Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Europejski Project BRIDGE – spis udostępnionych dokumentów
264
post-template-default,single,single-post,postid-264,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Europejski Project BRIDGE – spis udostępnionych dokumentów

Europejski Project BRIDGE – spis udostępnionych dokumentów

23:52 21 Luty w Badania

Artykuł przedstawia opis i cel europejskiego projektu BRIDGE koordynującego i popularyzującego technolgię RFID w Europie (projekt finansowany z 7 Programu Ramowego UE). Dalsza część artykułu, zawiera skrócony opis każdej publikacji z 13-tu pakietów roboczych projektu, znajdujących się na stronie internetowej projektu BRIDGE.Bridge opis i cel projektu.


BRIDGE (Building Radio Frequency IDentification for the Global Environment) czyli budowanie rozwiązań identyfikacyjnych w oparciu o fale radiowe dla środowiska globalnego.

Projekt BRIDGE został zainicjowany w odpowiedzi na konkurs w ramach obszaru European Union Information Society Technologies (IST), zgodnie z programem „Integracja i wzmocnienie europejskiego obszaru badań” 6-tego programu ramowego. Koordynowany przez GS1, globalną organizację ds. standaryzacji danych, projekt BRIDGE połączył 31 globalnych organizacji w konsorcjum. W programie uczestniczą uniwersytety w Europie i Chinach oraz trzy laboratoria Auto-ID, dostawcy rozwiązań – zarówno firmy mniejsze i większe – a także duże sieci handlowe, producenci oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od jej wprowadzenia, technologia RFID jest postrzegana jako panaceum na bardziej wyszukany i efektywny globalny łańcuch dostaw. Zanim jednak to się stanie, należy znaleźć odpowiedzi na wiele pytań – powiedział Henri Barthel, dyrektor techniczny EPCglobal i koordynator projektu BRIDGE. – Uczestnictwo w projekcie przedstawicieli wielu sektorów jest gwarancją jego sukcesu. Projekt BRIDGE przekształci RFID z technologii identyfikacyjnej w sieć informacji o produktach opartą o EPCglobal.

Projekt składa się z 3 grup zagadnień, skupionych wokół kwestii biznesowych, technicznych i tzw. działań horyzontalnych, które dotyczą rozpowszechniania wiedzy na temat EPCglobal i udostępniania narzędzi, wspomagających adaptację nowej technologii na rynku.

 

Projekt rozpoczęty został w dn. 01.07.2006 . Całkowity szacowany koszt inwestycji wynosi 13 mln € połowę kosztów pokrywa dofinasowanie z Unii Europejskiej 7,5 mln €.

Uczestnikami projektu są Chiny, Francja, Niemcy, Polska, Hiszpania i Anglia oraz Laboratoria i Uniwersytety i dostawcy rozwiązań m. in. SAP, AIDA Centre, AT4 wireless, CAEN.

Z rozwiązań projektu będa korzystać m.in Bénédicta, Carrefour, Gardeur, Kaufhof, Nestle, Sony.

Uczestnicy projektu BRIDGE koncentrują się na badaniach naukowych, dostarczeniu usług informacyjnych i hardware’u (sensory, tagi) oraz rozwoju software’u. Działania te doprowadzą do przygotowania projektów pilotowych oraz materiałów szkoleniowych na temat technologii RFID w wielu różnorodnych aspektach handlu i sektorach gospodarki.


Publikacje dotyczące projektu znajdujące się na stronie www.bridge-project.eu/index.php/bridge-public-deliverables/en/

Poniższe publikacje dzielą się na 13 pakietów roboczych. Poniżej przedstawione zostały opisy publikacji zawartych w poszczególnych pakietach.

 


WP01. Publikacje na temat prac prowadzonych w ramach rozwoju sprzętu. W dokumencieMiniaturized UHF tags based on metamaterials geometries znajduje się publikacja skupiająca się głównie nad nową strukturą promieniowania rezonatora Ring Split (SRR). Drugi arykuł „Near field tags based on metamaterials concepts przedstawia realizację prac związanych ze zwiększeniem czujności tagu UHF w polu magnetycznym. W dokumencie Sensor-enabled RFID tag handbook”znajduje się specyfikacja  platformy obsługującej czujniki RFID. „Specification of a common platform for sensor-enabled RFID tags jest natomiast  podręcznikiem skierowanym do szerodkiego kręgu odbiorców czyli studentów, kl. końcowych, integratorów systemów, dostawców oprogramowania i sprzętu którzy planują wdrożenie (włączenie) czujników z RFID

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Miniaturized UHF tags based on metamaterials geometries

Near field tags based on metamaterials concepts

Sensor-enabled RFID tag handbook

Specification of a common platform for sensor-enabled RFID tags

 


WP02. Poniższe dokumenty odnoszą się do wymagań szeregowego wyszukiwania usług (Discovery Services).

Dokument Requirements document of serial level lookup service for various industries odnosi się do Discovery Services czyli wymagań na poziomie szeregowego wyszukiwania różnych branż/usług składjących się z 3 sekcji A, B i C.

High level design for Discovery Servicesnatomiast przedstawia wysoki poziom projektowania dla Discovery Services. Ten dokument opisuje projekt na wysokim poziomie EPC Discovery Services. Zwraca on uwagę na to że projekt Bridge, zawiera pomysły postaci źródeł zewnętrznych. Dokument rozpoczyna się od przedstawienia wszystkich możliwości przyjęcia usług i ocenienia ich w celu uzasadniania ich przyjęcia. W końcowej fazie dokument uzupełniony jest o punk C który dotyczy realizacji wybranych technologii, których trwałość i niezawodność usług wpłynie na czas reakcji, zarządzanie danymi, sporządzenie interfejsu elementów sieci oraz interfejsu dla klientów dokonujących zapytań itd.

Working prototype of serial-level lookup service przedstawia techniczny prototyp szeregowego wyszukiwania usług. Niniejszy dokument zawiera serię raportów na temat różnych aspektów prototypów i ma na celu pomóc każdemu użytkownikowi Discovery Services zrozumieć procesu rozwoju.

Artukuł Integration of Serial-level Data into Existing Business Information Systems związany jest z integracją danych do istniejących systemów informacyjnych firmy. Niniejszy dokument koncentruje się na praktycznych poradach dla organizacji, które już zdecydowały się przyjąć RFID i Electronic Product Codes. Odbywa to się poprzez zestawienie praktycznych wskazówek od kierowników projektów w RFID EPC.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Requirements document of serial level lookup service for various industries

High level design for Discovery Services

Working prototype of serial-level lookup service

Integration of Serial-level Data into Existing Business Information Systems

 


WP03. Dokumenty dotyczą przede wszystkim kontroli procesu dostawy produktów. Śledzą również stan zapasów po przez kodowanie tagów i zapisywanie danych do sieci EPC. W publikacjach ukazują się informacje o kontroli zapasów w magazynie po przez zapisy w bazach danych (ile towaru wydano, ile przyjęto itd.)co jednocześnie łączy się z aktualizacją danych o produkcie po przez kodowanie tagu. Zostały poruszone również problemy modeli wspomagajacych recykling (zarządzających materiałami wielokrotnego uzytku) oraz oprogramowania umożliwiajacego komunikację pomiędzy modelami, posiadającego funkcje „śledzenia” towaru, gromadzenia informacji o produkcjie oraz wykonywujacego analizy na podstawie tych informacji. Opis modeli śledzących stan produktów (na podst. wilgotnosci, ciśnienia, temperatury itp.) przy użyciu czujników.

Dokument Serial-Level Inventory Tracking Model tyczy się lokalizacji i śledzenia obiektów w łańcuchu dostaw który jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do skutecznego i sprawnego prowadzenia działalności. Wysoka jakość informacji na temat przeszłości, teraźniejszości i potencjalnie w przyszłości stan obiektu jest podstawą do skutecznego podejmowania decyzji w procesach biznesowych, takich jak kontrola zasobów, planowanie dystrybucji, produkcji i kontroli czynności konserwacyjnych.

Reusable Asset Management Model jest zadaniem które przedstawia kontekstowy model zarządzania aktywami wielokrotnego użytku. Jego celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób Track x26 Trace Analytics opracowanej w D3.2 mogą być stosowane do zarządzania i monitorowania wielokrotnego użytku aktywów (a konkretnie różnych kategorii przedmiotów wielokrotnego użytku, transportu (RTI)).

Sensor based condition monitoring jest również zadaniem o kontekstowym modelu oparteym na czujnikach monitorowania stanu w łańcuchach dostaw. Jego celem jest wyjaśnienie, na Track x26 Trace Analytics opracowanej w D3.2 czy może zostać rozszerzony o wsparcie możliwości monitorowania stanu produktów takich, jak poruszanie się po łańcuchach dostaw.

Dokument Serial Level Manufacturing Control po raz pierwszy miał na celu przegląd RFID, EPC Network i wprowadzenie dodatkowych zmian, takich jak te w WP3 BRIDGE które mogą pomóc w produkcji  na różne sposoby, za pomocą: niepowtarzalnego identyfikatora,  śledzenia i eliminacji potrzeb line-of-sight dla czytelności danych.

Serial-Level Inventory Tracking Model

Reusable Asset Management Model

Sensor based condition monitoring

Serial Level Manufacturing Control

 


WP04. Publikacje dotyczące analizy i opracowania wymogów bezpieczeństwa i ochrony danych dla projektu. Dokumenty zawierają informacje m. in. o:

– bezpieczeństwie i prywatność danych

– bezpieczeństwie i integralność systemu RFID

– bezpieczeństwie infrastrutury sieciowej

W dokumencie Security Analysis Report znajduję się raport z analizy bezpieczeństwa. Celem raportu jest analiza state-of-the-art i opracowanie wymogów bezpieczeństwa dla BRIDGE.

A Threat Model Analysis of EPC-based Information Sharing Networks zawiera opis modelu analizującego zagrożenia EPC na bazie sieci wymiany informacji. Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie narzędzia do identyfikacji i priorytetyzacji potencjalnych zagrożeń związanych z EPC sieciami opartymi na wymianę informacji.

Interim Security Deliverable przedstawia zestaw raportów, które tworzą BRIDGE zrealizowane D4.X i sprawozdania prac wykonywanych w ramach WP4 Security w ciągu  trwania 18 miesięcy projektu. Zawartość zrealizowanych procesów daje odpowiedź na krytyczne wyzwania badawcze, które dają możliwość BRIDGE przezwyciężenia barier technicznych i biznesowych do przyjęcia RFID dla wspólnych łańcuchów dostaw.

The Economic Relevance of Secure RFID Solutions – a Qualitative Perspective (D.4.1.3)zawira pakiet badający sposoby zapewnienia, że znaczniki RFID, czytniki, infrastruktura sieci i usług RFID są opracowane w zgodzie z bezpieczeństwem w celu umożliwienia skutecznego i bezpiecznego wdrażania aplikacji w różnych branżach.

Report on first part of the security WP: Tag security (D4.2.1) jest sprawozdaniem z pierwszej części zabezpieczenia WP: tagu bezpieczeństwa (D4.2.1). Celem zadania 4.2 „Tag bezpieczeństwa” jest dostarczenie wskazówek dla zwiększenia bezpieczeństwa RFID za pomocą kryptograficznych środków.

Secure Semi-Passive RFID Tags – Prototype and Analysiszawiera analizy plaprototypów – pasywnego RFID. Raport dokumentuje wyniki zadania 4.2.2 . Bardziej szczegółowe sprawozdanie na temat rozwoju tagów jest dostępne w D4.2.1. W tej części analizy przedstawiono wyniki badań, które zostały wykonane z prototypów. Wszystkie trzy prototypy pracują zgodnie z określoną specyfikacją i  służą jako demonstranty pasywnych tagów RFID z rozszerzoną funkcjonalnością tagów.

Report on first part of the security WP:Anti-Cloning Tag (D4.3.1)jest sprawozdaniem z pierwszej części zabezpieczenia WP:Anti-Klonowanie Tagów (D4.3.1). Ogólnym celem zadania 4.3 jest połączenie rozwiniętych technologi na podstawie innych zadań w WP4 do demonstratora systemu.

Anti-Cloning Demonstrator– demonstrator anty-klonowania. Głównym celem dla zadania 4.3.2 jest zapoznanie nietechniczne publicznośći z zasadą bezpiecznego uwierzytelniania tagów. Osiąga się to poprzez wybór prosty RTI (zwrotowi pozycji transportu). RTI jak palety, małych pudełek, pojemników i butelek, które są wykorzystywane do przewożenia towarów, są integralną częścią łańcuchów dostaw. Z biegiem czasu, zużycia RTI  muszą być utrzymane przez ich właścicieli. Powoduje znaczne koszty, właściciele są zainteresowani tylko utrzymaniem RTI pochodzenia wydanego przez siebie. Można to osiągnąć poprzez wyposażenie RTI z zabezpieczeniami RFID. W ten sposób RTI pochodzenia można łatwo odróżnić od kopiowanego RTI za pomocą bezpiecznego uwierzytelniania tagów.

Trusted Networks: Design of an RFID Trusted Reader (D4.4.1) – Trusted Sieci: Projektowanie RFID Trusted Reader (D4.4.1). Zadanie 4.4 – RFID zaufanych sieci – ma na celu przezwyciężenie obecnych barier dla wdrożenia bezpiecznych aplikacji RFID. Serwis bezpieczeństwa jest podstawą sukcesu nowych zastosowań RFID w szczególności do wymiany informacji między różnymi łańcuchami dostaw.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Security Analysis Report

A Threat Model Analysis of EPC-based Information Sharing Networks

Interim Security Deliverable

The Economic Relevance of Secure RFID Solutions – a Qualitative Perspective (D.4.1.3)

Report on first part of the security WP: Tag security (D4.2.1)

Secure Semi-Passive RFID Tags – Prototype and Analysis

Report on first part of the security WP:Anti-Cloning Tag (D4.3.1)

Anti-Cloning Demonstrator

Trusted Networks: Design of an RFID Trusted Reader (D4.4.1)

 


WP05. Publikacje dotyczące antyfałszerskich zabezpieczeń. Opracowanie i śledzenie bezpiecznego rozwiązania opartego na infrastrukturze sieci EPCglobal. Analiza dostawców umożliwiających podrabianie i produkcję piracką oraz popytu i podaży na nielegalny handel. Analiza wymagań użytkownika końcowego, konsumentów, właścicieli marki i producentów. Proces rozwoju infrastruktury. Ocena przedsiębiortw podadnych na piractwo po przez wskaźniki ekonomiczne

Dokument Problem-Analysis Report on Counterfeiting and Illicit Trade jest sporządzonym raportem który będzie stanowić analizę problemu podrabiania i nielegalnego handlu produktem jako pierwszy krok w kierunku wykorzystania potencjału sieci technologii RFID.

Anti-counterfeiting Requirements Report przedstawia analizę wymagań dotyczących walki z podrabianiem. Planowany system uwierzytelniania produktów może być stosowany w celu zapobiegania podrabianych produktów z wejściem na kanał dystrybucji oryginalnych produktów. Projekt definiuje uwierzytelniania produktów, weryfikacji produktu podawanej tożsamości.

Anti-counterfeiting Business Case Report jest sprawozdaniem które opisuje wyniki WP5  projektu BRIDGE. Ogólnym celem tego zadania jest ocenia przedsięwzięcia walki z podrabianiem aplikacji w celu wsparcia producentów i właścicieli marek w swojej decyzji w sprawie stosowania Technologia EPC / RFID w walce z nielegalnym handlem.

Anti-Counterfeiting Prototype Report związany jest z rozwojem ogólnym, niezależnym od branży, walki z podrabianiem. Prototyp oparty na technologii RFID i track-and-trace danych, w celu ochrony legalnych łańcuchów dostaw od falsyfikatów.

Anti-Counterfeiting Prototypes Evaluation Report przedstawia ocenę zadań, w ramach tego pakietu oraz prototypy RFID i track-and-trace rozwiązań opartych o walki z podrabianiem. Ocenę przeprowadzono za pomocą różnych kryteriów i metod oceny, w tym kryteria techniczne, takie jak prędkość, skalowalność i wskaźnik wykrywalności na podstawie symulacji i wywiadów z zainteresowanymi firmami i organizacjami celnymi.

Application Guidelines and Implementation Roadmap przedstawia wytyczne stosowania i harmonogram realizacji anty technicznych fałszerstw środków opracowanych w WP5 BRIDGE. Podczas gdy różne wytyczne i listy kontrolne RFID zostały opublikowane, nie obejmują one stosowania EPC / RFID w zakresie walki z podrabianiem. Celem niniejszego dokumentu jest pomoc w wypełnieniu tej luki.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Problem-Analysis Report on Counterfeiting and Illicit Trade

Anti-counterfeiting Requirements Report
Anti-counterfeiting Business Case Report

Anti-Counterfeiting Prototype Report

Anti-Counterfeiting Prototypes Evaluation Report

Application Guidelines and Implementation Roadmap

 


WP06. Publikacje związane z ochroną zdrowia. opisują m. in.  łańcuch dostaw systemu identyfikacji produktów farmaceutycznych oraz sposób certyfikowania źródła pochodzenia produktów farmaceutycznych w miarę ich przemieszczania od producenta do użytkownika końcowego.

Pharma Traceability Pilot Problem analysis opisuje pilot identyfikowalności. Punkt WP6 w Bridge Project, ma na celu wykazać, realizację i korzyści z pełnego śledzenia łańcucha dostaw, od punktu produkcji do szpitala, apteki, poprzez stworzenie automatycznego systemu identyfikacji i gromadzenia danych.

Pharma Traceability Pilot Requirements analysisskupa się na ramach projektu monitorowania, zgłoszenia problemu, analizy omawiane w kontekście rynku pilota oraz przedstawia ogólną wizję i rozwiązania śledzenia po przez serializację masy produktów farmaceutycznych. Ta analiza wymagań opiera się na pierwszym dokumencie, w którym omówiono wymagania w sposób bardziej szczegółowy, z naciskiem na funkcjonalności i technologie, które mają zostać uruchomione na ramach projektu.

Pharma Traceability Business Case Reportdot. opisu śledzenia łańcucha dostaw na przypadku Business Case Report. Sprawozdanie opiera się na zadaniu 1-wszym – analizie problemu i zadaniu 2-gim – analizie wymagań. Sprawozdanie ma na celu określenie warunków działalności gospodarczej i automatycznej identyfikacji danych przechwytywania (AIDC), wykrywalnośći i serializacji w europejskim sektorze farmaceutycznym.

Pharma Traceability Pilot Preparation Report link to czwarte sprawozdanie z serii siedmiu świadczeń z częśći zobowiązań BRIDGE Work Package 6, sprawozdanie o którym mowa tyczy się pilota śledzenia Pharma. Wcześniej rezultaty objęły zagadnienia biznesowe (D.1 analizy problemu), niezbędne wymagania rynku  do rozwiązania tych problemów (D.2 Analiza wymagań) oraz zalety i skutki finansowe realizacji systemu identyfikacji (D.3 Business Case Report).

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Pharma Traceability Pilot Problem analysis
Pharma Traceability Pilot Requirements analysis
Pharma Traceability Business Case Report
Pharma Traceability Pilot Preparation Report

 


WP07. Publikacje dotyczące projektu w przemyśle tekstylnym. Analiza problemów na podstawie danych empirycznych w przemyśle. Przykładowe rozwiązania problemów przy użyciu technologii EPC/RFID.

Supply Chain Management in the European Textile industryopisuje zarządzanie łańcuchem dostaw w Europie przemysłu tekstylnego. Zarządzanie łańcuchem dostaw w Europie przemysłu tekstylnego jest jedną z dziedzin, skierowaną do dedykowanego pakietu roboczego w ramach projektu BRIDGE. Jego celem jest opracowanie kompleksowego przeglądu problemów w łańcuchu dostaw, które mogą być rozwiązane poprzez EPC / RFID. Łańcuch dostaw jest analizowany w celu zidentyfikowania potencjalnych korzyści. Badania analityczne przeprowadza się w oparciu o wyniki badań empirycznych (pilot), wspierając badania w ramach tego pakietu.

Supply Chain Management in the European Textile industryma na celu zbadanie wymagań technicznych, które są niezbędne dla realizacji EPC / RFID systemu w łańcuchu dostaw sektora tekstylnego. Badanie jest oparte na aplikacjach korzystających z Ultra High Frequency Band (UHF) w pozycji-leveltagging, każdy produkt będzie musiał być identyfikowany przez unikalny Electronic Product Code na drodze od producenta do sali sprzedaży.

Supply Chain Management in the European Textile industryjest raportem skierowanym na łańcuch dostaw wyrobów włókienniczych – poczynając od producenta, a kończą w miejscu sprzedaży (POS). Carrefour, Gardeur, Kaufhof i Northland obliczyli, business case dla EPC / RFID przedmiotu, biorąc pod uwagę ich procesy biznesowye i dane. Ponieważ ten dokument, nie może ujawnić najbardziej aktualnych danych ze względu na poufny charakter tych informacji, firmy uzasadniają że dokonali przykładowych obliczeń dla trzech scenariuszy z użyciem typowych wartości wejściowych. Przykładowe obliczenia są ściśle zgodne z rzeczywistymi przypadkami z Kaufhof, Gardeur,Carrefour, i Northland, bez ujawniania danych poufnych.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Supply Chain Management in the European Textile industry

Supply Chain Management in the European Textile industry

Supply Chain Management in the European Textile industry

 


WP08. Publikacje opisujące wdrożania technologi RFID w poszczególnych etapach produkcyjnych. Definiowanie RFID jako system wspomagania decyzji. Opis możliwości umożliwienia monitorowania pochodzenia produktów i sprzętów oraz możliwści zredukowania strat i problemów związanych z zapasami produktów.

Report: Methodology for manufacturing process analysis for RFID implementation link jest sprawozdaniem nt. „Metodologii produkcji i analizy procesu wdrożenia RFID”. Dokument ma na celu opracowanie zestawu narzędzi do analizy procesu, aby pomóc organizacjom w określeniu możliwości gdzie RFID może przynieść korzyści.

W Definition of RFID Decision Support System for Manufacturing Applicationsomawiane są dodatkowe mechanizmy decyzyjne na wdrożenie technologii RFID w produkcji i przedstawiane jest opracowanie mechanizmu wspomagania decyzji: decyzji w oparciu o model wsparcia, czyli symulacji zdarzeń nieciągłych.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Report: Methodology for manufacturing process analysis for RFID implementation

Definition of RFID Decision Support System for Manufacturing Applications


WP09. Publikacje związane z aktywami logistycznymi i zwrotnymi elementami transportowymi. Analiza zarządzania logistycznego mająca na celu usprawnienie wymiany informacji i zarządzania zasobami między partnerami w procesie dostaw w celu doprowadzenia do redukcji strat i kosztów.

Report: Methodology for manufacturing process analysis for RFID implementationopisuje prace nad pakietem 9 koncentrujące się na aktywa logistyczne zwane również „RTI” lub zwrotne elementy transportowe. Zakresem niniejszego dokumentu jest opisanie rynku oraz określenie jego słabych i mocnych stron.

Returnable Transport Items: Requirements to improve Reusable Asset Management zawiera pierwszy opis wymagań biznesowych do zarządzania RTI. Opisuje on podstawowe wymagania pod względem funkcjonalności, technologii i zarządzania zmianą. Na podstawie badań wykonanych w pierwszym sprawozdaniu, zakres tego dokumentu ogranicza się do gromadzenia i wymiany modeli palet i skrzyń. Obejmuje on większy rynek RTI. Trzeba było ograniczyć zakres by zapewnić ograniczoną liczbę wymagań. Takie podejście zapewni dobry sposób pracy w sprawach gospodarczych.

Application Guideline Implementation of solutions based on GS1 and EPCglobal standard for Asset Managementstanowi wytyczne stosowania, które będą przekazywać informacje do firm wykonawczych i GS1 EPCglobal standardów rozwiązań w celu poprawy Asset Management. Po pierwsze, ta przedstawi potrzeby rynku i rolę standardów GS1 w EPC Asset Management. Po drugie, będzie tyczyć się szczegółowo zmian technicznych i organizacyjnych, które spowodują nowe rozwiązanie dla firm w łańcuchu dostaw. I wreszcie proponuje plan realizacji i przedstawi metodykę wdrażania.

Costs Benefits Analysis Implementation of solutions based on GS1 and EPCglobal standards for Asset Management dotyczy kosztyów i korzyści, dokument został opublikowany z silnym wsparciem EPC Lab Indicod-ECR (tj. GS1 Włochy: www.indicod-ecr.it). Pierwsze szczegóły części korzyści uzyskanych przez wszystkie firmy w łańcuchu dostaw po użyciu rozwiązań opartych na standardach GS1 EPC. Druga część wyjaśnia model oceny rentowności opracowany przez Indicod-ECR w celu oceny kosztów i korzyści z RFID w modelu połączenia.

Technical Guideline Implementation of solutions based on GS1 and EPCglobal standards for Asset Managementzawiera techniczne wytyczne, które pomogą dostawcom rozwiązań informacyjnych w opracowaniu GS1 EPCglobal rozwiązań dla firm, które chcą poprawić Asset Management. Po pierwsze przypomnina o ramach Asset Management w łańcuchu dostaw, a po drugie prezentuje rozwiązania potrzebne firmom w perspektywie norm, funkcji, parametrów i konfiguracji.

Training Tool Kit zawiera zadania składające się z kompleksowej prezentacji aktywów wielokrotnego użytku zdobytych z projektu BRIDGE.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Report: Methodology for manufacturing process analysis for RFID implementation

Returnable Transport Items: Requirements to improve Reusable Asset Management

Application Guideline Implementation of solutions based on GS1 and EPCglobal standard for Asset Management

Costs Benefits Analysis Implementation of solutions based on GS1 and EPCglobal standards for Asset Management

Technical Guideline Implementation of solutions based on GS1 and EPCglobal standards for Asset Management

Training Tool Kit

 


WP12. Publikacjezwiązane z przyszłymi metodami szkoleniowymi ukierunkowanych pod różnym kątem i skierowanych do odpowiednich grup docelowych. Opisanie róznorodności stylów nauki e-learning, twarzą w twarz, zatrudnienie zawodowych szkoleniowców,utworzenie programów nauczania, itp.

Training Requirements Analysis związany jest z analizą wymagań szkoleń. Wyruszyliśmy w celu identyfikacji potencjalnych odbiorców docelowych, aby rozróżnić różne metody realizacji i mechanizmów odpowiedzi na przyszłe potrzeby szkoleniowe w globalnej społeczności EPC/RFID. Chcemy zapewnić użytkownikom różnorodność stylów uczenia się, zdefiniowanych na analizy najpilniejszych potrzeb w podgrupach.

Podlinkiem BRIDGE Training Material znajdują się różnorodne materiały szkoleniowe.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

Training Requirements Analysis

BRIDGE Training Material

 


WP13. European passive RFID Market Sizing 2007-2022 dotyczy prognozowania rozwoju technologii RFID i aplikacji APC global. Opis konieczności poprawy efektywności i przejrzystości popytu i podaży, na całym świecie i we wszystkich sektorach.

Celem Economic Impact of RFID Report jest przedstawienie skutków technologii RFID jekie bedzie miał na gospodarkę, zwłaszcza w Europie. Po pierwsze, w rozdziale drugim dajemy przegląd przyjęcia statusu quo i rozpowszechniania RFID. Rozdział trzeci przedstawia w skrócie teorię przyjęcia i rozpowszechnianie nowych technologii – warunkiem wpływu na gospodarkę i podstawowe koncepcje makroekonomiczne. Rozdział czwarty omawia analizy, w rozdziale piątym zestawiono wyniki.

Całość publikacji znajduje się pod linkami:

European passive RFID Market Sizing 2007-2022

Economic Impact of RFID Report


 

 

Inne źródła internetowe:

< http://www.bridge-project.eu > data odczytu: 28.11.2010 r.
< http://www.epcglobal.pl > data odczytu: 28.11.2010 r.

Tags: