Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Instalacja BizTalk RFID 2009
338
post-template-default,single,single-post,postid-338,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Instalacja BizTalk RFID 2009

Instalacja BizTalk RFID 2009

20:43 19 Marzec w Middleware

Artykuł opisuje proces instalacji i wstępnej konfiguracji BizTalk 2009 wraz z obsługą modułu RFID na systemie Windows Server 2008 R2. W dalszej części artykułu przedstawiono przykładowe konfiguracje na podstawie Tutoriali odostepnionych przez microsoft. Artykuł zakłada instalcję na platformie 64-bitowej,

 

Przydatne materiały: Dokumentacja Microsoft

STRONA DOMOWA PRODUKTU BIZTALK

Inne przydatne linki: BizTalk RFID 2009 Instalation Guide, BizTalk RFID 2009 Tutorials

 

Artykuł podzielony jest na następujace sekcje:

 1. Przygotowanie do instalacji
 2. Instalacja BizTalk 2009
 3. Instalacja modułu BizTalk RFID 2009
 4. Przykładowe Tutoriale

Przygotowanie do instalacji

Proces instalcji przeprowadzono na systemie Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise w wersji RC (w chwili powstawania artykułu niedostępna była jeszcze wersja produkcyjna serwera). Przedstawiona jest instalcja na platformie 64-bitowej, dlatego tez wszsytkie instalowane i opisane poniżej składniki instalowane są także w ich wersjach 64-bitowych. (z wyjątkiem pakietów wspólnych)

Wskazane jest aby przed instalacją zapoznać się z dokumentem Installing BizTalk Server 2009 on Windows Server 2008, w którym opisano proces przygotowania do instalacji. Artykuł ten opisuje szczegółowo czynnosci, kóre należy podjąć przed instalacją samego BizTalka, w szczególności oprogramowanie, kóre musi być wczesniej zainstalowane.

Przed przystapieniem do instalacji BizTalk 2009 należy wykonać nastepujące kroki: (zakładając, iż instalcję przeprowadza się na świeżej instalacji systemu operacyjnego:

 • Zainstalować Rolę usług informacyjnych IIS7. Rola ta wykorzystywana jest przez adaptery HTTP, SOAP, WSS a także do transmisji przez SSL oraz przez Portal BAM. Oprócz domyslnych składników IIS7 należy zainstalować także nastepujące składniki: Applications development, Basic autentication, Windows autentication oraz II6 Management Compability.
 • Zainstalować pakiet Microsoft Office Excel 2007
 • Zainstalować pakiet Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1. Należy najpierw zainstalować Pakiet Studio 2008 64bit , a następnie dodatek SP1 (wspólny dla wersji 32 i 64 bitowych). Instalacja Visual Studio nie jest wyagana przy instalcji BizTalk w środowisku produktyjnym jeśli aplikacja nie jest rozwijana – wymagana jest wtedy jedynie instalacja .NET Framework 3.5 SP1. Jednka jeśli będzimy projektować i programować przepływy w naszym serwerze musimy zainstalować Visual Studio 2009 przed instalacją BiZTalk Server Developer oraz SDK Developer. UWAGA przy instalacji Visual Studio należy wybrać opcję CUSTOM i odznaczyć instalację SQL Express, ponieważ późniejsza instalacja BizTalka zgłosi błąd.
 • Zainstalować SQL Studio 2008, oraz SP1 (lub późniejszy).  Po uruchomieniu instalatora wybieramy z menu po lewej stronie „installation„, następnie „New SQL stand-alone installation…„. Przechodzimy rocedurę podania klucza i akcetacji licencji, na i oknie „setup support files” wybieramy Install. Po przeczytaniu raportu z testów przedinstalacyjnych , wybieramy komponenty do zainstalowania (Feature selection) jak na rysunku 1:

  W oknie „Instance Configuration” wybieramy „Default Instance„. W oknie „Server Configuration” wybieramy opcje „Use tha same account for all SQL Server services” i podajemy konto administratora jego hasło (w tym przypadku). i wybieramy „next„. W kolejnym oknie „DataBase Engine Configuration” wybieramy tryb „Windows Authentication mode” i dodajemy bieżącego użytkownika „Add Current User„. W kolejnym oknie „Analysis Services Configuration” również dodajemy bieżącego użytkownika, i przechodzimy dalej. W oknie „Reporting Services Configuration” wybieramy opcję „Install the native mode default configuration” W oknie „Error and Usage Reporting” zostawiamy domyślne wartosci, i kończymy proces konfiguracji instalacji. Po teście otrzymujemy okno instalacji i wybieramy „Install

