Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Planowanie infrastruktury IT i możliwości integracji łańcuchu dostaw dla RFID i związanych z nim efektów wdrażania
4552
post-template-default,single,single-post,postid-4552,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Planowanie infrastruktury IT i możliwości integracji łańcuchu dostaw dla RFID i związanych z nim efektów wdrażania

Planowanie infrastruktury IT i możliwości integracji łańcuchu dostaw dla RFID i związanych z nim efektów wdrażania

13:07 20 Luty w Inne

STRESZCZENIE

W tym artykule mowa idzie o badaniu postrzeganej zdolności komponentów intergracji infrastruktury IT oraz intergacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem RFID(Radio-frequency identification) – poszukiwania, wydobycia, operacyjnego tworzenie wiedzy wydajności i rynku. Dane do tego badania zebrano za pomocą online kwestionariusza wśród członków Rady Supply Chain Management Professionals(CSCMP). Założono, że spójność danych i cross-funcjonalnych integracji aplikacji, zarówno elementy stanowiące integrację infrastruktury IT oraz Integrację przepływu informacji, integrację przepływów fizycznych iIntegrację przepływu finansowego, wszystkie elementy stanowiące proces integracji łańcucha dostaw będą związane bo przewidują cztery wyniki systemu RFID. Menedżerowie łańcucha dostaw które planują wdrożyć systemy RFID są poinformowani o krytyczności problemów związanych z tą infrastrukturą IT

1.Wstęp

To jest badanie postrzeganej zdolności elementów integracji infrastruktury IT i integracji łańcucha dostaw oraz przewidywania efektów wdrożenia szczegółowej identyfikacji częstotliwości radiowej (RFID). Systemy RFID mogą stworzyć wiele problemów, biorąc pod uwagę to że łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone i bardziej międzynarodowe w ich zasięgu geograficznym. Trudności w integracji globalnych łańcuchów dostaw są wzmacniane przez międzynarodowe różnice w sieciech dystrybucji w różnych krajach. IT i proces biznesowy może być stosowany w celu optymalizacji strategii globalnego łancucha dostaw w celu maksymalizacji efektów działania.

2. Struktura teoretyczna

2.1. Możliwość integracji struktury IT

Integracja infrastruktury IT jest zdefiniowana jako stopień, w jakim docelowa firma ustanowiła możliwości informatyczne dla spójnej i wysokiej prędkości transferu informacji związanych z łańcuchem dostaw w ramach granic. Badanie to dokładnie wygląda jak wymogi integracji infrastruktury IT potrzebnej do wspierania wykorzystania technologii RFID w kontekście łańcucha dostaw. Konstrukcja była wprowadzona przez Rai Patnayakuni Seth i została przyjęta w tym badaniu, używane zostały zarówno koncepcyjnie jak i praktyczne metody. Określają integrację infrastruktury IT w dwóch rodzajach: spójność danych i cross-funkcjonalnej integracji systemów aplikacji SCM.

2.1.1. Spójność danych

Stopień, w jakim dane zostały powszechnie definiowane i przechowywane w spójny w bazach danych procesów roboczych połączonych łańcuchach dostaw dalej jest określany jako spójność danych. Obawy o spójność danych są różnorodne. Zgodność danych jestkluczowym wymogiem w tworzeniu architektury danych, który definiuje strukturę danych i relacji między jednostkami danych, które są fundamentalne w tworzeniu międzyorganizacyjnym udostępnianiu danych. Spójne informacje mają krytyczny wpływ na kształt i działanie nowoczesnych łańcuchów dostaw. Simchi – Levi, Kaminsky i Simchi – Levi niedawno zauważyli że mimo braku różnic w zapotrzebowanie klientów na produkty, poziom zapasów i powrót zamówień różnią się w wielu łańcuchach dostaw co jest dziwne.

Ta obserwowana zmienność w górę iw dół łańcucha dostaw nazywa” bullwhip effect”. Udostępnianie spójnych danych powyżej i poniżej w łańcuchu dostaw jest głównym rozwiązaniem w przeciwieństwie do efektu bullwhip.

