Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Internet rzeczy w 2020 roku
2711
post-template-default,single,single-post,postid-2711,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Internet rzeczy w 2020 roku

Internet rzeczy w 2020 roku

20:38 02 Styczeń w Inne, Internet rzeczy

1.1.      Wstęp

 

Z założenia istotą RFID było stworzenie sprawnie działających technik identyfikacji obiektów. Od RFID zaczyna oczekiwać się coraz więcej, ponieważ technologia i wymagania otoczenia wciąż się zmieniają. W całkiem nieodległej przyszłości (rok 2020) można spodziewać się, że RFID będzie podstawą nowego zjawiska- Internetu rzeczy. Główną ideą Internetu rzeczy jest możliwość komunikowania się rzeczy/ przedmiotów między sobą bez ingerencji człowieka. Człowiek będzie jedynie konstruktorem i programistą. Taką perspektywę gwarantować będzie połączenie przedmiotów do Internetu oraz wykorzystanie technik identyfikacji. Z czasem wykonywanych operacji i działań tych urządzeń nie będzie nic ograniczać, będą one mogły przykładowo samodzielnie się naprawiać, konfigurować, aż wreszcie odgrywać aktywną rolę we własnej dyspozycji.

Wdrożenie takiego systemu wiąże ze sobą wiele problemów. Jednym z nich może okazać się kwestia prywatności i bezpieczeństwa. Wprowadzenie takich rozwiązań wymaga niewątpliwie silniejszych rozwiązań zabezpieczających niepożądane sytuacje oraz przekonania społeczności, że nowatorskich technologii nie należy się obawiać. Dodatkowo koniecznością jest zbudowanie konkretnych, stabilnych i dokładnych podstaw prawnych. Trzeba zadbać o wszelkie luki prawne. Nie mogą one mieć miejsca, ponieważ wszelkie niewłaściwe wykorzystanie Internetu rzeczy może doprowadzić do zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Zatem ekonomiczne i prawne warunki muszą zostać dostosowane do nowych możliwości. Nowe modele biznesowe mogą obalić dotychczasowe modele przedsiębiorstw. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby społeczno-ekonomiczne i polityczne debaty na temat Internetu rzeczy szły w parze z badaniami technologicznymi i postępem w tym zakresie.

1.2.   Technologia

 

Makro-trendy technologiczne

Na najbliższe lata łatwo jest dokonać możliwej prognozy czterech głównych makro-trendów, które będą kształtować przyszłość IT, z uwzględnieniem wszechobecnych urządzeń, które stanowią przyszłość Internetu przedmiotów. Są to:

 •  „EKSPLOZJA DANYCH”- prognozy wskazują, że już w roku 2015 będzie przechowywane ponad 220 miliardów gigabajtów danych. Trzeba przyznać, że obecne sieci nie są prawidłowo dostosowane do tak gwałtownego wzrostu ilości danych. Będzie to prawdopodobnie krokiem do ponownego przemodelowania architektury globalnej sieci baz danych.
 • „ENERGIA”- zapotrzebowanie na energię potrzebną do obsługi urządzeń inteligentnych będzie znacznie malało. Naturalną koleją rzeczy będzie wypieranie starych urządzeń zużywających dużo energii przez nowoczesne urządzenia energooszczędne. Innym trendem obejmującym wszystkie urządzenia, od najmniejszych po największe, będą badania i wdrażanie tych urządzeń, które będą w stanie same zaopatrywać się w energię.
 • „MINIATRURYZACJA”- również wszelkie urządzenia dążą do coraz mniejszych rozmiarów, dlatego najbliższy czas to co najmniej ostateczny termin do nowych odkryć w tym zakresie.
 • „CORAZ WIĘKSZA ZŁOŻONOŚĆ SYSTEMÓW”- jeśli systemy będą stawały się coraz bardziej złożone  utrudni to w maksymalny sposób ich zarządzanie, obsługę i konfigurację oraz utrudni tworzenie nowych usług i aplikacji. Dlatego też takie właściwości jak samo-zarządzanie, samo-konfiguracja, samo-leczenie mogą mieć zbawienny wpływ na rozwój technologii.

