Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Ekonomia wdrażania technologii RFID
2417
post-template-default,single,single-post,postid-2417,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Ekonomia wdrażania technologii RFID

Ekonomia wdrażania technologii RFID

08:17 13 Listopad w Ekonomia, EPCGlobal, Inne, Logistyka

1. Wprowadzenie

W latach 1990 zaczęto uważać, że Technologia Informatyczna tworzy nową ekonomię, dzięki której zmieniła świat, w którym żyjemy. Wraz z implozją Nowej Ekonomii i pogłębiającą się recesją w 2001 roku zauważono, że „technologiczna rewolucja” przyczyniła się do stworzenia nowych mediów. W przypadku IT można zauważyć, iż  postępy w technologii są wyższe niż początkowo oczekiwano. Cyfrowa ekonomia coraz bardziej się rozwija. Integrację IT można rozumieć jako całkowite połączenie wszystkich aspektów ekonomii i społeczeństwa, które przyczyniają się generowania wzrostu ekonomicznego oraz dobrej koniunktury.

 Obecnie RFID przeżywa ogromne zainteresowanie z powodu stosowania go w praktyce korporacyjnej, polityce publicznej i kwestiach konsumenckich – głównie w ochronie danych i problemu własności prywatnej. Technologia ta została rozpropagowana w ostatnich latach (wykres 1). Zauważalna jest pewna powtarzalność, jednak rzadko uczestniczy w rozpowszechnianiu tej technologii sektor dużych przedsiębiorstw oraz rządu. Przedsiębiorstwa z różnych branż upatrują szerokiego spektrum rozwiązań swoich problemów w technologii RFID. Np. rozwiązania te mogą dotyczyć takich problemów jak: wysyłka towarów w centrach dystrybucyjnych, dostępność towarów na półkach, fałszowanie produktów oraz wiele innych.

Wykres 1: Cykl rozdmuchiwania technologii w handlu detalicznym

RFID i technologia IT przyczyniają się do wzrostu ekonomicznego poprzez ekspansję w rozpowszechnianiu (wymianie) informacji, plenipotencję (upoważnienie) oraz zwiększoną wyczuwalność i możliwość śledzenia. Przede wszystkim, potencjał technologii RFID zawarty jest w nowych łańcuchach dostaw – to one przekładają się na miarodajne zyski finansowe. Naukowcy oraz praktycy stawiają czoła wyzwaniom i jeszcze bardziej starają się zwiększyć wartość technologii informatycznych.

2. Stan rzeczywisty wprowadzenia i rozpowszechniania technologii RFID

Stan obecny wprowadzania i rozpowszechniania RFID nie jest jednoznaczny do wytłumaczenia. Powszechnie uznaje się, iż prognozy, dotyczące wprowadzania technologii RFID, oparte są na wielkościach z: raportów sprzedaży tagów, eksperymentów laboratoryjnych, wywiadów z potencjalnymi użytkownikami oraz ze studiów przypadków. Jednak zwykle uznaje się, że  wielkość wprowadzania RFID jest za mała, a samo rozpoczęcie wymaga większego bardziej szczegółowego zbadania niż można by się tego spodziewać. Istnieje bowiem potężna luka między wizją idealną a rzeczywistym wprowadzeniem i realizacją RFID w łańcuchach dostaw. Termin „wprowadzenia” możemy zdefiniować jako czynność akceptacji czegoś w kontekście rozmieszczenia, rozwinięcia, wprowadzenia czegoś nowego, innowacyjnego.

Na przykład, w czasie badań w Wielkiej Brytanii, w 2006 roku znaleziono jedynie 8% przedsiębiorstw, które korzystały z technologii RFID (włączając badania pilotażowe). Natomiast, 11% firm badało tylko jego potencjał. Podobny przykład odnotowano w Stanach Zjednoczonych, gdzie tempo wprowadzania również było niższe niż zakładano.

Liczne badania zajmowały się rozwojem aplikacji RFID i rozwojem rynku sprzętu komputerowego i oprogramowania dla RFID. Badania przeprowadzone w magazynie zakładu produkcyjnego zakładały, że tagowanie (znakowanie) większości majątku firmy powinno zostać wykonane w 2006/2007 roku. W latach 2007/2008 dokonano bardzo pozytywnych prognoz takich, że 70% majątku oznaczonego przez transpondery RFID zredukowało koszty operacyjne o 1% – 3%. Inne badania wskazuję, że aż do 2010 roku większość środków transportu będzie zaopatrzona w RFID. Podobne informacje i wcześniej wspomniane badania należy interpretować bardzo ostrożnie. Ich ocena bardzo często zależy od czyjegoś interesu.

Gartner Dataquest przewiduje w przyszłości wielki rozwój rynku RFID (patrz wykres 2). W roku 2004 cały rynek zdominowały utworzone aplikacje RFID: 63% to bezpośredni wpływ RFID w ochronie (zabezpieczeniach) i kontroli dostępu (inteligentne karty, klucze do samochodów), 29% zastosowano w implantach dla zwierząt, 5% to produkcja opakowań kartonowych, mniej niż 1% to produkty konsumenckie, a pozostałe 2% – inne zastosowania. Oznaczało to, że przewidywany wzrost był generowany przez nadchodzące aplikacje (zastosowania) np. w łańcuchu dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, sprzedaży detalicznej i FMCG – szybko zmieniających się dobrach konsumenckich.

