand-held, współpracujących on-line z bazą danych, dzięki czemu kierownik magazynu otrzymuje informację o rzeczywistym stanie magazynu. Umożliwia również ciągłą zmianę priorytetów wykonywanych zadań przez magazynierów, optymalizując tym samym pracę magazynu. Zapewnia także stały kontakt kierownika z magazynierami za pośrednictwem wbudowanego w module komunikatora, a także pracę z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych 2D i RFID. Dzięki konieczności potwierdzania lokacji, z której pobierany jest towar oraz identyfikacji towarów za pomocą czytników kodów kreskowych zmniejsza się ryzyko popełnienia błędu przez magazyniera.

Statystyki pracy magazynierów

Moduł wspiera kadrę kierowniczą w zakresie oceny pracowników. Dzięki analizom kierownik magazynu może zidentyfikować pracowników najlepiej i najgorzej wykonujących swoje obowiązki i rzetelnie określić normy pracy w magazynie. Dzięki zleceniom magazynowym i rejestracji operacji magazynowych dla każdego z nich, a także rzeczywistego czasu ich wykonania, moduł dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do naliczania płac w trybie akordowym. Ponadto umożliwia rejestrowanie różnego rodzaju prac dodatkowych, wykonywanych przez magazyniera, niezbędnych do płynnego funkcjonowania magazynu, które mogą mieć wpływ na jego wynagrodzenie, np. układanie kartonów na paletach, rozcinanie folii, zbieranie pustych palet. Moduł rejestruje również czas, w którym nie było zleceń do realizacji lub magazynier był wylogowany z urządzenie przenośnego, np. podczas przerwy.

Więcej na stronie: http://www.sente.pl/oferta/obszar-wms.html

SKK/SKK Magazyn

System Kodów Kreskowych S.A. to firma integrująca rozwiązania informatyczne. Istnieje na rynku od 1992 roku. Jej autorski system SKK magazyn jest zaprojektowany do obsługi małych i średnich magazynów.

SKK Magazyn jest systemem dedykowanym do wspierania operacji magazynowych związanych z produkcją i obrotem towarowym. Jego podstawowe funkcje, to:

 • dostarczanie bieżącej informacji o dostępności towarów;
 • identyfikacja towaru w transakcjach magazynowych i wysyłkowych – inicjowanych w systemie ERP przedsiębiorstwa;
 • identyfikacja, przydzielanie i rozliczanie zadań dla pracowników magazynu; wsparcie i przyspieszanie procesu inwentaryzacji;
 • zarządzanie przestrzenią magazynową z uwzględnieniem grup towarowych generowanie zestawień, raportów i historii operacji.

System rejestruje w czasie rzeczywistym stan operacji w miejscach, gdzie są one fizycznie wykonywane – w oparciu o komputery mobilne z czytnikami kodów kreskowych i bezprzewodowe sieci radiowe. Sposób znakowania w SKK Magazyn jest zgodny ze standardem GS1.

SKK Magazyn – funkcjonalność [10]

System obsługuje logikę związaną z podziałem magazynu na oznakowane lokalizacje. Poprzez definiowanie grup towarowych oraz stref składowania (grup lokalizacji) umożliwia tworzenie zasad składowania określonych grup towarowych w wybranych strefach magazynu. Wspiera proces przyjęcia towaru ma magazyn oraz jego rozmieszczenia w zasugerowanych przez system lub wybranych przez operatora lokalizacjach. Umożliwia znakowanie towaru etykietami z identyfikatorem SSCC lub identyfikatorem rodzaju towaru i kodu partii towaru dla towarów luzem. Zakłada składowanie w opakowaniu SSCC jednorodnego towaru. Mieszanie towaru niejednorodnego dopuszczalne jest na poziomie lokalizacji. Podczas procesu wydania towarów, system wskazuje miejsca składowania szukanego towaru wydatnie przyśpieszając zebranie towaru do wydania. Obsługiwane są kolejki FIFO oraz kolejki wydań tworzone zgodnie z wymaganymi partiami. Wysyłki kompletowane są bezpośrednio do dyspozycji wydania.

Inwentaryzacja

Możliwa jest inwentaryzacja całego magazynu lub wybranie do spisu fragmentu magazynu. Możliwe jest prowadzenia kilku spisów jednocześnie lub przez kilka grup spisowych. Zarówno w trakcie spisu jak i po jego zakończeniu dostępne są raporty różnic spisowych.

Funkcjonalna integracja z systemami ERP przedsiębiorstwa

Operatorzy systemu realizują dokumenty przyjęć i wydań poprzez wybór określonego dokumentu i realizację jego pozycji towarowych. Zalecane jest tworzenie na podstawie informacji z systemu głównego dyspozycji (zamówień) wydań i przyjęć zawierających wykaz rodzajów towarów z ich planowanymi ilościami. System oferuje moduł wymiany danych umożliwiający taką integrację. Możliwa jest realizacja jednego dokumentu przez kilku operatorów, jednak operator zawsze działa w ramach wybranego dokumentu. System nie grupuje zadań z wielu dokumentów w jedna kolejkę zadań dla operatora.