Wymagania

Jeżeli powyższe makro-trendy okażą się rzeczywistością w nadchodzących latach, Internet rzeczy wpasuje się w owe luki i okaże się systemem użytecznym i wykorzystywanym. Dlatego też należy określić podstawowe wymagania odnośnie owego systemu. Są to:

 • ENERGIA- kwestie energetyczne, tj. zbieranie energii i wykorzystywanie energooszczędnych technologii są kluczowe dla rozwoju Internetu rzeczy. Istnieje zapotrzebowanie na badania i rozwój rozwiązań w tym zakresie, ponieważ obecna technologia wydaje się być nieadekwatna. Rozwój nowych źródeł energii oraz bardziej wydajny i kompaktowy sposób jej magazynowania, jak również nowe urządzenia stworzone do produkcji energii łączące metody przesyłu energii i pozyskiwanie energii za pomocą konwersji będą kluczowe dla realizacji niezależnych inteligentnych systemów bezprzewodowych.
 • INTELIGENCJA- komunikacja między urządzeniami wraz ze świadomością to najwyższe priorytety Internetu rzeczy. Innymi kluczowymi celami są integracją pamięci z mocą procesu oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Służyć temu będzie m.in. wdrażanie nowoczesnych energooszczędnych procesorów do urządzeń przenośnych. Wszelkie urządzenia będą wyposażane w trwałą pamięć umożliwiającą programowanie oraz przechowywanie danych z czujników.
 • KOMUNIKACJA- nowe, szerokopasmowe anteny, wykonane z nowoczesnych materiałów umożliwiają łatwiejszą komunikację pomiędzy urządzeniami. Anteny zostaną zoptymalizowane pod kątem rozmiaru, kosztów produkcji i efektywności działania. Anteny te mogą przybierać różne postaci, jak na przykład: spiralka na chipie, antena drukowana czy antena osadzona w strukturze.  Protokoły komunikacji pomiędzy urządzeniami zostaną zaprojektowane pod kątem struktury Web platformy Internetu rzeczy łączącej wszystkie urządzenia w celu analizy lokalizacji czy zamierzeń.
 • INTEROPERACYJNOŚĆ- faktem jest, że dwa urządzenia nie mogą być interoperacyjne, czyli mieć zdolności do współpracy, nawet jeśli są one wykonane według tego samego standardu. Jest to duże wyzwanie dla Internetu rzeczy, ponieważ przyszłe tagi muszą integrować różne standardy komunikacyjne oraz protokoły, działające na różnych częstotliwościach, scentralizowane lub rozproszone, a dodatkowo muszą być w stanie komunikować się z innymi sieciami.
 • STANDARDY- otwarte standardy są kluczowymi czynnikami wpływającymi na sukces Internetu rzeczy, jak w każdym systemie tego typu, wykorzystującym komunikację między urządzeniami. Bez jasnych i dobrze znanych standardów, takich jak TCP/IP6, rozwój Internetu przedmiotów nie zostałby osiągnięty na skalę globalną, tak jak się tego od niego oczekuje. Unikalne adresy wpisują się w dwa obecne standardy: ID oraz EPC7 Global. Problem wynika z dość dużej rozbieżności w zakresie częstotliwości wykorzystywania obu standardów w zależności od kraju i producenta. Ewolucja standardów i zagadnienie interoperacyjności będzie miało duży wpływ na rozmieszczenie RFID i samego Internetu rzeczy w najbliższej przyszłości. Globalne, energooszczędne standardy komunikacji, które będą zorientowane na prywatność i bezpieczeństwo oraz używane kompatybilnie i według identycznych protokołów są zatem bardzo konieczne.
 • PRODUKCJA- kolejnym lecz nie mniej ważnym elementem jest dostosowanie produkcji. Przede wszystkim, żeby Internet rzeczy się rozwinął trzeba maksymalnie obniżyć koszty produkcji jednego znacznika (tag)- mniej niż 1 cent za znacznik. Dodatkowo produkcja musiałaby osiągnąć ekstremalnie wysokie wolumeny, a proces produkcyjny powinien mieć minimalnie negatywny wpływ na środowisko.
 • ZARZĄDZANIE- Należy zastanowić się nad tematem zarządzania Internetem rzeczy. Czy powinna być prowadzona przez państwa agencja nadzorująca jego działanie, czy na przykład powinna być to organizacja funkcjonująca pod nadzorem ONZ/ UE, czy może wszystkie organizacje powinny powstać i ze sobą współpracować? Jest to temat zdecydowanie do przeanalizowania.
 • PRYWATNOŚĆ I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA- prywatność i bezpieczeństwo to podstawowy element, którego brak zapewnienia z góry dyskwalifikuje wdrożenie pomysłu na szeroką skalę. Choć w wielu przypadkach zabezpieczenie takowe zostaje wykonane jako integralny element/ dodatek do urządzenia, istnieje silne poczucie, że tylko i wyłącznie gdy silne rozwiązania, mające zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, zostaną wdrożone społeczna akceptacja wystąpi. Mogą to być np. hybrydowe mechanizmy bezpieczeństwa, które na przykład połączą bezpieczeństwo sprzętowe z kluczem dywersyfikacji, które sprawią, że ataki będą utrudnione w znacznym stopniu, a nawet niemożliwe. Odpowiedni dobór zabezpieczeń i mechanizmów będzie w dalszym ciągu określane przez wpływ na procesy biznesowe, a kompromisy będą decydowały o rozmiarze chipu, jego kosztem, funkcjonalnością, interoperacyjnością, aż wreszcie bezpieczeństwem i prywatnością. Zagadnienia bezpieczeństwa i prywatności powinny być adresowane do przyszłych standardów, które muszą definiować różne funkcje zabezpieczeń w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności usług. Istnieje również szereg kwestii związanych z tożsamością osoby. Te muszą być rozpatrywane już na etapie tworzenia norm prawnych. Są one bardzo istotne z punktu widzenia efektywnej administracji publicznej w przyszłości.