Wykres 2: Rynek RFID w latach 2004 – 2010 w dolarach

W obecnych latach RFID wykorzystywane jest w łańcuchu dostaw , głównie w zamkniętym obiegu informacji oraz do znakowania zwrotnych opakowań wysokiej wartości (np. kontenery wielokrotnego użytku). GS1 prognozuje, że ta sytuacja prowadzi się do dużych możliwości w przyszłości. Poprzez ostatnie obniżki  kosztów, dotyczące głównie cen transponderów, wiele aplikacji biznesowych startuje ze znacznie niższymi cenami. Niemniej jednak, koszty realizacji (wprowadzenia) są w dalszym ciągu zbyt wysokie dla wielu firm. Tabela 1 pokazuje ilość sprzedanych tagów w podanej aplikacji i całościową wartość tagów w 2006 roku.

Tabela 1: Ilość sprzedanych transponderów RFID w 2006 roku (w milionach)

Analizując Tabelę 1, w 2004 roku nie zauważa się zmian w istotnych aplikacjach. W dalszym ciągu 64% udziałów w rynku generowanych jest głównie przez aplikacje RFID w zabezpieczeniach i kontroli dostępu (karty płatnicze, klucze samochodowe), 10% to implanty zwierzęce (rozbieżność z danymi archiwalnymi), 5% – dostawy opakowań i niewielki wzrost, do 3% w otagowaniu dóbr konsumpcyjnych.

Odnośnie wykorzystywanych częstotliwości, GS1 spodziewa się, że sygnał UFG będzie częstotliwością dominującą w wysyłaniu sygnału nawet, jeśli nie jest on wystarczający w wielu aplikacjach. Ciągle trwają istotne prace, które przyczyniają się do osiągania rozwiązań specyficznych. Technologia HF będzie również wykorzystywana w nietypowych lub niszowych aplikacjach takich, jak zbiory biblioteczne albo w systemach już istniejących, np. w przemyśle motoryzacyjnym. Jednakże EPCglobal planuje przeniesienie klasy EPC 1 Gen 2 na fale HF z następujących powodów: z jednej strony taka forma technologii HF pokazuje, poprzez pilotażowe badania, lepsze wykorzystanie wśród detalistów i koncernów farmaceutycznych niż technologia UHF. Obecnie wprowadzane są również technologie dedykowane dla telefonów komórkowych (NFC – Bliskie Pole Komunikacji), które korzystają z technologii HF.

Vijayaraman i Osyk prowadzili badania w przedsiębiorstwach, uwzględniając w sondażach trzy grupy: magazyny/dostawcy logistyczni, hurtownicy/dystrybutorzy oraz firmy detaliczne. Firmy te były na etapie planowana i wprowadzania RFID, natomiast badaczy interesowało, jakie szanse zauważają oni z faktu wdrożenia tej technologii.  Ze wszystkich 1495 organizacji wybranych do sondażu, uzyskali 211 odpowiedzi zwrotnych. Wśród odpowiedzi od przedsiębiorstw było: 39% fabryk, 30% hurtownicy/dystrybutorzy, 21% magazyny/dostawcy logistyczni, 8% odbiorcy detaliczni i 2% pozostali. Wśród fabryk wyróżniono kategorie: 44% wytwórcy dóbr użytku codziennego (producenci jedzenia i ubrań), 5% farmaceutyki, 5% elektronika i technologie, 4% motoryzacja i 3% firmy kosmetyczne. 15% spośród badanych zostało właśnie subskrybentami EPC a 39% planuje zostać członkiem EPC w najbliższej przyszłości. Wyniki wyglądają następująco:

Po pierwsze związek między wielkością przedsiębiorstwa i wprowadzeniem inwestycji dotyczących RFID jest oczywisty, kiedy przeanalizujemy tabele 2. Większe firmy przeznaczają więcej pieniędzy na wprowadzenie RFID i usprawnianie go.

Tabela 2: Relacja między wielkością organizacji a inwestycjami związanymi z wprowadzeniem RFID

Wszystkie przedsiębiorstwa, w tym samym czasie wykorzystywały również inne technologie w swoim łańcuchu dostaw. Większość wspominanych technologii to: kody kreskowe, (barcode), drukowane etykiety, skanery, WMS, przenośniki i pojazdy MHE. 60% badanych przedsiębiorstw korzystało już wcześniej z RFID albo miało kiedyś styczność z tą technologią. Ponadto, zaskakujące jest, że jedynie 56% firm brało pod uwagę program pilotażowy wprowadzając RFID. Poproszono więc przedsiębiorstwa o podanie powodów wdrożenia tej technologii (wykres 3).

Wykres 3: Powody wprowadzenia RFID (1 – najmniejsza przydatność, 5 – największa przydatność)

Powody wykorzystywania RFID: większa przejrzystość łańcucha dostaw i widoczne możliwości (ścieżki i ślady). Badane przedsiębiorstwa zostały także spytane o największe obawy dotyczące technologii RFID oraz o rozwój w najbliższej przyszłości. Odpowiedzi zostały ukazane na wykresie 4.

Wykres 4: Koncentracja na RFID (1 – mało skoncentrowane, 5 – największa koncentracja)

Największe zainteresowanie w dalszym ciągu dotyczy: kosztów transponderów RFID, infrastruktury i wdrażania, niejasnych kosztów/zysków korzystania z modelu, integracji w istniejących systemach i braków w standardzie. Jednak, 44% z uczestniczących przedsiębiorstw nie rozważa nawet wdrożenia pilotażowego  RFID w swoich łańcuchach dostaw (wykres 5).

Wykres 5: Powody niewprowadzania/rezygnacji z RFID

Inne, interesujące wnioski z badań pochodzą z odpowiedzi na pytanie, które dotyczy potencjalnej oszczędności z wprowadzenia RFID. W badaniu poproszono o oszacowanie średnich oszczędności z poszczególnych źródeł w skali 1 – 5 (wykres 6).

Wykres 6: źródła oszczędności w RFID (1 – mniejsza możliwość, 5 – największa możliwość)

Ponadto, badani zostali zapytani o ich strategię integracji RFID. Jak pokazano na wykresie 7, wiele organizacji planuje zintegrować RFID z zastosowaniami magazynowymi. Jednak niewiele organizacji ma zamiar połączyć RFID ze zintegrowanym łańcuchem dostaw.

Wykres 7: Integracja z technologią RFID

W istocie, najważniejszą i ciągle dyskutowaną kwestią dotyczącą RFID są standardy. Dlatego, temat ten będzie opisany w globalnym środowisku biznesowym, gdzie interoperacyjność wśród informacyjnych i komunikacyjnych technologii jest niezbędnie wymagana w RFID. Zatem,standardy RFID – np. protokół RF, struktura danych w tagu (data-on-tag), itd. – są głównie rozważane w przedsiębiorstwach. W czasie wykonywania  badań były dwie główne organizacje zajmujące się standaryzacją RFID: ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) i EPCglobal.

EPCglobal i ISO Standards

Czynnikiem, który w późnych latach 90 –tych przyczynił się do wzrostu zainteresowania RFID , były działania w Auto – ID Center. Dotyczyły one  rozwoju kolejnych części technologii RFID. Projekt ten założono w 1990 roku w Massachusetts Institute Of Technology (MIT). Dzięki współpracy, z licznymi sponsorami, przyspieszono rozwój standardów RFID . Głównym celem rozwoju w Auto – ID Center był sposób definiowania przez „Elektroniczny Kod Produktu (EPC)”. Jest to, na całym świecie, jednoznaczny schemat numeracji dla wyznaczania dowolnych dóbr fizycznych, który powinien zapewnić interoperacyjność (współpracę) technologii RFID w całej aplikacji w łańcuchu dostaw. Filozofią koncepcji EPC jest to, żeby korzystać jedynie z 64 lub 96 bitowych kodów w tagach pasywnych, które mapują informacje w sieci. Zapewnia to możliwość wytworzenia RFID z minimalnym wykorzystaniem pamięci. Dzięki takiemu działaniu ceny tagów zostały obniżone i pozwoliło to na wprowadzenie technologii RFID na rynek masowy. Podstawą w EPC są specyfikacje wymagane standardach protokołu, takie jak: komunikacja między transponderami, ręcznymi skanerami i systemami informacyjnymi. W momencie zakończenia projektu przez Auto – ID Center, technologię EPC zaczęto komercyjnie sprzedawać. W kolejnych latach, EPC stało się technologią wykorzystywaną przez duże sieci handlowe, takie jak: Wal – Mart, Tesco, Best Buy i Metro.

W styczniu 2008 roku, 1347 przedsiębiorstw z różnych branż było abonentami EPCglobal (kalkulacje oparto na oryginalnych danych zapewnionych przez EPCglobal). Największą grupę, z udziałem 30%, stanowią dostawcy sprzętu komputerowego, oprogramowania i doradztwa RFID. Sprzedaż detaliczna dóbr szybko zbywalnych sumuje się do 27%, a elektronika oraz wysoka technologia 9%. Pozostałe 34% rozkłada się na wiele innych branż (wykres 8). Co ciekawe, wewnątrz Top 30 Fortune (ranking 500 największych amerykańskich firm klasyfikowanych według przychodów) można znaleźć 13 przedsiębiorstw, które są abonamentami EPCglobal, a w TOP 100 już 38 firm.

Wykres 8: Abonenci EPC w przemysle (styczeń 2008)

Większość abonentów EPCglobal ma siedzibę w USA (54%), następna jest Europa (25%), a kolejna Azja (17%). Bliski Wschód i Afryka oraz Ameryka Łacińska posiadają jedynie po 2% abonentów (wykres 9).

Wykres 9: Abonenci EPC według regionów (styczeń 2008)

Wykres 10 przedstawia ogólny rozwój ilości przedsiębiorstw subskrybujących EPC w latach 2004 – 2008.

Wykres 10: Rozwój abonentów EPCglobal w latach 2004 – 2008

W przeciwieństwie do standardów EPCglobal, standardy ISO RFID są definiowane bardziej ogólnie – skupiają się głównie na przestrzeni powietrznej. Standardy ISO obejmują takie obszary technologii, jak: treści danych, zgodność i wydajność oraz normy aplikacji. Tabela 3  zawiera różne normy ISO RFID, natomiast tabela 4 pozwala spojrzeć na specyfikacje i standardy EPCglobal.

Tabela 3: Podgląd standardów ISO RFID

Tabela 4: Podgląd standardów EPCglobal

 Jednakże, EPCglobal uległ standardom ISO w celu zapewnienia większej zgodności między tymi dwoma standardami. Zdobycie certyfikatu ISO przez EPC, zostało uznane (przez wielu naukowców i praktyków) za istotny krok naprzód w kierunku powszechnego przyjęcia RFID, gdyż pomogło to rozwiązać problemy z niezgodnością sprzętu i niekompatybilnością.

Dzisiaj, wszyscy zgadzają się z faktem, że standardy RFID są powszechnie dostępne. Jednakże, w rzeczywistości wiele z nich jest niekompatybilnych ze sobą. Na poziomie fal radiowych, dwa standardy pojawiają się jako najważniejsze: 13.56 MHz ISO 18000 – 3 i UHF (860 – 960 MHz) ISO 18000 – 6, ponieważ są one prawie najczęściej wykorzystywane na całym świecie (w takim  sensie, że ten sam tag jest czytelny w USA , jak i w Europie). Pierwszy standard pozwala na odczytywanie tagów z dystansu kilku centymetrów i tym samym jest odpowiedni dla płatności elektronicznych, sprzedaży biletów i osobistej identyfikacji. Tagi UHF mogą być odczytywane z kilku metrów, a to sprawia, że nadają się do zastosowań logistycznych i aplikacji związanych z łańcuchem dostaw.

