Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Podstawy technologii RFID. Tagi i czytniki.
215
post-template-default,single,single-post,postid-215,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Podstawy technologii RFID. Tagi i czytniki.

Podstawy technologii RFID. Tagi i czytniki.

22:24 21 Luty w Technologia

Artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikom wiedzy na temat technologii RFID. Opisano w nim budowę podstawowych elementów RFID i ich sposób działania. Przedstawiona technologia jest aktualnie powszechnie stosowana w wielu dziedzinach przemysłu, a także w życiu codziennym.

1. Wprowadzenie – co to jest RFID ?


RFID (ang. Radio-frequency identification) jest systemem identyfikacji radiowej. Ideą działania takiego systemu jest przechowywanie pewnej ilości danych w wygodnych urządzeniach nadawczo-odbiorczych, których ogólną nazwą angielską jest tag – polska nazwa to znacznik.  Następnie zawarte w nich dane odczytuje się w sposób zautomatyzowany w odpowiednim (dogodnym) czasie i miejscu tak, aby uzyskać pożądany skutek dla danej aplikacji.

Generalnie system RFID składa się zawsze z dwóch komponentów:

 • znacznika umieszczonego na obiekcie identyfikowanym;
 •  czytnika, którego rolą jest odczytanie zawartych w znaczniku danych.

W zależności od budowy system umożliwia odczyt znaczników z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. . Transmisja danych nie wymaga aby tag był widoczny, tak jak to ma miejsce w przypadku kodów paskowych, do których opisywana technologia jest często porównywana.

1.1. Sposób działania

 

Etap 1 – czytnik wysyła wiązkę fali radiowej, w identyfikatorze wzbudza się prąd indukcyjny, który zasila układ elektroniczny identyfikatora.
Etap 2 – naładowany identyfikator wysyła zwrotnie do czytnika swój unikalny kod nadany przez producenta lub też dane zapisane wcześniej przez użytkownika.
Etap 3 – jeśli chcemy zapisać dane do identyfikatora to wiązka fali radiowej jest odpowiednio modulowana. W rzeczywistości sama transmisja przebiega w nieco bardziej złożony sposób m in. odczyt czy też zapis danych są zwrotnie weryfikowane (wykorzystywane są odpowiednie algorytmy kontroli poprawności odczytu / zapisu danych).

 

1 - schemat działania rfid

Rysunek 1. Schemat działania RFID

Źródło: http://www.rfid-lab.pl/

 

2. Tagi

Tagi RFID są to zaawansowane technologicznie etykiety, które zawierają elektroniczny chip z pamięcią oraz antenę, za pośrednictwem której następuje emisja danych. Etykiety RFID w zależności od rodzaju aplikacji występują w różnych rozmiarach oraz są wykonywane z różnych materiałów: papieru i tworzywa.  Ich budowa zależy od wymagań w zakresie częstotliwości w jakiej ma urządzenie pracować.

Tag odbiera sygnały i wysyła je z powrotem do czytnika. Transmisja danych jest obustronna w przeciwieństwie do zasilania i taktowania, które odbywają się tylko od czytnika do nośnika danych czyli taga.

Identyfikator jest zaopatrzony w pamięć od 64 do 128 bitów.  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby były to większe wartości. Istnieją identyfikatory o większej pojemności przekraczającej 64 kB, jednak kilkaset bitów to jest maksimum potrzeb do standardowych zastosowań.


2.1. Budowa tagów


Znacznik RFID zbudowany jest z pamięci (tagi pamięciowe) lub z pamięci i procesora (tagi procesorowe), oraz z anteny pośredniczącej w transmisji danych. Całość jest umieszczona w kompaktowej obudowie. Obudowy mogą być wykonane zarówno z papieru jak i z tworzywa sztucznego. Gdy mamy do czynienia z etykietą, chip i antena zatopione są na cienkiej folii połączonej z wierzchnią warstwą etykiety.

Budowa oraz wygląd znacznika uzależniony jest od zakresu częstotliwości w jakiej ma pracować.  Wybrany zakres częstotliwości pozwala osiągnąć pożądaną funkcjonalność aplikacji.  Wyróżniamy systemy pracujące na następujących zakresach:

a)      Pasmo niskich częstotliwości 125 – 134 kHz  (Low Frequency)

Zasięg wymiany danych z tagiem jest niewielki i wynosi maksimum 50 cm. W polu działania anteny czytnika może w danym momencie znajdować się tylko jeden tag.

