Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Hierarchiczny model wpływu praktyk RFID na wydajność łańcucha dostaw w handlu detalicznym
4886
post-template-default,single,single-post,postid-4886,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Hierarchiczny model wpływu praktyk RFID na wydajność łańcucha dostaw w handlu detalicznym

Hierarchiczny model wpływu praktyk RFID na wydajność łańcucha dostaw w handlu detalicznym

12:51 06 Marzec w Inne

Hierarchiczny model wpływu praktyk RFID na wydajność łańcucha dostaw w handlu detalicznym

Streszczenie

Głównym celem badania była ocena wpływu rozwiązań identyfikacji radiowej (RFID) na wydajność łańcucha dostaw. Zbadano osiem zmiennych zastosowań RFID zgrupowanych w dwóch kategoriach: lokalizacja (magazyn dostawcy, główny magazyn detaliczny, lokalny magazyn detaliczny, sklepy należące do detalisty) i wykorzystania (normy, transport, poziom paletowy, specjalistyczne oprogramowanie). Biorąc pod uwagę związane z tym trudności w ocenie wydajności łańcucha dostaw i powszechne korzystanie z różnych modeli, takich jak wydajność w SCOR i zrównoważoną kartę wyników, opracowano listę wskaźników. Analiza współczynnika wskazała nam 7 czynników wydajności łańcucha dostaw: dostawcy, asortyment, dystrybucja, zamawianie, planowanie, sprzedaż i prognozowanie.

Dane empiryczne zostały zebrane za pomocą ankiety internetowej, w której wzięło udział 300 firm detalicznych. Otrzymano z powrotem 130 użytecznych kwestionariuszy,  ze wskaźnikiem odpowiedzi 43,3%. Jest to pierwsze badanie stanowiące model analityczny, który wprowadza wskaźniki wydajności łańcucha dostaw jako zmienne zależne w hierarchicznym równaniu regresji ze zmiennymi RFID jako zmiennymi niezależnymi. Wyniki pokazały, że wdrożenie rozwiązań RFID znacząco wpływa na wydajność łańcucha dostaw w następujących obszarach: dostawcy, asortyment, dystrybucja, planowanie, sprzedaż i prognozowanie. RFID może poprawić wydajność systemów dystrybucyjnych, w tym produktów wysyłanych i asortymentu w tranzycie o 33,8% a także dostępność zapasów o 45,6%. Badanie to dotyczy zarówno RFID jak i łańcucha wydajności dostaw. Ograniczenia i sugestie dotyczące dalszych badań są również omawiane

1.      Wprowadzenie

W obliczu światowego kryzysu gospodarczego, menedżerowie muszą wykorzystywać różnych sposobów szybkiego rozwoju form informacji i technologii przekształcając dzisiejsze przedsiębiorstwa. Na przykład, zaawansowane technologie, takie jak identyfikacja radiowa (RFID) są coraz częściej stosowane w przemysłowych, medycznych i konsumenckich segmentach w celu optymalizacji komunikacji bezprzewodowej i mają potencjał do rozwiązywania problemów menedżerskich dotyczących rozwoju i realizacji planów i systemów operacyjnych.

Komunikacja bezstykowa była wielkim katalizatorem dla zwiększenia wydajności łańcucha dostaw. Na przykład, w 2003 roku, Wal-Mart, światowy lider w sprzedaży detalicznej, nakazał, że wszyscy z jego głównych dostawców przyjmują RFID, eliminując ręczne liczenie i kody kreskowe (Kim & Garrison, 2010). Chociaż korzyści z technologii RFID są dość dobrze znane, badania empiryczne wskazują, że mają ograniczone zastosowanie w łańcuchu dostaw detalicznych. W związku z tym, istnieje luka w naszym rozumieniu, w jaki sposób menedżerowie sprzedaży detalicznej postrzegają wpływ RFID na wydajność łańcucha dostaw. Na przykład, Visich Li, Khumawala i Reyes (2009) zauważył, że RFID nie osiągając poziomu transformacji, chociaż wspólną normą jest, że nowe technologie mają duży wpływ na operacyjne ulepszenia jak zwiększenie konkurencji i postęp w technologii informacyjnej, wymaga znacznych zmian strukturalnych w sieciach handlowych na dostawy (Fearne & Hughes, 2000). Jednakże wdrożenie technologii RFID w łańcuchu wartości może wymagać reengineeringu operacji, jest to czynnik, który będzie działać jako znaczna przeszkoda przed przyjęciem RFID.

Celem pracy było zbadanie, w jaki sposób wdrożenie technologii RFID na różnych etapach łańcucha detalicznych dostaw oddziałuje na wydajności łańcucha dostaw. Do pomiaru wydajności łańcucha dostaw, kilka modeli wydajności zostało zweryfikowanych i kombinacja wskaźników wydajności została przyjęta.

2. Przegląd literatury

Po pierwsze, technologia RFID jest opisana, a jego główne cechy są przedstawione. Zalety i korzyści technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw są następnie omawiane i następuje przegląd RFID w łańcuchu dostaw detalicznych. Ten rozdział kończy się przeglądem różnych modeli wydajności łańcucha dostaw, z naciskiem na Model SCOR.

2.1. Technologia RFID

RFID to sposób identyfikacji stosowany do przesyłania informacji ze znacznika do urządzenia czytnika. RFID to technologia automatycznej identyfikacji obiektu, która identyfikuje obiekty w danym zakresie częstotliwości radiowych za pośrednictwem fal radiowych, bez interwencji człowieka lub wprowadzania danych (Muller-Seitz, Dautzenberg, Creusen, i Stromereder,2009). System RFID składa się z tagów, czytników i middleware. Znacznik to zazwyczaj mikroprocesor z anteną. Znacznik utrzymuje i transmituje dane do czytnika, który jest elektronicznym urządzeniem służącym do bezprzewodowego przekazywania informacji ze znacznika do bazy back-end (Tajima, 2007). Filtry danych middleware RFID z czytników, które zapobiegają przeciążeniu informacjami, zapewniają dokładność danych oraz wspomagają planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP), systemy z danymi do kontroli i zarządzanie systemami biznesowymi i operacjami. Dlatego RFID eliminuje niedobory poszczególnych ręcznych systemów śledzenia w przechowywaniu, śledzenie, bezprzewodowo identyfikuje i przekazuje informacje bez konieczności umieszczania obiektu w polu zasięgu (Lee i Lee, 2010). W porównaniu do kodowania kreskowego RFID oferuje : (1) zalety czytania, kontakt fizyczny lub wzrokowy nie jest konieczny dla tagów i czytników do komunikowania się, (2) korzyści identyfikacyjne, technologia RFID może być stosowana na poziomie pozycji w celu identyfikacji każdego produktu, a tym samym oferuje możliwość śledzenia pozycji i przejrzystości łańcucha dostaw oraz (3) korzyści fizyczne, znaczniki są bezpieczniejsze niż kody kreskowe i służą dłużej, zazwyczaj 10 lat w ekstremalnych warunkach środowiskowych jak wilgoć, ciepło, wibracje, wstrząsy i inne warunki często związane z magazynem i transportem towarów.

Różne raporty z badań rynkowych przewidują wzrost produkcji etykiet RFID i zwiększenia ich akceptacji rynkowej. RNCOS (2012) przewiduje, że globalny rynek RFID wzrośnie w CAGR około 18 % w latach 2011 – 2014 i osiągnie około 19.3 biliona dolarów . ABI Research ( 2011) szacuje , że prawie 750 mln tagów RFID było używanych przez detalistów odzieżowych i modowych w 2011 roku . Ten szybki rozwój technologii RFID stworzył wielki rozmach odnośnie zalet tego systemu . Szczególnie, RFID może poprawić zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw , gdyż może to poprawić prognozowanie popytu , planowanie produkcji, zarządzanie zapasami i operacjami detalicznymi ( Lin Chen , i Hsu , 2011 ; Ustundag & Tanyas , 2009) . Jednak większość badań jest niepotwierdzonych np. zarządzanie bezpieczeństwem żywności , modele logistyczne ( Lee i Chan , 2009 ; Trappey , Trappey , i Wub 2010 ) ( Lao i wsp. , 2012 . ), eksperckie inteligentne systemy zarządzania ruchem ( Wen , 2010) , adaptacyjne śledzenie produktów ( Ko , Kwak , Cho , i Kim , 2011) , przydział zasobów do produkcji odzieży ( Lee , Choy , Ho , i ustawy , 2013 ) i zarządzanie łańcuchem dostaw w połączeniu ze szczupłą produkcją ( Chen , Cheng , i Huang 2013 ) w odniesieniu do zastosowań RFID .

2.2. Zalety technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Istnieje zgodność, że RFID oferuje możliwości w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, takie jak jednoznaczna identyfikacja produktów, inteligentna komunikacja i informowanie w czasie rzeczywistym (Zeimpekis, Psarrou, Vlachos & Mini, 2007;. Zhang i wsp., 2012). Możliwości te dotyczą wszystkich obszarów łańcucha dostaw, takich jak zarządzania magazynem, zarządzania transportem, planowania produkcji, zarządzania zamówieniami, zarządzania zapasami i zarządzania aktywami (Bourlakis, Vlachos & Zeimpekis, 2011). Operacje specyficzne łańcucha dostaw, takie jak śledzenie, transport, kontrola i rachunkowość, stały się bardziej niezawodne i szybsze dzięki technologii RFID. Technologia zapewnia dokładne i aktualne dane zarządzania przepływem informacji, co z kolei prowadzi do poprawy przepływu materiałów i zarządzania zapasami (Dai i Tseng, 2012). Ponadto, systemy RFID oferują wiele danych i informacji, które są wykorzystywane do poprawy planowania i kontroli działań w łańcuchu dostaw (Ngai i in. 2010) związanych z łańcuchem dostaw.

