Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Omówienie i prezentacja funkcjonalności RFID MiddleWare na przykładzie MS BizTalk 2006R2
367
post-template-default,single,single-post,postid-367,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Omówienie i prezentacja funkcjonalności RFID MiddleWare na przykładzie MS BizTalk 2006R2

Omówienie i prezentacja funkcjonalności RFID MiddleWare na przykładzie MS BizTalk 2006R2

20:57 19 Marzec w Middleware

Celem artykułu jest zapoznanie się użytkownika z podstawowymi funkcjami i narzędziami Microsoft BizTalk Server oraz wprowadzenie go w podstawowe pojecia związane z tą nowoczesną platformą Microsoftu  . W artykule zaprezentowano schematy budowy oraz działania tego programu

Wstęp

Czym jest BizTalk?
BizTalk Server to narzędzie służące do integracji systemów zautomatyzowanego zarządzania procesami biznesowymi, komunikacji z partnerami i wymiany informacji w globalnych łańcuchach logistycznych. Rozwiązanie używane jest w ponad 7000 przedsiębiorstw na całym świecie. BizTalk Server w czasie rzeczywistym udostępnia mechanizmy do zarządzania łańcuchami dostaw, obejmującymi wiele współpracujących ze sobą firm. Umożliwia szybkie podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, na podstawie aktualnych danych pobieranych z rozproszonych systemów. Pozwala utrzymać wypracowaną przewagę biznesową, nie powstrzymując nowych okazji.
BizTalk Server 2009 beta (znanego wcześniej pod nazwą BizTalk 2006 R3) jest już siódmą wersją środowiska które zapewnia integrację między procesami biznesowymi w ramach przedsiębiorstwa lub między korporacjami. Umożliwia konwersję między formatami danych,  komunikację między systemami wykorzystującymi różne protokoły komunikacyjne lub formaty wiadomości (EDI – Electronic Data Interchange) . Zapewnia także dodatkową warstwę sterowania procesami oraz ochrony i integralności danych. W BizTalk 2009 Beta poprawiono obsługę modeli SOA, dodano nowe protokoły, adaptery, a także moduł do współpracy z urządzeniami mobilnymi BizTalk RFID Mobile. Według oficjalnych informacji, zespół pracujący nad BizTalk Server, zamierza skupić się teraz na poprawie niezawodności oraz wydajności serwera.

Diagram systemu opartego o Biztalk
Rys.1 Diagram systemu opartego o BizTalk RFID (podział na warstwy)
źródło:
www.microsoft.com

 

BizTalk posługuje się implementacjami protokołu zwanymi adapterami do komunikacji między aplikacjami (np: Microsoft BizTalk Adaptor for SAP) i umożliwia tworzenie nowych adapterów. BizTalk Server obsługuje Business Process Execution Language for Web Services.

Zarządzanie adapterami z konsoli administratora
Rys.2 Podglądowy widok na adaptery w BizTalk Serwer 2006

 

Główne zalety wykorzystania BizTalk Server :

 • Umożliwia efektywną komunikację zarówno wewnątrz organizacji, jak i z podmiotami zewnętrznymi (np. Partnerami Handlowymi).
 • Nie tylko łączy ze sobą aplikacje i systemy, ale także pozwala definiować procesy biznesowe w firmie, łączyć je z ludźmi i systemami oraz zarządzać zdarzeniami i podstawowymi wskaźnikami wydajności wewnątrz każdego procesu w celu zagwarantowania efektywnego i wydajnego działania przedsiębiorstwa.
 • Automatyzacja komunikacji z aplikacjami partnerów handlowych oraz pomiędzy aplikacjami wewnątrz firmy. Usługi integracyjne BizTalk Server skracają czas potrzebny na integrację rozwiązań, zmniejszając tym samym niezbędne prace administracyjne IT.
 • BizTalk Server wykorzystuje standardowe technologie, takie jak XML i usługi sieciowe (Web Services). Dzięki temu administracja IT staje się prostsza.
 • Zapewnia świetną ekonomię zarządzania procesami biznesowymi, dzięki której średnie przedsiębiorstwa mogą w łatwy i ekonomiczny sposób instalować, konfigurować i dostosowywać rozwiązania BPM.
 • Programiści znający narzędzia Microsoft mogą szybko opanować nowe technologie. Dzięki wykorzystaniu standardowego zestawu usług wielokrotnego użycia, firmy mogą obniżyć koszty i skrócić czas zwrotu z inwestycji w automatyzację procesów biznesowych, upraszczając przy tym zarządzanie i obniżając koszty utrzymania.
 • ako platforma BPM dla procesów wewnątrz firmy oraz do komunikacji z partnerami pozwala na skorzystanie z bardzo bogatej oferty partnerów Microsoft, których doświadczenie i wiedza pozwoliły uczynić rozwiązanie Microsoft najbardziej uniwersalną platformą na rynku. Ścisła współpraca Microsoft z wiodącymi na świecie
 • integratorami systemów pozwala budować szyte na miarę rozwiązania dla każdej branży w dowolnym rejonie geograficznym.
 • Umożliwia mapowanie procesów biznesowych w formie graficznej, dzięki czemu personel biznesowy może z łatwością analizować i dostosowywać procesy biznesowe w organizacji. Po skonfigurowaniu procesów biznesowych, użytkownicy mogą na bieżąco monitorować aktywność biznesową, w czasie rzeczywistym pobierać informacje o stanie oraz otrzymywać powiadomienia o interesujących ich wydarzeniach lub punktach krytycznych poszczególnych procesów.
 • niskie koszta wdrożenia
 • elastyczność – łatwiejsze zmiany w strukturze komunikatu np przez dodawanie wtyczek (adapterów) niezależnych producentów
 • dostępność narzędzi programistycznych
 • niezależność od platformy sprzętowej – brak konieczności instalacji sieci prywatnych lub VAN.

BizTalk Orchestration Designer

Modelowanie procesów biznesowych jest dzis wymagane w większości przedsiębiorstw. Dzięki zintegrowaniu z nową wersjąBiztalk 2006 narzędzia o nazwie BizTalk Server Orchestration Designer modelowanie, projektowanie oraz budowanie procesów wewnątrz serwera Biztalk jest o wiele łatwiejsze a przede wszystkim szybsze i nie wymagające przerwania ciągłości pracy całego systemu. Silnik orkiestracji zapewnia:

 • Tworzenie instancji orkiestracji
 • Zachowanie stanu orkiestracji
 • Optymalizacje zasobów
 • Mechanizm odtwarzania orkiestracji
 • Mechanizm korelacji pozwalający dopasowad odebraną wiadomośd do konkretnej instancji orkiestracji
 • Możliwość użycia zewnętrznego kodu .NET
 • Możliwość opublikowania procesu jako Web Service

 

 

 

 

Rys.3 Diagram przepływu danych utworzony za pomocą BizTalk Server Orchestration Designer
źródło:
www.codeguru.pl

 

Możliwość identyfikacji z wykorzystaniem RFID zaczyna zmieniać zdolność handlu detalicznego i zakładów wytwórczych do monitorowania towarów w czasie rzeczywistym od wytwórni do półki sklepowej. Jednakże , w miarę jak używanie tej technologii zaczyna dominować ,użytkownicy zaczynają zmagać się ze wzrastającym wysiłkiem kierownictwa w celu utrzymania urządzeń w ruchu, zwiększania prędkości nowych zdarzeń w czasie rzeczywistym, integracji z istniejącym procesem i aplikacjami oraz przede wszystkim z kosztami ogólnymi rozwiązań. Microsoft zakłada dostarczanie rozwiązań SOA pomagające użytkownikom  przesiewać (filtrować) z masy danych RFID etykiety i czujniki w celu przekształcenia ich w informacje biznesowe (handlowe) i pomyślne lepsze decyzje. Użycie znakomitej platformy technologicznej jak Biz Talk RFID łatwo włącza inteligentne urządzenia (at the edge) (które mogą być po prostu obserwowane i podłączone jako urządzenia sieciowe) do procesu biznesowego w zapleczu biurowym, w czasie rzeczywistym ( jako ERP albo łańcuch systemu zaopatrzenia)

Ważnym atutem nowej wersji BizTalk 2006 jest również roższeżenie rozszeżenie o funkcję BAM (Business Activity Monitor) umożliwiającą monitorowanie wybranej instancji danego procesu biznesowego z serwera lub z dowolnej stacji roboczej wyposażonej w przeglądarke dzieki usłudze sieciowej BAM. Warto wspomnieć o funcji BAM Alerts dzięki której jest możliwe podejmowanie decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym poprzez informacje dostarczne użytkownikom drogą mailową lub innymi kanałami komunikacyjnymi np SMS.

Infrastruktura BAM
Rys.4 Usługa sieciowa  BAM


Następną kluczową innowacją jest zawarcie technologii RFID w urządzeniach przenośnych (mobilnych) z wbudowanym Windowsem CE stanowiąc zintegrowaną platformę dla aplikacji (intelligent edge) jako gotowe do pracy wsparcie  dla poszukiwania, zaopatrzenia, bezpieczeństwa, kierowania i monitoringu tras oraz usterek. Platforma (at the edge) przedsiębiorczości Microsoft BizTalk RFID jest innowacyjnym urządzeniem kierowania i przetwarzania zdarzeń. Jest zaprojektowana dla stopniowego rozszerzania platformy, rozbudowy i kierowania bogatymi rozwiązaniami czujników RFID.