 

Uwarunkowania europejskie

Jednym z najważniejszych sukcesów w Europie w zakresie technologii bezprzewodowej jest GSM8. Ta historia pokazuje zdolność instytucji europejskich i przedsiębiorstw do pracy na rzecz wspólnego standardu, który stał się powszechnie akceptowalny. Fakt, że Unia Europejska składa się z państw o bardzo różnych zwyczajach i wrażliwości wobec technologii, a mimo tego udało się dojść do wspólnych ustaleń w omawianym zakresie, dodaje wiary, że Internet rzeczy też potrzebuje tylko odrobimy chęci o współpracy. Technologia GSM8 działa z powodzeniem w całej Europie. Istnieją również szanse, że będzie to sukces na całym świecie.

1.3.     Wykorzystanie

 

Sprzedaż detaliczna

Pierwszą technologią wprowadzoną na rzecz Internetu przedmiotów na dużą skalę będzie zastąpienie kodów kreskowych w handlu detalicznym. Głównym powodem dlaczego dotąd nie udało się jeszcze przeprowadzić owej zmiany jest znacznie wyższy koszt znacznika tag od kodu kreskowego. Barierą okazuje się również potrzeba doskonalenia obecnych technologii. Nie mniej jednak taka wymiana rozpoczęła się już w kilku pilotażowych projektach. Zapewne jeszcze wiele lat oba mechanizmy identyfikacji będą współistnieć w gospodarkach, to postęp w przemyśle elektronicznym daje nadzieję na obniżanie kosztów RFID, a tym samym na zwiększenie ich atrakcyjności dla detalistów.

Tagi RFID, pomimo wysokich kosztów zakupu i wdrożenia, mają wiele zalet. Dzięki nim detaliści mogą w łatwy sposób mieć podgląd nad każdym produktem od producenta, przez składowanie do momentu zakupu. Co jest oczywistym zabezpieczeniem przed kradzieżą. Dodatkowo pomimo istnienia obecnie wysokich nakładów inwestycyjnych na omawianą technologię, okazuje się, że przedsiębiorca może zaoszczędzić. Oszczędności można uzyskać np. eliminując kasjerów- klienci mogliby sami zakupywać produkty dzięki inteligentnym koszykom.