Simchi – Levi, Kaminsky i Simchi – Levi trafnie opisują łańcuchy dostaw jako złożony globalny system składający się z wzajemnie połączonych produkcji, magazynowania, transportu i systemów sprzedaży. Wyjście jednego układu w tym łańcuchu dostaw wejściem do następnego układu podłączonego do niego. To tylko wzmacnia znaczenie spójnych danych, które muszą przechodzić przez wszystkie ścieżki łączące poszczególne podsystemy w ramach globalnego łańcucha dostaw.

Konfigurowanie zdrowych środowisk danych, które mogłyby wyżywić potrzeby łańcuchów dostaw ze spójnych danych jest trudnym zadaniem. Doświadczenie wdrożenie bazy danych lub hurtowni danych ilustruje to wyzwanie. Inicjatywa zarządzania zasobami danych w firmie obejmuje szereg danych i polityki planowania funkcji, które obejmują opracowanie i egzekwowanie modeli danych i schematy, konwencje nazewnictwa danych, standardy słownika danych oraz środki integralności i bezpieczeństwa danych w całej firmie lub wśród wielu firm stanowiącej łańcuch wartości. W kontekście łańcucha dostaw, zwłaszcza, gdy uczestniczące przedsiębiorstwa wdrażają hurtownie danych na szczycie baz danych, heterogeniczne dane z różnych źródeł danych w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem partnerów handlowych. Są to działania związane z ekstrakcją, transformacją i ładowania funkcji (ETL),najdroższa i czasochłonna praca w tworzeniu hurtowni danych. Danych z dotychczasowych systemów partnerów handlowych w łańcuchu dostaw muszą być dostępne i zintegrowane, aby móc transportować dane do różnych struktur hurtowni danych. Na przykład dane dostawców systemów magazynowych muszą być zsynchronizowane z danymi które pochodzą z systemów zamówienia lub zakupu w celu osiągnięcia znaczących raportów w czasie rzeczywistym. Często dane z tych różnych źródeł są niespójne i nie nadające się do celów niezbędnych do integracji łańcucha dostaw. Całkowita jakości zarządzania danymi programu naukowców MIT – zidentyfikowanie istotne aspektów jakościowych informacji: dokładne, istotne, aktualne, pełne i dostępne. Niespójność danych sprawia że ​​trudno a czasami nie niemożliwe jest osiągnięcie tych ważnych cech danych.

2.1.2. Cross-funkcjonalna integracja systemów SCM

Drugim składnikiem integracji infrastruktury IT są aplikacje krosfunkcjonalne ktore zostałe zdefiniowane przez Malhotra, Gosain i El Sawy, jako poziom komunikacji w czasie rzeczywistym aplikacji funkcjonalnych firmy-centrum, które są połączone w ramach kontekstu SCM i ich wymiany z przedsiębiorstwa aplikacji planowania zasobów ( ERP ). Na najniższym poziomie,system ERP jest niezbędny, ponieważ umożliwia bezproblemową integrację przepływów informacji i procesów biznesowych w różnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa, jest zwykle określane jako “ERP I”. Systemy ERP mają silniki przepływu pracy, które generują zautomatyzowany przepływ pracy w zgodzie z regułami biznesowymi. Te funkcje są ważne mechanizmy kontroli i zarządzania jednego z systemem ERP firmy, który jest połączony z tym z ich partnerem handlowym i jest określane jako ” ERP II „. Wdrożenia ERP są coraz bardziej rozległe i połączone między firmami w łańcuchu wartości i powiązanych łańcuchów wartości. ERP oeniają na podstawie jego ” radykalizmu ” – stopniu ( tj. od niskiej do wysokiej ), do których innowacja wymaga zmian technologicznych, a w konsekwencji zmiany zachowania. Niedawno wdrożeie ERP nabrały bardziej hybrydowej jakości w połączeniu z inicjatywami uzupełniającymi cały łańcucha dostaw : ERP/knowledge management ; ERP/SCM; ERP/vendor managed inventory (VMI) ; and ERP/collaborative planning, forecasting, and replenishment (CPFR).

W ramach tego badania,integracja aplikacji do planowania i realizacji łańcucha dostaw oraz ich powiązań z systemami ERP i CRM są uznawane. Umożliwiając połączenia między wewnętrznymi aplikacjami cross- funkcjonalnych firmy Hub i interenterprise aplikacji takich jak SCM, ERP / SCM, CRM, oraz współpracy(wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie) optymalizuje relacje kupujący – sprzedający w procesach biznesowych.

2.2. Możliwość integracji procesów w łańcuchu dostaw

W tym badaniu integracja procesu łańcucha dostaw jest określona w wyniku konstrukcji wykorzystywanych przez Malhotra et al. : Stopień, w jakim firma-centrum posiada zintegrowany przepływ informacji, materiałów fizycznych i informacji finansowych z jego łańcucha wartości partnerów handlowych. Ta konstrukcja ma trzy kształtujące elementy: integrację przepływu informacji, integracji przepływu fizycznego oraz integrację przepływu finansowego.

2.2.1. Integracja przepływu informacji

Informacja jest jednym z głównych źródeł zasilających nowoczesnych łańcuchów dostaw. Informacja ma potencjał, aby zmniejszyć zmienność w łańcuchu dostaw, dostawców, aby umożliwić lepsze prognozy ( tj. dokładniej rozliczania efektów promocji i rynkuzmiany, na przykład ), umożliwiają koordynację strategii produkcji i dystrybucji, pozwalają prowadzić redukcję czasu i umożliwić sprzedawców do obsługi swoich klientów końcowych lepiej poprzez preferowane przedmioty i unikając z sytuacji giełdowych. Typologii dla typów informacji wymienianych w sieci zasilającej, zostały opisane w literaturze. Klein, Rai i Straub zidentyfikowali wymianę operacyjnych, strategicznych i strategicznych / konkurencyjnych rodzajów prywatnych informacji między partnerami handlowymi łańcucha dostaw.

Informacje taktyczne odnosi się do wspólnych informacji, który pozwala partnerom handlowym zmierzyć wspólnych wyników operacyjnych. Informacje strategiczne to takie, które zapewnia szczególną wartość dla firmy-centrum, a jednak nadaje korzyści operacyjne do partnerów handlowych firmy-centrum. Na przykład kupujący może udostępniać informacji o sprzedaży z planowaniem swoich dostawców popytu, prognozowania i uzupełniania działań, aby uniknąć problemów, takich jak wysokie lub niskie poziomy zapasów, niewłaściwego planowania zdolności produkcyjnych, itp. Badanie to wykorzystuje integrację przepływu budowy, informacje, oznacza stopień, w jakim firma wymiany operacyjne, taktyczne i strategiczne informacje z jego partnerów handlowych w łańcuchu dostaw.Urządzenie stosowane w tym badaniu mierzy wymianę harmonogramów produkcji i dostaw, wskaźniki wydajności, prognoz popytu, sprzedaży, rzeczywistych danych i danych inwentaryzacyjnych, integracji przepływu informacji. Ze względu na trudność oddzielenia strategiczne strategiczne / informacji od konkurencji, są one traktowane jako jednej kategorii w tym badaniu.

2.2.2. Integracja przepływu fizycznego

Malhotra, Gosain i El Sawy zdefiniowali integrację przepływu fizycznego jako poziom, do którego firma używa optymalizacji globalnej z partnerami łańcucha, wartości do zarządzania przepływem i składowanie materiałów i wyrobów gotowych. Integracja przepływu fizyczna przynosi wiele korzyści z firm uczestniczących w łańcuchu wartości : ( 1 ) oszczędności kosztów związane z zakupami, produkcji, transportu i magazynowania i logistyki, (2 ) zwiększenie wielkości cięcia, kolejność i częstotliwość inwentaryzacji cięcia bufora ; ( 3 ) poprawy obsługi i inwestowanie w wiarygodnych dostawców; (4) bardziej wydajne magazynowanie; (5) podniesienie poziomu obsługi klienta oraz (6) zapewnienia ogólnej i długoterminowej konkurencyjności uczestników łańcucha. Liczba inicjatyw łańcucha dostaw zostały wdrożone do racjonalizacji zarządzania integracji przepływu fizycznego poprzez zarządzanie zapasami. W tym badaniu, integracja przepływu fizyczna jest mierzona w kategoriach optymalizacji wielu rzutu kosztów, just-in-time, wspólnego zarządzania zapasów z dostawcami i partnerami logistycznymi i konfiguracji sieci dystrybucji w celu uzyskania optymalnej inscenizacji zapasów.

2.2.3. Integracja przepływu finansowego

Integracja przepływów finansowych jest definiowana jako poziom, do którego firma i jej partnerzy handlowi zajmują się wymianą środków finansowych w sposób napędzany przez zdarzenia przepływu pracy. Dokładne i aktualne przepływy finansowe są włączone do systemów przepływu pracy, które powodują płatności elektroniczne, na przykład, w momencie dostawy towarów. Interakcje procesów biznesowych w obrębie łańcucha wartości powinny być przekonstruowane tak, że uczestniczące firmy mogą wystąpić następujące korzyści : ( 1 ) obniżenie kosztów fakturowania, obsługi płatności oraz obsługi sporów ; ( 2 ) skrócić czas cyklu fakturowania i należności, ( 3 ) przyspieszenia tempa płatności, (4 ), aby istotne informacje finansowe byłe dostępne do podejmowania decyzji na wysokim szczeblu ; ( 5 ) poprawa relacji z klientami poprzez gromadzenie informacji o preferencjach klientów z transakcji rozliczeniowych i fakturowania oraz ( 6 ) pozytywnie wpływać na wzrost przychodów za pomocą obiegu gotówki. W tym badaniu, elementy integracyjne przepływów finansowych pomiaru automatycznego wyzwalania obu kont należności i rachunków zobowiązania.

3. Wyniki wdrażania systemu RFID

Ten artykuł używa pojęcia “exploration” and “exploitation”, wprowadzone przez Marcha, aby opisać inny zestaw efektów inicjatyw RFID. Wizytówką efektywności operacyjnej obejmuje wdrożenie Wal-Mart RFID, które doprowadziły do obniżenia kosztów przetwarzania przesyłek i terminy, w wyniku mniejszych zapasów magazynowych i cyklu bezpieczeństwa. Miles i Snow zauważyli że w drugim okresie ich rozwoju,skupiają się na efektywności operacyjnej w celu osiągnięcia skuteczności jako dla partnerów handlowych poprzez wykorzystanie wspólnych idei i wiedzy o tym, jak zarządzać całym łańcuchem. To przekłada się na tworzenie wiedzy rynkowej, która może umożliwić przedsiębiorstwu należnie wykonać następujące czynności : 1 ) lepiej zrozumieć potrzeb klientów, 2) znaleźć lepsze sposoby dystrybucji / sprzedaży produktów, 3) poprawić jakość usług dla klientów, 4) zrozumieć rynek segmentów lepiej ; 5 ) zrozumienie nowych i wschodzących rynków, 6) zrozumienie intencji i możliwości zawodników, i 7 ) opracowywanie strategii konkurowania na rynku na nowe sposoby.

4. Hipotezy

Poniżej znajdują się cztery hipotezy, które będą testowane w tym badaniu:

1. Istnieje pozytywny związek między połączeniem możliwości integracji IT, możliwości integracji procesów i wynikiem wdrożenia RFID, poszukiwaniem.

2. Istnieje pozytywny związek między połączeniem możliwości integracji IT, możliwości integracji procesów i wynikiem wdrożensia RFID, eksploatacją

3. Istnieje pozytywny związek między połączeniem możliwości integracji IT, możliwości integracji procesów i wynikiem wdrożenia RFID, tworzenia wiedzy rynkowej

4. Istnieje pozytywny związek między połączeniem możliwości integracji IT, możliwości integracji procesów i wynikiem wdrożenia RFID, efektywności operacyjnej

5. Metodologia badań

Dane do tego badania zebrano za pomocą kwestionariusza online członków Rady Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Ameryce Północnej. Dane analizowane w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane z próbki wygody 155 firm, które odpowiedziały na pewne części kwestionariusza – były to firmy, które nie wproadziły jeszcze RFID. Konkretne przedmioty służące do integracji infrastruktury IT (np. spójność danych i cross-funkcjonalnej integracji aplikacji) i proces integracji łańcucha dostaw zostały zapożyczone od Rai, Patnayakuni i Seth.