Kiedy, kilka lat temu wprowadzano RFID, wiele kwestii dotyczących tej technologii nie było jeszcze rozwiązanych. Korzyści z technologii kodów kreskowych, dla niektórych zastosowań (aplikacji) są bezdyskusyjne. Jednakże wiele wymagań, dotyczących szerokiego zastosowania przemysłowego, nadal jest nieodkrytych. Ponadto dzisiaj, jaki i w najbliższej przyszłości system „pętli zamkniętej” (closed – loop) będzie szeroko rozpowszechnioną aplikacją, aż do momentu, gdy obiekty systemu „pętli otwartej” (open – loop) zostaną zrealizowane. W tym kontekście, pojęcie „pętli zamkniętej” oznacza system z transponderem RFID, który jest ciągle podłączony do obiektu w czasie, gdy jest on dostarczany lub przemieszczany w ramach cyklu albo ostatecznie wraca do punktu wyjścia. Typowymi przykładami systemów „pętli zamkniętej” są:

 1. zarządzanie cennymi zasobami, narzędziami i opakowaniami zwrotnymi lub
 2.  zarządzaniem zaopatrzeniem, gdzie palety lub skrzynie wyposażone są w transpondery dla celów identyfikacyjnych.

Cechą charakterystyczną systemu „pętli otwartej” jest to, że transponder RFID pozostaje na obiekcie i na długi okres czasu opuszcza proces lub miejsce produkcji albo w ogóle nie jest wykorzystywany w tym samym procesie. Przykładami systemów „pętli otwartej” są: tagowanie specyficznych elementów, modułów lub pojazdów dostawczych, zarządzanie pamięcią, utrzymanie historii, walka z podrabianiem towarów lub recykling.

Kiedy, wydawało się oczywistym, że zakres częstotliwości UHF będzie wykorzystywana głównie do przemysłowych zastosowań RFID w łańcuchu dostaw, w niektórych państwach (aż do dnia dzisiejszego) nie zostały nawet zatwierdzone odpowiednie częstotliwości. Niemniej jednak, zauważa się wzrost ilości subskrybentów EPC w handlu detalicznym, dobrach konsumpcyjnych, żywności i napojach.

3. Teoria i otoczenie

Wprowadzanie i rozpowszechnianie nowej technologii jest pierwszym warunkiem do powstania wymiernych skutków ekonomicznych. Dlatego, przed przystąpieniem do analizy wpływu ekonomicznego z RFID, zostaną opisane teoretyczne aspekty wprowadzania i rozpowszechniania innowacji. Następnie, zostaną krótko przedstawione podstawowe koncepcje makroekonomiczne.

 3.1. Wprowadzanie i rozpowszechnianie nowych technologii

W ciągu ostatnich 20 lat zostało przeprowadzonych dość dużo prac (teoretycznych i empirycznych) dotyczących wprowadzania i rozpowszechniania innowacji. Działy B+R opracowywały różne teorie, które zostawały wyjaśniane za pomocą wielu badań empirycznych: ilościowych i jakościowych. Technologie sieciowe były dość często analizowane  np.: technologie informacyjne (IT), systemy informatyczne (IS) lub technologie informacyjne i komunikacyjne (IT), do których przynależy RFID.

Modele oraz teorie wprowadzania innowacji i nowych technologii były propagowane w ramach jednej firmy lub pomiędzy organizacjami. Teoria Rogersa, dotycząca rozpowszechniania innowacji, posiadała bardzo dobrze rozwinięty zestaw pojęć oraz dużą ilość wyników empirycznych, które były przydatne do analizy ocen oraz technik przyjęcia i realizacji innowacji. Ponadto, zapewniała jakościowe, jaki i ilościowe narzędzia do oceny szybkości rozpowszechniania innowacji i nowych technologii oraz identyfikację czynników, które przyśpieszają lub utrudniają przyjęcie i rozpowszechnianie technologii. Innym powszechnie stosowanym i bardzo popularnym modelem adaptacji innowacji jest model Przyjęcia Technologii (TAM) opracowany przez Davisa. Model ten oparty jest na teorii Uzasadnionego Działania opracowanego przez Fishbeina i Ajzena.

To samo dotyczy wprowadzania i rozpowszechniania IT/IS w technologii RFID. Wielu badaczy rozpoczęło badania i analizę rozwoju oraz zgodności tej technologii. Na przykład, Fichman analizował wiele przypadków rozpowszechniania technologii informacyjnej i koncentrował się tylko na istotnych czynnikach przy jej wprowadzaniu. Badacze zazwyczaj skupiają się na dwóch różnych aspektach wprowadzania:

 1. własnościach danej technologii oraz konsekwencjach jej wprowadzenia i rozpowszechniania,
 2. umiejscowieniu wprowadzania tej technologii, tzn. czy zaadaptowanie jest indywidualne, czy na poziomie organizacji.

W ostatnich badaniach były analizowane decyzje adaptacyjne zarówno organizacyjne jak i indywidualne . To konsekwencja ,że wiele osób było zaangażowanych w proces podejmowania decyzji dotyczących wprowadzenia technologii. Dodatkowo, środowisko organizacji było obserwowane, tzn. zauważane były czynniki zewnętrzne ,które wpływały na proces wprowadzania i rozpowszechniania technologii w jednostce lub organizacji. Tabela 5 przedstawia przekrój różnych teorii, modeli i struktur, których badacze używają do analizy rozpowszechniania innowacji.

Tabela 5: Teorie, modele i struktury adaptacji innowacji

Rogers wprowadził pięć cech, które przyspieszają lub spowalniają rozwój i rozpowszechnianie innowacji:

 • względna korzyść
 • kompleksowość
 • możliwość wypróbowania
 • obserwowalność
 • kompatybilność.

Korzyść względna wyraża stopień, w jakim nowe technologie lub innowacje są postrzegane jako lepsze od technologii obecnie używanych. Stopień korzyści względnej jest często opisywany przez opłacalność ekonomiczną (np. przez redukcję kosztów), przez przekazywanie prestiżu społecznego (np. status poszukiwania/motywacji) albo w inny sposób. Im bardziej korzyści z innowacji są dostrzegane przez członków systemu społecznego, tym bardziej prawdopodobne jest jej przyjęcie. Kompleksowość innowacji to stopień, w jakim jest ona postrzegana jako trudna do zrozumienia, do wdrożenia w ramach istniejące infrastruktury, a także do użytku. Kompleksowość innowacji odbierana jest przez członków systemu społecznego w zależności od szybkości jej przyjęcia. Im szybciej innowacja jest wprowadzana, tym jest bardziej negatywnie odbierana przez członków systemu społecznego. Możliwość wypróbowania to stopień, w jakim innowacje, a zwłaszcza nowe technologie mogą być sprawdzane przez konsumentów. Na przykład, program pilotażowy RFID zapewnia możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń, oczywiście jeśli technologia ta jest w stanie pracować w warunkach danego przedsiębiorstwach i w pewnym środowisku. Możliwość wypróbowania innowacji jest postrzegana przez członków systemu społecznego bardzo pozytywnie. Obserwowalność to stopień, w jakim rezultaty z wykorzystania innowacji są  zauważalne przez inne osoby. Na przykład, spadek zapasów magazynowych jest bardziej zauważalny niż poprawa części systemu komputerowego. Ponadto, obserwowalność innowacji jest także postrzegana pozytywnie przez członków systemu społecznego. Kompatybilność to stopień, w jakim innowacja odbierana jest jako zgodna z potrzebami. Dodatkowo, kompatybilność opisuje dopasowanie i łatwość integracji technologii do istniejącej infrastruktury (IT).

Wiele badań adaptacyjnych opartych jest na teorii Rogersa i detalach katalogu czynników. Ponieważ, jego badania w głównej mierze opierają się na ustaleniach w zbiorowościach społecznych i wcześniejszej industrializacji w sektorze rolniczym, potrzebne było wyróżnienie tych czynników, które przyspieszają rozpowszechnianie nowych technologii i innowacji. Tabela 6 jest to przegląd najnowszych badań adaptacji RFID oraz rezultaty i czynniki przyjęcia w różnych dziedzinach.

Tabela 6: Przegląd najnowszych badań dotyczączych przyjęcia RFID oraz innych czynników

Większość wymienionych poniżej czynników odpowiedzialnych jest za wspieranie wprowadzenia i rozpowszechniania RFID. Są to:

 • oczekiwane zyski
 • koszty
 • kompatybilność
 • kompleksowość
 • wsparcie głównych zarządzających
 • standardy
 • rozmiar organizacji

Organizacje wprowadzają RFID, jeżeli są przekonane, że nowa technologia będzie generowała zauważalne korzyści w ich działalności. Koszty zawsze będą odgrywały główną rolę przy wprowadzaniu RFID, dlatego zmiany cen na rynku RFID będą uważnie obserwowane. Dodatkowo koszty wprowadzenia mają znaczący wpływ na stopień integracji RFID. W końcu, to od  wymaganych inwestycji zależy, czy system i infrastruktura będą kompletne, czy też będzie to rozwiązanie „slap – ship”, gdzie transpondery RFID będą przypisane do wysyłki po zapakowaniu. Innym warunkiem przyjęcia nowej technologii są wcześniej wymienione czynniki takie, jak: kompatybilność i kompleksowość. Głownie dla technologii przekrojowych, takich jak RFID, o znacznym potencjale i strategicznie ważnych, konieczne jest, aby technologie te miały poparcie głównego kierownictwa. Innym, bardzo ważnym czynnikiem jest rozwój standaryzacji (popatrz do poprzedniego rozdziału). Chociaż, wiele branż/liderów łańcucha dostaw nie podejmuje ostatecznej decyzji o zastosowaniu określonego standardu (np. EPC). Wolą poczekać i zaobserwować pozycję innych dostawców po wprowadzeniu RFID. Dostępność standardów znacząco wpływa na tempo ich wprowadzania, ponieważ standardowość zmniejsza ryzyko integracji wielu rozwiązań technologicznych wdrożonych w łańcuchu dostaw. Nie mniej ważnym czynnikiem jest rozmiar organizacji. Większe przedsiębiorstwa zazwyczaj chcą i mogą zainwestować pewną kwotę pieniędzy w celu analizy nowych technologii i przeprowadzania badań pilotażowych.

Te (i wiele innych) czynniki wpływają na decyzję czy organizacja przyjmie, czy też nie przyjmie nowych technologii. Wprowadzanie i rozpowszechnianie technologii ma wpływ na gospodarkę. Działania oraz wpływ na gospodarkę to tematy koncepcji i procesów makroekonomicznych, których podstawy będą opisane w następnym akapicie.