Dziś prawie każdy sprzedany telefon jest wyposażony w różne elementy komunikacji radiowej np. Bluetooth (inaczej NFC- specjalnie zaprojektowany do odczytu tagów RFIA). Prognozy wykazują, że obecnie może być dostępnych na świecie aż 2 miliardy telefonów komórkowych wyposażonych w obsługę NFC. Wkrótce konsument w markecie nie będzie musiał poszukiwać czytnika w sklepie, żeby poznać historię produktu, a lista produktów będzie tworzona automatycznie. To otwiera nowe możliwości wykorzystywane w zautomatyzowanych magazynach, do których lista zakupów klienta jest wysyłana już w momencie jego wyjścia do sklepu, dzięki czemu będzie można dokonać kompletacji zamówienia klienta zanim dotrze na miejsce.

Logistyka

Innowacje z wykorzystaniem Internetu rzeczy w logistyce nie mają za zadanie zmienić przemysł całkowicie, chodzi jedynie o poprawę efektywności procesów i stworzenie nowej wartości, nierozerwalnie związanej z rozwojem. Przykładowym innowacyjnym rozwiązaniem może być całkowite zautomatyzowanie magazynów. Chodzi przede wszystkim o automatyczne przyjęcia i wydania z magazynów, o ułatwienie planowania i zarządzania zapasami, aż wreszcie o ograniczenie udziału człowieka w procesie transportowania towarów (przy wykorzystaniu czytników RFID i systemów pozycjonowania). Wszelkie te zabiegi pozwalają na zaoszczędzenie czasu, energii, środowiska oraz minimalizację kosztów.

Farmacja

Internet rzeczy może mieć również zastosowanie w farmacji. Znacznik RFID może zawierać np. informacje dotyczące sposobu zażywania leków, działań niepożądanych itp.- na zasadzie ulotki. Ponadto pyłek w pigułkach może oddziaływać na inteligentny znacznik RFID pozwalając tym samym na monitorowanie korzystania z leku, a przede wszystkim z jego nadużywaniem bądź łączeniem z niedozwolonymi innymi lekami. Pigułka w takim wypadku mogłaby nie uwalniać substancji czynnych. Ten sam pyłek mógłby oddziaływać na inteligentne tagi , dzięki czemu farmaceuta mógłby monitorować zużycie, a ty samym planować wielkość i strukturę zaopatrzenia. Ten sam mechanizm może pomagać w ratowaniu życia w przypadkach informując ratującego o zażytych lekach przez poszkodowanego i ewentualnych właściwych lekach, które działają na zasadzie antidotum. Dzięki takiemu rozwiązaniu ratowanie życia jest efektywniejsze i przede wszystkim dużo szybsze.

Jedzenie

Przykładem zastosowania omawianego systemu w jedzeniu jest np. informowanie konsumentów z jakiego regionu pochodzi dany produkt. Często słyszymy również, że z jakiejś fabryki wyszła partia produktów niedozwolona do spożycia. W takim przypadku znajomość pochodzenia jedzenia jest bardzo istotna.

Wreszcie RFID mogłoby być zastosowane do określania sprzężenia zwrotnego klienta z konsumentem. Chodzi o to, że często badania rynkowe i analizy popytu nie przynoszą pożądanych efektów. Niedawno, światowy kryzys żywnościowy podkreślił, że mechanizmy sprzężenia zwrotnego na rynku żywności nie działają tak, jak na innych rynkach. Dostępność żywności oscyluje pomiędzy okresami nadprodukcji i niedoboru. Producenci gdyby tylko wiedzieli, że zapotrzebowanie na ich produkty rośnie, zwiększaliby skalę produkcji i na odwrót.

Zdrowie

Niestety, społeczeństwa ponoszą bardzo wysokie straty w ludziach z powodu błędów medycznych. Dlatego też rozwój Internetu rzeczy może mieć bardzo duże znaczenie. Przykładowo nowe rodzaje sprzętu medycznego umożliwią pacjentom przebywać dłużej i bezpieczniej w domu, a w razie sytuacji zagrażającej powiadomić szpital natychmiastowo. W ten sposób pacjent zostaje również zwolniony z problemami rutynowych kontroli, a w szpitalach jest więcej czasu na rzeczywiste leczenie rzeczywiście chorych osób. Osoby starsze nie potrzebowałyby nieustannej opieki, a niewspółmiernie długi pobyt w niespodziewanym miejscu jak na przykład toaleta owocowałby natychmiastowym wezwaniem pomocy. Jednak wyzwaniem okazuje się znalezienie sposobów dostarczenia zarówno korzyści przy jednoczesnym zachowaniem podstawowego kontaktu z ludźmi, ponieważ samotność i izolacja mogą być równie niebezpieczne, jak i inne schorzenia.

