Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | PROJEKT I REALIZACJA SYSTEMU PLANOWANIA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WIRTUALNĄ INFRASTRUKTURĄ PULPITU DLA ALSAID MILLS – SUDAN
5835
post-template-default,single,single-post,postid-5835,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

PROJEKT I REALIZACJA SYSTEMU PLANOWANIA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WIRTUALNĄ INFRASTRUKTURĄ PULPITU DLA ALSAID MILLS – SUDAN

PROJEKT I REALIZACJA SYSTEMU PLANOWANIA ZASOBÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Z WIRTUALNĄ INFRASTRUKTURĄ PULPITU DLA ALSAID MILLS – SUDAN

10:09 05 Maj w Inne

Ahmed Taha Mirghani Ahmed  i  Maria Emmalyn Asuncion de Vigal Capuno Wydział informatyki, Future University, Chartum, Sudan

STRESZCZENIE

Alsaid Mills to nowa firma na nowym rynku piekarni pakowanych, dostarczający wysokiej jakości rogaliki i ciasto, które pozostają świeże przez tydzień, co pomogło im uzyskać większą przewagę na rynku, firma nieustannie poszerza zakres swojej działalności. Codzienne operacje stają się czasochłonne, bez istnienia systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Proponowany system ERP system zbudowany jest w oparciu o cztery (4) podstawowe moduły: finanse, zapasy i sprzedaż, produkcja oraz doręczenia; ponieważ działy te stanowią główny punkt funkcjonalny dla Alsaid Mills. Ponadto, dokument wyjaśnia strukturę proponowanej infrastruktury wirtualnego pulpitu, która jest uważana za dodatkową cechę, która mogłaby stanowić solidną podstawę dla Działu Technologii Informacyjnej (IT) w Alsaid Mills. W celu zapewnienia użytkownikom innowacyjnych rozwiązań do pracy z dowolnego urządzenia komputerowego bez potrzeby stosowania komputerów o wysokiej wydajności. Proponuje się, aby spółka przyjęła system ERP w połączeniu z infrastrukturą wirtualnego pulpitu (VDI), który ułatwiłby administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną i umożliwiłby stworzenie innowacyjnej platformy dla pracowników Alsaid Mills. Przyjętą metodologią jest model wodospadu, który jest sekwencyjnym (nieoperacyjnym) procesem projektowania, wykorzystywanym w procesach rozwoju oprogramowania, ten postęp jest postrzegany jako płynący stale w dół (jak wodospad) poprzez fazy koncepcji, inicjowania, analizy, projektowania, budowy, testowania, produkcji/wdrażania i konserwacji.


SŁOWA KLUCZOWE:

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), Infrastruktura Wirtualnego Pulpitu (VDI), Zcentralizowanie serweru, Wdrożenie ERP

1.         WPROWADZENIE

Oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning) jest coraz częściej używane w wielu dzisiejszych firmach. Oprogramowanie zostało przyjęte w wielu organizacjach w kierunku poprawy wyników biznesowych. Teoria osiągnieć biznesowych może być poprawiona przez firmy jako korzyści finansowe,  usprawnień operacyjnych dla organizacji lub niematerialnych zysków dla instytucji.

Międzynarodowe firmy na całym świecie poszukują inżynieryjnych i cięcia kosztów, a często łączą swój projekt ERP z przełamywaniem barier krajowych dla zakładów produkcyjnych, centrów dystrybucji. ERP postrzega się jako trampolinę dla technologii internetowych i rozwiązań, takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) i Zarządzanie relacjami z klientami (CRM), które są na pierwszym planie.