Ponieważ w firmach nie zostały jeszcze wdrożone systemy RFID,respondenta badań poproszono o wskazanie w jakim stopniu firma chce używać systemu RFID. To samo podejście stosuje się w przewidywaniu ich postrzeganie wykorzystania systemu RFID w osiąganiu spójności danych, cross- funkcjonalną integrację aplikacji i integracji procesów w łańcuchu dostaw ( np. integracja przepływów fizycznych, o integrację przepływu i integracji przepływów finansowych). Na przykład,pytanie można odczytać w następujący sposób : ” Proszę wskazać, w jakim zakresie chcesz skorzystać ze wsparcia na bazie systemu RFID”, przez wybranie numeru pomiędzy ” 1 ” ( zakotwiczenia na ” minimalne użytkowanie ” ) i ” 7 ” ( zakotwiczenia na ” znaczące użytkowania ” ).

5.1 Pomiarowe funkcje danych

Wewnętrzna spójność pozycji wchodzących każdego konstruktu oceniano za pomocą alfa Cronbacha, a wyniki są w zgodzie z wytycznymi Nunnally i są na uzyskanie wartości 0,70 lub wyżej. Ogólnie rzecz biorąc, elementy z wartościami poza progiem 0,70 zalecane: spójność danych (alfa Cronbacha = 0,944), cross-funkcjonalnej integracji aplikacji (alfa Cronbacha = 0,923); integracja przepływów finansowych (alfa Cronbacha = 0,880) ; integracja przepływów fizycznych (alfa Cronbacha = 0,945), oraz integracji przepływu informacji (alfa Cronbacha = 0,952); eksploatacja (alfa Cronbacha = 0,917); eksploracja (alfa Cronbacha = 0,940); efektywności operacyjnej (alfa Cronbacha = 0,968 ) oraz tworzenie wiedzy rynkowej (alfa Cronbacha = 0,975). W celu ustalenia, zbieżną i rozbieżną ważności, na przedmioty do Razem korelacje konstruktów były badane i, w ogólności, poszczególne składniki wykazują silniejszą korelację z konstrukcji niż w przypadku innych produktów.

5.2 Przykładowy opis profilu

Istnieje w sumie 155 firm z członkostwa w Radzie Supply Chain Management Professionals. Były to firmy, w których nie zostały jeszcze wdrożone RFID. Ponad 43.23 procent przedsiębiorstw miał mniej niż 1000 pracowników i 52,90 procent miało ponad 1000 pracowników. Poniższy profil pokazuje członków firm w różnych sektorach przemysłu: usługi (65,81 procent), produkcji (29,03 procent), brakujące dane (5,16 proc.)

6. Wyniki badań i analizy danych

6.1 Wiele wyników regresji

Wiele regresji przeprowadzono, aby znaleźć predyktorów, które prowadzą do zmiennych zależnych, efektywności operacyjnej w porównaniu do tworzenia wiedzy rynkowej i eksploatacji w porównaniu do eksploracji. Oryginalne równanie regresji wielokrotnej zawiera wszystkie elementy integracji infrastruktury IT (np. spójność danych i cross- funkcjonalnej integracji aplikacji) i możliwości integracji procesów w łańcuchu dostaw ( integracja przepływu tj. integracja przepływów fizycznych, informacji i integracji przepływów finansowych ). Współliniowość to był poważny problem z czterema pełnymi modelami. Wszystkie cztery pełne modele musiały być pominięte w celu rozwiązania tego problemu i różne kombinacje zmiennych objaśniających zostały spróbowani do modelu, które stanowiły największą część zmiennych czterech zależnych.

Cross- funkcjonalna integracja aplikacji i integracja przepływów finansowych zarówno znacznie przewidywała poszukiwania na 52,90 procent zmienności w eksploracji ( skorygowana wartość R2, znaczenie = 0,000 ), w ten sposób, częściowo wspiera hipotezę 1 (tabela 1 ). Z drugiej strony, spójność danych i integracja następuje fizyczny przepływ zarówno znacznie przewidzieć wykorzystanie i jednocześnie konto 63,30 procent zmienności w eksploatacji (skorygowana wartość R2 Istotność = 0,000 ), co częściowo wspiera hipotezę 2. Spójność danych i cross-funkcjonalnych integracji aplikacji znacznie przewidywana dla efektywności operacyjnej i konta dla 68,3 procent różnic w efektywności operacyjnej ( skorygowana wartość R2, znaczenie = 0,000 ) ( tab. 1). Obie zmienne predykcyjne znacznie przewidują tworzenia wiedzy rynkowej i konto na 70,80 procent zmienności tworzenia wiedzy rynkowej ( skorygowana wartość R2, znaczenie = 0,000 ). Wyniki te częściowo obsługuje hipotez 3 i 4. Tabela 1 Analiza regresji wielu podsumowań przewidywanych poszukiwań, wydobycia, tworzenia wiedzy rynkowej i efektywności operacyjnej

 

Variable

1)Dependent Variable: Exploration1 (N=82)

Predictor Variables:

Crossfunctional

application integration

B =.356

SEB (Standard Error)=.095

Beta =.370**

Financial

flow

integration

B=.376

SEB (Standard Error)=.085

Beta=.436***

2) Dependent Variable: Exploitation2 (N=82)

Predictor Variables:

Data

consistency

B=.297

SEB (Standard Error)=.096

Beta=.315***

Physical

flow

integration

B=.513

SEB (Standard Error)=.096

Beta=.541***

3)Dependent Variable: Market Knowledge Creation3 (N=104)

Predictor Variables:

Data

consistency

B=.769

SEB (Standard Error)=.090

Beta=.747***

Crossfunctional

integration

B=.126

SEB (Standard Error)=.095

Beta=.116

4)Dependent Variable: Operational Efficiency4 (N=104)

PredictorVariables:

Data

consistency

B=.645

SEB (Standard Error)=.097

Beta=.609***

Crossfunctional

application

integration

B=.286

SEB (Standard Error)=.102

NOTE:

1*** p<.000. R2=.529; F(2,79)=44.403, p<.000

2*** p<.000, ** p<.01. R2=.633; F(2,88)=86.413, p<.000

3***p<.000.R2=.708;F(2,101)=122.459,p<.000

4*** p<.000, **p<.01. R2=.683; F(2,101)=108.738, p<.000

 

7. Dyskusja wyników

Partner handlowy w łańcuchu dostaw może znaleźć nowe rozwiązania problemów planistycznych związanych z RFID, dzieląc planowanie popytu, planowanie transportu, planowania produkcji oraz dane, wśród innych partnerów. Jeżeli nowe zagadnienia obejmujące zarządzanie zamówieniami, produkcji, dystrybucji, systemów zarządzania relacjami z klientami, i inne powiązane ze sobą procesy biznesowe wbudowane w systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa, między innymi, uczestnicy łańcucha bed ą mogli rozpoznać nowe możliwości.

W zakresie przepływów finansowych, w badania włączono tylko te elementy, które wyglądały na integracji procesów biznesowych w realizacji należności i zobowiązań. Moduł finansowy systemów ERP może połączyć procesy biznesowe kupującego do procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa.

Znaczenie przepływów finansowych ilustruje wpływ finansowy kosztów zakupionych towarów i usług na firmę. Dla typowego producenta materiałów bezpośrednich zwykle stanowi około 53 procent wartości przesyłek, dla hurtownika i detalisty liczba ta może być znacznie wyższa. Koszty zakupionych towarów i usług bezpośrednio wpływą na jakość produktów, dostaw i zdolność przedsiębiorstwa do przyjęcia nowych technologii. Integracja przepływów pieniężnych może być również stosowana do uzyskiwania informacji o działaniach operacyjnych, satysfakcji klienta i wyników finansowych procesu biznesowego. Będzie to obejmować wymianę informacji pomiędzy partnerami handlowymi, które mają wpływ na widoczność przepustowości (czylitempo, w jakim jednostki płyną przez proces ), wyposażenie (np. liczba jednostek przepływu w granicach procesu w określonym punkcie w czasie ), i czas przepływu ( tj.czas potrzebny do konkretnej jednostki przepływu do transformacji od wejścia do wyjścia ). Spadek zapasów w takich firmach może wskazywać na zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Zwiększenie przepustowości oznacza wzrost przychodów i zysków. Szybszy czas przepływu zwykle oznacza szybkie zakręty inwentarza i niższe wymogi kapitałowe. Poprawa sytuacji w tych trzech kluczowych wskaźników operacyjnych może zwiększyć całkowitą bieżącą wartość netto przedsiębiorstwa oraz zwrot z inwestycji.

Spójność danych i integracja przepływów fizycznych, z kolei przewidują eksploatację lub zdolność przedsiębiorstwa do usprawnienia działania i wykonywania z większą efektywnoścą procesów biznesowych za pomocą znanych metod i technik.

RFID może być wykorzystywany w zarządzaniu integracji fizycznego przepływu pomiędzy partnerami handlowymi, w jeden z następujących sposobów : minimalizacji gospodarstw zapasów w łańcuchu wartości, zarządzanie zapasami z pomocą partnerów logistycznych. Wszystko to może mieć pozytywny wpływ na efektywność operacyjną łańcucha wartości danego przedsiębiorstwa. Poziom trudności jest zwykle wzmacniany przez następujące powody: nieoczekiwane zmiany w popycie klienta, niepewność związane z jakością i ilości dostaw ; długie terminy dostaw ołowiu ; podejmowaniu decyzji, które obiekty powinny produkować na magazynie lub na zamówienie, określenie granic push-pull, ) i strategii zoptymalizowania globalnego łańcucha dostaw.

Zarówno spójność danych i cross- funkcjonalną integrację aplikacji przewidują tworzenia wiedzy rynkowej i efektywności operacyjnej. Implikacje zmiennych predykcyjnych dla efektywności operacyjnej są dość jasne. Zmienność, zwłaszcza w kontekście międzynarodowym łańcuchu dostaw sprawia, że ​​jest bardzo wskazane, że firma ma zdolność do „elastycznej strategii”,

8. Kierownicze konsekwencje i ograniczenia badania

Badanie to mówi o zdolności integracji infrastruktury IT oraz integracji procesów łańcucha dostaw do przewidywania wyników systemowych czterech RFID – poszukiwania, eksploatacji, tworzenie wiedzy rynkowej i efektywności operacyjnej. Założono, że spójność danych i cross-funkcjonalność integracji aplikacji, zarówno elementy stanowiące integrację IT infrastruktury i integrację przepływu informacji, integrację przepływów fizycznych i integrację przepływów finansowych, wszystkie elementy składające się proces integracji łańcucha dostaw będą pozytywnie związane i przewidzują system czterech cech RFI. Spójność danych i cross-funkcjonalnych integracji aplikacji przewiduje efektywność operacyjną i tworzenie wiedzy rynkowej.

8.1 Kierownicze zaangażowanie

Nadzorowanie inicjatywy łańcucha dostaw muszi prowadzić personel IT, żeby doprowadzić do poważnego rozważenia dla spójności danych, cross- funkcjonalnej integracji procesów biznesowych (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych ) oraz łagodzenie integracji fizycznej, informacji i przepływów finansowych w całym łańcuchu dostaw. Odpowiednie kwestie wsparcia infrastruktury IT są najważniejsze, ponieważ umożliwia szybsze wsparcie łańcuchów dostaw obejmującą cały świat. Technologie takie jak rozszerzalny język znaczników (XML) są jednym z filarów inicjatywy na rzecz rozwoju standardów informatycznych. Menedżerowie będą w stanie lepiej planować, projektować i zarządzać danymi systemu RFID i zagadnieniami związanymi z procesami biznesowymi i z dostępnością tych narzędzi w swoim arsenale.

8.2 Ograniczenia badania

Dane do tego badania zostały zebrane z próbki wygody firm, które są członkami Rady d Supply Chain Management Professionals, których przedstawiciele wyrazili swoje postrzeganie znaczenia integracji infrastruktury IT i zaopatrzenia koncepcji procesu integracji łańcucha. Zaleca się, aby w przyszłości, dane zbierane były od losowych przykładowych firm, które faktycznie realizowanych RFID w celu potwierdzenia znaczenia tego badania.

Artykuł przetłumaczony na podstawie :

Anticipated IT Infrastructure and Supply Chain Integration Capabilities for RFID and Their Associated Deployment Outcomes

Rebecca Angeles

2008 rok