Transport

Wzrost liczby samochodów powoduje zwrócenie uwagi na istotność zastosowania Internetu rzeczy w środkach komunikacji. Samochody mogłyby komunikować się między sobą. Tak na przykład w sytuacji korku samochody z przodu mogłyby informować samochody z tyłu jak duży jest korek i z jakiego powodu powstał, aż wreszcie ponownie zaplanować trasę uwzględniającą objazd. Samochód byłby w stanie pomóc kierowcy zachować bezpieczną odległość i odmówić niebezpiecznych czynności. Ponadto wskazywałby problem podczas awarii oraz profilaktycznie sygnalizował niedobór płynów bądź uszkodzenia osprzętu.

1.4.      Wszechobecność inteligentnych urządzeń

Zdecydowanie rozwój Internetu rzeczy przyniesie bardziej spektakularną rewolucję niż rozwój technologii mobilnych. Takie rozwiązanie będzie praktycznie wszechobecne, możliwe do zastosowania w każdym obiekcie. Rodzaj inteligentnej tkaniny będzie miał wpływ na temperaturę w domu czy samochodzie, inteligentny dom będzie dążył do zmniejszenia zużycia energii i maksymalizacji komfortu, a inteligentny samochód będzie dostosowywał się do kierowcy i warunków otoczenia tak, ażeby jazda była bezpieczniejsza i przyjemniejsza. W inteligentnym domu pojawią się również roboty opiekujące się domem- wykonujące prace rutynowe. Będą sygnalizować również potrzebę dostaw żywności, detergentów czy konserwacji. Dom będzie posiadał funkcje dostosowywania się do różnych profili użytkowników- kawa będzie gotowa w odpowiednim czasie, telewizor będzie włączony na odpowiednim kanale, wanna wypełniona wodą w odpowiedniej temperaturze.

Inną ważną kwestią jest to, jak zapewnić niezawodność wszechobecnej inteligencji. Gdy poszczególne podmioty mają podejmować inteligentne decyzje w porozumieniu ze sobą to inne urządzenia współpracujące z wadliwym elementem wykonują również wadliwe polecenia. Powoduje to ciąg szkodliwych zdarzeń. Tematy są ciągle pod „czujnym okiem” naukowców, którzy wciąż dążą do minimalizacji zawodności systemu.

1.5.      Społeczeństwo

W obecnej erze wszechobecnej informacji, społeczeństwa są bardziej świadome, oczekujące bezpieczeństwa i dostępu do informacji. Internet rzeczy pozwoli na uwolnienie ludzi o wykonywania błahych czynności i będzie wspomagać w wyszukiwaniu informacji w czasie rzeczywistym. W końcu każdy człowiek będzie podłączony do sieci, dlatego system musi charakteryzować się niezawodnością. Wydaje się, że kwesta zaufania ma największe znaczenie w akceptacji społecznej Internetu rzeczy. Obecnie technologia RFID jest uważana za bardzo inwazyjną dla prywatności, choć opinia publiczna wydaje się przyzwyczajać do coraz bardziej „inwazyjnego” sposobu sterowania coraz większą ilością rzeczy.

Kluczowym pytaniem, odnoszącym się do bezpieczeństwa użytkowników systemy, jest- „Kto będzie właścicielem danych zawartych w omawianym systemie sieciowym?”. Przykładowo każdy podróżnik prawdopodobnie czułby się nieswojo, gdy hotel, w którym przebywał, będzie sprzedawać, na użytek marketingowy, informacje na temat jego preferencji, czy przebieg choroby jednej osoby byłby dostępny dla wszystkich współpracowników i innych znajomych. Są to tylko przykłady, które można by mnożyć, dlatego system ochrony użytkowników jest podstawą do jakichkolwiek działań w kierunku wdrożenia systemu. System powinien być odbierany przez społeczeństwo jedynie jako udogodnienie, nie zaś jako przeszkoda i nadużycie prywatności.