Sudańskie centra badawcze, takie jak Nile Center for Technology Research (NCTR), opracowują oprogramowanie ERP z wykorzystaniem otwartych źródeł ERP znanych jako Odoo, z ponad 6-letnim doświadczeniem w tworzeniu oprogramowania i inżynierii oraz nie mniej niż 3 lata w stosowaniu Open ERP w sudańskich firmach rządowych i prywatnych. NCTR zbudował zespół 30 wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonywania wszystkich zadań związanych z wdrożeniem ERP i doradztwem. NCTR rozszerza obecnie swoją działalność, aby pomieścić jeszcze więcej pracowników w odniesieniu do produktów opartych na oprogramowaniu. Alsaid’s Mills Ltd. od początku swojego istnienia koncentrowało się na dostarczaniu wysokiej jakości pszenicy do społeczności sudańskiej, która uważa pszenicę za podstawową żywność dla nich. Obecnie firma dostarcza różnorodne produkty wytwarzane z pszenicy. Konkurencja na rynku pszenicy rośnie gwałtownie wraz z pojawieniem się nowych firm, które przyjmują nowe technologie i kupują większe ilości. Pszenica jest uważana za towar strategiczny w kraju, a ceny są kontrolowane przez rząd, co uniemożliwia firmom takim jak Alzaid’s Mills odsprzedaż pszenicy, którą kupują od głównych dostawców, którzy kupują pszenicę ze źródeł zewnętrznych.

„Firmy, które mają najwięcej problemów [z ERP] to te, którym brakuje zaangażowania wyższego szczebla kierowniczego”, mówi dyrektor ds. Marketingu w IQMS Daniele Fresca i dostawca rozwiązań ERP dla branży. „Zasoby na niższym poziomie zazwyczaj nie są wykształcone i zaangażowane w projekt wdrożeniowy bez zaangażowania wyższego szczebla”. Menedżerowie nie muszą do końca poznawać każdego szczegółu konfiguracji.  Ale [powinni] być świadomi problemów, które powodują opóźnienia projektu.

Jednakże, najwyższe kierownictwo w Alsaid Mills wydaje się, że bardzo wspiera i wdraża system ERP w swojej firmie i uważnie śledzi postęp analizy i szczegółów systemu.

Dział finansowy oblicza produkty zwrotne i przeterminowane, a ten proces wymaga dodatkowego czasu w godzinach porannych na wydanie nowych zamówień dystrybucyjnych. System ręczny powoduje opóźnienie dostarczania produktu do klientów.

Potrzeba stworzenia infrastruktury wirtualnego pulpitu jest dość istotna, ponieważ firma jest skłonna zainwestować w odpowiednio skonfigurowaną infrastrukturę, która obniża koszty operacyjne i zapewnia szybkie i łatwe zaopatrzenie „stacji roboczych”, scentralizowane zarządzanie poprawkami, znormalizowane konfiguracje zabezpieczeń i zabezpieczone dane.

W tym kontekście zaproponowano „System ERP z infrastrukturą wirtualnego pulpitu dla Alsaid Mills – Sudan”, zaprojektowany i opracowany przez twórcę, który pomoże personelowi Alsaid Mills w poprawie ogólnej wydajności personelu i firmy, jak również skupi się na dokumentach operacyjnych i niematerialnych zyskach wynikające z wdrożenia ERP (które będą obsługiwane przez wiele zmiennych testowanych w tym badaniu).

Narzędzia ERP, które firma wybiera często zależą od konkretnych procesów biznesowych, które chce poprawić, a także od tego, czy jest to sprzedaż produktów lub usług. Firmy, które sprzedają produkty często mają funkcje produkcyjne, łańcuch dostaw i dystrybucji, które musi spełniać system ERP. Dla organizacji, które sprzedają usługi, bardzo ważne są możliwości ERP, takie jak zarządzanie projektem dla zaangażowania usług i wsparcie dla usług terenowych i operacji sprzedaży. Wdrożenie systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) jest kosztowną propozycją, nie tylko w kategoriach finansowych, a także utrzymania, ale w kategoriach dedykowanych zasobów i czasu, propozycja będzie omawiana i powoli wdrażana.

Propozycja obejmuje infrastrukturę wirtualnego pulpitu (VDI), która jest propozycją hostingu, monitor operacyjnego systemu wraz z wirtualną maszyną (VM) działającego w scentralizowanym serwerze. VDI jest odmianą modelu klient/serwer obliczeniowy, czasami określanego mianem obliczeń serwerowych. Termin ten został wymyślony przez VMware Inc.

