Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Mechanizm ONS w EPC Global
393
post-template-default,single,single-post,postid-393,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Mechanizm ONS w EPC Global

Mechanizm ONS w EPC Global

21:31 19 Marzec w EPCGlobal

EPC Global posiada następujące komponenty:

– Numery EPC zapisane w znacznikach RFID

– Middleware (warstwa pośrednia) z filtrowaniem danych

– EPCIS

– ONS (wraz z EPCDS)

 

Rysunek 1. Komponenty sieci EPC Global

Źródło: materiały edukacyjne UE Wrocław, Paweł Chrobak

 

ONS (Object Name Service) to zasób, który „wie”, gdzie znajduje się informacja o EPC. ONS jest podobny do DNS (Domain Name Service). ONS jest to opracowany przez Auto-ID Center system analogiczny do usługi DNS. Pozwala on na wyszukanie komputerów zawierających informacje o danym przedmiocie na podstawie Elektronicznego Kodu Produktu (EPC) zapisanego w znaczniku dołączonym do tego produktu[1].

ONS – to mechanizm, który wykorzystuje DNS, aby odkryć informacje na temat produktów i usług związanych z elektronicznym kodem produktu. ONS świadczy usługi globalnego wyszukiwania w Internecie oraz potrafi przetłumaczyć EPC w skali jeden do jednego lub większej. ONS mogą być również wykorzystywane do EPC w celu skojarzenia ich z witrynami internetowymi i innych zasobami internetowymi odnoszącymi się do obiektu. ONS przewiduje zarówno statyczne i dynamiczne usługi. Statyczne ONS zazwyczaj podaje adresy URL, informacje otrzymywane przez obiekt producenta. Dynamiczne ONS jest usługą, która pozwala określić kolejność depozytariuszy wśród, których obiekt porusza się w ramach łańcucha dostaw. System z dynamicznym ONS jest to system śledzenia prywatnego i współpracy w ramach łańcucha dostaw postrzegania każdego obiektu.[2]

ONS oparty jest o DNS w tym sensie, że wykorzystuje istniejącą infrastrukturę DNS a jego standardy komunikacji są szczegółowym przypadkiem standardów komunikacji DNS. Aby użyć serwera DNS do znalezienia informacji o obiekcie, jego kod EPC musi zostać przekonwertowany do formatu zrozumiałego przez serwer. Proces przetwarzania ONS’a wymaga, by kod EPC był podany w czystym formacie URI, zgodnie ze specyfikacją EPCglobal: np. urn:epc:id:sgtin:0614141.100734.1245.

Niezależnie od metod oferowania usług ONS, system MaGS1 znając adres lokalnego repozytorium EPCIS łączy się z nim bezpośrednio, co przenosi się na bezpośrednie uzyskiwanie wszelkich informacji na temat wydarzeń związanych z wybranymi numerami EPC zarejestrowanymi w Państwa magazynie.

Dane zarejestrowane w repozytorium EPCIS są udostępniane przez sieć internetową wszystkim uprawnionym partnerom[3].

Integralność i spójność  ONS

Integralność i spójność w kontekście  ONS odnosi się do prawidłowości i kompletności  informacji zwrotnych, tj. adresów usługi EPC Information odpowiadających na zapytania EPC. Osoba atakująca kontroluje pośrednie serwery DNS lub włączając, rozpoczynając udanie atak „man-in-the-middle” na komunikację może ukształtować powrotną listę URI i zawierać – dla przykładu – serwer pod jej kontrolą. Jeśli nie ma tam wystarczających środków uwierzytelniania dla EPC-IS , atakujący może dostarczyć fałszywe informacje o tym lub innych EPC z podobnej domeny. Aby dać krótkie przykłady: jeśli zapytanie zostało zainicjowane przez inteligentną lodówkę, która wysyła zamówienie na dopasowane składniki receptury do gotowania, atak i złe informacje może spowodować zepsute lub nieodpowiednie składniki posiłki. Jeśli zapytanie było zainicjowane przez inteligentną apteczkę, to aby zapobiegać  błędom należy poczynić wszelkich starań ponieważ błąd mieszanki lub leku, tudzież kontakt z narkotykami (przez pomyłkę) lub innymi środkami silnie uzależniającymi może stanowić jeszcze większe zagrożenie dla osobistego bezpieczeństwa, zdrowia oraz życia. Te dwa krótkie przykłady pokazują w prostej linii jak istotna jest spójność i rzetelnych informacji, która podaje ONS i w jak ważny sposób wpływa ona na całość systemu, a w skrajnym przypadku decyduje o życiu i zdrowiu ludzi.[4]

 

 

Dostępność ONS

Jeżeli globalna sieć EPC rozprzestrzeni się rzeczywistości, obejmować będzie więcej
procesów biznesowych (B2B, B2C), a także i prywatnych aplikacji, wszyscy będą mogli z niego korzystać z minimalnym udziałem lub bez interwencji człowieka .
To spowodowałoby narażenie tych procesów na problemy ze znajdywaniem odpowiednich źródeł. ONS będzie stanowić usługę bardzo narażoną na ataki Internetu ze względu na potrzeby powszechnego dostępu. Może to obejmować ataki Distributed Denial-of-Service (DDoS) przeważającej serwera lub połączenia sieciowego przez wydawanie licznych i intensywnych kwerend lub ukierunkowane żądania eksploatacji oprogramowania serwera lub systemu operacyjnego. Dlatego integrację i rozszerzanie dostępności sieci EPC (z ONS jako istocie skupienia) w rdzeń procesów gospodarczych można pozostawić nawet wcześniej firmom nie związanym z IT, którym zależy na rozszerzaniu od dostępności
usług internetowych. To jednak najprawdopodobniej spowoduje ogólny wzrost ryzyka biznesowego, niemniej jednak w prostej linii zwiększając zasięg i dostępność zwiększa się również owo ryzyko związane z zagadnieniami informatyzacji i automatyzacji różnych procesów.

 

Rola serwera ONS

Proces związany z EPC Global nie mógłby odbywać się sprawnie bez wielu składowych. Poniżej przedstawiony cały proces z naciskiem na moment, gdy swoją rolę odgrywa ONS.

  1. Cykl życia numeru EPC rozpoczyna się gdy producent oznaczy swój produkt
  2. Producent zapisuje do EPCIS`a informację o swoim produkcie np. datę produkcji, lokalizację, datę ważności
  3. EPCIS rejestruje fakt posiadania wiedzy o numerze EPC w EPC Discovery Service
  4. Producent wysyła produkt do odbiorcy
  5. Odbiorca zapisuje przyjęcie produktu w EPCIS.
  6. EPCIS Odbiorcy rejestruje fakt posiadania wiedzy o produkcie w EPC Discovery Service

 

 [1] http://www.portalrfid.pl/wprowadzenie.php?it=1&lng=EN

[2] http://www.gs1pl.org/baza-wiedzy/podstawowe-pojecia

[3] http://www.mags1.ilim.info.pl/innowacje/143-ons-object-naming-service

[4] Na podstawie Benjamin Fabian, Oliver Gunther and Sarah Spiekermann, Security Analisys of the Object Name Service