3.2. Podstawowe koncepcje makroekonomiczne

Teoria makroekonomii analizuje dobrobyt, strukturę i działania w ramach gospodarek jako całość. W ten sposób naukowcy badają zarówno krótkoterminowe wahania dochodu narodowego (tj. cykl koniunkturalny) oraz uwarunkowania długoterminowego wzrostu gospodarczego (tj. wzrost dochodu narodowego). W makroekonomii występują dwa źródła wzrostu. Pierwszym jest wzrost równoległy, który dotyczy wzrostu czynników produkcji. Czynniki te to: ziemia (wszystkie zasoby naturalne), praca (wysiłek ludzki) i kapitał (inwestycje w produkty i urządzenia). Natomiast, drugi typ wzrostu to intensywny rozwój. Jest to wzrost produkcji spowodowany ulepszeniami technologicznymi czynników produkcji, jak np.: zwiększenie efektywności produkcji i jakości czynników. Różnica między wymienionymi rodzajami wzrostu jest taka, że wzrost równoległy jest skończony, podczas gdy wzrost intensywny przyjmuje się jako nieskończony. Oba typy wzrostu mają znaczenie przy analizie wpływu ekonomicznego RFID.

Na rysunku 11 przedstawiono podstawowy model obiegu procesów w gospodarce, który wyjaśnia podstawowe spójności. W dłuższej perspektywie, wzrost konsumpcji gospodarstw domowych prowadzi do wzrostu wydajności korporacji. W rezultacie korporacja będzie wymagać odpowiednio więcej pracy w stosunku do wzrostu wynagrodzenia ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Dalszymi efektami będą zmniejszone ceny i niższa inflacja.

Wykres 11: Podstawowy cykl gospodarczy

Dla dokładniejszego wprowadzenia do teorii makroekonomii zaleca się studiowanie prac Mankiwa lub Blncharda. IT wpływa na wzrost RFID zarówno intensywnie, jaki i rozlegle. Kolejny rozdział opisuje te oddziaływania w bardziej szczegółowy sposób.

4. Wpływ gospodarczy RFID

Innowacje i wprowadzenie nowych technologii doprowadziło do zwiększenia wydajności , która generuje bardzo silny wzrost gospodarczy oraz wyższy poziom życia. Wpływu IT na obsługę łańcucha dostaw nie należy pomijać. Nowe technologie IT ewoluowały bazując na systemie łańcucha dostaw. Technologie te ewaluowały od prostych operacji i systemów planowania produkcji do obecnie stosowanego zarządzania systemami informacyjnymi – przekształcenie operacji w łańcuchu dostaw od produkcji masowej do masowej personalizacji, gdzie informacja zastępuje inwentaryzacje. Firmy są w stanie podejmować lepsze decyzje, kiedy przepływ informacji może być oddzielony od przepływu produktu, a to umożliwia analizę warunków gospodarczych w czasie rzeczywistym.

Poprzednie badania pokazały, że wpływ technologii IT na łańcuch dostaw przyczynił się do poprawy wydajności operacyjnej oraz finansowej przedsiębiorstw, a także zwiększył możliwości organizacyjne i koordynacyjne z partnerami biznesowymi. Ponadto, znacznie zmniejszył koszty wymiany informacji, koordynacji i podejmowania decyzji wśród firm. Wyniki wdrożenia są następujące: spadek efektu „byczego bicza”, obniżenie zapasów, redukcja kosztów logistycznych oraz bardziej skuteczny proces zamówień. Udoskonalenia wpłynęły na: obniżenie inflacji, zmniejszenie niestabilności gospodarczej, wzmocniony wzrost wydajności i poprawę standardu życia.

W dalszej części, wpływ ekonomiczny IT zostanie podsumowany i wyjaśniony na przykładach. Na tym fundamencie, przypuszczalny wpływ technologii RFID na ekonomię zostanie wyjaśniony.

 4.1.  Wnioski wyciągnięte z Technologii Informacyjnej

Celem tego rozdziału jest spojrzenie na skutki gospodarcze IT. Większość badań, dotyczących ekonomicznego wzrostu z IT, wskazuje trzy efekty IT, zarówno z równoległego, jaki i intensywnego wzrostu:

 1. IT jest inwestycją w aktywa, a zatem powiększeniem ogólnego kapitału w gospodarce. Ponadto wzrost IT będzie sprzyjać wydajności pracy.
 2. Postęp technologiczny w produkcji IT i usługach powiązanych prowadzi do szybszego wzrostu produktywności w przemyśle.
 3. Skutkiem dla firm, które korzystają więcej z IT, będzie zwiększona wydajność, a to z kolei prowadzi do wzrostu gospodarczego. Dodatkowo, większe wykorzystanie IT w przemyśle będzie rozwijać i wzmacniać infrastrukturę oraz sieci, a tym samym przyczyniają się do efektów sieciowych (np. niższe koszty transakcji), które wpływają na poprawę ogólnej efektywności gospodarki.

Capital respectively investment są najważniejszymi miernikami wzrostu gospodarczego. W zakresie IT, kapitał jest warunkiem niezbędnym dla sprzętu i oprogramowania, aby zastosować go w łańcuchu dostaw, a także do utworzenia niezbędnej infrastruktury. Ekonomiści zgadzają się, że lwia część wzrostu wydajności od 1995 roku jest wynikiem rewolucji IT.

W 2001 roku, IT investment w krajach OECD wzrósł z mniej niż 15% łącznej wartości inwestycji, a w 1980 roku do wartości pomiędzy 15 – 30%. W tym samym czasie, wzrost wydajności pracy i PKB mógł być mniejszy w inwestycjach IT i został oszacowany na 0,3 – 0,8%. Kraje, takie jak: USA, Kanada i Japonia doznały największych efektów tych zmian. Natomiast kraje europejskie odczuły mniejsze skutki z powodu niższych inwestycji. Ponadto, badania w USA pokazują, że wydajność pracy w produkcji z IT jest o 5% większa niż zakłady nieposiadające IT (produkcyjność jest oparta na wydajności globalnej). To samo odnosi się do Japonii, gdzie przeprowadzono badania w odniesieniu do korzystania z sieci wewnątrz firmy i między firmami z wykorzystaniem Internetu, technologii CAD/CAM, zwłaszcza Elektrycznej Wymianie Danych (EDI).

Dla gospodarki ważne jest posiadanie lub tworzenie produkcji w IT. Sektor produkcji IT charakteryzuje się szybkim postępem technologicznym i bardzo silnym popytem, dlatego jest to bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego kraju. Od 1995 aż do 2001 kraje, takie jak: Finlandia, Irlandia lub Korea były w stanie wytwarzać około 1% łącznej wydajności pracy wynikającej ze wzrostu branży IT. To samo odnosi się, ale na niższym poziomie, do USA, Japonii i Szwecji. Ponadto, udział sektora usług IT (telekomunikacja i usługi komputerowe) w 1990 roku znacznie wzrósł w niektórych krajach. Częściowo związane jest to z dostępnością sieci IT.

Na poziomie przedsiębiorstwa, IT posiada trzy oddzielne, ale uzupełniające się skutki procesów biznesowych. Termin „proces biznesowy” zawiera zarówno procesy operacyjne (takie jak: proces produkcji, proces dostawy produktu/usługi, projektowanie i rozwój itd.) oraz procesy zarządzania (takie jak: proces koordynacji, proces przetwarzania informacji, kontrola i komunikacja procesów itd.). Pierwszym rezultatem jest automatyzacja i możliwość zastąpienia pracy ręcznej przy użyciu IT. Wartość pochodzi głównie z poprawy produktywności, oszczędności pracy i redukcji kosztów. Drugim rezultatem są pojawiające się, dzięki technologii informacyjnej, informacje, a także umiejętności do ich zbierania, przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania. Wartość firmy jest generowana przez poprawę jakości decyzji, uprawomocnienie pracowników, zmniejszenie wykorzystania zasobów, zwiększoną efektywność organizacyjna i lepszą jakość. Trzecim skutkiem transformacji jest pobudzenie i wspieranie innowacji procesowych oraz transformacyjnych.

Wykres 12 przedstawia rozwój gospodarczy i zależności dotyczące przyjęcia i rozpowszechniania IT oraz jej wpływ na gospodarkę. IT pomaga, aby łańcuch dostaw był bardziej elastyczny. Elastyczność dotyczy czasu reakcji na nowe potrzeby, wahania rynku i inne wymagania. Dlatego, dekoniunktura w gospodarce nie będzie miała tak dramatycznych skutków. Zwiększenie elastyczności łańcucha dostaw, ze względu na wdrożenie IT, nie będzie miało tragicznego wpływu na szanse zatrudnienia wśród firm, które utworzą dodatkowe miejsca pracy w długoterminowej perspektywie. Jak już wspomniano, IT m.in.: wspomaga wydajność procesów w łańcuchu, dostarcza więcej i lepszych informacji dla decydentów, wspiera produkcję i rozwój wysokiej jakości produktów i nowych usług. Opisane efekty będą skutkować wyższym i szybszym łącznym wzrostem produktywności. Zwiększenie wydajności będzie skutkowało: niższymi cenami, wyższymi wynagrodzeniami, zwiększeniem konkurencyjności gospodarki i spadkiem inflacji. Ponadto, IT zapewnia możliwość uzyskania dostępu do nowych, większych i bardziej efektywnych rynków. To z kolei powoduje zwiększenie produktywności nowych i innowacyjnych produktów oraz usług, których rozwój  dodatkowo jest wspierany przez nowe narzędzia IT. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ IT powoduje wyższy poziom dochodu per – capita i wzrost PKB oraz dochodów podatkowych.

Wykres 12: Ścieżka z IT do dobrobytu

4.2. Czerpanie z ekonomicznego wpływu RFID.

Technologia identyfikacji częstotliwości radiowej jest technologią przekrojową, która uważana jest za następną falę rewolucji w IT. RFID wspiera innowacje, wzrost gospodarczy i handel światowy w ten sam sposób, co IT. Jednak, technologia RFID nadal znajduje się w początkowej fazie wdrażania. Naukowcy zgadzają się, że przyjęcie i rozpowszechnianie RFID nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione i zrozumiałe, jak to opisano w rozdziale 3.

Prawie niemożliwe jest uzyskanie systematycznych i rzetelnych danych do analizy skutków wpływu ekonomii z RFID. Przykładowo, badania z 2005 roku stwierdzają, że wydatki na RFID oscylują koło 9% budżetu przedsiębiorstw na IT, natomiast wydatki w 2006 roku przewiduje się na 16%, a w 2007 na 20%. Inny raport analizuje studium przypadku i uzyskał następujące wyniki. Jeżeli jedna firma w sektorze detalicznym jest w stanie obniżyć swój inwentarz o 15% ze względu na RFID, to koszty posiadania zapasów ogólnie przyjęte w konkretnej branży (około 35%)  są wykorzystywane do analizy wpływu ekonomii na całość. Jeszcze inne badania prognozują sprzedaż wolumenu transponderów do 2022. Badania te nie są wiarygodne oraz nie są poparte żadnymi wiarygodnymi danymi. Zatem, analiza czynników jakościowych zostanie ograniczona, a czerpanie ekonomicznego wpływu z RFID będzie analizowane za pomocą ustaleń z gospodarczego wpływu IT. Niemniej jednak, zostaną podane przykłady w celu oceny potencjału RFID.

