Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Prognoza i rozwój technologii pasywnych transponderów RFID w latach 2007 – 2022
2486
post-template-default,single,single-post,postid-2486,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Prognoza i rozwój technologii pasywnych transponderów RFID w latach 2007 – 2022

Prognoza i rozwój technologii pasywnych transponderów RFID w latach 2007 – 2022

22:57 21 Listopad w Ekonomia, Inne

Niniejszy artykuł powstał na podstawie tłumaczenia dokumentu: European passive RFID market sizing 2007 -2022 ze stron projektu Bridge

GS1 – zakres działalności

Tematem przedstawianej pracy jest technologia pasywnych tagów i czytników RFID. Jej celem jest określenie potencjału rozwoju tych urządzeń w przeciągu kolejnych 15 lat. Praca ma na celu pokazanie wzrostu zastosowania czytników RFID w głównych branżąch przemysłu, a także możliwości ich zastosowania. Ponadto zostaną wspomnaine już realizowane implementacje transponderów w niektórych największych firmach globalnych.

GS1 jest to organizacja poświecona polepszaniu efektywności łańcuchów dostaw, jak i zagadnień związanych z popytem, zarówno na świecie oraz w poszczególnych, konkretnych branżach.

Portfolio produktów jest zróżnicowane, rozwiązania i technologie standardowe zawarte są w podstawowym systemie GS1. Ponadto możemy wyróżnić szereg kilku różnych projektów:

 • GS1 BarCodes – związany z zagadnieniami dotyczącymi kodów kreskowych (automatycznej identyfikacji),
 • GS1 eCom – związany z zagadnieniami dotyczącymi elektronicznej wymiany danych,
 • GS1 GDSN – związany z zagadnieniami dotyczącymi synchronizacji danych,
 • GS1 EPCglobal – związany z zagadnieniami dotyczącymi technologii RFID.

GS1 oferuje również szeroką gamę usług, zaliczając do nich również szkolenia, wsparcie techno liczne, jak i szeroko rozumiane doradztwo.

GS1 znajduje zastosowanie w ponad 20 rodzajach przemysłu i sektorach ze 104 krajów,  odnosi się do wszystkich aspektów związanych z szeroko rozumianym łańcuchem dostaw, który zapewnia stabilny przepływ transakcji dla milionów firm.

LogicaCMG

LogicaCMG jest wiodącym graczem na rynku międzynarodowym usług IT. Zatrudnia około 40000 pracowników z 41 krajów. Firma skupia się na umożliwieniu swoim klientom stworzenie jak i utrzymanie pozycji lidera na rynku dzięki wiedzy jak i sposobu prowadzenia ścieżki pełnej sukcesów dostawy. LogicaCMG zapewnia konsulting biznesowy, systemy integracji, a także procesy outsourcingu różnych usług związanych z branżą finansową, energetyczną, przemysłową, dystrybucją, transportem i logistyką.

Siedziba firmy znajduje się w Europie, natomiast spółka notowana jest zarówno na giełdzie Londyńskiej jak i Amsterdamskiej oraz sprzedawana na giełdzie Sztokholmskiej.

 

BRIDGE

BRIDGE jest zintegrowanym projektem zainicjowanym przez Komisję Europejską. Głównymi celami jest badanie, rozwój jak i tworzenie narzędzi do prawidłowego funkcjonowania RFID jak i globalnych aplikacji EPC. Projekt będzie się skupiał na tworzeniu prostych rozwiązań technologicznych dla europejskiego biznesu poprawiających efektywność jak i bezpieczeństwo systemów łańcuchów dostaw.

Informacje wstępne

Od 3 lat Wal-Mart i Metro realizuje plany wdrożeniowe technologii UHF RFID w łańcuchach dostaw. Te inicjatywy mogą pozwolić na wzrost w krótkim okresie czasu, dzięki odpowiedniej paletyzacji oraz tagowaniu.

Pomiędzy listopadem 2006 a lutym 2007 LogicaCMG w imieniu GS1 przeprowadziła badania mające na celu określenie funkcjonowania rynku pasywnego RFID w ciągu następnych kilkunastu lat. Na podstawie danych od 80 firm stwierdzono, że UHF RFID jest ciągle rynkiem charakteryzującym się w Europie wzrostem. Większość czynników mających wpływ na ten wzrost jest związane z tagowaniem przedmiotów o dużej wartości, zamiast na poziomie paletyzacji.

Te badania były częścią projektu BRIDGE i skupiały się na pasywnym RFID. Inne aplikacje pasywnego RFID, takie jak karty dotykowe czy przyciski samochodowe, nie były uwzględnione w przewidywaniach. Przeanalizowane zostały głównie rynki uważane za najbardziej obiecującego dla RFID m.in.: sprzedaż detaliczna, przemysł farmaceutyczny i zdrowia publicznego, motoryzacja oraz usługi pocztowe.

W tym badaniu została podana liczba tagów, które zostaną zakupione w ciągu roku, liczba miejsc, które zainstalują czytniki RFID oraz łączna liczba czytników. Dane został y przestawione w tabeli poniżej:

Tab. 1 Prognoza ilości tagów w latach 2007 – 2022

2007 2012 2017 2022
Liczba zakupionych tagów w ciągu roku (w mln) 144 3220 22400 86700
Liczba miejsc z czytnikami RFID 2750 30710 144000 453000
Całkowita liczba czytników RFID 7630 176290 1161800 6268500

Na podstawie analizy przewiduje się, że w przeciągu pięciu lat więcej niż 170000 czytników RFID będzie zainstalowanych w Europie w 30000 różnych miejsc. Te czytniki będą obsługiwać ponad 3 miliardy tagów. Ta liczba będzie ciągła rosła do 2022 roku, kiedy przewiduje się ponad 6 milionów czytników operujących w 450 tys. miejsc, ponadto z liczbą 86 miliardów zakupionych tagów.

Wyniki badań reprezentują tylko nieliczne, potencjalne wielkości zastosowania tagów na przedmiotach, które mogą oczywiście się zmienić. Prognoza oparta jest na hipotezie, że do 2012 roku 2% wszystkich przedmiotów będzie otagowanych, natomiast do 2022 25% z artykułów pozaspożywczych oraz 5% z artykułów spożywczych będzie korzystało z technologii RFID. Jednakże w razie załamania rynku i spadku cen tagów w przeciągu kilkunastu lat, ta liczba może drastycznie wzrosnąć.

Inne kluczowe wnioski z badań:

 • europejskie RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw musi się przeciwstawić wielu wyzwaniom. Przykładowo chodzi o aspekt związany z europejskimi regulacjami, które stwarzają problemy w użytkowaniu technologii RFID;
 • tagowanie przedmiotów o wysokiej wartości jest największą szansą dla tagów RFID. Jest to związane ze wzrostem i rozwojem w branżach mody, odzieży i elektroniki użytkowej. W tych kategoriach RFID pomaga w polepszaniu zarządzania przestrzenią magazynową oraz zapasami w sklepie;
 • dla wielu aplikacji RFID okres oczekiwania na powstanie popytu na nie może się przeciągnąć na kilka lat. Jest to spowodowane oczywiście aspektem technicznym, jak i poziomem cen oraz sprawami związanymi z biznesem, jak podział kosztów i zysków;
 • w dłuższym okresie przewidywane ceny mogą spaść dramatycznie. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być innowacyjne technologie jak i efekt skali. Pasywny czytnik RFID będzie mógł kosztować około 200 Euro, w przypadku zaakceptowania nowych technologii cena jednego Tagu może wynieść nawet 1 eurocent;
 • zarówno w krótkim jak i długim okresie rynek sprzedaży detalicznej oraz dóbr konsumpcyjnych będzie głównym odbiorcą technologii RFID, stanowiąc około 67% rynkowego wolumenu;
 • również usługi przesyłek pocztowych jak i ekspresowych charakteryzują się ogromnym potencjałem. W krótkim okresie ta branża skupi się na transporcie zwrotów, a w dłuższym przede wszystkim na procesach wysyłkowych jak i pocztowych;
 • w lotnictwie RFID będzie używane w szerokim zakresie zastosowań, między innymi na wielką skalę zostaną wprowadzone aplikacje związane ze śledzeniem bagażu;
 • w ciągu najbliższych 5 lat nie jest spodziewany rozwój technologii związanych z fałszowaniem leków. Natomiast spodziewany jest rozwój w przemyśle farmaceutycznym, a dokładniej kodów kreskowych w technologii 2D;

Reasumując RFID rozwija się w całkiem inny sposób niż się spodziewano przed kilkoma laty. W ciągu następnych kilku lat wzrost zastosowania technologii RFID może również się różnić od przedstawionych w tych badaniach wyników. Jednakże ciągły wzrost tagowania i RFID jest nieunikniony.

Nie ma wątpliwości, że z biegiem czasu rozwój tej branży będzie narastał, co pociągnie za sobą również spadek cen. W przyszłości pasywne RFID stanie się integralną częścią europejskiego biznesu, czego wynikiem będą miliony czytników, a także miliardy tagów.

Wprowadzenie

Jedną z przyczyn popularności RFID są innowacje związane z dużą ilością aplikacji biznesowych. Ostanie raporty wskazują, że większość tagów RFID znajduje zastosowanie na 13 głównych rynkach, co obrazuje ogromny potencjał technologii RFID.

W tych badaniach określony zostanie potencjał RFID w Europie, skupiający się na identyfikacji i ścieżce transportu przedmiotów. Przedstawione zostaną aplikacje, które są używane w technologiach EPC. Wynika z tego, że w badaniach nie uwzględniono technologii aktywnych RFID używanych w publicznym transporcie, jak i do identyfikacji dokumentów.

Metodologia

Badania zostały przeprowadzone pomiędzy listopadem 2006 roku a lutym 2007 roku w imieniu GS1 przez konsultantów z firmy LogicaCMG w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Holandii. Składają się z:

 1. analiz rynkowych dotyczących głównie dwóch obszarów: analizy głównych branży przemysłowych oraz technologii RFID. W tym punkcie skupiono się przede wszystkim na danych statystycznych, takich jak np. liczba przewożonych bagaży drogą lotniczą.
 2. ankiet internetowych, które były wysyłane przez GS1 do członków organizacji oraz do członków EPCglobal. Pytanie zawarte w ankiecie odnosiły się do teraźniejszej jak i przyszłościowej możliwości wykorzystania RFID. Otrzymano ponad 70 odpowiedzi, które użyto w badaniach.
 3. wywiadów przeprowadzanych z użytkownikami jak i ekspertami z branży.

Metodologia, użyta w podanej analizie, bazuje na opracowanym toku postępowania:

 • na początku zostały zidentyfikowane główne branże, na których analiza się skupi. Należą do nich:
 1. Handel i sprzedaż detaliczna;
 2. farmaceutyka i zdrowie publiczne;
 3. motoryzacja;
 4. branża lotnicza;
 5. usługi pocztowe;
 • dla każdej branży  zostały zidentyfikowane obiekty, do których mogą zostać wykorzystane technologie RFID, dla przykładu palety w łańcuchach dostaw do sklepów detalicznych. Również zostały zidentyfikowane potencjalne miejsca, w których czytniki RFID mogą być zainstalowane;
 • na podstawie analiz, ankiet oraz wywiadów określono główne czynniki gospodarcze, które pozwalają na szybkie przystosowanie się systemów RFID, jak również główne przeszkody. Rezultatem tej analizy jest prognoza procentowego otamowania przedmiotów w latach 2007 – 2022 oraz ilość miejsc, posiadających czytniki RFID;
 • w opracowaniu uwzględniono również dane dotyczące innych rynków powiązanych z bibliotekami oraz śledzeniem zwierząt.

Wyniki ankiet i wywiadów

Ankiety i wywiady dostarczyły informacji od ponad 50 końcowych użytkowników z różnych firm. Wiele z tych europejskich firm są to jedni z pierwszych użytkowników technologii RFID, z różnych sektorów przemysłowych.

Rozkład uzyskanych odpowiedzi wg poszczególnych branży, został przedstawiony na poniższym wykresie.

Większość użytkowników końcowych miało doświadczenie z pasywną technologią RFID w przeciągu kilku ostatnich lat. Większość z nich wskazuje również, iż są już w trakcie wdrażania i realizacji przynajmniej jednej technologii RFID.

 

W ankietach i wywiadach aspektem poruszanym przez konsultantów była kwestia ilości zakupionych  tagów w 2006 roku oraz planowana ilość, która ma zostać nabyta w roku następnym. Dane przedstawiają wykresy.

 

Analizując podane wykresy można stwierdzić, że większość firm w 2006 roku kupiło 5000 tagów, natomiast żadna z nich nie przekroczyło miliona. Ponadto kolejnym nasuwającym się wnioskiem wynikającym z wykresu po prawej stronie jest fakt, iż 70% poddanych badaniu zakupiło mniej niż 10 czytników RFID.

W 2007 roku prawie 80% użytkowników zainwestuje w technologie RFID, w porównaniu z rokiem 2006 ilość tagów oraz czytników RFID wzrośnie. Jest to spowodowane dzięki firmom, które zakupią ponad milion tagów oraz więcej niż 50 czytników, co spowoduje wzrost rynku.

Kolejnym aspektem, który został poruszony w trakcie przeprowadzenia badań, związany był z długoterminowymi planami inwestycyjnymi w technologię RFID. 15 lat temu nie spodziewano się tak ogromnego rozwoju  Internetu jak i telefonii komórkowej. Podobna sytuacja może nastąpić jeśli chodzi o kwestie użytkowania technologii RFID. Okres czasu, o który pytano podczas badania to 5 i 15 lat. Wyniki mówią wprost, iż wzrost wykorzystania tagów będzie rósł i ten trend będzie się utrzymywał przez wiele lat. Większość firm wskazuje, że w przeciągu 15 lat użycie tagów w ciągu roku będzie szacować się w granicach 100 milionów. Jednak występują też respondenci, którzy wskazują, że użycie tagów będzie niższe, w granicach 100 tysięcy. Wyniki przedstawiono poniżej.

Podsumowujące pytanie odnosiło się do kwestii związanych z procentową ilością otagowanych przedmiotów w przeciągu 10-15 lat. 42% odpowiedzi wskazuje, iż respondenci przewidują, że procent przedmiotów podlegających tagowaniu będzie wynosił przynajmniej 75%. Procentowe wyniki zostały przedstawione na wykresie.

Pozycja RFID w dzisiejszych czasach

Jest rzeczą oczywistą, że przemysł RFID rozwinął się w ogromnym stopniu. Duży wpływ miała na to dostępność standardów EPCglobal.

Jednakże można stwierdzić, że wzrost występowania RFID nie wzrósł w tak znaczącym stopniu, jak się tego kiedyś spodziewano, w szczególności jeśli chodzi o aplikacje związane z łańcuchami dostaw. Wiele firm chciałoby stosować technologię RFID, jednak niewiele z nich wprowadza pełne implementacje. Jest to spowodowane:

 • rozbudowanie systemu RFID nie jest współmierne z wieloma innymi aplikacjami. Nadal potrzebny jest ogromny wysiłek, aby stworzyć kompatybilne rozwiązania, aby sprostać wszystkim wymaganiom;
 • Europejskie regulacje utrudniają wprowadzanie UHF czytników. Ten aspekt jest jednym  z najważniejszych zagadnień dla liderów rynkowych, takich jak TESCO czy METRO;
 • aktualne koszty realizacji inwestycji związanych z RFID są wciąż uciążliwe dla wielu firm. Mimo obniżki cen tagów, wiele firm jest w stanie tylko zakupić sprzęty z niższej półki;
 • podział kosztów i zysków między przedsiębiorcami nadal pozostaje złożony, jest to ciągły problem na rynku związanym z łańcuchem dostaw dóbr konsumenckich. Również jest to kwestia do opracowania odpowiednich modeli inwestycyjnych dla RFID w lotnictwie, które przyniosą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom.

W 2007 roku nastąpił gwałtowny wzrost ilości aplikacji, przede wszystkim przedmiotów o wyższej wartości m.in. w lotnictwie.

Tab.2 Prognoza wykorzystania RFID w 2007 roku w głównych branżach

Liczba tagów (w mln) Liczba miejsc z czytnikami RFID Liczba rozmieszczonych czytników
Sprzedaż detaliczna 62 646 1744
Lotnictwo 10 69 366
Farmaceutyka i zdrowie publiczne 9 111 181
Motoryzacja 6 402 1402
Usługi wysyłkowe 21 123 488
Inne 36 1400 3450
Suma 144 2750 7631

Pomiędzy 2007 a 2012 rokiem nastąpi ogromny wzrost na rynku pasywnego RFID. Przewidywane jest rozwiązanie kilku ważnych problemów, patrząc od technicznej strony użytkowania technologii RFID. Przy okazji nastąpi znaczny spadek cen tagów jak i znaczników.

W 2012 roku największym rynkiem, na którym stosowane będą tagi RFID będzie sprzedaż i handel detaliczny dóbr konsumpcyjnych. Przewidywane jest, że 0,5% wszystkich produktów żywnościowych będzie otamowanych, takich jak m.in. mięso, co będzie skutkować wzrostem rynku do 500 milionów tagów w 2012 roku. Prognoza została przedstawiona a tabeli nr 3.

Tab.3 Prognoza wykorzystania RFID w 2012 roku w głównych branżach

Liczba tagów (w mln) Liczba miejsc z czytnikami RFID Liczba rozmieszczonych czytników
Sprzedaż detaliczna 2270 11590 70570
Lotnictwo 60 280 5930
Farmaceutyka i zdrowie publiczne 350 2770 12600
Motoryzacja 50 4120 28250
Usługi wysyłkowe 270 950 2950
Inne 230 11000 56000
Suma 3220 30710 176280

Oczywiście jest rzeczą niemożliwą, aby przeprowadzone badania dały wyniki, które sprawdzą się dokładnie w przyszłości. Ale są informacją, co przyszłość jest w stanie zaoferować człowiekowi.

Tak jak każdy rynek , rynek RFID jest wrażliwy na wahania ceny: w przypadku spadku ceny rośnie popyt na tagi i czytniki. W przeciągu kilka lat cena okazała się największą zaporą do stosowania RFID we wszystkich wertykalnych branżach i przemysłach. Jednak jest to powszechnie znane, że w razie spadku cen wszystkie branże przystosują technologie RFID do swoich działalności, gdyż dają one ogromne korzyści w funkcjonowaniu samego przedsiębiorstwa jak i prowadzenia biznesu międzynarodowego.

Dlatego też największą zagadką jest możliwość obniżenia cen tagów oraz czytników tak, aby były one szeroko dostępne dla większości przedsiębiorców. Obniżenie ceny będzie związane  z efektem skali oraz rozwojem technologii, które spowodują wzrost zakupów urządzeń RFID. Najbardziej obiecującym odkryciem powinny być tagi pozbawione chipów.

Poniżej przedstawiona jest prognoza ilości tagów na rynkach w 2017 roku. Przewidywany jest wzrost otagowania produktów spożywczych do tylko 1%, natomiast do 2022 roku już w granicach 5%.

Tab. 4 Prognoza wykorzystania RFID w 2017 roku w głównych branżach

Liczba tagów (w mln) Liczba miejsc z czytnikami RFID Liczba rozmieszczonych czytników
Sprzedaż detaliczna 13700 59900 502700
Lotnictwo 300 1100 51100
Farmaceutyka i zdrowie publiczne 1700 11900 70200
Motoryzacja 200 9000 125900
Usługi wysyłkowe 3500 3600 15100
Inne 3000 58500 397000
Suma 22400 144000 1161800

Tab. 5 Prognoza wykorzystania RFID w 2022 roku w głównych branżach

Liczba tagów (w mln) Liczba miejsc z czytnikami RFID Liczba rozmieszczonych czytników
Sprzedaż detaliczna 56100 206600 3440500
Lotnictwo 500 1500 160900
Farmaceutyka i zdrowie publiczne 6700 40600 208000
Motoryzacja 500 18700 536900
Usługi wysyłkowe 12600 13600 52300
Inne 10300 172000 1870000
Suma 86700 453000 6268500

Handel i sprzedaż detaliczna dóbr konsumenckich

Handel i sprzedaż detaliczna dóbr konsumpcyjnych pozostanie największym rynkiem zbytu UHF RFID. W przyszłości spodziewany jest wzrost tego rynku do ponad 60% całego rynku tagów i czytników RFID.

W Wielkiej Brytanii Marks&Spencer apeluje, że stosowanie tagów RFID przynosi ogromne korzyści jeśli chodzi o zarządzanie przestrzenią magazynową, jak również poprawia wyniki sprzedażowe. Podobne spostrzeżenia odnotowała holenderska firma BGN, zajmująca się przechowywaniem książek. W 2005 roku wzięła ona udział w konferencji RFID w Amsterdamie, gdzie została przekonana do implementacji tagów RFID.

W tym samym czasie plany wdrożeniowe Metro w Niemczech i Tesco w Wielkiej Brytanii nie rozwijały się zgodnie z planem. Oba projekty napotkały na swojej drodze techniczne problemy związane z europejskimi regulacjami. Nie mniej jednak obie korporacje pozostały pewne co do korzyści wynikającej z użytkowania technologii RFID i kontynuowały rozpoczętę przedsięwzięcia.

Transport zwrotny, jako jeden z najbardziej interesujących obszarów w poszczególnych branżach, wymaga ciągłego rozwoju i udoskonalania. Przewidywane jest, że inwestycje w transport będą jednym z głównych czynników rozwoju technologii RFID i w przeciągu 5-7 lat transport zwrotny będzie bazował na technologii RFID.

Wracając do sprzedaży detalicznej i dóbr konsumenckich prognoza pokazuje, że do 2022 roku tylko 5% artykułów spożywczych będzie otamowanych. Ten procent wiąże się z ilością 31 miliardów tagów rocznie. Jednakże przewidywany ogromny rozwój technologiczny pociągnie za sobą zwiększenie tej liczny w przeciągu 15 lat do zawrotnej sumy 500 miliardów tagów w stosunku rocznym.

Poniżej przedstawiona została prognoza wykorzystania tagów i czytników w omawianej branży.

Tab. 6 Prognoza wykorzystania czytników RFID w branży sprzedaży detalicznej

w latach 2007 – 2022

2007 2012 2017 2022
Liczba tagów RFID (w mln)
Produkty spożywcze 0 520 5200 31700
Produkty niespożywcze 26 960 5000 12400
Inne produkty 34 760 3300 11500
Produkty na paletach 2 40 200 500
Całkowita ilość tagów RFID 62 2270 13700 56100
Liczba miejsc z czytnikami RFID 650 11590 59900 206600
Całkowita liczba czytników RFID 1740 70570 502700 3440500

Lotnictwo

Lotnictwo jest jedną z tych branży przemysłu, na którą technologia RFID będzie miała w przyszłości ogromny wpływ. Ilość możliwych aplikacji, które znalazłyby zastosowanie w tym przemyśle jest ogromna. Zastosowanie tagów RFID wiązałoby się m.in. z kontrolą i bezpieczeństwem bagaży czy odbiorem kontenerów na terminalach CARGO. Biorąc pod uwagę, że wspomniane aspekty często wywołują problemy dla ludzi zarządzających lotniskami, toteż byłaby to ogromna szansa dla technologii RFID.

Największym zainteresowaniem cieszy się aplikacja związana z bagażami i ich identyfikacją. Światowa organizacja lotnictwa stwierdziła, ze ta kwestia jest jedną istotniejszych. Pierwsze wdrożenia takiego systemu zostały przeprowadzone na lotniskach w Hongkongu i Las Vegas, gdzie odniosły sukces, zmniejszając ilość zgubionych bagaży w znaczący sposób. Jednak problemem związanym z identyfikacją bagaży jest fakt, iż jeden czytnik powinien w jednym czasie wykrywać tylko jeden Tag. Ten aspekt powinien Alec modyfikacji i ciągłemu doskonaleniu.  Przewiduje się, że do 2022 roku około 75% bagaży będzie otagowanych.

Kolejnym obszarem, który w znacznym stopniu skorzysta na technologii RFID jest obsługa techniczna samolotów. Tag RFID będą przechowywać ważne informacje związane z funkcjonowaniem danego komponentu. Przewiduje się, że mimo ogromnych zalet stosowania technologii RFID, potrzebny będzie długi okres czasu zanim przyjmie się on na dobre w całym przemyśle.

Poniżej przedstawiono prognozy dla przemysłu lotniczego.