Sarac, Absi i Dauzere-Peres (2010) dokonał przeglądu literatury 142 artykułów od 1958 do 2009 roku. Badał on wpływ technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw i stwierdził, że RFID dotyczy trzech rodzajów problemów łańcucha dostaw: niedokładności asortymentu, efektu byczego bicza i optymalnego uzupełniania zapasów. Pomimo rozwoju w zakresie technologii informatycznych i możliwość automatyzacji zarządzania zapasami, firmy często zgłaszają niedostosowanie zarejestrowanych i rzeczywistych poziomów zapasów (Dai i Tseng, 2012). DeHoratius i Ramana (2008) poinformowali, że 65% ewidencji w sklepach było niedokładnych, co prowadzi do wyższych kosztów zapasów, spadku sprzedaży i zmniejszenia zysków. RFID może zwiększyć dokładność inwentaryzacji poprzez eliminację kosztów transakcyjnych i dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym do zarządzania zapasami i kontroli (Dai i Tseng, 2012; Xu Jiang, Feng, i Tian, 2012).

Efekt byczego bicza jest obserwowanym zjawiskiem. Występuje, gdy zmienność popytu jest wzmacniana i nasila się wraz z przesuwaniem się w górę łańcucha dostaw (Forrester, 1958). Przyczynami efektu byczego bicza mogą być prognoza popytu, kolejność partii, wahania cen, warunki sprzedaży, czas realizacji, wrażliwość rynku, alokacja zasobów, słaba wymiana informacji, brak przejrzystości łańcucha dostaw (patrz Geary, Disney, i Towill 2006 do przeglądu badań efektów byczego bicza). Dlatego RFID może zmniejszyć efekt byczego bicza poprzez poprawę widoczności zapasów i zmniejszenie poziomu zapasów bezpieczeństwa (Zhou, 2011). Uzupełnianie jest krytyczne w ochronie obsługi klienta z minimalnymi zapasami kosztów posiadania. Bogactwo i aktualność danych w czasie rzeczywistym z RFID zapewniają firmom cenny kapitał dla rozwoju zaawansowanej i inteligentnej polityki uzupełniania zapasów czego systemy ręczne lub na bazie kodów kreskowych nie zapewniają. Na przykład, Condea, Thiesse i Fleisch (2012) twierdzili, że polityka oparta na RFID ma potencjał do poprawy efektywności kosztowej i poziomu usług.

2.3. Zastosowania RFID w łańcuchach dostaw detalicznych

Pomimo swoich zalet, ograniczone jest rozumienie wartości biznesowej technologii RFID w łańcuchu dostaw detalicznych (De Marco, Cagliano, Nervo, i Rafele, 2012). Kok, Donselaar i Woensel (2008) twierdzili, że technologia RFID może być szeroko stosowana przez sprzedawców do identyfikacji dokładnej lokalizacji i ilości towarów na różnych szczeblach łańcucha dostaw, nie tracąc dużo czasu na szczegółowe kontrole do mierzenia dostępności zapasów w różnych miejscach łańcucha dostaw. RFID może być wykorzystywane do śledzenia i inwentaryzacji towarów (Wamba, Lefebvre, Bendavid, i Lefebvre, 2008) z aktywów, takich jak palety, skrzynki, lub pojemniki. Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym jest możliwe w przeciwieństwie do kodów kreskowych, które wymagają odpowiedniego pola widzenia, aby odczytać informacje (Tajima, 2007). Przyjęcie RFID może zwiększyć wydajność pracy, ponieważ zwiększona widoczność aktywów zmniejsza straty akcji, a tym samym zmniejsza obciążenie pracy wymagane do ręcznego prowadzenia inwentaryzacji (Tsai, Lee, i Wu, 2010). Senauer i Seltzer (2010) wskazują, że RFID na poziomie sklepu pomaga w zmniejszeniu na stanie towarów poprzez poprawę kontroli zapasów, podczas gdy Gaukler (2010) zauważył, że takie włączenie RFID poprawia dostępność produktów, co zwiększa ogólną rentowność i wydajność magazynu. Wraz z rosnącą ilością produktów sprzedawanych w sklepie, zdolność do generowania dokładnych prognoz popytowych wzrasta. Ponadto, wdrożenie technologii RFID ma wpływ na dokładność prognozy zapotrzebowania na sprzedawców detalicznych, co dodatkowo poprawia dokładność zleceń giełdowych na poziomie uzupełniania. RFID może być także wykorzystywane do inteligentnej wymiany informacji z klientami na poziomie magazynu, tzn. opisywanie inteligentnych stojaków na półkach sklepowych, które mogą być stosowane do śledzenia przemieszczania towarów  z wyznaczonej półki / regału (Muller-Seitz i inni ., 2009). Takie połączenie ze zintegrowanymi wyświetlaczami elektronicznymi może również poprawić w sklepie odczucia klienta (Hinkka, 2012). Dodatkowo, RFID może być wykorzystywane przez kierowników sklepów, aby zrozumieć zachowania zakupowe klientów i poznać wzorzec ich zakupów (Bertolini, Bottani, Ferretti, Montanari, i Volpi, 2012). Kholod, Nakahara, Azuma, i Yada (2009) poinformowali, że zebrane dane dotyczące długości ścieżki zakupowej klienta w sklepie ma wpływ na rzeczywistą wielkość sprzedaży w sklepie.

RFID może być stosowane w różnych miejscach w całym łańcuchu dostaw, w tym magazynach detalicznych, transporcie (zarówno detalicznym i / lub dostaw), centrach dystrybucyjnych i sklepach detalicznych (Yin, Tserng, Wang, i Tsai, 2009). Korzyści wynikające z zastosowania technologii RFID w zarządzaniu magazynem pochodzą z odpowiedniego zarządzania zapasami poprzez zmniejszenie optymalnego poziomu zapasów i eliminowaniu nieścisłości zapasów. Wilding i Delgardo (2004) przeanalizował implementację RFID w magazynach i centrach dystrybucyjnych w Marks and Spencer, Scottish Courage i Wal-Mart i ocenił wpływ systemu na poprawę efektywności łańcucha dostaw w obszarach takich jak czas realizacji, zarządzanie dostępnością zapasów, zmniejszenie strat, itp. w następstwie wdrożenia RFID. Ganesan, George, Jap, Palmatier i Weitz (2009) wskazał na potrzebę gromadzenia informacji o klientach w wielu kanałach poprzez przyjęcie RFID i połączenie wiedzy o zachowaniach klientów i o możliwościach dostawców w celu doprowadzenia do innowacji w łańcuchu dostaw. Sari (2010) wyjaśnia, że ​​dostawcy mogą używać w czasie rzeczywistym dane dotyczących sprzedaży w sklepach, aby zmniejszyć całkowite koszty zapasów, tym samym potwierdzając, że RFID jest uznawane bardziej za strategie współpracującą z łańcuchami dostaw. Przykładem usprawnienia procesów operacyjnych jest całkowite wyeliminowanie kontroli półek w sklepach Wal-Mart (Seideman, 2003). Bendavid, Lefebvre, Lefebvre i Wamba (2009) zauważył, że przyjęcie RFID do automatycznego tworzenia sklepów samoobsługowych przynosi znaczne korzyści poprzez zmniejszenie nakładu zasobów ludzkich w celu wykonywania czynności bez wartości dodanej. Podobnie, wdrożenie RFID w magazynie umożliwia zespołowi dążyć do zoptymalizowania modeli dostawczych, z dala od tradycyjnych modeli dostawy partii.

Chociaż RFID poprawia jakość i dokładność informacji, zachęcając tym samym do współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw, istnieje wiele czynników, które mogłyby osłabić jego implementacje. Inhibitory RFID mogą zawierać kontekst procesów magazynowych i wymiarów lokalizacji, błędne tagowanie i odczyt informacji znacznika (Cheung i Choi, 2011), brak gotowości organizacyjnej i wsparcia, oraz wysokich kosztów związanych z systemami wsparcia i technologii (Thiesse, Staake, Schmitt & Fleisch, 2011). Li Godon i Visich (2010) zauważył, że firmy były ograniczone przez brak zrozumienia, w jaki sposób taka implementacja RFID byłaby korzystna w punktach pomiarowych ich łańcucha dostaw.
Visich i współpracownicy (2009) twierdzili, że główną wadą z wdrożenia RFID jest nieefektywne wykorzystanie informacji uzyskanych z różnych punktów pomiarowych, co prowadzi do braku skutecznego wdrożenia, ciągłego monitorowania i pomiaru krytycznych informacji.