Pełna historia operacji, traceability i konfigurowalne raporty

Rejestrowana jest historia obrotu towaru w magazynie i kierunki jego wydań. Na potrzeby śledzenia historii wysyłek (traceability) prowadzona jest kartoteka kontrahentów. Nie jest wspierana wielowariantowa  lista adresów dostaw dla jednego kontrahenta. Dodatkowo poprzez system uprawnień i obowiązek logowania do aplikacji, system prowadzi rejestrację zadań w rozbiciu na poszczególnych operatorów. Zapewnia to pełne śledzenie realizowanych zadań w ramach dostępnej w systemie funkcjonalności.System udostępnia zestaw standardowych raportów wbudowanych w jego aplikację PC. Możliwe jest definiowanie raportów dodatkowych. Takie raporty można udostępniać również przez przeglądarkę internetową. Nie jest wtedy wymagana instalacja aplikacji PC
systemu.
W przypadku dodatkowych potrzeb użytkownika możliwe są adaptacje systemu i jego uzupełnienie o wymagane funkcjonalności.
Firma SKK S.A. może pochwalić się dużą liczbą wdrożeń swojego systemu jednak nie uzyskano informacji przy ilu wdrożeniach wykorzystano RFID.

Więcej na stronie:  http://www.skk.com.pl/pl/broszury/skk_wms

Quantum Software/Qguar WMS Pro

 qguar_wms_screenshot

Quantum Software S.A. to firma isteniejąca na rynku od 1993 roku. Od 1997 spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Quantum specjalizuje się w systemach informatycznych służących do zarządzania logistyką przedsiębiorstwa. Jej sztandarowym produktem jest Qguar – system klasy Supply Chain Execution. Qguar WMS Pro jest jednym z podstawowych modułów tego oprogramowania. Qguar WMS Pro jest programem do zarządzania największymi magazynami, w których przechowuje się wiele towarów i wykonuje dużą liczbę operacji.

Funkcjonalność

System umozliwia sprawniejsze zarządzanie partiami i datami przydatności, śledzenie na poziomie produktu oraz procesu, kontrolę, jakosciową i ilosciową towaru w dostawie biorqc pod uwagę, zarówno ilość opakowań, kilogramów, temperatury, oraz możliwość wprowadzenia kwarantanny dla procesów, w których produkty wymagają kilkustopniowej kontroli przed wysylką. Koordynacja pracy magazynu jest regularnie monitorowana, co minimalizuje czas pracy potrzebny na analizę, sytuacji, a szybkie powiadomienia w przypadku wystąpienia nieprawidłowości dają możliwość wczesnego reagowania. Zastosowanie dodatkowego modułu Messaging pozwala na powiadomienie o dowolnych zaistniałych zdarzeniach przy pomocy wiadomosci SMS, emaili lub komunikatów na ekranie. Moduł Qguar dashboard prezentuje stany kluczowych parametrów pracy jednostki logistycznej. System wykorzystuje równiez technologię, głosowej komunikacji – Voice Picking Manager. CZAS IMPLEMENTACJIOd 12 – 24 tygodni [11].

Więcej na stronie: http://www.quantum-software.com/pl/index.php/qguar-wms-pro

Przykłady zastosowania RFID w magazynie

Franspol Sp. z o.o. – Real Time Locating System w Koninie

Franspol to wiodący, polski producent Chemii budowlanej. Firma istnieje od 1992 r. i posiada zakłady produkcyjne w Koninie, Połańcu i Sławnie [12]. Obecnie w magazynie Franspolu implementowany jest system WMS MaGS1 z wykorzystaniem RFID. System wdraża firma Hadatap Sp. z o. o. we współpracy z jego twórcami z Instytutu Logistyki i Magazynowania. Projekt współfinansuje Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego z budżetu przeznaczonego na wdrażanie innowacyjnych technologii. [13]

Technologia RFID w magazynie Franspolu wykorzystywana jest do realizowania systemu RTLS (Real Time Locating System). Dzięki temu każdy ruch materiałów i pracowników w magazynie automatycznie jest rejestrowany przez WMS w czasie rzeczywistym. Na wózkach widłowych zamontowano czytniki i anteny RFID, które odbierają informacje z pasywnych tagów. Tagi umieszczono w każdym wydzielonym sektorze magazynu pod stropem, dzięki czemu system może dokładnie zlokalizować położenie wózka. Palety z towarem również oznaczone są pasywnymi tagami zawierającymi kody EPC danego produktu. W tagach umieszczonych na paletach są też zakodowane numery jednostek logistycznych SSCC (Serial Shipping Container Code).

W chwili gdy wózek wjeżdża w daną strefę wysyła falę radiową, która aktywuje pasywny tag określający lokalizację strefy. Następnie informacja z taga przesyłana jest z powrotem do wózka, a z tamtąd trafia do koncentratora danych (kontrolera głównego). System MaGS1 na bierząco pobiera dane z koncentratora i rejestruje ruchy wózków. System oczywiście rozpoznaje też czy wózek jest pusty czy przewozi paletę. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość dokładnego rejestrowania ruchów fizycznych w magazynie bez nadmiernej ingerencji człowieka.

Powyżej opisane rozwiązanie to uproszczona wersja systemu X-Star firmy Mojx. W X-Star nie potrzeba instalować czytników i anten na wózkach. Zamiast tego w hali instalowana jest sieć nadajników eNode oraz zarządzający nimi odbiornik STAR. Nadajniki zasilają pasywne tagi RFID, a odbiornik STAR zbiera z nich informacje.

RFID w magazynie surowców gotowych Saint-Gobain Isover Polska

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest producentem materiałów izolacyjnych marki Isover. W magazynie wyrobów gotowych tej firmy zastosowano RFID do monitorowania wydań produktów z magazynu. Integratorem rozwiązania była firma Hi-Tron Sp. z o.o.

 System Magazynowy w Saint-Gobain Isover Polska jest zintegrowany z systemem ERP (Microsoft Business Solutions – Axapta). System Axapta przekazuje informację do WMS o aktualnych przychodach do magazynu z produkcji co uruchamia automatycznie proces wydrukowania etykiet i zaprogramoawnie informacji RFID. Materiały które mają znaleźć się w magazynie są następnie oklejane i umieszczane na odpowiednich regałach.
Teren magazynu jest ogrodzony i zabezpieczony szlabanami. Jeżeli wyrób ma zostać wydany z magazynu, operator wózka widłowego musi przejechać obok czytnika RFID. Produkty nie mogą opuścić magazynu bez zarejestrowania tego faktu przez system informatyczny. Również każdy operator wózka ma swój własny identyfikator RFID przez co wiadomo, który pracownik dokonał przemieszczenia. Efektywny zasięg odczytu wynosi 5m, co pozwala na swobodne wjechanie wózka widłowego z towarem w pole odczytowe.

Czytnik RFID przy wyjeździe z magazynu Saint-Gobain Polska

bramka magazyn rfid

Źródło: http://www.hitron.pl/files/3a_RFID%20na%20ISOVER.pdf

Zebrane dane na temat rozchodów są codziennie  przesyłane do systemu ERP. Dzięki temu system Axapta posiada fizyczne odzwierciedlenie aktualnych stanów magazynowych, co przekłada się na możliwość dokładniejszego rozplanowania przyszłych zakupów.

Korzyści wynikające z zastosowania RFID w magazynie Saint-Gobain Polska [14]:

 • możliwość określenia w każdej chwili ilości danego towaru w magazynie,
 • informacja gdzie trafia dany towar, dzięki przypisaniu pobieranego towaru do pracownika z danej brygady,
 • zminimalizowanie niepowołanych pobrań z magazynu, każdy operator wózka posiada identyfikator i musi się zalogować przed pobraniem towaru,
 • uproszczenie procesu inwentaryzacji.

Autorzy: Radosław Baniewski, Rafał Siejka

[1] Raport firmy badawczej IDC The Future Usage of Communication Technologies in EMEA, sierpień 2010 r.

[2] RFID w handlu – http://wiadomoscihandlowe.pl/content/view/22816/147/

[3] Informatyzacja procesów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach – Trendy i opinie, Xevin-Consulting 2011

[4] A. Bobiński, Logistyka jest nadrzędna, „Eurologistics” 5/2011 s.34-36

[5] http://www.assecobs.pl/pl/produkty/asseco-safo-wms

[6] http://www.ilim.poznan.pl/produkty/ai/pliki/mags1_folder_informacyjny.pdf

[7] http://www.erp.opteam.pl/str/81/wms-optymalny-magazyn

[8] http://www.optidata.pl/ulotki/PL_OPTIpromag.pdf

[9] http://www.sente.pl/oferta/obszar-wms.html

[10] http://www.skk.com.pl/pl/broszury/skk_wms

[11] P. Ozga, IT na usługach logistyki, „Eurologistics” 2/2011, s.49

[12] http://www.franspol.com.pl/?page=3

[13] J. Majewski, Innowacyjne rozwiązania RFID w systemie WMS MaGS1 wdrożone w magazynie Franspol-u, „Logistyka” 5/2011, s.41-42

[14] http://www.hitron.pl/files/3a_RFID%20na%20ISOVER.pdf

Tags: