Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Prognozy rozwoju RFID w poszczególnych segmentach (logistyka, bezpieczeństwo, medycyna).
378
post-template-default,single,single-post,postid-378,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Prognozy rozwoju RFID w poszczególnych segmentach (logistyka, bezpieczeństwo, medycyna).

Prognozy rozwoju RFID w poszczególnych segmentach (logistyka, bezpieczeństwo, medycyna).

21:01 19 Marzec w Badania

Artykuł przedstawia możliwości rozwoju technologii RFID. Postaramy się przedstawić Państwu szanse i zagrożenia wynikające z stosowania w/w rozwiązania. W artykule znajdziecie Państwo również filmy ukazujące obecne i przyszłe zastosowania oparte na RFID.

 

Wstęp
W etapie pojawi się krótki opis do czego służy i na czym polega technologia Radio Frequency Identification (RFID). Opisane w tym rozdziale cechy pozwolą nam na dostrzeżenie różnic jakie wynikają z wykorzystywania technologii kodów kreskowych.

Kolejnym etapem będzie konkretne pokazanie możliwości stosowania danej technologi. Przede wszystkim w porównaniu ze starym systemem kodów kreskowych, który wymaga wzrokowego kontaktu z czytnikami kodów kreskowych, RFID nie wymaga takich kryteriów, gdyż wymiana informacji pomiędzy identyfikatorem (tag, transponder) odbywa się drogą radiową i dzięki temu niekorzystne warunki otoczenia przy procesie wymiany informacji nie mają niekorzystnego wpływu na proces.

Przykładowe zastosowania technologii Radio Frequency Identification to kolejny rozdział naszego opracowania. Technologia RFID ma bardzo szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Przy zakupach w markecie, przy rejestrowaniu czasu pracy w firmie, czy też w inteligentnym domu, który informuje nas o pewnych czynnościach.

W przedostatnim rozdziale przejdziemy do sedna tematu pracy gdzie podamy przykłady zastosowań w/w technologii w logistyce, bezpieczeństwu i medycynie. Parę przykładów postaramy się przytoczyć w tym streszczeniu:

– logistyka – niektóre firmy kurierskie pracują jeszcze na starej technologi kodu kreskowego. Rewolucyjne było by wprowadzenie takiego systemu jak RFID w życie takiej firmy. Kody kreskowe nie rzadko ulegają zniszczeniu przy transporcie, poprzez warunki pogodowe i nie da sie już z nich nic odczytać. Natomiast jeżeli tag byłby umieszczany w przesyce przez samego klienta albo przez kuriera to uszkodzenie zewnętrzne nie miały by miejsca, itp.

– bezpieczeństwo – w tym aspekcie można również wiele pisać i wymyślać. Można wbudowywać tag-i w karty kredytowe, paszporty, klucze do samochodu, w samym samochodzie. Takim przykładem zachowania bezpieczeństwa z użyciem technologi RFID mogło by być montowanie tag-a w samochodzie przed kradzieżą. Natomiast porównanie informacji z tag-a w dowodzie osobistym (zbliżającej się osoby do samochodu) i tymi w samochodzie umożliwiłoby systemowi w samochodzie czy dany użytkownik jest upoważniony do prowadzenia tego pojazdu nawet jeżeli w polu elektromagnetycznym znajduje się też tag w breloku kluczyków i zezwala na otwarcie drzwi albo wzywa służbę ochrony,

– jeśli chodzi o medycynę technologia RFID również może mieć szerokie zastosowanie, czy to do inwentaryzacji wszelkiego rodzaju sprzętu w klinice czy szpitalu, czy też do bieżącej informacji o stanie ważności leków w aptekach szpitalnych czy apteczkach oddziałów Poprzez umieszczanie tagów na tychże lekach bądź partiach leków a czytników w specjalnych lodówkach, bądź szafach, które by nas informowały, że termin przydatności danego leku upływa lub dany lek jest na wyczerpaniu.
W oddziałach zamkniętych gdzie przebywają pacjenci chorzy umysłowo takie agi były by przy ich identyfikatorach w nadgarstku i w razie zaginięcia takiego pacjenta łatwiej było by go znaleźć.

W ostatnim rozdziale postaramy się przedstawić „dalsze losy” RFID.
Więcej informacji i bardziej uszczegółowionych znajdzie się w ogólnym opracowaniu danego tematu.

1. Dziedziny zastosowań technologii RFID

Początkowo zakres zastosowań technologii RFID sprowadzał się jedynie do identyfikacji osób w elektronicznych systemach kontroli dostępu. Nawet tak ograniczone wykorzystanie skutkowało poprawą poziomu bezpieczeństwa w obiektach budowlanych.
Obecnie zakres zastosowań RFID objął zagadnienia ochrony dokumentów, produktów a nawet znaków markowych. Już teraz natrafić można na próby znakowania oryginalnych produktów farmaceutycznych, w celu ochrony pacjentów przed zażywaniem wyrobów podrabianych. Ocenia się, że zjawisko fałszerstwa dotyczy około 10% światowej produkcji lekarstw. Podobnie przedstawiają się próby zahamowania tempa dystrybucji przeterminowanej lub skażonej żywności. Technologia RFID stanowi silne narzędzie, pozwalające producentom i dystrybutorom towarów konsumpcyjnych minimalizować straty wynikłe z kradzieży oraz z wprowadzania na rynek produktów podrabianych. Klasyczne zastosowania RFID w systemach kontroli dostępu także ulegają ewolucji. Stanowią one istotny element wspomagający w pracy służb granicznych, punktów kontroli paszportowej oraz w innych dziedzinach, wymagających wysokiego stopnia bezpieczeństwa oraz dużej niezawodności.
Rosnące wymagania formalne i biznesowe, a także zmieniające się oczekiwania społeczne powodują ugruntowanie pozycji technologii RFID na rynku zabezpieczeń i przyczyniają się do szybkiego rozwoju dziedzin komplementarnych. W roku 2006 światowa sprzedaż sprzętu, oprogramowania i usług związanych z technologią RFID zamknęła się sumą 2,6 miliardów USD. Według ocen VDC (Venture Developement Corporation) do końca roku 2008 wzrost sprzedaży utrzyma się na poziomie 35%. Ponadto odczuwa się znaczny wzrost zainteresowania możliwościami stworzenia innowacyjnych metod ochrony dóbr, drogą adaptacji technologii RFID do wymagań stawianych przez inne dziedziny techniki. Przykładowo technologia dostosowana do standardu EPC global Gen 2/ISO 18000-6C, pozwalająca na śledzenie i wyznaczanie pozycji obiektow, ochronę przed próbami fałszowania produktów oraz ochronę środków trwałych wykazywać będzie roczny wzrost na poziomie 88%. Według szacunków, takie tempo wzrostu utrzyma się do 2009 roku.
Należy pamiętać, że w dziedzinie RFID stosowanych jest kilka rozwiązań technologicznych. Najlepszym przykładem mogą być znaczniki oraz identyfikatory, stosowane do odblokowywania przejść, otwierania przejazdów parkingowych etc. W systemach tych stosowane są urządzenia wykorzystujące sygnały radiowe o częstotliwościach 125kHz lub 13,56MHz. Mają one ograniczony zasięg działania i są relatywnie tanie. Inną rozpowszechnioną dziedziną jest śledzenie ruchu oznakowanych przesyłek, kontenerów czy innych dużych, wartościowych pakunków. Maksymalna odległość z której mogą być odczytywane tego typu oznakowania waha się w granicach 30m, przy czym jednostkowy koszt samych znaczników nie przekracza 50 USD.
Większość najnowszych, innowacyjnych aplikacji RFID skupia się w obszarze leżącym na styku dwóch technologii: standardu EPC/ISO UHF (860 … 960MHz) oraz związanych z nim technik teleinformatycznych. Technologia UHF pozwalająca na odczyt identyfikatorów z odległości nie przekraczającej 20m służy do identyfikacji osób i jest wykorzystywana w systemach kontroli dostępu oraz w innych zabezpieczeniach obiektów budowlanych. Faktycznie, część projektów o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak na przykład amerykański, rządowy program ochrony granic NEXUS, program śledzenia ruchu przesyłek w sieciach zaopatrzenia obiektów handlowych, system bezpieczeństwa tworzony przez Wal-Mart METRO Group, stosują technologię UHF. Wysoki poziom bezpieczeństwa jaki oferuje standard RFID EPC global Gen 2/ISO 18000-6C w połączeniu z niskim kosztem eksploatacji tej technologii, przyczynia się do wzrostu jej popularności w zastosowaniach masowych.
Przez długi okres pokładano nadzieję w zastosowaniu technologii RFID do ochrony towarów przechowywanych na półkach sklepowych. Program „inteligentna półka” miał zapobiegać kradzieżom towarów w halach sprzedaży, jednakże szybko stwierdzono, że w handlu detalicznym większość strat powstaje znacznie wcześniej, to jest na etapie transportu i magazynowania towarów, i właśnie w tym obszarze zastosowano zabezpieczenia RFID. Gdy w dużej sieci handlowej METRO Group wprowadzono ochronę magazynów drogą znakowania towarów etykietkami EPC, odnotowano spadek strat o 18% oraz znaczne oszczędności w robociźnie, wynikające z tytułu usprawnienia procesu przyjmowania do magazynu nowo przychodzących towarów.
Liczące się osiągnięcia w dziedzinie śledzenia ruchu towarów oraz poprawy bezpieczeństwa dostaw ma przemysł farmaceutyczny. Motywacją do podjęcia działań zabezpieczających jest proceder fałszowania lekarstw. Organizacja World Health Organization ocenia skalę tego zjawiska na 10% wartości światowej produkcji farmaceutycznej. Po upewnieniu się co do skuteczności technologii RFID w dziedzinie gromadzenia i przekazywania danych identyfikacyjnych, amerykańska administracja zajmująca się problematyką dystrybucji lekarstw i żywności (FDA) ustanowiła wymagania związane ze znakowaniem i śledzeniem ruchu przesyłek. W niektórych stanach nastąpiło to znacznie wcześniej, jeszcze przed ingerencją administracji, ponadto wiodące firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją lekarstw, takie jak Cardinal Health, GlaxoSmithKline, McKesson, Pfizer i Purdue Pharma wprowadziły programy ochrony bazujące na metodzie EPC.
W łańcuchu zaopatrzeniowym przemysłu farmaceutycznego technologię RFID wykorzystano do stworzenia elektronicznego modelu „drzewa genealogicznego” produktów, co miało na celu systematyzację danych pozwalających na ich ochronę. Wykorzystano dwie istotne właściwości technologii EPC Gen 2: jednoznaczną identyfikację obiektów przez przypisanie im unikatowych numerów seryjnych i możliwość wielokrotnego zapisu danych w pamięci identyfikatorów. Działanie systemu polega na cyklicznym kodowaniu tych samych, unikatowych numerów identyfikacyjnych, uzupełnianych o dodatkowe informacje. Każdorazowo, w momencie zmiany właściciela produktów, przykładowo po przejęciu nowo wyprodukowanej partii towarów przez firmę dystrybucyjną, następuje odczyt zawartości pamięci identyfikatorów, uzupełnienie odczytanych danych o informacje związane z aktualną transakcją, dodanie kolejnych „stempli” czasowych i ponowne zakodowanie danych. Kolejny zapis następuje w nowym obszarze pamięci przez co poprzednie informacje ulegają zatarciu. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa możliwe jest zastosowanie podpisów elektronicznych, które mogą być sprawdzane w dowolnych momentach czasu. Weryfikacja zapisów może odbywać się na różnych etapach cyklu zaopatrzeniowego, zaś otwartość standardu EPC pozwala na wymianę informacji pomiędzy partnerami handlowymi.
Łatwo można sobie wyobrazić działanie podobnego systemu, pozwalającego na śledzenie ruchu produktów spożywczych, przy jednoczesnym zachowaniu zasad, wynikających z postanowień European Union Food Law oraz U.S. Bioterrorism Act. W zależności od tego, czy kontrola ma dotyczyć inwentarza żywego, czy produktów roślinnych, możliwe jest zastosowanie odpowiednio dobranych technologii RFID.
Procesy bazujące na technologii RFID mogą być także zaadaptowane do użytku w innych dziedzinach przemysłu. Dla ułatwienia tych działań w styczniu 2007 organizacja EPCglobal ogłosiła standard Electronic Pedigree Document, mający na celu tworzenie elektronicznych świadectw pochodzenia różnych produktów. Standard nie ogranicza zakresu swojego działania do znakowania żywności czy lekarstw i jest zgodny z opublikowanymi wcześniej dokumentami Global Traceability Standard. Przeprowadzone prace pozwoliły na praktyczne wdrożenie ujednoliconego oprogramowania, tworzącego elektroniczne świadectwa pochodzenia różnych towarów, z wykorzystaniem technologii RFID. Zastosowanie RFID do ochrony środków trwałych.
Technologia RFID, która wykazała przydatność do śledzenia ruchu niewielkich przesyłek znalazła także zastosowanie przy ochronie środków trwałych. Stanowi ona doskonałe narzędzie do identyfikacji większych obiektów, poczynając od komputerów PC, kończąc na wielotonowych ciągnikach z przyczepami. Wyraźne zyski ze stosowania tej metody widać na przykładzie monitoringu ruchu kontenerów wielokrotnego użycia, które mogą być transportowane przy pomocy automatycznych linii o ruchu ciągłym, mogą być przenoszone w różne miejsca, ładowane na ciężarówki, zaś wszelkie nieprawidłowości występujące w tym procesie generują sygnały ostrzegawcze. Zastosowanie technologii RFID wyraźnie redukuje nakłady robocizny, związanej z codzienną obsługą takich procesów.
Jako przykład może służyć system kontroli wypożyczeń narzędzi i przyrządów w zakładzie produkcyjnym wykorzystujący indywidualne karty identyfikacyjne pracowników. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, urządzenia o znacznej wartości mogą zawierać dodatkowe, trwale zamocowane znaczniki RFID. Odpowiednio umieszczone czytniki mogą odczytywać zarówno dane identyfikacyjne pracowników, jak i wypożyczanych przedmiotów. W takiej sytuacji proces pobierania i zdawania urządzeń może przebiegać automatycznie. Umiejętnie wdrożony system pozwoli na kontrolę ruchu środków trwałych, uniemożliwi ich długotrwałe, niepotrzebne przetrzymywanie a ponadto zabezpieczy przed nieautoryzowanym wypożyczaniem oraz kradzieżą. Niejednokrotnie wprowadzenie tego typu zabezpieczeń sprowadzać się będzie do adaptacji już istniejących systemów RFID.
Kolejnym krokiem na drodze lepszego wykorzystania technologii RFID może być system raportowania aktualnej lokalizacji ruchomych środków trwałych. Stosowane dotychczas zabezpieczenia opierały się o technologię Real Time Locating System (RTLS), jednakże obecnie mogą być zastąpione tańszymi rozwiązaniami, wykorzystującymi elementy istniejących sieci bezprzewodowych LAN oraz znaczników Wi-Fi.
Przykładowo, producent sprzętu transportowego Cascade, w kooperacji z firmą Intermec Cisco Systems oraz dostawcą oprogramowania RedPrarie, zaprezentował „wózek widłowy przyszłości”, którego ruchy mogą być śledzone. Na wózku widłowym zainstalowane zostało urządzenie, dostarczone przez firmę Cisco, wykorzystujące protokół LAN 802.11, dzięki czemu możliwe było zarówno śledzenie ruchów samego wózka, jak i identyfikacja przewożonych na nim przedmiotów. Przekazywane dane pozwalały na generację sygnałów ostrzegawczych w przypadku nieprawidłowego wykorzystywania wózka widłowego oraz pozwalały na kontrolę ruchu przewożonych dóbr, przy czym możliwe było powiązanie raportowanych wydarzeń z datą i godziną ich wystąpienia. Organizatorzy pokazu zademonstrowali podobne rozwiązania umożliwiające kontrolę nad transportem komputerów, sprzętu pomiarowego, narzędzi, pojemników wielokrotnego uzycia, próbek towaru etc.
Śledzenie ruchu obiektów może odbywać się także w przestrzeniach otwartych, poza obrębem przysłowiowych czterech ścian własnego zakładu. W takim przypadku wykorzystywane są techniki RFID, bezprzewodowe sieci rozległe LAN oraz lokalizatory GPS. Pierwszych prób w dziedzinie wykorzystania tego typu zabezpieczeń do śledzenia dostaw szczególnie istotnych towarów dokonała armia amerykańska. Obecnie podobna technikę wykorzystują producenci samochodów, firmy kurierskie oraz inne firmy prywatne, dla których kluczowego znaczenia nabiera możliwość ciągłego śledzenia postępu jakiegoś procesu, analizy przyczyn opóźnień, odchyleń od przyjętego planu, wykrywania działań sabotażowych etc. Listę możliwych zastosowań zamykają plomby wyposażone w identyfikatory RFID, opakowania sygnalizujące próby ich otwarcia oraz inne zabezpieczenia używane podczas transportu przesyłek.
Najczęściej spotykanym zastosowaniem technologii RFID są nadal klasyczne systemy kontroli dostępu. Przykładem może być znakowanie ciężarówek i innych pojazdów za pomocą identyfikatorów RFID, których kody są weryfikowane przez czytniki, umieszczone w bramach wjazdowych do obiektów. Pomimo ugruntowanej pozycji rynkowej technologii RFID innowacje, takie jak Gen 2 zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Decyzją Rządu Stanów Zjednoczonych standard Gen 2 ma być wykorzystany podczas realizacji programu wymiany paszportów na ich elektroniczne zamienniki. Technologia ta została już wypróbowana praktycznie. W elektroniczne paszporty zostali zaopatrzeni dyplomaci, pracujący na rzecz U.S. State Departament. Identyfikatory zawierają numer paszportu, datę jego ważności, fotografię właściciela, oraz inne informacje identyfikacyjne. Wszystkie te dane są zapisane w pamięci karty RFID. Podobne procedury z powodzeniem zastosowano w stosunku do turystów odwiedzających Stany Zjednoczone. W roku 2006 firmy zajmujące się technologią RFID oraz kartami identyfikacyjnymi smart card utworzyły koalicję Secure ID Coalition, mającą za zadanie promocję tych technologii na rynku zabezpieczeń elektronicznych.
Nie ulega wątpliwości, że opisywany powyżej proces wdrażania innowacji będzie się rozwijał. Wraz ze wzrostem występujących zagrożeń, zmieniać się będą oczekiwania i potrzeby w dziedzinie ochrony osób, produktów, środków trwałych, obiektów budowlanych etc. Towarzyszyć temu będą prace normalizacyjne, zmierzające do stworzenia odpowiednich dokumentów i regulacji prawnych. Wraz z postępem tych prac rosnąć będzie znaczenie technologii RFID w dziedzinie ochrony, a także gromadzenia i transferu danych identyfikacyjnych. W roku bieżącym należy się liczyć ze stopniowym rozszerzaniem zakresu zastosowań technologii RFID, poczynając od prostych systemów kontroli dostępu, kończąc na rozbudowanych aplikacjach, związanych z kontrolą ruchu produktów spożywczych. i lekarstw. Spowoduje to wzrost zaufania klientów do jakości oferowanych produktów, poprawę jakości aplikowanych lekarstw a ponadto przywróci wiarę konsumentów w znaczenie znaków firmowych, zamieszczanych na różnych produktach.

2. Przykłady obecnych zastosowań

Belgijska firma Delhaize zajmuje się sprzedażą żywności, działa w 8 krajach na 3 kontynentach i obsługuje sieć ponad 2600 sklepów. W 2004 roku rozpoczęła pilotowe wdrożenie rozwiązań RFID w łańcuchu dostaw porcjowanego mięsa.

W pierwszej fazie wypróbowano śledzenie i lokalizację pojemników wielokrotnego użytku z zastosowaniem RFID. Pojemniki są kosztownym składnikiem wyposażenia, więc ich przepływ w łańcuchu dostaw powinien być ściśle kontrolowany. Rezultaty tej fazy projektu to dobór właściwej generacji urządzeń RFID do konkretnego zastosowania oraz ujawnienie ograniczeń technologicznych, które należało pokonać w drugiej fazie.

Istotne efekty ekonomiczne uzyskano w drugiej fazie wdrożenia, dzięki integracji rozwiązań RFID z istniejącymi systemami wpierającymi proces biznesowy (przyjęcie, pobranie, wysyłka, fakturowanie) oraz proces produkcyjny (ważenie i kompletowanie partii). Integracja z procesem biznesowym umożliwiła uproszczenie obrotu magazynowego (pobieranie) oraz ulepszenie współpracy (synchronizacji) w łańcuchu dostaw poprzez wysyłanie wyprzedzających not wysyłkowych. Natomiast integracja odczytu identyfikatorów z odczytami wagi umożliwiła skojarzenie informacji o pojemniku z informacją o jego zawartości oraz rozciągnięcie systemu sterowania przepływem towaru na szczebel sklepów. W fazie trzeciej właśnie te informacje pozwalają kontrolować stan zapasów na półkach wg daty przydatności do spożycia oraz optymalizować dostawy uzupełniające. Tagi RFID są mocowane już nie tylko do pojemników, ale także do tacek konsumenckich i dezaktywowane przy wyjściu ze sklepu.

AMERICAN PORT SERVICES

Jeśli lokalizacja ma obejmować duży obszar, proste zastosowanie znaczników pasywnych może okazać się zbyt kosztowne, ponieważ należałoby zainstalować bardzo wiele czytników RFID, które muszą być stosunkowo gęsto rozmieszczone. Poszukując rozwiązań tańszych warto rozważyć wykorzystanie znaczników aktywnych, odczytywanych przez odbiorniki Wi-Fi. Oto dwa przykłady takiego rozwiązania.
Na wielki plac manewrowy cross-dockingu firmy American Port Services przyjeżdża codzienne ok. 300 ciągników różnych firm. Każdy przywozi tu z portu naczepę albo kontener z ładunkiem jednorodnym, a wywozi ładunek skompletowany do miejsca przeznaczenia. Przy wjeździe na plac dyspozytor wyznacza kierowcy stanowisko, na które należy odstawić przywiezioną naczepę albo kontener. Przed zainstalowaniem omawianego rozwiązania często następowały pomyłki, mimo że na placu urządzono aż 1000 takich stanowisk. Najczęściej pomyłki polegały na tym, że wyznaczone stanowisko było z różnych powodów zajęte. Wówczas kierowca odstawiał przywieziony ładunek na pierwsze znalezione wolne miejsce. Pomyłki były korygowane przez 4 ekipy „poprawiaczy”, a korekta jednej trwała średnio ok. 30 minut. Korekty były konieczne, aby konsekwencje pomyłek nie narastały lawinowo podczas operacji cross-dockingu, tzn. rozładunku i kompletowania ładunków do wywozu. To wszystko kosztowało.
Przy wjeździe na plac dane o zawartości przywiezionej naczepy bądź kontenera zczytuje się z barkodu do programu komputerowego wspomagającego operacje cross-dockingu. Dzisiaj jednak dodatkowo wprowadza się do tego programu kod aktywnego znacznika RFID, który zostaje przymocowany do tej naczepy bądź kontenera aby umożliwić późniejszą lokalizację. Na terenie terminala obejmującym 250 000 m2 rozmieszczono 20 punktów dostępowych Wi-Fi połączonych światłowodami z siecią komputerową APS. Stanowią one system triangulacji, przy pomocy którego można zlokalizować ładunek z dokładnością ± 1 stanowisko. Pomyłki nie stanowią już problemu, a ich koszt zredukowano niemal do zera.
Znaczniki RFID zdejmuje się z naczep i kontenerów przy wyjeździe. Wyposażone są w baterie wystarczające na 4 lata, więc w praktyce nie wymagają obsługi.

LEGOLAND

Drugi przykład pochodzi z jednego z największych parków tematycznych w Europie – z duńskiego Legolandu. Dzieci mają tu więcej swobody niż w innych parkach, a rodzice więcej spokoju, gdyż pociechy nie gubią się! Przy wejściu, za niewielką opłatą, dostają opaskę na nadgarstek podobną do zegarka, w której zamontowana jest aktywna etykieta RFID. Rodzice zostawiają numer swojego telefonu komórkowego i otrzymują mapkę parku z siatką dzielącą jego obszar na kwadraty 10 m x 10 m – w takim kwadracie można znaleźć dziecko nawet w największym tłumie.
Każdego roku przybywa do Legolandu ok 1,6 mln ludzi i odnotowuje się tu ok. 1600 przypadków chwilowego zagubienia dziecka. Do niedawna każdy taki przypadek wywoływał negatywne opinie rodziców, a poszukiwania zguby pochłaniały przeciętnie 1 roboczogodzinę pracy personelu. Dzisiaj rodzic po prostu wysyła SMS do administratora parku i w ciągu kilku sekund dowiaduje się, w którym kwadracie siatki na mapce zlokalizowano zgubę.
Dokładną lokalizację dzieci zapewnia system triangulacji złożony z 38 odbiorników Wi-Fi rozmieszczonych na terenie parku. Oprócz redukcji kosztów i dodatkowych przychodów z wynajmu znaczników Legoland uzyskuje dzięki systemowi cenne dane o ruchu panującym w parku, popularności poszczególnych miejsc itp.

BEZPIECZEŃSTWO RZECZY I LUDZI

Jedno z największych muzeów świata – National Gallery w Londynie jest wypełnione niezwykle cennymi eksponatami. Muzeum stale jest zainteresowane nowymi rozwiązaniami podnoszącymi bezpieczeństwo zbiorów oraz pilnującego ich personelu, gdyż charakter narażeń nieustannie się zmienia. Jedno z nowych rozwiązań zastosowanych w muzeum zostało zbudowane z wykorzystaniem aktywnych etykiet (transponderów) RFID wyposażonych w czujniki przemieszczenia, wibracji i pochylenia.
Wymagania postawione przed systemem są typowe dla takich instytucji, jak zasobne muzeum. Urządzenia muszą być aktywne podczas zwiedzania, lecz nie mogą przeszkadzać osobom odwiedzającym w oglądaniu eksponatów, ani licznym służbom, takim jak ochrona, menedżerowie kolekcji i organizatorzy wystaw, czy konserwatorzy dzieł sztuki. Muszą zapewniać bezpieczeństwo zbiorów na poziomie pojedynczego eksponatu oraz możliwość dokonywania automatycznego audytu, nie mogą naruszać struktur budowli.
Etykiety RFID zastosowano najpierw do kolekcji rezerwowych, następnie rozciągnięto system na galerie główne oraz wyposażono pracowników pilnujących zbiorów w alarmowe breloczki, dla podniesienia ich bezpieczeństwa osobistego. Każda etykieta emituje sygnał co 15 sekund. Etykiety mają własne zasilanie wystarczające na 5 lat działania. Oprogramowanie systemu alarmuje natychmiast, gdy sygnał z którejkolwiek etykiety nie zostanie zarejestrowany w zdefiniowanym momencie oraz w toku automatycznego audytu, a także wtedy, gdy sieć odbiorników zostanie w jakikolwiek sposób naruszona. System został połączony z istniejącą siecią telewizji przemysłowej (CCTV), więc w przypadku alarmu rejestrowany jest i wyświetlany na monitorach obraz miejsca, w którym naruszone zostało bezpieczeństwo przedmiotów bądź ludzi.

UŁATWIENIA W CODZIENNEJ PRACY PERSONELU

Podobnie jest z wieloma drobiazgami. Gdy pobieraliśmy te aparaty do mierzenia ciśnienia z magazynu, wystarczyło wcisnąć przycisk „przypisz” na czytniku, a następnie przesunąć przed nim swój identyfikator i etykietę przyklejoną do aparatu. Teraz nie muszę pamiętać, gdzie zostawiłem aparat, wystarczy „zapytać” system. A jeśli wychodzę z sali z nie swoim aparatem, lampka przy drzwiach „dyskretnie” powiadamia mnie o tym. W ogóle nie musimy sobie zawracać głowy drobiazgami, pacjenci są ważniejsi.”
Powyższa wypowiedź ukazuje zalety prostego rozwiązania wykorzystującego tanie pasywne etykiety RFID i czytniki zamontowane np. w przejściach pomiędzy pomieszczeniami. W tym przypadku etykieta ma numer identyfikacyjny zakodowany na stałe, a banalnie proste funkcje „przypisz” i „szukaj” zostały zaprogramowane w bazie danych w systemie komputerowym szpitala. Etykiety ze stałym numerem identyfikacyjnym znajdują także szerokie zastosowanie w systemach zapobiegania fałszerstwom i podróbkom (np. etykiety z tzw. mikrochipem).
Bywają jednak przypadki, gdy warto zastosować etykiety z pamięcią, w której można zapisać informację o „przypisaniu”. Na przykład gdy dostarczamy komplet wielu różnych urządzeń, które mają być zmontowane z wielu podzespołów u klienta. Istotna zaleta takiego rozwiązania polega na tym, że cała informacja potrzebna do kompletowania zostaje przekazana w etykietach, a nie w formacie bazy danych, więc nie ma potrzeby odrębnego przekazywania danych, ani odrębnego uzgadniania ich formatów.

3. Zalety i wady

Znaczne przyśpieszenie pracy systemów mobilnych uzyskuje się poprzez wykorzystanie technologii automatycznej identyfikacji. Ich wykorzystanie znacznie skraca czas trwania pojedynczych czynności takich jak wprowadzenie identyfikatora jednostki logstycznej, numeru seryjnego urządzenia, identyfikatora pracownika itp.
Najczęściej w automatycznej identyfikacji wykorzystywanymi technologiami jest technologia kodów kreskowych oraz znaczników (tagów) radiowych (RFID). Mniej popularne i bardziej skomplikowane są systemy na przykład rozpoznawania obrazów i znajdują one zastosowanie w bardzo specyficznych warunkach.
Kody kreskowe i tagi RFID mają swoje zalety i wady, które predestynują je do pewnych zastosowań.
Kody kreskowe – W chwili obecnej jest to najpowszechniej wykorzystywana metoda automatycznej identyfikacji. Każdy towar produkowany na świecie jest znakowany właśnie za ich pomocą. Istnieje wiele różnych odmian kodów kreskowych, które mają różne zastosowania. Zaletą kodów kreskowych jest ich stosunkowo łatwa aplikacja w różnych zastosowaniach oraz powszechność standardów.
Do wad należy stosunkowo niska gęstość upakowania informacji w jednostce powierzchni – zwłaszcza w kodach jednowymiarowych. Kody dwuwymiarowe częściowo rozwiązują ten problem, ponieważ pozwalają na zapisanie większej ilości danych. Wadą ich jest to, że ich odczytywanie wymaga większej precyzji niż kodów jednowymiarowych.
Znaczniki radiowe RFID – Coraz popularniejszy sposób znakowania i automatycznej identyfikacji. Wykorzystuje informacje zapisaną w miniaturowych układach elektronicznych, odczytywaną zdalnie z wykorzystaniem fal radiowych. Znaczniki bierne to takie, które energię pobierają za pomocą anteny pełniącej również rolę nadawczą, a aktywne to posiadające wewnętrzne źródło zasilania.
Istnieją cztery podstawowe odmiany tagów różniące się częstotliwością na jakiej pracują znaczniki. Zaletą znaczników radiowych jest możliwość upakowania dużej ilości informacji w pojedynczym tagu jak również odczyt, który nie wymaga takiej precyzji jak w przypadku kodów kreskowych: wystarczy jedynie zbliżenie czytnika. Innym pozytywem jest możliwość wielokrotnego zapisu pojedynczego znacznika radiowego. Wadą jest ciągle wysoka cena w porównaniu z kodami kreskowymi – choć cena ta sukcesywnie maleje – oraz problemy z rozdzielczością w przypadku dużego nagromadzenia znacznik.

4. Przykłady zastosowań RFID w przyszłości

Przyszłość RFID doskonale ukazuje poniższy film:

 

 

Kto i dlaczego powinien zainwestować w RFID. Korzyści zastosowania RFID są oczywiste – pełna kontrola i szybki dostęp do informacji, a co za tym idzie – łatwość zarządzania i doskonalenia szeroko rozumianych procesów logistycznych.
Stopień popularyzacji RFID w Polsce jest zdecydowanie za niski w stosunku do potencjalnych korzyści, jakie mogą mieć polskie firmy z używania tej technologii. Mimo, iż w Polsce wiele firm oferuje poszczególne elementy systemów RFID, a nawet konkretne rozwiązania, klienci wciąż czekają m.in. na standaryzację i rozwój systemów zabezpieczeń.
Opinie na temat rozwoju i wchodzenia na rynek polski nowej technologii są różne. – To, co pcha do przodu świat zastosowań RFID, to projekty realizowane w zarządzaniu łańcuchami dostaw u wielkich operatorów sieci handlowych i logistycznych. Takimi operatorami, nadającymi światowe trendy i standardy, są m.in.: Departament Obrony USA, Wal-Mart oraz już w mniejszym stopniu, ale znaczącymi w Europie, sieci Tesco i Macro. Ci operatorzy dostaw na skalę globalną narzucają standardy oznakowań (dostaw całopaletowych lub całopojemnikowych do swoich sieci) etykietami RFID tysiącom producentów na świecie. Ta tendencja dotrze także w tym roku do polskich dostawców wielkich sieci.
Szersze perspektywy rozwoju RFID są ograniczane ze względu na opinie o zbyt dużej ingerencji systemu w prywatność osób poddanych jego działaniu. Klienci inwestują w fizyczne testy lub pilotażowe wdrożenia. Technologia ta jest praktycznie nieobecna w obsłudze handlu detalicznego w oznakowaniu towarów. W przyszłości może być popularna zwłaszcza w zarządzaniu obszarami o dużym natężeniu ludzi, jak lotniska, muzea czy szpitale. RFID budzi największe zainteresowanie w przedsiębiorstwach z branży przemysłowej, logistycznej i transportowej (firmy z sektora handlu detalicznego są zainteresowane technologią na poziomie dostaw). Zastosowanie tego rozwiązania w samych sklepach nastąpi zapewne w ciągu kilku najbliższych lat, w miarę, jak będzie postępowała edukacja rynku. Niestety w związku z rozwojem technologii RFID wiąże się także dużo zagrożeń. Przykładem takiego zagrożenia może być zjawisko katalogowania ludzi jak pokazuje w swoim filmie z 2004 roku, autorstwa Chrisa Oakleya, zatytułowanym „The Catalogue”:

 

 

 

 

 

 

Film przedstawia możliwości inwigilowania ludzi, staje się to tym łatwiejsze im mniejsze stają się tag-i RFID. Hitachi wyprodukowało chip wielkości 0,4 x 0,4 mm. Umozliwia to wszczepienie czy też połknięcie takiego chipa.

5. Ocena Technologii

Koszt wdrożenia RFID, zwłaszcza materiałów eksploatacyjnych np. „inteligentnych etykiet”, spadł i będzie spadać. Obecnie cena znacznika radiowego wynosi ok. 0,2 USD. Analitycy rynku automatycznej identyfikacji przewidują powszechne użycie etykiet RFID dopiero przy poziomie 0,05 USD. Firmy nie widzą większego sensu w używaniu inteligentnych etykiet do znakowania produktów tanich, jak np. drobne artykuły spożywcze, ponieważ koszt implementacji systemu będzie dla nich za drogi. Im produkt tańszy, tym sensowność stosowania technologii RFID jest mniejsza, i analogicznie – im droższy, tym większa (np. sprzęt elektroniczny, podzespoły samochodowe itd.). Koszty wdrożenia RFID zależą również od stopnia jego zaawansowania i korelacji z innym działającym oprogramowaniem. Lokalizacja wielu obiektów na dużym obszarze, wyposażenie transponderów w czujniki przemieszczania, wibracji i pochylania czy integracja z systemami wspomagającymi zarządzanie podnosi koszty wdrożenia. Dla firm wyróżniających się dużą migracją towarów RFID jest skutecznym sposobem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Pomimo znaczących nakładów, efekty zastosowania usprawnień procesów z wykorzystaniem RFID są znaczące, a okres zwrotu krótki. Przemysław Najda zauważa, że firmy planujące wdrożenia rozwiązań RFID powinny pamiętać o tym, że technologia ta wymaga znacznych inwestycji związanych z zakupem samych rozwiązań, jak również koniecznością zmian w organizacji procesów biznesowych. – Przedsiębiorstwo, które decyduje się na wdrożenie RFID – musi zainwestować w infrastrukturę, na którą składają się dostęp bezprzewodowy, komputery mobilne, czytniki RFID, tagi (czipy) RFID oraz system zarządzania całym rozwiązaniem. Każde wdrożenie trzeba poprzedzić analizą procesów biznesowych ze względu na to, że integracja następuje na całej płaszczyźnie. Widać, że technologia RFID to, na razie, rozwiązanie dla większych firm. Zwrot inwestycji w RFID trudno obliczyć. Jeśli nie ma nowoczesnego systemu informatycznego, to wprowadzenie go będzie bardzo kosztowne. Amerykańskie korporacje twierdzą, że inwestycja w RFID zwróciła im się już po roku, a oszczędności w ramach wykonywania inwentaryzacji wyniosły 5–30 proc. kosztów.
Najbardziej znana implementacja identyfikacji radiowej w handlu detalicznym jest u amerykańskiego giganta detalicznego – Wal- -Mart. Jest to wdrożenie niepełne i raczej na zasadzie próby. Wal-Mart zobowiązał swoich 100 największych dostawców do wprowadzenia etykiet RFID dla opakowań zbiorczych dostarczanych produktów. Detalista odnosi korzyści wynikające ze zautomatyzowania procesu przyjmowania palet czy opakowań zbiorczych. Nie są one już tak oczywiste do jego poszczególnych dostawców, którzy borykają się z opłacalnością ekonomiczną wdrożenia RFID i często używają tej technologii do wysyłek towarów jedynie dla tego odbiorcy. Kolejnym przykładem jest włoski dom mody Prada. Nowe możliwości technologiczne wprowadzono po raz pierwszy w sklepie Prady w Nowym Jorku. Na każdej parze butów, torebce i sukience umieszczono znacznik RFID z widoczną anteną i układem scalonym. Na półkach są rozłożone małe kieszonkowe czytniki. Jeśli klient chce przymierzyć ubranie, wchodzi do zaawansowanej technicznie przebieralni i wiesza je w inteligentnej szafie. Szafa odczytuje znacznik RFID i wyświetla informacje na temat ubrania na ekranie ciekłokrystalicznym z nakładką dotykową. Wdrożenie w Pradzie przeprowadziła brytyjska firma KTP. Zaproponowała ona zastosowanie znaczników RFID firmy Texas Instruments oraz drukarek/koderów Zebra Technologies R-140. Ciekawym przykładem wdrożenia jest pilotażowa instalacja rozwiązania RFID w jednym ze sklepów z odzieżą należącym do chilijskiej sieci Falabella. Skorzystano tam z infrastruktury, na którą złożyły się m.in. komputery mobilne Motoroli wyposażone w czytniki RFID (modele MC9090) oraz wózki wyposażone we wbudowane czytniki i anteny. Pilotaż trwał 4 miesiące. Tagi RFID umieszczono też na ubraniach marek Lacoste. Oznaczony asortyment obejmował garnitury, spodnie, koszule, swetry oraz akcesoria. Łącznie zainstalowano ok. 7 tys. znaczników. W Polsce z systemu skorzystała komunikacja miejska w Warszawie – bilety na karcie zbliżeniowej RFID (ponad 1mln kart). Przeprowadzono też pilotażowy projekt znakowania pojazdów – na identyfikatorze RFID zapisano paszport pojazdu. Kupiono przy tym cały system, identyfikatory i urządzenia czytające. Przykłady zastosowań można znaleźć w systemach kontroli dostępu, gdzie za pomocą karty zbliżeniowej zawierającej zakodowane informacje o posiadaczu karty można otworzyć drzwi. Bardziej specyficzne i dedykowane rozwiązania mogą być realizowane np. w narzędziowniach zakładów produkcyjnych, które nie tylko potrafi ą oznakować dane narzędzie i przypisać je do tymczasowego użytkownika, ale gromadzić dane o zużyciu, dokonanych naprawach, następnie tworzyć raporty i analizować oraz zarządzać stanem narzędzi i zapewniać ciągłość ich użytkowania. RFID mają zastosowanie w transporcie kolejowym. Czytniki zlokalizowane w punktach sieci kolejowych pozwalają na szybki odczyt informacji nośników RFID umieszczonych w wagonach kolejowych.
Technologia RFID jako technologia znakowania w sposób naturalny porównywana jest do technologii kodów kreskowych. W stosunku do niej ma ona wiele zalet, do których należą m.in.: szybka identyfikacja obiektów oznaczonych, odczyt obiektów zgrupowanych (np. paleta produktów) bez konieczności rozpakowywania, błyskawiczne czytanie i zapisywanie informacji, bezkontaktowy odczyt, co w przypadku identyfikatorów czy biletów przedłuża czas życia karty, możliwość odczytu niewidocznego identyfikatora RFID, rozproszona lokalizacja, oszczędność czasu niezbędnego do skanowania, usprawnienie pracy osiągnięte dzięki minimalizacji błędów przy skanowaniu z wykorzystaniem kodów kreskowych i dodatkowych informacji o towarze zawartych na tagu, a także jednoznaczna, natychmiastowa identyfikacja towaru, zwiększenie dokładności odczytu, zmniejszenie kosztów administracyjnych, eliminacja obiegu dokumentów oraz ograniczenie kradzieży (w sklepach i magazynach). To tylko niektóre z zalet wdrożenia technologii RFID. Większość z nich ma źródło w wykorzystaniu taniego, skutecznego sposobu pozyskiwania informacji zapisanej w transponderze RFID w trakcie ruchu oznakowanego przedmiotu w stosunku do bramki odczytująco-zapisujacej. – Technologia RFID umożliwia, w zależności od zastosowanej częstotliwości, dla technologii pasywnej (bez baterii) odczyt z odległości do 6 m, a przy technologii aktywnej do 100 m! – dodaje Mariusz Bednarski. Produkty, których opakowania oznaczono tagami RFID, można wielokrotnie rejestrować w miarę przemieszczania ich z miejsca na miejsce (na terenie fabryki, w której są wytwarzane, jak i na całym odcinku dystrybucji – w ośrodkach przeładunkowych, magazynach oraz punktach docelowych). Bramki lub skanery umieszczone na komputerach mobilnych odczytujące informacje z tagów mówią o poszczególnych towarach oraz ich umiejscowieniu. Dane te mogą być wykorzystane w ramach systemów gospodarki magazynowej (WMS) oraz systemów zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), umożliwiając dostęp w czasie rzeczywistym do informacji o lokalizacji produktów i środków trwałych. Według Jacka Małki, product managera MCX Systems, w przypadku wdrożeń wykorzystujących technologię GIS i GPS rozwiązania RFID zapewniają szybkie i bezbłędne określenie lokalizacji obiektu na poziomie pojedynczego przedmiotu oraz dostęp do danych i możliwość ich aktualizacji w czasie rzeczywistym. – Przykładem takiego rozwiązania jest System Identyfikacji Obiektów Leśnych, wdrożony w Arboretum Leśnym przy Nadleśnictwie Syców. Zastosowanie RFID ze względu na wzrost popularności tej technologii stale rośnie. Pozwala to wykorzystywać zalety systemu, których nie posiadają tradycyjne rozwiązania oparte na optycznym odczycie kodów (kodów kreskowych i kodów 2D). i jakość przesyłanych danych, odporność na zakłócenia. RFID realizuje tylko część założonych korzyści, co powoduje ograniczenie do niewielkiej ilości branż, w których stosowanie jest zasadne. Ograniczeniem obecnie są koszty. Kwota, jaką trzeba zainwestować w nośnik, to rząd 0,20 EUR, co przy dużych ilościach obsługiwanego towaru stanowi znaczące obciążenie, nieporównywalnie większe niż „tradycyjnego” kodu kreskowego, którego wytworzenie kosztuje tylko niewielki ułamek eurocenta – tłumaczy Tomasz Szymański, dyrektor ds. kluczowych klientów Datalogic Mobile w Polsce. Aby system RFID działał poprawnie, trzeba wziąć pod uwagę wzajemne oddziaływanie na siebie fal radiowych i ich rozchodzenie się w określonym środowisku. Każde kolejne urządzenie RFID zwiększa poziom skomplikowania sieci. Konieczne jest więc opracowanie skutecznego sposobu przesyłu informacji zebranej przez poszczególne odbiorniki pomiędzy odpowiednimi bazami danych.
Niwelując ograniczenia, jakimi dziś obarczona jest RFID (m.in. standaryzacja), jakość technologiczna, cena i rozwój RFID są nieuniknioną konsekwencją rozwoju automatycznej identyfikacji. – Jeśli dziś odczyt optyczny obejmuje blisko 90 proc. rynku automatycznej identyfikacji, a pozostałą część RFID wraz z odczytem biometrycznym (głos, odcisk palca, siatkówka itp.), to skuteczny rozwój tej technologii pozwoli jej objąć większość udziałów. Najbliższe 3–4 lata powinny być kluczowe i jednoznacznie określić szanse RFID. Technologia ta znajdzie szersze zastosowanie, gdy koszt jej wdrożenia i utrzymania zbliży się do poziomu kosztów tradycyjnej technologii kodów kreskowych. Komisja Europejska szacuje, że w UE w latach 2004–2010 roczny wzrost tego rynku powinien kształtować się na poziomie 47 proc.
Według Center for Democracy and Technology (CDT), karty identyfikacyjne wyposażone w technologie RFID, które mają być używane przez obywateli Stanów Zjednoczonych podróżujących do Kanady, Meksyku oraz na Bermudy i Karaiby, stwarzają poważne ryzyko naruszenia prywatności ich użytkowników.
Wśród zastrzeżeń jest potencjalna możliwość użycia takich paszportów do śledzenia ich właścicieli przez agencje rządowe lub osoby prywatne oraz łatwa możliwość kradzieży tożsamości.

Paszportowe karty identyfikacyjne mają być używane przez osoby, które nie posiadają paszportów, zapewniając mozliwość weryfikacji ich tożsamości w lądowych wodnych i powietrznych punktach kontroli granicznej, i będą wydawane w ramach inicjatywy WHTI (Western Hemisphere Travel Initiative) Departamentu Stanu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Karty identyfikacyjne, wielkości karty kredytowej, mają wykorzystywać technologię RFID, która pozwoli odczytywać informacje w nim zawarte z odległości od 5 do 10 metrów przez straż graniczną lub celną. Mają one istotne zmniejszyć czas odprawy granicznej.
Takie rozwiązanie jest istotnie różne od technologii „bliskiego odczytu” używanej w elektronicznych paszportach Stanów Zjednoczonych i według CDT zapewniają mniejsza ochronę danych. Paszporty elektroniczne zawierają takie same dane identyfikacyjne, jakie są widoczne na pierwszej stronie paszportu, a także fotografię cyfrową i cyfrowy podpis. Jednak informacje zawarte w czipie są zaszyfrowane i mogą być dostępne jedynie przez fizyczne zbliżenie paszportu do czytnika w punkcie kontroli granicznej.
Natomiast karty paszportowe wyposażone w RFID mogą być czytane z pewnej odległości bez wiedzy właściciela karty, który nie ma kontroli nad tym kto czyta te informacje. Ponadto informacja z tych kart jest transmitowana w jawnej postaci, bez szyfrowania. Sama technologia RFID jest bardziej podatna na podsłuch i haking co sprawia, iż proponowane karty identyfikacyjne budzą większy sprzeciw niż paszporty elektroniczne.
Z kolei Departament Stanu twierdzi, iż karty paszportowe nie będą zawierać informacji identyfikacyjnych, takich jak nazwisko, data urodzenia czy numer ubezpieczenia. Zamiast tych danych zawierać będą unikatowy numer identyfikacyjny, który będzie używany do dostępu do danych identyfikujących posiadacza, przechowywanych w oddzielnym systemie Custom and Border Patrol.
Jednak CDT argumentuje, iż sam numer identyfikacyjny jest już informacją osobową, ponieważ jest unikatowy i skojarzony z odpowiednim rekordem bazy danych zawierającym szczegółowe dane identyfikacyjne. Ponadto stosowanie kart paszportowych wymagać będzie oddzielnej infrastruktury, która będzie musiała istnieć obok już działającej dla paszportów elektronicznych i jest mało prawdopodobne, aby znacząco usprawniło odprawy w punktach kontroli graniczne.
Dobrym przykładem mogą być biblioteki samoobsługowe oparte na wykorzystaniu technologii RFID. Taką bibliotekę stworzyła np. firma 3M pod nazwą ONE-TAG. Użytkownik takiej biblioteki może sprawdzić łatwo, czy na półce znajduje się się poszukiwana książka. Jeśli jej tam nie ma, może sprawdzić, kiedy inny czytelnik ją zwróci. Informacje te udostępniają nadajniki RFID umieszczone w książkach. W nieodległej przyszłości system ten będzie mógł wysyłać automatycznie upomnienia, jeśli książka nie zostanie zwrócona do biblioteki w odpowiednim czasie.

Technologia ta daje jednak znacznie więcej możliwości niż tylko utrzymanie porządku w magazynach. Udowadniają to firmy Frank Sammeroff Ltd i Gentag Inc, które chcą przykleić znaczniki RFID do pacjentów szpitali. Dosłownie.

Plaster medyczny GT-200 z wbudowanym nadajnikiem RFID mógłby przechowywać dane pacjenta. Lekarze mieliby do nich dostęp poprzez specjalne czytniki lub poprzez odpowiednio dostosowane telefony komórkowe i palmtopy. Zmniejszałoby to możliwość popełnienia błędu podczas leczenia (wynikającego np. z nieznajomości uczuleń pacjenta, pomylenia pacjenta przy podawaniu leków itp.).

plastry_rfid_02.jpg

Znaczniki są wodoodporne. Dane można zapisywać nie tylko w ich pamięci, ale też na samym plastrze za pomocą zwykłego długopisu.

Twórcy tego pomysłu zapewniają, że możliwości wychodzą poza szpitale. Duże firmy, kasyna czy parki rozrywki mogłyby „pilnować” swoich pracowników i klientów bez konieczności sprzedawania papierowych biletów czy dzwonienia telefonem. Zatroskani rodzice mogliby wykorzystać radiowe plastry do opieki nad dziećmi.

Etykieta EPC RFID używana w sklepach Wal-MartPozostaje tylko problem bezpieczeństwa przechowywanych w takim znaczniku danych. Wielokrotnie słyszeliśmy głosy sprzeciwiające się wykorzystaniu RFID w celach innych niż magazynowe. Rzeczywiście zagrożenie istnieje. Wyobraźmy sobie sytuację gdy nasze dane osobowe dostępne są w znaczniku RFID i krążą wokół nas jak bezprzewodowa wizytówka. Nie każdy ma ochotę dzielić się swoim nazwiskiem z kim popadnie. Medyczne plastry RFID mogą przysparzać podobnych problemów.

Na zakończenie film ukazujący przyszłość RFID w humorystycznym akcencie.

 

 

 

Literatura

1. Marek Czapelski, „Tego szpiega nie wyczaisz”, PC World Komputer, nr 9/2004
2. Materiały informacyjne firmy ”AutoID”, www.autoid.pl/
3. Mariusz Robowski, „Technologia RFID w bibliotekach” [Dokument elektroniczny] 8/2004
4. Materiały informacyjne firmy „SKK – Systemy Kodów Kreskowych”, www.skk.com.pl/

5. www.prnewswire.com, gentag.com, Wikipedia.org