Proponowany system to system ERP o otwartym kodzie źródłowym. Open Source ERP to system oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), którego kod źródłowy jest publicznie dostępny. Model open source umożliwia firmom dostęp do kodu systemu ERP i dostosowywanie go za pomocą własnego działu IT, zamiast płacić dodatkowo za usługi dostosowywania przez serwis i licencjonowanie, jak to zwykle ma miejsce w przypadku programów z zamkniętym źródłem.

Alsaid’s Mills Ltd. jest lokalną firmą piekarską w Sudanie i od początku jej istnienia koncentrowała się na dostarczaniu wysokiej jakości pszenicy dla społeczności sudańskiej, która uważa pszenicę za główną żywność, obecnie firma dostarcza różnorodne produkty wytwarzane z pszenicy, ponieważ konkurencja na rynku pszenicy rośnie gwałtownie wraz z pojawieniem się nowych firm, które stosują nowe technologie i kupują większe ilości. Pszenica jest uważana za towar strategiczny, a ceny są kontrolowane przez rząd, co uniemożliwia firmom takim jak Alzaid’s Mills odsprzedaż pszenicy, która kupuje od głównych dostawców, którzy pozyskują pszenicę ze źródeł zewnętrznych.

Głównym celem badań jest zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu ERP, który umożliwia pracownikom Alsaid Mills do wykonywania większości swoich operacji biznesowych, a jednocześnie zapewnia tablicę wyników raportu, który umożliwia kierownictwu pełną widoczność wszystkich ważnych procesów, w różnych działach organizacji.


SZCZEGÓLNIE, DOTYCZY OSIĄGNIĘĆ:

  1. Zaprojektowanie modułu, który umożliwi działowi finansowemu nadzór nad finansami – Transakcje wszystkich działów, w tym podmiotów zewnętrznych, takich jak klienci i dostawcy
  2. Zaprojektowanie modułu, który umożliwi użytkownikom tworzenie żądań zakupu i powiadamianie o nich działom zarządzającym i zatwierdzającym żądanie zakupu, a następnie wysyłają je do zamówienia
  3. Utworzenie modułu, który umożliwi właścicielowi sklepu potwierdzenie przychodzących wychodzących zamówień sprzedaży.
  4. Utworzenie modułu, który umożliwiłby kierownikowi produkcji obliczenie kosztu wytwarzania określonej ilości produktu.

Proponowany system koncentruje się na wspieraniu finansów, zapasów, sprzedaży, zamówień, działów produkcji i zasobów ludzkich, zapewniając jednocześnie administratorom w Alsaid Mills możliwość nadzorowania aktualny stanu ich działalności.

Moduł księgowy obejmie fakturowanie, zarządzając powtarzającymi się rachunkami i łatwo śledząc płatności i kontrolowanie faktur dostawcy, przy zachowaniu bardzo elastycznej metody płatności dla klientów, jeśli klienci płacą za pojedynczą płatność dwiema metodami płatności, system zdecyduje, którą płatność zrealizuje.

Uzgodnienie konta będzie o 90% prostsze niż proces ręczny, ponieważ system będzie wymagał wyciągu bankowego w rozszerzeniu formatu pliku Comma Separated Values ​​(CSV), aby to wykonać, wyciąg z banku zostanie porównany z lokalną księgą główną, a jeśli amerykańskie embargo zostanie zniesione, międzynarodowe banki, które zapewniają bank online umożliwią systemowi synchronizację w chmurze, co umożliwiłoby synchronizację firmy, aby łatwo uzgodnić lokalne konta w systemie z ich kontami bankowymi.

Raport umożliwi menedżerom finansowym obserwację bieżącego salda księgi głównej i każdy wpis, który odpowiada za różnicę, jeśli nie ma żadnej, jednak ta funkcja nie zostanie aktywowana w proponowanym systemie, tak jak banki wsparcie wyciągu bankowego online nie oferuje jeszcze swoich usług w Sudanie.