Tab. 7 Prognoza wykorzystania czytników RFID w branży lotniczej w latach 2007 – 2022

2007 2012 2017 2022
Liczba tagów RFID (w mln)
Bagaże 10 56 249 481
Mienie 0 0 1 7
Przedmioty w trakcie lotu 0 0 1 8
Części samolotu 0 0 1 31
Całkowita liczba tagów 10 60 300 500
Liczba miejsc z czytnikami RFID 70 280 1100 1500
Całkowita liczba czytników RFID 370 5930 51000 160900

 

Farmaceutyka i zdrowie publiczne

Wiele lat trwała debata na temat wykorzystania technologii RFID w zapobieganiu fałszowania leków w farmaceutyce. Znakowanie produktów zostało zainicjowane w Stanach Zjednoczonych w 2004 roku. Spowodowało to ogromne zainteresowanie tą technologią branży. Jednak głównym aspektem podlegającym dyskusji był wybór dominującej technologii, pomiędzy HF czy UHF.

W międzyczasie w Europie wykorzystanie technologii RFID w farmaceutyce stało nadal na niskim poziomie. Podstawową formą znakowania produktów była wciąż technologia kodów kreskowych, która była znacznie tańsza od tagów RFID. Aczkolwiek w przypadku spadku cen czytników i tagów zastosowanie ich w branży znacznie by wzrosło.

Wykorzystanie RFID w farmaceutyce i zdrowiu publicznym nie będzie się tylko ograniczać do leków, ale także będzie związane ze sprzętem szpitalnym, co szybko może przynieść wzrost zainteresowania, a zarazem wykorzystania urządzeń RFID w codziennym funkcjonowaniu szpitali.

Równie ważne zastosowanie tagów wiążę się z identyfikacją medycznych próbek, takich jak m.in. torby z odpowiednią grupą krwi. Oczywiście czynności związane z takimi działaniami wymagają staranności i dokładności, co może być zapewnione przez RFID.

Prognoza wykorzystania technologii RFID w farmaceutyce i zdrowiu publicznym została przedstawiona poniżej w tabeli.

Tab. 8 Prognoza wykorzystania czytników RFID w branży farmaceutycznej i zdrowia publicznego

w latach 2007 – 2022

2007 2012 2017 2022
Liczba tagów RFID (w mln)
W majątku szpitalnym 2 98 190 320
Próbki 1 8 30 40
Leki 5 246 1500 6380
Całkowita ilość tagów 9 350 1710 6740
Liczba miejsc z czytnikami RFID 110 2770 11900 40600
Całkowita ilość czytników RFID 180 12600 70200 208000

Motoryzacja

RFID znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym od wielu lat m.in. wykorzystywane jest do lokalizacji samochodów. Aplikacje związane z tą branżą powinny mieć trend wzrostowy w przyszłości.

Odnośnie tego zagadnienia analizie zostały poddane kwestie związane z łańcuchem dostaw. Oczywistą rzeczą jest, że większość fabryk i magazynów z częściami używanymi do produkcji działa w systemie Just-in-time, który wymaga bezbłędnej organizacji logistycznej. Technologia RFID oferuje aplikacje kompatybilne z myślą przewodnią procesów logistycznych, które zapewniają znakomitą współpracę pomiędzy dostawcami a produkcją.

Ponadto stosowana jest również podobna aplikacja, jak w Boeingach, która podobnie jak w przemyśle lotniczym stosowana jest do przechowywania informacji związanych z danym pojazdem. Jest to przydatne w trakcie serwisowania i sprzedaży pojazdu.

Poniżej przedstawiono prognozę wykorzystania technologii RFID w branży motoryzacyjnej.

Tab. 9 Prognoza wykorzystania czytników RFID w branży motoryzacji w latach 2007 – 2022

2007 2012 2017 2022
Liczba tagów RFID (w mln)
Transport zwrotny przedmiotów 6 45 187 490
Pojazdy 0 1 2 5
Całkowita ilość tagów 6 50 200 500
Liczba miejsc z czytnikami RFID 400 4120 9000 18700
Całkowita ilość czytników RFID 1400 28250 125900 536900

Usługi przesyłkowe

Poczta i związane z nią usługi są rynkiem, który może być potencjalnie jednym z większych odbiorców technologii RFID. Występuje wiele aplikacji, takich jak monitoring procesów zachodzących w siedzibach firm wysyłkowych, które mogą być kontrolowane przez RFID. Już od dawna liderzy światowego rynku, czyli UPS i DHL, korzystają z czytników i tagów.

Podstawową kwestią, która zajmują sie potentaci rynkowi jest wprowadzenie aplikacji zarządzających paczkami. Aczkolwiek w ostatnich latach proces wdrażania takich aplikacji zwolnił, ze względu na zastosowanie w większości kodów kreskowych. Jednakże w długim okresie czasu tagi i czytniki RFID będą zdobywać rynek przesyłek i usług pocztowych.

Prognoza dla użytkowania technologii RFID dla branży przesyłkowej została zamieszczona w tabeli poniżej.

Tab. 10 Prognoza wykorzystania czytników RFID w branży usług pocztowych

w latach 2007 – 2022

2007 2012 2017 2022
Liczba tagów RFID (w mln)
Działki 20 265 780 2900
Wysyłka 0 0 2750 9600
Transport zwrotny przedmiotów 1 2 10 30
Całkowita ilość tagów 21 270 3500 12600
Liczba miejsc z czytnikami RFID 120 950 3600 13600
Całkowita ilość czytników RFID 490 2950 15100 52300

 

Inne branże

Technologie RFID oprócz branży podstawowych znajdzie również zastosowanie w szeregu innych rynków. Przykładowo tagi używane są do znaczenia zwierząt, gdzie występują już od wielu lat. Ponadto biblioteki, jak i większe archiwa posiadające ogromne zbiory korzystają z udogodnień zapewnianych przez technologie RFID. Odnosząc się do archiwizacji dokumentów wykorzystanie tagów i czytników RFID zwiększy się raczej w długim okresie czasu, który szacuje się w granicach od 10 do 15 lat.

Kolejnym rynkiem zdolnym wchłonąć duże ilości znaczników RFID jest wojsko. Zapoczątkowano ten kierunek rozwoju w Stanach Zjednoczonych. Pomimo wolnego rozwoju jest on ciągły, a pasywna technologia RFID jest przyszłością, która zapewnia stabilność funkcjonowania systemów obrony.

Tab. 11 Prognoza wykorzystania czytników RFID w innych branżach w latach 2007 – 2022

2007 2012 2017 2022
Liczba tagów RFID (w mln)
Zwierzęta 12 25 125 150
Biblioteka 22 55 80 120
Wojsko 1 100 800 2000
Archiwizacja dokumentów 1 50 2000 8000
Całkowita ilość tagów 36 230 3000 10300
Liczba miejsc z czytnikami RFID 1400 11000 58500 172000
Całkowita ilość czytników RFID 3450 56000 397000 1870000

 

Dodatkowe informacje

Tab. 12 Prognoza całkowitej liczby tagów w poszczególnych branżach (w mln)

2007 2012 2017 2022
Sprzedaż detaliczna 62 2270 13700 56100
Lotnictwo 10 57 250 500
Farmaceutyka i zdrowie publiczne 9 352 1710 6700
Motoryzacja 6 46 190 500
Usługi wysyłkowe 21 268 3540 12600
Inne 36 230 3010 10300
Suma 144 3220 22400 86700

Tab. 13 Prognoza liczby miejsc z czytnikami RFID w poszczególnych branżach (w mln)

2007 2012 2017 2022
Sprzedaż detaliczna 646 11590 59910 206600
Lotnictwo 69 278 1100 1500
Farmaceutyka i zdrowie publiczne 111 2767 11860 40600
Motoryzacja 402 4123 8960 18700
Usługi wysyłkowe 123 950 3630 13600
Inne 1400 11000 58500 172000
Suma 2750 30710 143960 453000

Tab. 14 Prognoza liczby pasywnego RFID w poszczególnych branżach (w mln)

2007 2012 2017 2022
Sprzedaż detaliczna 1744 70570 502670 3440500
Lotnictwo 366 5925 51000 160900
Farmaceutyka i zdrowie publiczne 181 12597 70150 208000
Motoryzacja 1402 28246 125890 536900
Usługi wysyłkowe 488 2950 15050 52300
Inne 3450 56000 397000 1870000
Suma 7631 176280 1161780 6268500

Niniejszy artykuł powstał na podstawie tłumaczenia dokumentu: European passive RFID market sizing 2007 -2022 ze stron projektu Bridge

Autor: Jakub Piątkowski gr.12 MSD ZIF