Jądro zestawu składa się z urządzenia abstrakcyjnego szkieletu i silnego zestawu narzędzi pozwalającego użytkownikowi i partnerom budować sieć opartą na RFID i aplikacjach czujników z :

 • obsługą plug&play dla bogatego zestawu różnorodnych urządzeń RFID przez standardowy , wbudowany (provider) dla platformy Intel
 • obsługa sieci bazująca na aplikacjach SOA oddziaływająca na urządzenia odczytu etykiet , włącznie z filtracją, transformacją, i grupowaniem zdarzeń
 • kierowanie narzędziami do kierowania urządzeń a także projektowania i rozbudowy procesów biznesowych RFID
 • rozciąganie punktów wdrażania standardowych rozwiązań.

Platforma umożliwia także użytkownikom i partnerom z bogatym zestawem początkowym zgrać i zbudować do końca zintegrowane rozwiązanie w czasie realnym zdolne do:

 • przyłączenia do aplikacji linii biznesowej (LOB) i umożliwić oddziaływanie biznes z biznesem przez serwer platformy BizTalk
 • dźwigniecie serwera SQL do kierowania danymi i BI (Biznes Inteligence)
 • tworzyć, rozwijać prawidła biznesu poprzez urządzenie BRE deklaratywnych praw biznesu zakłócając korelacje i wykonania decyzji biznesowych wynikających z wchodzących zdarzeń
 • rejestrować systemowy i ludzki przepływ pracy bazując na (edge) zdarzeniach RFID przez integrację z Windows Workflow Foundation
 • szybko rozwinąć do pracy RFID w małym i średnim biznesie (SMB) przez zewnętrzną integrację ze stosownymi produktami Microsoft Dynamics

 

Przepływ danych w systemie informacyjnym  wykorzystującym platformę BizTalk RFID
Poniższy diagram , uwidacznia podstawowe funkcje RFID BizTalk w systemie informacyjnym, poprzez niektóre procesy występujące w warstwie RFID zarządzania gospodarką magazynową małego przedsiębiorstwa.

Schemat przepływu danych w systemie opartym o Biztalk
Rys.5 Schemat przepływu danych w systemie opartym o BizTalk

 

Wprowadzanie platformy RFID Microsoftu w tym przedsiębiorstwie ma na celu:

 • zmniejszenie czasu wykonywania zamówień
 • zmniejszenie czasu weryfikacji dostaw
 • zmniejszenie kosztów magazynowania przez zwiększenie płynności dostaw
 • ułatwienie monitoringu działalności przedsiębiorstwa
 • analizowanie zapotrzebowania rynku na konkretne produkty

Rozwiązanie takie charakteryzuje się stosunkowo niedużymi kosztami wdrożenia, szybką implementacją oraz dużymi korzyściami dla wszystkich gałęzi struktury organizacyjnej firmy.

Przykładowa struktura systemu
Rys.6 Przykładowa struktura systemu.

 

Minimalne wymagania serwera BizTalk (w wersjii 2006 R2)

Sprzętowe:

 • Pojedyńczy procesor 1-GHz (lub wyższy)
 • Dual core 900-MHz (lub wyższy)
 • Quad core 700-MHz (lub wyższy)
  1 GB Ramu lub wiecej
 • 15 GB wolnego miejsca na dysku
 • Grafika- 1024×768-pixeli
 • napęd CD lub DVD

Programowe:

 • Windows Server 2003 z SP1 lub SP2
 • Windows Server 2003 R2
 • Internet Information Services 6.0
 • Excel 2003 SP2/2007; InfoPath 2003 SP2/2007
 • SQL Server 2000 SP 4; SQL Server 2005 SP2
 • SQL Server 2000 Analysis Services SP4; SQL Server 2005 Analysis Services SP2
 • SQL Server 2000 Notification Services 2.0 SP1; SQL Server 2005 Notification Services SP2
 • Dla Business Activity Services (BAS) — SharePoint Services 2.0 SP2
 • Dla BizTalk Server applications development and debugging — Visual Studio 2005 with Visual C# .NET (nie wymagane dla systemów ERP)

Dokładniejsze dane na temat instalacji, konfiguracjii aoraz urzytkowania znajdziesz na stronie: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296682.aspx

 

źródła i odnośniki:

 1. http://www.microsoft.com/biztalk/
 2. http://www.codeguru.pl
 3. http://www2.trimtab.pl/rozwiazania_it/microsoft/microsoft_biztalk_server.html
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/BizTalk
 5. http://www.biztalkgurus.com
 6. http://www.donortec.com.au/microsoft/biztalk-server-standard-2006-r2
 7. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296682.aspx
 8. http://ms-groups.pl/wg.net/30_spotkanie/Biblioteka%20dokumentw/1/BizTalkServer.pdf

 

 

Autorzy:

Łukasz Świątek

Łukasz Pater

Oceń ten artykuł