1.6.     Polityka wdrażania

Edukowanie i informowanie

Edukowanie i informowanie społeczeństw jest centralnym punktem, od którego zależy sukces Internetu rzeczy. Jak omówiono powyżej, obawy o prywatność nadużycia informacji są wysokie, a użytkownicy końcowi nie widzą wyraźnie korzyści płynących z przyjęcia tej technologii. Dlatego też edukacja na temat potencjalnego wykorzystania oraz przedstawianie wyraźnych korzyści płynących z Internetu rzeczy muszą być przeprowadzone w pierwszej kolejności. Informacje  o obecności tagów RFID, zasięgu odczytu, rodzaju danych zawartych w urządzeniach oraz możliwościach korzystania z nich, muszę być dla wszystkich jasne, zrozumiałe i łatwo dostępne.

Aspekty ochrony środowiska

Oszczędność energii jest jednym z podstawowych warunków akceptacji Internetu przedmiotów. Dlatego wciąż trwają badania nad energooszczędnością systemu. Głównym założeniem jest generowanie odnawialnych źródeł energii. To po pierwsze. Po drugie natomiast okazuje się, że każde poszczególne rozwiązanie komunikacji urządzeń między sobą może generować duże oszczędności energii. Przykładowo dom dostosowując temperaturę pomieszczenia do preferencji mieszkańców uniknąłby niepotrzebnego nagrzewania bądź ochładzania, gdy to nie jest wymagane.

Internet rzeczy łącząc różne informacje wysyłane przez urządzenia umożliwi ostrzeganie i zapobieganie katastrofom. Otwarty zawór gazu w piecu mógłby być wykrywany na podstawie porównania pomiarów przepływu gazu w pomieszczeniu z temperaturą w pomieszczeniu. Przypadkowe emisje zanieczyszczeń wody mogłyby być zatrzymane dzięki czujnikowi znajdującemu się w drenażu wykrywającym emisję zanieczyszczeń, a następnie powiadomić zawór w kanale w celu zablokowania napływających zanieczyszczeń. Przyszłe mobilne roboty byłyby umieszczane w niedostępnych, bądź zdalnych lokalizacjach np.: platformy wiertnicze, kopalnie, lasy, tunele, rury. Mogłyby w ten sposób zapobiegać, wykrywać bądź same korygować niebezpieczne sytuacje tj.: trzęsienia ziemi, pożary, powodzie czy wysokie promieniowanie.

1.7.      Perspektywy na przyszłość

Analizując obecny stan rozwoju omawianych najnowocześniejszych technologii można jasno określić kierunki badań i rozwoju Internetu rzeczy w najbliższych latach. Po pierwsze, istnieje potrzeba znacznej pracy w obszarze zarządzania. Bez jednolitego podejścia do zarządzania Internetem rzeczy bardzo prawdopodobne byłoby rozwijanie się obok siebie (a nie spójnie) wszelkich architektur, systemów identyfikacji, protokołów i częstotliwości. Każde urządzenie działałoby oddzielnie. To nieuchronnie doprowadziłoby do fragmentacji Internetu przedmiotów, co ograniczałoby możliwości dalszego rozwijania systemu, a także kontrolowania dotychczasowego. Interoperacyjność jest koniecznością, a komunikacja między tagami jest warunkiem wstępnym do przyjęcia się Internetu przedmiotów.

W nadchodzących latach wymogiem rozwijającej się technologii jest osiągnięcie powszechnej sieci połączeń. Oczekuje się, że technologia RFID stanie się głównym nurtem w branży detalicznej. Ponieważ ten scenariusz będzie ewoluował, ogromna ilość obiektów będzie adresowana i podłączona do bazy połączeń- IP. Będą dwa główne wyzwania w celu zapewnienia łatwego dostępu sieciowego. Pierwsza kwestia odnosi się do współistnienia wielu sieci. Druga natomiast jest związana ze skalą Internetu rzeczy. Obecnie w branży IT nie ma żadnego doświadczenia w tworzeniu systemu, w którym setki milionów obiektów podłączone są do sieci IP. Innymi ograniczeniami są: ograniczenia adresów, automatyczna konfiguracja adresów, uwierzytelnienia i szyfrowanie oraz funkcje multicast do dostarczania sygnałów głosowych i wideo.

Innym bardzo ważnym aspektem, którym należy się zająć na tym wczesnym etapie jest aspekt związany z przepisami prawnymi. Różne grupy konsumentów wyraziły poważne obawy o istnienie licznych możliwości nadużywania omawianej technologii. Jasne ramy prawne, w tym zagwarantowanie prawa do prywatności dla wszystkich użytkowników muszą zostać wdrożone przez wszystkie państwa członkowskie. Ponadto powinny być organizowane stałe kampanie informacyjne, podkreślające korzyści dla zwykłych obywateli, płynących z nowej technologii.

Handel detaliczny czy logistyka wymagają znaczników o niskich kosztach. W tych obszarach tagi potrzebują zawierać jedynie numer ID i jakiś dodatkowy obszar pamięci, podczas gdy inne branże wymagają znaczników, które zawierają dużo większą ilość danych, dane te muszą posiadać również bardziej interaktywne i inteligentne funkcje. Ilość „inteligencji” jaką powinny mieć poszczególne przedmioty jest kluczowym czynnikiem rozwoju w przyszłości. Zapewne wystąpi konieczność badań nad zachowaniami urządzeń, w celu zapewnienia ich współistnienia w niewrogim środowisku. Zmiany te powinny prowadzić do interaktywnych standardów.

Różne typy znaczników będą różnie oddziaływać na środowisko, w którym będą umieszczone. Przykładem może być interaktywne urządzenie umieszczone w ludzkim organizmie (jego zadanie- wysyłanie informacji o dostarczaniu odpowiedniego leku w odpowiednim miejscu i czasie). W tym kontekście zagadnienia „inteligencji”, „mobilności, „przenośności” nabierają dużego znaczenia i są aspektami, których rozwój jest bardzo ważny.

Inteligentne węzły zostaną zintegrowane w hybrydowe sieci bezprzewodowe wykorzystywane w aplikacjach takich jak monitoring budynków, monitoring środowiska, zautomatyzowanie domów, określanie lokalizacji, pozycjonowanie. Systemy lokalizujące w czasie rzeczywistym (Real Time Locating Systems) mogą być używane również i w tych kategoriach.

Innym tematem badań jest wpływ elektronicznych identyfikatorów na materiały takie, jak ceramika, metale szlachetne czy papier, ale także stworzenie urządzeń, które mogłyby być jadalne. Dzięki jadalnym znacznikom można byłoby osadzać znaczniki w lekach. Dodatkowo przyszły Internet przedmiotów będzie musiał być zbudowany z surowców wtórnych, czyli w pełni ekologicznie. Przyszłe inteligentne obiekty muszą być również zasilanie niezależnie- pozyskiwać energię z otoczenia, w którym działają. Wreszcie, w przyszłości będą musiały być odporne na bardzo trudne i ekstremalne warunki, w tym: temperatury, wibracje, wilgotność.

Trendy technologiczne przewidziane na najbliższe 20 lat są przedstawione w poniższych tabelach. Pierwsza tabela koncentruje się na zmianach, które mogą być przewidziane w ramach obecnych priorytetów badawczych i może być postrzegana jako ewolucja dotychczasowych osiągnięć technologicznych. Druga tabela skupia się na bardziej radykalnych trendach łamiących dotychczasowe rozwiązania technologiczne.

Prognoza Internetu rzeczy na podstawie trendów, technologii i trwających badań

Prognoza Internetu rzeczy- nowe trendy

Autorzy: Katarzyna Kornatowska, Patryk Kucio

Powyższy artykuł powstał w oparciu o tłumaczenie poniższego dokumentu:

http://www.iot-visitthefuture.eu/fileadmin/documents/researchforeurope/270808_IoT_in_2020_Workshop_Report_V1-1.pdf