2.4. Wydajność łańcucha dostaw

Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw stała się jednym z najważniejszych problemów w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej dla firm (Cai Liu Xiao, i Liu, 2009; Estampe, Lamouri, Paryż, i Djelloul, 2010). Pomiar wydajności rozwinął się w ciągu ostatnich trzech lat z wykorzystaniem systemów rachunkowości i budżetowania jako narzędzie do pomiaru wydajności biznesowej na włączenie środków niefinansowych, takich jak konkurentów, dostawców i klientów (Chae, 2009). Na przykład, Slack, Chambers i Johnston (2001) zaproponowali pięć celów: jakość, wydajność, szybkość, niezawodność, elastyczność i koszty. Zakres badań pomiaru wydajności rozszerzył się w ostatniej dekadzie, a liczba modeli wydajności została opracowana do pomiaru, kontroli, oceny i porównywania według sztywnych celów strategicznych i standardów branżowych (Chan i Qi, 2003; Gale, Rajamani , i Sriskandarajah, 2009). Dwa powszechnie stosowane modele wyceny wydajności zastosowania łańcucha dostaw są odniesieniem do operacji łańcucha dostaw (SCOR) i zrównoważonej karty wyników (BSC). Bigliardi i Bottani (2010) zastosowało model BSC dla pomiaru wydajności łańcuchów dostaw żywności z wykorzystaniem wskaźników spółek finansowych i niefinansowych. Thakkar, Kanda i Deshmukh (2009) opracowali ramy wydajności dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które pozwoliły im na bardziej dokładne zbadanie kwestii ich łańcucha dostaw, a tym samym planowanie strategiczne ulepszenia łącząc BSC i modele SCOR. Model SCOR podkreśla procesy operacyjne i obejmuje interakcje z klientami, transakcje fizyczne i kontakty na rynku. SCOR przygotowuje pomiary wydajności łańcucha w poziomach struktury hierarchicznej. Poziom 1 składa się z pięciu procesów łańcucha dostaw: planowanie, źródła, wytwarzanie, dostarczanie i zwroty. Od czasu wprowadzenia w 1996 roku, model SCOR zastosowany w firmach w celu poprawy ich łańcuchów dostaw (Huang, Sheoran, i Keskar, 2005).

Chan i Qi (2003) zalecają stworzenie nowych ram, w których widok procesu łańcucha dostaw jest przyjęty i w każdym łańcuchu jest analizowana aktywność w tym kontekście. Banomyong i Supatn (2011) opracowali narzędzie oceny wydajności łańcucha dostaw (SCPAT) dla małych i średnich przedsiębiorstw i zaproponowali trzy obszary oceny działania: koszty, czas i niezawodność. Wong i Wong (2007) użyli wydajności wieloczynnikowej modelu wyceny, które uznają za czynniki wielokrotność wejść i wyjść i jest konieczne, aby z dnia na dzień do pomiaru wydajności łańcucha dostaw  wykorzystywać nowych czynników pomiaru klientów, takich jak, ile zamówień wypełnione było na czas, szybkość realizacji zamówienia lecz bez używania do pomiaru wskaźników finansowych. Biorąc pod uwagę szeroki wybór modeli i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) dostępnych do pomiaru wydajności łańcucha dostaw, Chae (2009) zasugerował, aby organizacje skoncentrowały się na kluczowych obszarach dla grupy i wyrównały kluczowe wskaźniki KPI zgodnie z normami branżowymi w ten sposób będzie można również ograniczać do pomiaru wydajności wybrane KPI spójne z wymaganiami branżowymi. Niemniej Bourlakis, Vlachos i Zeimpekis (2009) twierdził, że większość decydentów użyć metryki pomiaru za ocenę wydajności łańcucha dostaw poprzez określenie kluczowych wskaźników KPI do monitorowania i optymalizacji wydajności łańcucha dostaw.

W związku z tym, dla celów niniejszego badania, osiem obszarów zostało wybranych do oceny wydajności łańcucha dostaw: (1) Plan – pierwszy poziom SCOR , poświęcony jest procesom: planowanie popytu / podaży, dostępność środków zaopatrzenia, zagregowany popyt, planowanie zapasów, pierwszeństwo dystrybucji . (2) Prognoza – Prognozowanie popytu jest priorytetem w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. (3) Źródło – Inny wymiar SCOR, który odnosi się do zamówień rzeczywistych towarów odpowiadających szacowanemu zapotrzebowaniu. Obejmuje on działania, takie jak odbiór, kontrola i przechowywanie. (4) Uzupełnianie zapasów – koszty uzupełnienia zapasów mogą być znaczna częścią całkowitych kosztów w łańcuchu dostaw. Ponadto czas uzupełniania jest bezpośrednio związany z zadowoleniem klientów. (5) Zamawianie – To jest wskaźnik, który odnosi się do wydajności relacji z dostawcami (6) Dostawa – Obszar ten składa się z procesów, które dostarczają gotowe produkty do zaspokojenia planowanego lub rzeczywistego popytu i odnosi się do zarządzania zamówieniami, transportem i dystrybucją. (7) Marka – Marka odnosi się do procesów produkcji, pakowania, przechowywania i wypuszczania produktów na rynek.(8) Sprzedaż i zwroty – obszar ten zajmuje się zarządzaniem przepływem zwrotnym materiałów ze strony konsumentów i obejmuje działania takie jak upoważnienia, weryfikacja, usuwanie, wymiana. Dotyczy to również zarządzania kredytami.