Anteny w systemach opartych na transmisji poprzez sprzężenie indukcyjne są budowane w postaci zwojów nadrukowanych na powierzchni odpowiedniego materiału lub nawiniętych na rdzeń. Napięcie wyindukowane w zwojach cewki jest proporcjonalne do ich liczby a także wielkości oraz częstotliwości rezonansowej anteny. Znaczniki dostosowane do pracy w zakresie częstotliwości LF wymagają ponad 100 zwojów w celu wytworzenia wystarczającego napięcie do zasilenia IC.

Tagi mogą mieć postać krążków, pastylek, plastikowych kart. Typowymi aplikacjami wykorzystującymi podane pasmo są systemy POS, immobilisery, śledzenie zwierząt, kontrola dostępu.

b)      Pasmo wysokich częstotliwości 13,56 MHz  (High Frequency)

Zasięg komunikacji dla tego pasma wynosi od kilkunastu centymetrów ( dla czytników przenośnych z mniejszymi antenami) do kilkudziesięciu ( dla stacjonarnych, większe anteny).

Aby wygenerować wystarczające sprzężenie indukcyjne pozwalające na zasilenie transpondera oraz na działanie systemu w odległości kilkunastu centymetrów wymagana ilość zwojów anteny wynosi ok 3-8.

Tagi dla tej technologii najczęściej występują w postaci etykiet typy smart label (układ elektroniczny jest programowany podczas drukowania papierowej etykiety). Najważniejsze zastosowanie to systemy biblioteczne, znakowanie bagażów na lotniskach oraz odzieży w pralniach chemicznych.

c)      Pasmo ultra wysokich częstotliwości  856 MHz – 952 MHz oraz 2,4 GHz

Zasięg komunikacji z tagiem wynosi 2-6 metrów dla częstotliwości 856 MHz – 952 MHz oraz kilkanaście metrów dla 2,4 GHz. Dodatkowo pasmo 2,4 GHz umożliwia odczyt danych dla obiektów, które poruszają się z prędkością ponad 100km/h. Jest to niemożliwe dla pasm LF i HF.

Anteny znaczników UHF projektowane są jako dipole o długości  l/2. W przypadku częstotliwości 900MHz długość dipola wynosi 15 cm natomiast dla 2,4GHz skraca się do 6cm. Kształt oraz długość anteny wynika przede wszystkim z absorbowanej przez nie mocy. Rysunek poniżej przedstawia możliwe kształty anten.

 

 2 - rozne geometrie anten dla czestotliwosci uhf

Rysunek 2. Różne geometrie anten dla częstotliwości UHF

Źródło: http://www.rfid4all.pl


3- budowa znacznikow pracujacych na roznych czestotliowsciach

Rysunek 3. Budowa znaczników pracujących na różnych częstotliwościach

Źródło: http://www.rfid4all.pl


2.2. Rodzaje tagów

Tagi można podzielić według dwóch kategorii. Pierwsza z nich to podział ze względu na sposób zasilania lub zapewnienie realizacji dodatkowych funkcji. Dzielimy je na tagi pasywne, aktywne i pół-pasywne.

Tagi pasywne nie posiadają własnego źródla zasilania. Sygnał czytnika wystarcza do chwilowego zasilenia zintegrowanego układu CMOS i odesłania odpowiedzi. Skuteczność pasywnych układów mieści się między 10 centymetrami a paroma metrami w zależności od wykorzystanej częstotliwości i typu/rozmiaru anteny. Ze względu na brak własnego źródła zasilania układy pasywne mogą być bardzo małe umożliwiając tym samym umieszczenie ich np. w naklejce lub pod skórą.

Tagi aktywne, w przeciwieństwie do pasywnych, posiadają własne źródło zasilania. Jest ono potrzebne do zasilenia obwodów oraz do wysyłania sygnału do czytnika. Takie układy są w znacznym stopniu bardziej wiarygodne niż układy pasywne ze względu na mniejszą ilość błędów, możliwość nawiązania „sesji” z czytnikiem RFID oraz większą pamięć. Ze względu na silniejszy sygnał z Tagu do czytnika, układy te lepiej sprawują się także w trudnych dla fal radiowych środowiskach (żywa tkanka, woda, metal) lub dłuższych dystansach generując silny sygnał ze słabych zapytań. Tagi takie są jednak większe i droższe w wyprodukowaniu oraz mają krótszy czas działania. Wiele z tagów aktywnych działają nawet na setki metrów a ich żywotność sięga 10 lat.

Tagi pół-pasywne posiadają własne źródło zasilania jednak różnica polega na tym, że bateria używana jest tylko do zasilenia mikroczipa a nie do rozsyłania sygnału. Sygnał jest odbijany tak jak w układach pasywnych. Układy takie są około 100 razy bardziej czułe niż układy pasywne co przekłada się na większa odległość działania oraz większą wiarygodność odczytu.

Druga kategoria, to podział ze względu na możliwość zapisu danych w znaczniku. W tym przypadku wyróżniamy tagi tylko do odczytu, tagi jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu oraz tagi wielokrotnego odczytu i zapisu. W przypadku tagów tylko do odczytu (read-only – RO) informacje są zapisywane w tagu w fazie produkcji. Tagi jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu (Write Once, Read Many – WORM) pozwalają na jednorazowe ustawienie informacji identyfikacyjnej. Tagi wielokrotnego odczytu i zapisu (RW) umożliwiają użytkownikowi zarówno odczytywać jak i zapisywać dane.

 

W celu szerszego zaznajomienia się z tematyką tagów zapraszamy do artykułu rfid-tagi-pasywne-aktywne-semipasywne-opis-zastosowania

 

2.3. Przykłady tagów


Dla zobrazowania różnorodności typów tagów oferowanych na rynku polecamy zapoznanie się z filmem firmy HDF Polska, dostępnym pod linkiem

Jednymi z najczęściej wykorzystywanych są tagi typu smart label, które występują w postaci etykiety papierowej z możliwością zadrukowania. Układ elektroniczny jest programowany podczas drukowania. Nanoszone mogą być również wizualne informacje na etykiecie. Poniżej przykładowe tagi  (oferta firmy COMEX):

 • Etykiety logistyczne – w systemach logistycznych najczęściej stosowana jest etykieta logistyczna o formacie 150x100mm., wykonana z surowca, który zapewnia możliwość korzystania z niej w trudnych warunkach atmosferycznych.
 • Etykiety na dokumenty – w systemach zarządzania dokumentacją i bibliotecznych stosowane są etykiety UHF. W przypadkach znakowania książek stosowany jest specjalny klej, nie uszkadzający papieru.

  4 - etykiety na dokumenty

Rysunek 4. Etykiety na dokumenty

Źródło: http://www.rfid.comex.net.pl

 

 • Metki towarowe – w systemach RFID, w których znakowany jest sprzedawany towar często stosuje się metki, zawieszki.
 • Etykiety na opakowania jednostkowe – wszędzie tam gdzie potrzebna jest niewielka etykieta do znakowania towarów czy opakowań zbiorczych można zastosować etykiety wielkości zbliżonej do standardowej karty kredytowej.
 • Etykiety na szybę samochodu – w systemach parkingowych i kontroli dostępu stosuje się etykiety identyfikacyjne przyklejane na szybę samochodu. Etykieta posiada zadruk z obu stron (również od strony kleju).
 • Etykiety do systemów bibliotecznych – w systemach bibliotecznych do oznaczania książek i płyt CD stosuje się etykiety wykonane standardzie HF – ISO 15693.
 • Skipass-y, bilety komunikacji zbiorowej – na stokach narciarskich jak i w komunikacji zbiorowej stosowane są karty mają najczęściej kształt i wymiar karty kredytowej (ISO ID1).

 5 - skipass-y

Rysunek 5. Skipass-y

Źródło: http://www.rfid.comex.net.pl

 • Bilety na imprezy masowe – bilety na imprezy masowe przyjmują najczęściej wymiar 81x154mm, mogą być jednak produkowane również innych formatach.

 

Wyróżnić można również tagi specjalne, które mogą przybierać różne kształty np.  breloczki, krążki z tworzyw sztucznych, szklane ampułki, paski basenowe, śruby.

 

 6 - tagi w formie szklanych ampulek

Rysunek 6. Tagi w formie szklanych ampułek

Źródło: http://www.rfid-lab.pl


3. Czytniki

Czytnik RFID jest radiowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym. Jego nadajnik za pośrednictwem anteny emituje energię wykorzystywaną do uaktywniania transponderów, a w niektórych  systemach  również sygnały poleceń sterujących transponderami i/lub modyfikujących dane zapisane w pamięci transponderów. Jego odbiornik demoduluje i dekoduje dane nadawane przez transponder.

Czytnik odbierający sygnał transpondera dekoduje dane i może je przesyłać do komputera systemowego za pośrednictwem łącza kablowego (tylko czytniki stacjonarne) lub radiowego.

Czytniki mogą być jednostkami samodzielnymi i działać bez obsługi np. nadzorując bramę magazynu lub taśmę transportową. Mogą być urządzeniami ruchomymi, zainstalowanymi np. na wózku widłowym używanym do przewozu palet i opakowań, albo być aparatami noszonymi przez użytkownika zintegrowanymi z komputerem. Czytnik nadaje sygnał RF, który jest odbierany przez wszystkie transpondery znajdujące się w pobliżu, których obwody antenowe są dostrajane do częstotliwości tego sygnału.

3.1. Działanie czytników


Zadaniem czytnika jest wytworzenie zmiennego pola elektromagnetycznego wokół anteny, detekcja jego zaburzeń wywołanych przez transmisję sygnału z transpondera i dekodowanie uzyskanego sygnału. Gdy transponder znajdzie się w polu elektromagnetycznym czytnika, w jego antenie indukowane jest napięcie. W chwili, gdy zgromadzony ładunek jest na tyle duży by stanowić źródło zasilania dla układów elektronicznych transpondera, rozpoczyna się wysyłanie informacji. Za pomocą modulacji pola elektromagnetycznego wywołanego przez zwieranie i rozwieranie się cewki transportera, co powoduje chwilowe wzrosty tłumienia sygnału emitowanego przez antenę czytnika, następuje transmisja danych. Zmiany te wykrywane są za pomocą dekodera współpracującego z nadajnikiem, a następnie kilkudziesięciu kilkusetbitowy strumień cyfrowych danych jest dekodowany.

3.2. Rodzaje i przykłady czytników

Można wyróżnić główne typy czytników: stacjonarne, ruchome i mobilne oraz zintegrowane.

Czytniki stacjonarne są stosowane w przypadku konieczności tworzenia stref odczytu, np. w bramie magazynu w celu inwentaryzacji  przyjmowanych i wydawanych produktów. Są stale w trybie czuwania, aby wykryć każdy transponder, który znajdzie się w ich strefie odczytu. Strefa odczytu w przypadku systemu z transponderami biernymi może sięgać od 3 m do 6 m. Czytnik stacjonarny wymaga dołączenia przewodów zasilania i połączenia z siecią komputerową. Jego anteny powinny być chronione przed wpływami  środowiska (kurz, zawilgocenie, wibracje) i uszkodzeniami mechanicznymi.

Czytnik wielogłowicowy

Przykładem czytnika wielogłowicowego, czyli dającego możliwość odczytu danych z wielu anten jest Intermec IF30. To czytnik o wysokiej sprawności i skuteczności działania, który umożliwia odczyt i zapis identyfikatorów RFID w środowisku o dużym poziomie „szumu radiowego”. Czytnik umożliwia odczyt tagów ze znacznej odległości oraz filtrowanie danych związanych z wielokrotnym odczytem tego samego znacznika (dane powtarzające się nie są wysyłane do systemu głównego). IF30 ma wbudowane źródło zasilania i cztery porty radiowe, co w znacznym stopniu redukuje koszty, poprzez zmniejszenie liczby komponentów potrzebnych do wykonania kompletnej instalacji.

 

7 - intermec if30

Rysunek 7. Czytnik Intermec IF30

Źródło: http://www.hdf.com.pl

 

Funkcje:

 • system zarządzania urządzeniem „SmartSystemTM Foundation”, który umożliwia podgląd i konfigurację ustawień urządzenia z komputera
 • urządzenie pracuje w częstotliwościach: 865MHz, 869MHz lub 915MHz
 • możliwość pracy w trybie „Dense Reader Mode”
 • wieloprotokołowy zapis i odczyt tagów RFID
 • wbudowany zasilacz

 

Karty pracy

Przykładem zastosowania czytników stacjonarnych do rejestracji czasu pracy jest czytnik RCP78R (RFID), który obsługuje identyfikatory bezstykowe i jest przeznaczony do pracy w systemie RCP58. Czytnik przeznaczony jest do rejestrowania jednego wybranego rodzaju zdarzenia: wejścia / wyjścia / wyjścia służbowego lub kontroli dostępu – jaki typ zdarzenia będzie rejestrował czytnik zależy od ustawień w programie RCP58 – stąd nazwa: Czytnik dedykowany. Każde zdarzenie jest zapisywane w nieulotnej pamięci czytnika – dzięki czemu w przypadku braku zasilania, zapisane zdarzenia nie są tracone. Na żądanie dane z czytnika przekazywane są magistralą szeregową do komputera. Czytnik RCP78R może również pracować poza siecią (praca autonomiczna) i rejestrować zachodzące zdarzenia. Możliwe jest to dzięki zapisanej w pamięci czytnika konfiguracji, tablicy praw dostępu dla poszczególnych pracowników oraz wewnętrznemu zegarowi czasu podtrzymywanego baterią. W takim przypadku jest potrzebny kontakt z komputerem na czas pobierania zdarzeń lub konfigurowania czytnika.

 

8 - czytnik rcp78r

Rysunek 8. Czytnik RCP78R

Źródło: http://www.lep.pl

 

Właściwie zainstalowany czytnik sygnalizuje poprawną pracę: wyświetlaniem bieżącego czasu oraz świeceniem kontrolki (kolor – w zależności od typu rejestrowanego zdarzenia). Zarejestrowanie zdarzenia następuje wówczas jeżeli do środkowej części obudowy czytnika zbliżymy uprawniony transponder. Potwierdzeniem wpisu zdarzenia do pamięci czytnika jest krótki sygnał dźwiękowy (tzw. trójpisk), oraz wyświetlenie na wyświetlaczu czytnika numeru pracownika (liczby od 1 do 999 poprzedzonej literką c). Zdarzenia wynikające ze zbliżania kolejnych transponderów mogą być rejestrowane z częstością około jednego zdarzenia na sekundę, jednak dla pewności, że zdarzenie zostało rzeczywiście wpisane (trójpisk i wyświetlenie numeru) zaleca się stosowanie 3 sekundowych odstępów. Czytnik kontroluje dostęp do pomieszczeń uruchamiając np. zamek elektryczny w drzwiach oraz rejestrując zdarzenia wejścia / wyjścia pracowników. W czasie, w którym jest sterowany zamek drzwi czytnik emituje sygnał dźwiękowy. Pamięć czytnika umożliwia zapisanie 42000 zdarzeń. W konfiguracji czytnika można ustawić 12 przedziałów w ciągu doby, w których czytnik zmienia automatycznie swoją aktywność – można w ten sposób umożliwić z automatu dostęp do pomieszczenia w wybranym przedziale czasu. Przy instalacji większej ilości czytników należy zachować conajmniej 15cm odległość pomiędzy nimi.

 

Czytniki ruchome są montowane np. na wózkach widłowych służących do przewozu produktów, zwłaszcza palet. Czytniki tego rodzaju są zasilane z baterii pojazdu. Ich anteny są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne i środowiskowe.

Czytniki mobilne są zasilane z wbudowanej baterii i zwykle są zintegrowane z anteną. Często noszony czytnik RFID jest skojarzony z czytnikiem kodów kreskowych. Połączenie z komputerem  systemu  identyfikacji jest realizowane drogą radiową np. w radiowej sieci lokalnej (WLAN). W tym przypadku czytnik  jest zabierany do miejsca, gdzie znajdują się oznakowane obiekty, jest uaktywniany tylko na czas pojedynczego odczytu. Zatem użytkownik czytnika noszonego w pełni kontroluje gdzie,  kiedy i jak czytnik będzie wykorzystany. Tego rodzaju czytniki są narażone na uszkodzenia wskutek upadku.