Moduł zasobów ludzkich (HR) umożliwi menedżerowi HR wyświetlanie wszystkich ważnych informacji dla każdego działu na pierwszy rzut oka. Ograniczy widoczność poufnych informacji tylko dla informacji HR menedżerów lub upubliczni inne informacje dla wszystkich pracowników, aby zobaczyć takie jak otrzymywanie powiadomień. Wszelkie nowe wnioski urlopowe, wnioski o przydział, oceny i inne

Moduł obejmie również śledzenie godzin pracy pracownika i sortowanie według projektu, klienta, lub zadania. Pojawi się łatwy dostęp do statystyk w celu rejestrowania i analizowania kart czasu pracy oraz sprawdzania każdej z obecności pracownika. Zintegrowane księgowanie automatycznie publikuje raporty na podstawie czasu poświęconego na projekty.

Chociaż moduł śledzenia czasu i obecności będzie obsługiwał urządzenia biometryczne i RFID. Będzie zintegrowany z tym systemem, system obejmie tylko proces obliczania, który nastąpi po wprowadzeniu do niego danych dotyczących obecności pracowników, co oznacza, że ​​kierownicy HR mogą uzupełnić dane dotyczące obecności ręcznie, ponieważ koszt zakupu RFID lub urządzenia do pobierania odcisków palców przekroczy budżet na rozwój tego projektu, a to skomplikowałoby proces testowania.

Kontrola jakości zostanie włączona jako grupa użytkowników, która będzie mogła zobaczyć usterki produkcji oraz skargi zespołu produkcyjnego.

Produkty i linie produkcyjne, które będą brane pod uwagę to rogalikami z sera śmietankowego, rogalik czekoladowy, ciasto o smaku waniliowym i ciasto o smaku czekoladowym, inne linie produkcyjne, które są częścią Alsaid Mills nie będą objęte żadnym z modułów proponowanego ERP.


2. KONTEKST TECHNICZNY

AL powiedział, że Mills ma obecnie 10 użytkowników, którzy korzystają z bezpośredniego połączenia z Internetem, wszyscy użytkownicy są podłączeni do bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN), co oznacza, że większość użytkowników ma połączenie z Internetem za pomocą adaptera bezprzewodowego podłączonego do ich komputerów i nie ma współdzielonych zasobów między nimi lokalnie.

Metodologię, którą wykorzystano w realizacji tego projektu, byłą Metodologia spadku wody, ponieważ był to pierwszy wprowadzony model procesu. Jest również nazywany, jako liniowo- sekwencyjny model cyklu życia. Jest bardzo prosty do zrozumienia i użycia.

W modelu wodospadu każda faza musi zostać zakończona, zanim rozpocznie się kolejna faza i nie będzie się nakładać z kolejną fazą.

AL powiedział, że Mills jest bardzo zainteresowany znalezieniem bardzo odpowiedniego rozwiązania pośredniego, które mogłoby uprościć zarządzanie zasobami komputera, zwiększając jednocześnie elastyczność i mobilność dla użytkowników końcowych, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrze znormalizowanej i profesjonalnej infrastruktury, która mogłaby umożliwić im rozszerzenie się na ich przyszłe potrzeby, wszystko w rozsądnym budżecie. Wymienione poniżej są wymagania sprzętowe do opracowania tego projektu:

Utworzony system ERP był w zasadzie systemem opartym na PHP z księgowością, zapasami, sprzedażą i produkcja. Jednak system zawierał również VDI, który sam w sobie wymaga grupy oprogramowania do zainstalowania, wymieniona poniżej to lista oprogramowania, które byłyby wymagane.

W celu pełnego wdrożenia sugeruje się, aby proponowana infrastruktura sieciowa była infrastrukturą sieci kablowej wykorzystującą kable światłowodowe do łączenia różnych budynków w obiekcie, połączenia światłowodowe będą służyć jako łącza nadrzędne łączące różne działy w topologii siatki, a dla okablowania w każdym dziale połączenie CAT6 będą łączyć stacje robocze z najbliższym przełącznikiem dostępu. Projekt sieci stworzony do rozwoju i testowania konfiguracji VDI i ERP opisano krótko na poniższym rysunku:

W celu przygotowania się do wdrożenia VDI, wewnętrzna sieć firmy musi korzystać z bardzo niezawodnej sieci LAN, ponieważ główną wadą VDI jest to, że zależy to głównie od sieci, w celu świadczenia usług, dodatkowo sieć musi posiadać nadmiarowe łącze światłowodowe, aby skrócić czas przestoju w przypadku awarii sprzętu sieciowego.


4. PROJEKTOWANIE I METODOLOGIA

Przyjęcie podejścia koncepcyjnego do opracowywania i dostosowywania systemu ERP i podkreślenie ról i działań dla każdego użytkownika systemu, poniżej projektu UML systemu:


5. WYNIKI I DYSKUSJE

Testy alfa przeprowadzone w proponowanym systemie określiły znaczenie lub krytyczny charakter, systemu aplikacyjnego dla biznesu w Alsaid Mills i określa rodzaje testów wymagane przez każde zadanie testowe, aby zidentyfikować potrzebę konwersji danych ze starszych systemów lub innych źródeł, a także określenie potrzeby testu integracji systemów poprzez identyfikację systemu klucza interfejsy w celu określenia wymagań dotyczących zapewnienia wydajności.

Metodyka scrum jest rodzajem zwinnej metodologii , która może pomóc w rozwoju aplikacji, która mogłyby umożliwić szybszy rozwój wymagań badawczych poprzez bezpośrednie wykorzystanie kluczowych rezultatów projektu, wcześniejsza identyfikacja wymagań dotyczących badań, niezależność testowania od zadań i zasobów rozwojowych, dobrze zdefiniowanych testów i testów progresywnych i zadań związanych z testami dodatków.

Testy koncentrują się na dwóch aspektach: teście modułu ERP i teście integracji VDI kluczowych składników w opracowywaniu proponowanego systemu.

Poniższe odpowiedzi ilustrują aspekty przetestowane przez programistę podczas tworzenia systemu, podczas gdy następujący test jest przeprowadzany przez innych programistów, którzy nie uczestniczyli w tym projekcie, aby zapewnić skuteczniejszy mechanizm testowania.

  1. Interfejs systemu jest bardzo przyjazny i użyteczny, a nie skomplikowany, nie ma potrzeby wyspecjalizowanego personelu ICT, aby szkolić użytkowników w zakresie wykonywania regularnych operacji. System nie wymaga wyjaśnień i kieruje działaniami użytkownika za pomocą.
  2. System jest zgodny z interfejsem poprzez interfejsy wszystkich użytkowników.
  3. System nie wymaga wcześniejszej wiedzy, aby użytkownicy mogli prowadzić codzienną pracę.

Test beta został przeprowadzony dla 6 użytkowników, którzy są częścią Alsaid Mills, test był przeprowadzony w ciągu 2 dni, użytkownicy byli kierownikami działów lub ich przedstawicielami technicznymi oraz wyniki testu podsumowuje się w następujący sposób.

Dwóch użytkowników zdecydowanie zgodziło się, że system pomógł im zwiększyć efektywność i produktywność, dwaj inni użytkownicy zgodzili się, że system pomógł im zwiększyć wydajność, podczas gdy jeden użytkownik pozostał niezdecydowany, ponadto 1 użytkownik nie zgodził się z nim, ponieważ nie był w stanie przewidzieć wpływu na dłuższą metę.

Jeśli chodzi o przyjazność interfejsu użytkownika i łatwość obsługi 6 użytkowników zgodziło się, że system jest użytkownikiem przyjazny, jednak skomentowany system wymagałby przeszkolenia, aby system mógł być stosowany w całej organizacji przez innych użytkowników, którzy mają niewielkie doświadczenie z systemami.

Ponadto czterech użytkowników zgodziło się, że system był w stanie wykonać szybciej niż w zwykły sposób wstępnego formowania, specjalnie dla produkcji i łańcucha dostaw, 2 użytkowników zgodziło się, że mogą z powodzeniem korzystać z systemu za każdym razem, podczas gdy dwaj pozostali niezdecydowani co do swoich możliwości do skutecznego korzystania z systemu za każdym razem, a pozostali dwaj użytkownicy nie zgodzili się.

Czterech użytkowników wyraziło swoje zadowolenie z systemu, podczas gdy pozostali dwaj uważają, że system powinien być w stanie wykonywać bardziej złożone obliczenia dotyczące kosztorysu przestrzeni w magazynie, ten sam współczynnik zatwierdzenia ma zastosowanie, gdy użytkownicy zostali zapytani, czy rekomendowaliby system pozostałym pracownikom lub przyjaciołom w firmie.

Rekomendacje dla użytkowników obejmowały dodatkowe funkcje obliczeniowe dotyczące powierzchni magazynowej i kosztów wytworzenia przedmiotu zgodnie z modułem HR, te obliczenia nie zostały wdrożone z uwagi na fakt, że znajdują się poza zakresem projektu.


WNIOSKI I ZALECENIA

W oparciu o wyniki i dyskusje przedstawione w poprzednich rozdziałach, sformułowano następujące wnioski są niniejszym sporządzane: że moduł został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić departamentowi finansowemu nadzorowanie transakcji finansowych wszystkich departamentów, w tym również podmiotów zewnętrznych, takich jak klienci i dostawcy; że moduł został zaprojektowany w celu tworzenia zapytań o zakup i powiadamiania o tym fakcie swoich klientów. Dyrektorzy zarządzający zatwierdzają wniosek o zakup, a następnie przesyłają go do działu zaopatrzenia, że moduł został zaprojektowany tak, aby umożliwić właścicielowi sklepu potwierdzanie przychodzących i wychodzących zleceń sprzedaży oraz że moduł został zaprojektowany tak, aby umożliwić kierownikowi produkcji obliczenie kosztu wytworzenia określonej ilości produktu.

Wreszcie, na podstawie wyników i dyskusji przedstawionych w poprzednich rozdziałach i wnioskach sporządzono następujące zalecenia: Firma Alsaid Mills powinna wdrożyć zaprojektowany i opracowany system umożliwiający im skuteczny mechanizm sprawozdawczy, umożliwia najwyższemu kierownictwu możliwość podejmowania decyzji w sposób terminowy i skuteczny; oraz że personel pierwszej linii różnych działów korzysta z systemu i wdraża go, w tym proponowane procedury i wytyczne mające na celu wyeliminowanie zbędnych procesów i zorganizowanych działań oraz przepływ pracy wymagany do wykonania wewnętrznej pracy papierowej; i że przyszli badacze powinni dodać więcej funkcji opracowanego systemu poprzez umożliwienie integracji systemu mobilnego. i/lub pozwalając na zdalny dostęp do systemu za pomocą bardziej spersonalizowanych raportów z możliwością włączenia zarządzania handlem elektronicznym i relacjami z klientami.

Bibliografia:

[1] Ahmed A. Elragal and Ayman M. Al-Serafi (2011). “The Effect of ERP System Implementation on Business Performance: An Exploratory Case-Study”. German University in Cairo (GUC), New Cairo City, Egypt.

[2] Despina Galani (2010). “The Impact of ERP Systems on Accounting Processes”. Efthymios Gravas Antonios Stavropoulos.

[3] John Gunson (2004), “Implementing ERP In Multinational Companies: Their Effects On The Organization And Individuals At Work”. University of Geneva.

[4] Nkosinathi Bitsini (2015). “Investigating ERP Misalignment between ERP Systems and Implementing Organizations in Developing Countries”. University of Cape Town, Department of Information Systems, and South Africa.

[5] Rinoj P K (2014). “Impact of Implementing ERP in Indian Manufacturing Organizations”. Faculty member, centre for management studies kannur university main campus, mangattuparamba kannurkerala 670567, paripex – Indian journal of research.

[6] Sergio Joao Teixeira Congo (2016). “Information Systems Management”. International Jounral of Information Technology Convergence and Services (IJITCS) Vol. 6, No. 2/3.

[7] Suha Afaneh, Issam AlHadid and Heba AlMalahmeh (2015). “Relationship Between Organziational Factors, Technological Factors and Enterprise Resource Planning System Implementation”. International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol. 7, No. 1.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem oryginalnego artykułu: „DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM WITH VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE FOR ALSAID MILLS – SUDAN”

Autorzy: Ahmed Taha Mirghani Ahmed and Maria Emmalyn Asuncion De Vigal Capuno

Publikowane w International Journal of Managing Information Technology (IJMIT) Vol.10, No.3., Pages 1-8

Tłumaczenie wykonały: Anna Szymanowska, Natalia Łosiewicz, Izabela Pluskota