Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Opis mechanizmów EPCIS w Standardzie EPC Global
309
post-template-default,single,single-post,postid-309,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Opis mechanizmów EPCIS w Standardzie EPC Global

Opis mechanizmów EPCIS w Standardzie EPC Global

20:27 19 Marzec w EPCGlobal

EPCIS jest standardem, dzięki któremu możliwa jest sprawna wymiana informacji pomiędzy podmiotami handlowymi, dostarczanych np. poprzez wykorzystanie technologii RFID. Poniższy artykuł przedstawia ideę standardu oraz zagadnienia z nim związane.

 

1. Czym jest EPCIS?

EPCIS czyli Electronic Product Code Information Services jest częścią sieci EPCglobal, która dostarcza bezpiecznego środowiska do przechowywania konkretnych danych o produktach oraz ich wymiany pomiędzy partnerami. Innymi słowy jest to standard używany do śledzenia postępu obiektów, w czasie rzeczywistym, w trakcie ich przepływu w łańcuchu dostaw. EPCIS przechowuje informacje o tym kiedy dany obiekt został zarejestrowany, w jakim miejscu oraz z jakim krokiem biznesowym; dla każdego rejestrowanego obiektu.

EPCGlobal Network

Rys. 1 – Połączenie EPCIS z siecią EPCglobal.

Źródło: http://www.i3conference.net/online/2009/prezentacje/Czym_jest_Internet_Produktow.pdf

 

EPCIS przechowuje i udostępnia (dla każdego zarejestrowanego obiektu) informacje takie jak: czas rejestracji, miejsce rejestracji oraz w powiązaniu z jakim krokiem biznesowym rejestracja została dokonana. W swoim działaniu kieruje się potrzebami użytkowników końcowych dokonując zwiększenia widoczności, dokładności oraz automatyzacji w dzieleniu się danymi.

EPCIS nie jest aplikacją informatyczną i nie zastępuje istniejących systemów informatycznych. Jest on uzupełnieniem i źródłem  danych dla aplikacji biznesowych w pełni zgodnym z środowiskiem programistycznym właściwym dla języka Fortran. Standard posiada zdefiniowane struktury danych, dzięki którym możliwe jest wykorzystanie go poprzez różne programy. EPCIS ma wbudowany model danych służący do identyfikacji poruszających się w unikatowy sposób produktów w łańcuchu dostaw, a także odpowiedni interface do ich wychwytywania i przeprowadzania kwerend wśród odnotowanych zdarzeń.

Można powiedzieć, że EPCIS jest rodzajem sieciowej bazy danych. Schemat został przedstawiony na poniższym rysunku:

Serwer Epcis

Rysunek 2: Schemat działania EPCIS w strukturze bazy danych.

Źródło: http://www.i3conference.net/online/2009/prezentacje/Czym_jest_Internet_Produktow.pdf

 

Standard EPCIS ratyfikowano w kwietniu 2007 roku, zastosowało go ponad dwadzieścia międzynarodowych korporacji zrzeszonych w EPSIC Software Action Group. W jej skład weszły między innymi takie firmy jak IBM, T3Ci czy też BEA Systems. EPCIS znalazł szerokie zastosowanie w różnych branżach takich jak sprzedaż detaliczna, przemysł specjalistycznych usług medycznych oraz w transporcie i logistyce.

 

2. Na jakich danych operuje?

Źródła identyfikacji dóbr mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym:

•    Pasywne tagi RFID – UHF Gen 2, HF
•    Kody kreskowe – liniowe lub macierzowe
•    Aktywne tagi RFID
•    Oraz wszystkie inne typy identyfikacji obowiązujące teraz, bądź takie które dopiero powstaną

3. Wymiana danych EPCIS’a

Gdy obiekt oznaczony numerem EPC przemieszcza się w łańcuchu dostaw generowane są wydarzenia określane jako EPC Events. Można wyróżnić 4 typy takich wydarzeń:

 

  • Object Event – związany z identyfikacją obiektów – dotyczy faktu obserwacji danej grupy obiektów, nie dotyczy relacji między nimi,
  • Aggregation Event – związany z agregacją danych, odnoszący się do ich hierarchizowania (np. przyporządkowanie produktów do palety i zmian w strukturze hierarchii podczas rozpakowywania),
  • Quantity Event – dotyczy kwestii identyfikacji ilości – czyli faktu obserwacji pewnej grupy numerów EPC oznaczających jedną klasę obiektów. Przykładowo dziesięciu puszek Coca-Coli i zmian ilościowych w obrębie tej grupy
  • Transaction Event – identyfikacja transakcji – odnosi się do przyporządkowania zdarzeniu odpowiedniej transakcji biznesowej

 

OBJECT EVENT

Dane zawarte:

Znaczniki czasu (czas, strefa czasowa)
Akcja
EPCList
Krok biznesowy
Lokacja biznesowa
Punkt odczytu
Dyspozycja
Transakcja biznesowa

AGGREGATION EVENT

Dane zawarte:

Znaczniki czasu (czas, strefa czasowa)
Akcja
Numer opakowania zbiorczego w jakim się znajduje
Lista numerów dóbr jakie znajdują się wewnątrz
Krok biznesowy
Lokacja biznesowa
Punkt odczytu
Dyspozycja
Transakcja biznesowa

QUANTITY EVENT

Dane zawarte:

Znaczniki czasu (czas, strefa czasowa)
Klasa obiektu EPC
Ilość
Krok biznesowy
Lokacja biznesowa
Punkt odczytu
Dyspozycja
Transakcja biznesowa

TRANSACTION EVENT

Dane zawarte:

Znaczniki czasu (czas, strefa czasowa)
Akcja
Numer opakowania zbiorczego w jakim się znajduje
EPCList
Krok biznesowy
Lokacja biznesowa
Punkt odczytu
Dyspozycja
Transakcja biznesowa

 

Z punktu widzenia użytkowania może on operować na tych danych poprzez: dodawanie (ADD), obserwowanie (OBSERVE) oraz usuwanie (DELETE).

 

Wymiana danych w EPCIS odbywa się, gdy obiekt oznaczony numerem EPC przemieszcza się w łańcuchu dostaw – generowane są wydarzenia EPC (EPC Events). Można więc powiedzieć, że EPC Events odpowiada na pytania: co? , gdzie? , kiedy? i dlaczego?

 

 

Co?

·         Numer EPC identyfikujący obiekt lub produkt·         dane producenta (seria, partia, data ważności)

·         dane transakcyjne (polecenie zakupu – PO, polecenie wysyłki, faktura)

Gdzie?

·         Lokacja biznesowa – stała lub zmienna

Kiedy?

·         Czas wydarzenia·         Czas zapisu

Dlaczego?

·         Krok biznesowy – np. przyjęcie, wysyłka·         Stan produktu – np. do sprzedaży, aktywny, w transporcie

·         Warunki – np. Temperatura

 

Źródło: http://www.i3conference.net/online/2009/prezentacje/Czym_jest_Internet_Produktow.pdf

 

4. Właściwości standardu EPCIS.


Możemy wyróżnić cztery podstawowe właściwości standardu EPCIS. Są to:

·         Neutralność

          o   Może być stosowany w dowolnej branży

          o   Niezależny od sposobu zbierania danych

·         Bezpieczeństwo

          o   Każdy kontroluje swoje dane i dzieli się nimi tylko z zaufanymi partnerami

          o   Stosuje określone mechanizmy bezpieczeństwa

·         Standaryzacja

          o   Komplementarny do EDI i innych standardów B2B

·         Skalowalność

          o   Standard jest zdefiniowany jako powszechny sposób na opisanie zdarzeń zachodzących w rzeczywistym świecie, nie wprowadzając żadnych szczegółowych ograniczeń

 

o   Określa jedynie interfejsy, a nie ich konkretne implementacje, nie ma tym samym na nie żadnego wpływu, który mógłby negatywnie wpłynąć na skalowalność.

 

5. Główne zalety


 

Zastosowanie sieciowej bazy danych w standardzie EPCIS pozwala osiągać liczne korzyści biznesowe. Do najważniejszych możemy zaliczyć:

·         znaczną redukcję kosztów magazynowania,

·         skuteczniejszą realizację różnego rodzaju działań promocyjnych,

·         możliwość wykrywania fałszerstw i odstępstw od norm,

·         generuje zawsze elektroniczne dowody dostawy.

Również dla konsumentów rozwiązanie to niesie ze sobą szereg zalet w postaci na przykład zwiększonego bezpieczeństwa i dostępności produktów.

 

6. Przykład zastosowania

Rys.3 – Przykład zastosowania

Źródło: http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/epcis/epcis_1_0-presentation-20070619.pdf

 

 

Przykładem zastosowania standardu EPCIS może być promocja sprzedaży danego produktu. Aby wdrożyć rozwiązanie tego typu należy:

·         Nadać unikalny EPC dla każdej partii promocyjnego produktu w opakowaniu jednostkowym, na tag RFID

·         Wyposażyć zakłady w czytniki RFID: w strefie przyjęć i załadunku, na środkach transportu, w kontenerach na odpadki.

W ten sposób możemy wtedy wprowadzić i zmierzyć promocję na przykład za pomocą takich parametrów jak:

·         Terminowość: czy promocyjne opakowania docierają do konsumentów w czasie?

·         Skuteczność: czy oferta promocyjna sprzedaje się lepiej?

 

7. Podsumowanie


EPCIS jest rozwiązaniem wprowadzającym nowy wymiar do dotyczczasowych form współpracy. Przedsiębiorstwa współpracujące ze sobą, integrujące łańcuch dostaw, dzięki zastosowaniu opisanych powyżej metod nie muszą w swojej pracy, opierać się wyłącznie na uzgodnieniach co do terminów i procesów, opracowanych na etapie tworzenia kontraktu. Zamiast tego mogą na bieżąco kontrolować, planować oraz organizować swoje działania, które będą adekwatne to faktycznej sytuacji.

Należy zwrócić również szczególną uwagę na to, iż EPCIS sam w sobie nie jest aplikacją, a jedynie dostarcza danych. Nie nakłada to tym samym obowiązku ujednolicania oprogramowania pomiędzy jednostkami handlowymi i znacząco zwiększa elastyczność oraz możliwości rozwiązania.

 


 

Autorzy: Łukasz Kuszyński, Krzysztof Mańczak

Źródła:

  1. http://www.gs1au.org/assets/documents/news_room/pr/epc_160407_fastfacts.pdf
  2. http://www.gs1.org/gsmp/kc/epcglobal/epcis/epcis_1_0-presentation-20070619.pdf
  3. http://rfid.net/basics/rfid-basics/147-the-internet-of-things-an-introduction-to-epcis
  4. http://www.rfidjournal.com/article/view/4627/1
  5. http://www.i3conference.net/online/2009/prezentacje/Czym_jest_Internet_Produktow.pdf


Standard EPCIS ratyfikowano w kwietniu 2007 roku, zastosowało go ponad dwadzieścia międzynarodowych korporacji zrzeszonych w EPSIC Software Action Group. W jej skład weszły między innymi takie firmy jak IBM, T3Ci czy też BEA Systems. EPCIS znalazł szerokie zastosowanie w różnych branżach takich jak sprzedaż detaliczna, przemysł specjalistycznych usług medycznych oraz w transporcie i logistyce.

 

Standard EPCIS ratyfikowano w kwietniu 2007 roku, zastosowało go ponad dwadzieścia międzynarodowych korporacji zrzeszonych w EPSIC Software Action Group. W jej skład weszły między innymi takie firmy jak IBM, T3Ci czy też BEA Systems. EPCIS znalazł szerokie zastosowanie w różnych branżach takich jak sprzedaż detaliczna, przemysł specjalistycznych usług medycznych oraz w transporcie i logistyce.