Motorola MC3190-Z to nie tylko sprzętowa nowość w ofercie jednego z producentów, ale co więcej nowatorska propozycja rynkowa: wśród nielicznych przenośnych czytników RFID (dominują stacjonarne), urządzenie wyróżnia się wyjątkowo niską wagą (650 gram to w ocenie Motoroli aż dwukrotnie mniej niż w przypadku innych urządzeń o tym samym przeznaczeniu). Dzięki temu czytnik MC310-Z, posiadający podnoszący komfort pracy pistoletowy uchwyt, okazuje się funkcjonalny nie tylko w warunkach produkcyjnej lub magazynowej hali, ale także w sklepie, biurze, a nawet szpitalu. Mimo niewielkiej masy, nowa Motorola to urządzenie wytrzymałe, o czym zaświadczają normy IP54 i MIL-SDT 810F. Producent nie poszedł też na żaden kompromis łącząc w jednym czytniku obsługę kodów 1D i tagów RFID. MC3190-Z odczyta nawet kody kreskowe o niskiej jakości.

 

 9 - motorola mc3190-z

Rysunek 9. Czytnik Motorola MC3190-Z

Źródło: http://www.hdf.com.pl

 

Natomiast świetne wyniki w zakresie rozpoznawania informacji zawartych w znacznikach RFID czytnik zawdzięcza dookólnej antenie – największym atucie MC3190-Z. Motorola opatentowała własne rozwiązanie (pod handlową nazwą RFID MAX). Dotąd użytkownik technologii RFID musiał na wstępie dokonać wyboru pomiędzy: anteną o polaryzacji liniowej, posiadającą jednokierunkowy daleki zasięg odczytu lub anteną o polaryzacji kołowej, dysponującą zasięgiem przestrzennie szerokim. Antena dookólna Motoroli połączyła w sobie te właściwości (dystans i rozpiętość). W efekcie, podczas pracy z MC3190-Z nie zachodzi potrzeba precyzyjnego nakierowania czytnika na znacznik. Antena (działająca w europejskim standardzie ETSI – EN 302-208) jest w stanie wychwycić oczekiwany przez nas tag nawet jeśli ten znajduje się wśród wielu innych (np. gdy skanujemy stos oznaczonych ubrań lub gruby plik oznakowanych dokumentów). Nie dość na tym, czytnik pozwala sprawnie odszukać wybrany przedmiot. Zbliżanie się do tagu sygnalizuje coraz głośniejszy sygnał dźwiękowy oraz rosnący pasek graficznej animacji.

Podczas jakich operacji walory przenośnego czytnika RFID okażą się szczególnie cenne?

 •  produkcja i magazynowanie (proces produkcji, operacje magazynowe, dalsza dystrybucja);
 •  handel detaliczny (inwentaryzacja, uzupełnianie braków, odszukiwanie konkretnych egzemplarzy towaru);
 •  działalność biurowa, np. archiwizacyjna (śledzenie obiegu dokumentów, kontrola i zarządzanie majątkiem trwałym własnej firmy lub klientów);
 •  usługi medyczne (monitoring pacjentów, dokumentacja medyczna, oznaczenie i opisanie próbek laboratoryjnych oraz leków).

Czytniki zintegrowane są wbudowane w inne urządzenia np. w drukarki, czego przykładem jest PM4i RFID – drukarka firmy Intermec, która łączy w sobie niezawodność, wydajność i solidność. Drukarka PM4i umożliwia tworzenie etykiet RFID. Drukarka PM4i może być wykorzystana w produkcji przemysłowej, magazynie lub logistyce. Szybkość wydruku wynosi 200 mm/s (203 dpi) / 150 mm/s (300 dpi).

10 - intermec pm4i rfid

Rysunek 10. Drukarka Intermec PM4i RFID

Źródło: http://www.hdf.com.pl


Funkcje

 • obsługuje UHF Gen 2
 • drukarka ta wspomaga przyszłe standardy RFID
 • drukarka jednocześnie drukuje kody kreskowe, tekst i grafikę
 • posiada zintegrowany EasyLAN TM Ethernet, USB i standardowy interfejs szeregowy
 • umożliwia pracę bez komputera
 • posiada wzmocnioną obudowę i dodatkową osłonkę przed zapyleniem
 • interfejs bezprzewodowy EasyLAN TM– opcjonalnie


4. Literatura

 1. Patrick J. Sweeney II „RFID for Dummies” Wiley Publishing 2005
 2. Orłowski A. Analiza tendencji rozwoju technik RFID oraz laboratorium badawcze technik RFID, Warszawa 2008
 3. Szczurkowski M. Roz. Zdalna identyfikacja radiowa obiektów w oparciu o RFID. W: Wytwarzanie i sterowanie polami magnetycznymi dla radiowej identyfikacji obiektów RFID. Rozprawa doktorska. Kraków 2010