3. Metodologia
3.1. Projekt badawczy

Do opracowania solidnego modelu, który łączy praktyki RFID i wydajność łańcucha dostaw, wykorzystano zebrane informacje pochodzące z dużych firm detalicznych na całym świecie. Wywiady zostały dogłębnie przeprowadzone z kluczowymi decydentami przed projektowaniem badania wstępnego. Po uzyskaniu pozytywnych odpowiedzi, ankieta została wysłana do 300 firm detalicznych drogą internetową. Wstępne pismo wyjaśniało charakter badania, jego cele i problemy etyczne . Ankieta została również wysłana do współudziałowców, aby zwiększyć zaufanie odbiorcy i zrozumienie znaczenia badania. Kwestionariusz został wysłany do menedżerów sprzedaży. Pytania przesiewowe wyłoniły tych,  którzy posiadali odpowiednią wiedzę o zastosowaniach RFID. Otrzymano 130 użytecznych kwestionariuszy. Całkowity odsetek odpowiedzi wynosił 43,3%,
który jest uważany za wysoki odsetek jak na ankiety elektroniczne, które zazwyczaj otrzymują dużo niższe wskaźniki odpowiedzi niż tradycyjne ankiety papierowe (Menachemi, 2011). W badaniu brali udział respondenci z całego świata. Tabela 1 przedstawia rozkład próby, obejmujący obie Ameryki (26%), Europę (30%) i Azję  (30%).

Odsetek braku odpowiedzi również został zbadany. Duża liczba nie odpowiadających w badaniu może spowodować ryzyko błędu w oszacowaniu wyników, ze względu na czynniki związane z tendencją do nie udzielania odpowiedzi. Wiele powodów, może przyczynić się do nieuczestniczenia wśród respondentów, jednak nie wszystkie z tych powodów mogą przyczynić się do błędu odpowiedzi. Pytania, które odnoszące się do drażliwych tematów (np. wyniki finansowe) mogą zwiększać ryzyko błędu odpowiedzi. Dlatego w badaniu unikano gromadzenia poufnych danych i informacji, aby uniknąć braku odpowiedzi. Ponadto, anonimowe ankiety, takie jak ta, może częściowo pomóc w zminimalizowaniu osób nie udzielających odpowiedzi (Marquis, Marquis, i Polich, 1986). Ponadto, w badaniach globalnych niektóre regiony lub badane populacje mogą być po prostu zbyt zajęci , aby wziąć udział, dając w rezultacie niedostateczną liczebność konkretnej grupy do zgromadzenia danych. W tym badaniu, pokrycie ze wszystkich regionów nie było wystarczające. Ostatnio, respondenci nie wierzą w wartość badania. Z tego powodu, list motywacyjny wyjaśniający wartość badania został wysłany do wszystkich respondentów, którzy się z nami skontaktowali. Wszystkie te kwestie zostały uwzględnione przy projektowaniu badania w celu zminimalizowania błędu systematycznego braku odpowiedzi. Po pobraniu danych, w celu zapewnienia, że liczby badanych, którzy udzielali odpowiedzi i tych którzy nie udzielali odpowiedzi były porównywalne, przeprowadzono analizę wariancji pomiędzy tymi grupami. Odchylenie dotyczące nie udzielenia odpowiedzi oceniano poprzez porównanie zmiennych demograficznych (region, wielkość firmy) wśród nie odpowiadających, wcześniejszych i późniejszych ankietowanych (Armstrong i Overton, 1977). Nie stwierdzono istotnych różnic.

tabrfid1

tabrfid2

tabrfid3

4. Wyniki

4.1 . Analiza jednoczynnikowa

Analiza korelacji Pearsona i kontrola zmiennych (sprzedaży) wykazują niską korelację ze zmiennymi wydajności oraz z poszczególnymi zmiennymi RFID. Wręcz przeciwnie, prawie wszystkie zmienne wydajności łańcucha dostaw były związane w pewnym stopniu z praktyką RFID. Po zautomatyzowaniu magazynu dostawcy o RFID wystąpił istotny związek z dwoma zmiennymi wydajności: zapasami i prognozowaniem. Również po zautomatyzowaniu lokalnego magazynu detalicznego dzięki technologii RFID, zauważalny jest związek z dwoma zmiennymi wydajności: dostawcą i prognozowaniem. Wprowadzenie norm RFID ma znaczący związek ze zmienną jaką jest dostawca. Zautomatyzowanie transportu wykazało powiązania z dwoma zmiennymi wydajności: sprzedażą i prognozowaniem. Natomiast automatyzacja poziomu palet pokazała znaczny związek z jedną zmienną jaką jest prognozowanie wydajności.

4.2. Regresja hierarchiczna

Aby zbadać relację między praktykami RFID i podażą wydajności łańcucha użyto hierarchicznej analizy regresji. Zastosowano siedem regresji, po jednej dla każdej wydajności łańcucha dostaw. Następnie wybrano zmienne w trzech etapach i stworzono modele. W etapie 1 wybrano tylko praktyczną zmienną sterującą (rozmiar firmy). Zasoby RFID stanowią o przewadze konkurencyjnej, jeśli są one trudne do naśladowania . Podobnie jest w dużych firmach, które swoje zalety mogą mieć w mniejszych firmach. Dlatego przyjęto wielkość jako zmienną kontrolną mierzoną poprzez liczbą pracowników. W etapie 2, który jest oznaczony jako niezależny model dodano do równań regresji osiem praktyk RFID. Na koniec, w kroku 3 wybrano 28 interakcji z ośmiu czynników do równania regresji, tworząc model interakcji. Wyniki badania nie wykazały znaczącej kolinearność między zmiennymi. Na podstawie rezultatów badań praktyki RFID zauważono, że stosowania RFID w magazynie dostawcy na poziomie palety, szczególnie przyczynia się do wzrostu wydajności dostawców przez zmniejszenie czasu realizacji dostawy do sklepów, a także czasu realizacji zamówienia. Wdrożenie RFID w magazynach dostawców i sprzedawców detalicznych, a także w transporcie na poziomie palet generuje korzyści w zarządzaniu zapasami w odniesieniu do poprawy inwentaryzacji magazynu, a także zmniejszenie czasu trwania realizacji dostawy z magazynu do sklepów detalicznych. Zmniejszenie zapasów w dużej mierze możliwe jest przez automatyzację centralnego magazynu detalicznego. Wyniki badań wskazują również, że wydajność systemu dystrybucyjnego , w tym produktów wysyłanych i zapasów w tranzycie, jest lepsza o 33,8 %, co jest znaczące, chociaż wymaga połączenia wielu rozwiązań RFID.Udowodniono również, że gdy RFID jest szeroko stosowane w całym łańcuchem dostaw to występuje poprawa dostępności o 45,6% na stanie.

tabrfid4

tabrfid5

5. Dyskusja i wnioski

            Głównym celem badania była ocena wpływu stosowania RFID na wydajność łańcucha dostaw. Według naszej wiedzy są to pierwsze badania, które stanowią model analityczny, który używa zmienne wskaźniki wydajności łańcucha dostaw jako zależne w równaniu regresji hierarchicznej RFID i jako niezależne zmienne w skali globalnej. Hierarchiczne modele regresji pozwalają na badanie zestawu zmiennych w sposób stopniowy produkując trzy modele (kontroli, niezależności, interakcji), które oddzielnie szacują wkład zmiennych i ich interakcje. Zbadano osiem następujących zmiennych, dla aplikacji RFID: magazyn dostawca, sprzedawca magazyn centralny, lokalny sprzedawca magazyn, detalista właściciel sklepów, normy, transport, poziom palety i specjalistyczne oprogramowanie. Biorąc pod uwagę związane z tym trudności w ocenie wydajności łańcucha dostaw i powszechne stosowanie różnych modeli wydajności, takich jak SCOR i Balanced Scorecard, początkowo przygotowano listę ośmiu kluczowych wskaźników wydajności, z których każdy mierzy trzy lub cztery działania i tym samym generuje dwadzieścia dziewięć mierników. W celu zmniejszenia liczby zmiennych wydajności, przeprowadzono analizę czynników, które produkowały niezawodne rozwiązanie z siedmiu czynników . Czynniki uwzględnione w wydajności łańcucha dostaw to: dostawca, asortyment, dystrybucja, zamówienia, plan, sprzedaż i prognozowanie. Badanie to przyczynia się do rozwoju literatury w zakresie wydajności łańcucha dostaw, a także szeregu sposobów jego funkcjonowania. Modele hierarchiczne wskazują, że nie ma jednej zmiennej RFID, która przyczynia się znacząco do tworzenia wydajności łańcucha . Jednakże, gdy osiem zmiennych RFID jest wprowadzane razem do niezależnego modelu regresji, wytwarzają znaczące statystycznie wyniki, dla następujących czynników wydajności łańcucha dostaw: dostawcy , zapasy, dystrybucja, zamawiania, plan, sprzedaż i prognozowanie. Jedynym czynnikiem niewpływającym istotnie była kolejność. W szczególności wdrożenie RFID w magazynie dostawcy i na poziomie palet zwiększa wydajność dostawcy. Rozszerzenie wdrożenia RFID do centralnego magazynu detalicznego znacząco poprawia poziom wykonywania inwentaryzacji. Poprzez wdrożenie RFID detaliści i ich dostawcy mają dostęp do dokładniejszej i bardziej szczegółowej wiedzy o historii zapasów, popycie i podaży. Gdy połączymy wszystkie praktyki RFID, wydajność systemu dystrybucyjnego , w tym produktów wysyłanych i zapasów w tranzycie, poprawia się o 33,8 %, a dostępność zapasów o 45,6 %. Chociaż 45% wzrost należy uznać za ogromny postęp w zakresie wydajności łańcucha dostaw, niższe wartości procentowe nie powinny być negowane lub pomijane. Poprzez zapewnienie większej przejrzystości informacji o KPI w całym łańcuchu dostaw , menedżerowie mogą podejmować bardziej precyzyjne i szybkich decyzje, które z kolei pozwalają na dalsze zmniejszenie czasu. Jednym z ograniczeń ustaleń jest stosowanie kwestionariuszy samoopisowych do zbierania danych na temat wszystkich środków, ponieważ ogranicza to naszą zdolność do wyciągania wniosków. Badania metodą samoopisową mogą cierpieć z powodu odchylenia, ponieważ badane zjawisko staje się trudne do odróżnienia od artefaktów pomiarowych. Badanie Harmana, czyli pojedynczego czynnika, powszechnie znane jako podejście do oceny wspólnej metody wariancji w pojedynczej metodzie badawczej, nie znajduje wspólnej metody stronniczości. Test ten ma również ograniczenia w kontrolowaniu stronniczości, szczególnie w wielu układach równań, w których relacje między kryteriami zmiennych są hipotezą. Ponadto, ze względu na charakter badania nie było realne podejście bez respondenta do określenia przyczyny ich nie uczestnictwa. Mimo tych ograniczeń, to badanie dostarcza dowodów dotyczących wpływu RFID na wydajność łańcucha dostaw i sugeruje, że RFID musi być powszechnie stosowane w całym łańcuchu dostaw, aby zwiększyć wydajność nawet przy wysokich poziomach, takich jak 45%. Jednak to szerokie zastosowanie RFID wymaga infrastruktury technicznej, która obejmuje standaryzację wymiany danych oraz wdrożenie odpowiednich aplikacji. Członkowie łańcuchu dostaw zaczynają przyjmować technologię i oceniać korzyści, jakie ta może zapewnić w zakresie poprawy działalności, redukcji kosztów i poprawy zadowolenia klientów.

Jak to jest w przypadku przyjęcia każdej nowej technologii, menedżerowie muszą brać pod uwagę względne zalety tej technologii i czy ona pasuje do ich kultury organizacyjnej. Jednak, między organizacjami technologia RFID może przynieść obopólne korzyści, dla większej liczby partnerów w łańcuchu dostaw, a zatem kluczowe wskaźniki wydajności muszą obejmować szersze spektrum działań w łańcuchu dostaw. Ponieważ rozwój i wdrażanie technologii RFID jest jednym z najczęściej poruszanych zagadnień, odkrywcami korzyści z wprowadzenia tej technologii mogą być menedżerowie w produkcji, podmioty logistyczne, jak również detaliści małych i średnich dostawców. Pierwszą menedżerska implikacją jest to, że biorąc pod uwagę wpływ RFID na wskaźniki wydajności łańcucha dostaw, jego przyjęcie może stanowić źródło trwałej konkurencyjności. Zgodnie z tym, te potencjalne ulepszenia wydajności w najbliższej przyszłości przyciągną więcej przedsiębiorstw i zwiększą ich konkurencyjność wynikającą z implementacji RFID. Przy pomocy badania łańcucha dostaw menedżerowie mogą lepiej zrozumieć, jak oddziaływania adopcyjne RFID wpływają na różne obszary łańcucha dostaw. Szczegółowa analiza zapewnia wgląd w jaki sposób różne kombinacje RFID wpływają na wydajność łańcucha dostaw, a ponadto technologia RFID może pokazać kierunek przyszłych stosunków współpracy między członkami łańcucha dostaw. RFID wymaga wspólnego zrozumienia różnych parametrów technologicznych, takich jak tagi, oprogramowania i standaryzacja danych. Tak więc, coraz więcej firm wprowadza RFID do swoich praktyk w łańcuchu dostaw, a wzrost współpracy, będzie zależeć od konkretnej implementacji RFID. Detaliści z wiodących pozycji w integracji łańcucha mogą odgrywać kluczową rolę w ewolucji praktyk w łańcuchu dostaw, jaki obejmuje zaawansowane technologie, w tym RFID.

tabrfid6

tabrfid7

ARTYKUŁ JEST TŁUMACZENIEM ARTYKUŁU: „A hierarchical model of the impact of RFID practices on retail supply chain performance”, Vlachos, Ilias P., Elsevier, styczeń 2014.

Artykuł dostępny w bazie SCIENCE DIRECT

Tłumaczenie  :Wanat Łukasz, Walkowiak Łukasz