 • Zainstalować SP1 (lub późniejszego) do SQL Server. Pobierz: Service Pack
 • Zainstalować SQLXML 3.0 SP3 (lub późniejszy). Pobierz SQLXML 3.0 SP3
 • Zainstalować SharePoint Services 3.0 z SP2. BizTalk obsługuje zarówno wersję 3.0 jak i 2.0, jednak zalecamy instalację wersji 3.0
 • Zablokować Protokół wymiany poprzez pamięć dzieloną (Shared memory protocol). Uruchomić „SQL Server Configuration Manager„, rozwinąć „SQL Server Network configuration” i wybrać „Protokols for MSSQL SERVER„, jak na rysunku 2:

  NALEŻY TAKŻE WŁĄCZYĆ komunikację przez „Named Pipes
  Nastepnie zrestartować server SQL.

Po wykonaniu powyższych przygotowań możemy przystąpić do instalacji paietu BizTalk. Proponuję także w tym miejscu zrobić obraz dysku w razie gdyby trzeba było powtórzyć instalację.

Instalacja BizTalk 2009

Instalcję Pakietu nalezy przeprowadzić na tym samym koncie co instalację SQL Servera. W naszym przypadku jest to konto administratora. W przypadku innego konta należy sie upewnić, że posiada ono odpowiednie uprawnienia w szczegolnosci do administrowania bazą danych.

 

Po uruchomieniu programu instalacyjnego BizTalk jako pierwszą wybieramy opcję „Install Microsoft BiZTalk Server 2009 on this computer:

Po wpisaniu klucza i zaakceptowaniu licencji pojawia się okno wyboru komponentów. Akceptujemy ustawienia domyślne i wybieramy dalej:

następne okno umozliwia wybór dociągnięcia brakujących pakietów instalacyjnych, zostawiamy domyslną wartość automatycznego pobierania przez stronę web. W nastepnym oknie możemy ustawić opcję automatycznego logowania się podczas restertów komputera (nalezy wybrać SET i wpisać użytkownika i hasło konta z którego pracujemy. Umozliwi nam to automatyzację procesu logowania się podczas kolejnych restartów przy instalacji:

 

Weryfikacja instalacji.

Dokumentacja microsoftu mówi, aby wejść sprawdzić gałąź BizTalk Server w rejestrze systemu. Jesli wygląda ona podobnie do tej na rysunku 6 (poniżej, oznacza to, że instalacja zakończyła się sukcesem).  GAŁĄŹ:  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftBizTalk Server3.0

W kolejnym kroku, w celu ułatwienia przeprowadzania transakcji miedzy serwerem SQL a BizTalkiem konieczne jest uruchomienie Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) na lokalnym hoście Host Server (LHS).Aby to zrobić należy uruchomić konsolę „Component Services” (start -> uruchom -> dcomcnfg), a następnie rozwinąć Component Services, rozwinąć Computers, rozwinąć My Computer, rozwinąć Distributed Transaction Coordinator, i wybrać Local DTC. Wybrać  Properties (z meu podręcznego-pray klawisz myszy) i przejść do Local DTC Properties, a następnie do zakładki Security. Zakładkę wypełnić tak jak przedstawia rysunek 7.

 

 

W dalszej części należy w Firewallu odblokować usługę Distributed ransaction Coordinator i w ostanim kroku zrestartować usługi (narzędzia administracyjne -> usługi):

 • COM+ System Application
 • Distributed Transaction Coordinator
 • SQL Server (MSSQLSERVER)

Możemy uznać, że proces instalacji i wstepnej konfiguracji BizTalk Servera mamy za sobą.

 

Konfiguracja server BizTalk 2009

Pobierz: Dokumentacja modułu RFID BizTalk

 

Struktura BizTalk RFID 2009

 

Przed instalacją BizTalk RFID należy:

 • Zainstalować Message Queuing (MSMQ) and the BizTalk Message Queuing (MSMQT) adapter. BizTalk Server RFID uses MSMQ to store and forward messages. When BizTalk Server is installed, an MSMQ-related adapter (the BizTalk Message Queuing adapter) is also installed. We recommend that you do not run both standard Message Queuing (MSMQ) and BizTalk Message Queuing (MSMQT) on the same computer. For more information about the compatibility of MSMQ and the MSMQT adapter on the same computer, refer to the BizTalk Server documentation.

  Instalacja -> Server Manager -> Add features -> Message Queuing -> Message Queuing Server

Instalcję RFID BizTalk nalezy uruchomić w trybie zgodności z Vista oraz jako administratora systemu. W Przeciwnym wypadku instalator zgłosi błąd, że nie można przeprowadzić instlacji na tym systemie (Ta uwaga doyczny tylko instalacji na Server 2008 R2 Beta).

 

 

 

Oceń ten artykuł