W zakresie technologii RFID istnieje ogromna ilość literatury naukowej, studiów przypadku, najlepszych praktyk, itd. Publikacje te szczególnie podkreślają zdolność RFID w zakresie: rozszerzania wymiany informacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw, upoważniania społeczności w sieci i możliwości śledzenia. Stąd istnieją liczne przykłady możliwych zastosowań RFID:

 • identyfikacja osobistości
 • śledzenie ładunku (track and trace)
 • kontrola procesu
 • zarządzanie kontenerami
 • zarządzanie zapasami
 • zarządzanie magazynem
 • zarządzanie częściami zamiennymi
 • zarządzanie aktywami
 • porozumienie wielostronne
 • zarządzanie cyklem życia produktu
 • wycofywanie produktu
 • usługi posprzedażowe i serwis
 • proces płatności mobilnych

Zwykle wymieniane zalety technologii są różnorodne, np.:

 • polepszona dokładność
 • ulepszone bezpieczeństwo danych
 • poprawa efektywności operacyjnej
 • poprawa przewagi konkurencyjnej
 • poprawa w zarządzaniu procesami oraz czasem cyklu
 • większa integracja systemu zautomatyzowanego
 • redukcja zapasów magazynowych
 • redukcja poziomu zapasów
 • redukcja stopy błędu/ poziomu błędu
 • obniżenie poziomu kosztów
 • usprawnienie serwisu obsługi klientów
 • szybsze reagowanie na zamówienia

Wpływ ekonomii z RFID opiera się na trzech głównych założeniach:

 1. RFID jest nowością w wielu procesach ,dlatego też łatwe jest osiągnięcie poprawy efektywności w krótkim czasie ( np. eliminacja ręcznego skanowania, automatyczna inwentaryzacja itd.).
 2. RFID oferuje możliwość całkowitego przeprojektowania procesów i  to nie tylko w celu poprawy pojedynczego zadania, dlatego też jeszcze bardziej poprawia efektywność.
 3. Przez dodanie/podłączenie dodatkowych użytkowników do sieci, RFID pomaga generować większe sieci zewnętrzne.

Poniżej zostaną opisane  główne determinanty ekonomi: produktywność, zatrudnienie, rynki, dobra i usługi, innowacje i nowe produkty.

Produktywność

Produktywność jest najważniejszym determinantem wpływającym na wyniki ekonomicznej konkurencyjność kraju. Wyznacznik ten jest jeszcze  ważniejszy, gdy konkurują kraje z niskimi kosztami pracy. Technologia informatyczna dotycząca RFID jest bodźcem do innowacji procesowych, które z kolei są akceleratorami dla wzrostu wydajności. Badania pokazują, że wydajność firm inwestujących w IT jest znacznie wyższa. Przykładowo, użytkowanie sieci komputerowych,  w analizowanych zakładach produkcyjnych, podniosło wydajność o około 7,5 %.

Istnieją dwa główne działania dla wzrostu produktywności: wydajność pracy i ogólna wydajność czynników produkcji. Wydajność pracy definiowana jest jako udział pracownika w tworzeniu jednostki pracy/czasu. Współczynnik wydajności jest miarą wyższej efektywności produkcji ze względu na nowe technologie lub lepsza edukację, szkolenie pracowników.

Rozmieszczenie skutków technologii RFID zauważalne jest zarówno w wydajności pracy, jak i współczynniku wydajności. Obecnie, w przemyśle wytwórczym, technologia RFID jest głównie wykorzystywana m.in.:  w procesach pętli zamkniętej (wewnątrz albo w jednym lub kliku łańcuchach dostaw), w wysokich kwotach, i /lub pozycjach zwrotnych (przewoźnicy, pojemniki, itd.). Taka sytuacja pozostanie na kolejne lata. Poszczególni pracownicy zyskują większą produktywność przez zwiększanie wydajności w swoich zadaniach, np. eliminacja ręcznego skanowania lub niepotrzebnego rozdzielania nierozdzielonych palet do automatycznej identyfikacji za pomocą RFID. Z względu na większą ilość informacji oraz większą przejrzystość w łańcuchu dostaw, decyzje organizacyjne mogą być lepiej podjęte. W rezultacie wydajność czynnika można zwiększyć poprzez: planowanie przydziału opakowań wielokrotnego użytku, eliminacje wąskich gardeł i w konsekwencji zmniejszenie całkowitej liczby opakowań zwrotnych/kontenerów (zmniejszenie środków trwałych).

Dostępność informacji można znacznie zwiększyć poprzez RFID. Ponadto, w większości przypadków zauważa się wyższy stopień rozdrobnienia i jakości danych, w porównaniu do alternatywnych metod. Rozszerzenie RFID w udostępnianiu danych pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw może dodatkowo przyczyniać się do zwiększenia wydajności w wszelkich procesach łańcucha dostaw. Przykładowo, koncepcje produkcji i zaopatrzenia, takie jak: Just-in-Time (JIT) lub Just-in Sequence(JIS) znacząco korzystają z rzeczywistych informacji RFID.

Zatrudnienie

Kiedy większość badaczy skupiło swoją uwagę na sprawach technologicznych, prywatność i kwestie bezpieczeństwa wpływu RFID na zatrudnienie były często ignorowane. Jednakże, utrata pracy z powodu wprowadzenia RFID była już zauważalna. Zastąpienie pracy ręcznej przez RFID, z powodu automatyzacji identyfikacji, spowodowała zmniejsza zapotrzebowanie na tego typu pracę, dlatego też zmotywowała  przedsiębiorstwa do zmniejszania siły roboczej. Dodatkowo, w krótkim okresie, zarządzający mogą być skłonni do zwolnień pracowników, aby pokazać znaczące efekty projektów RFID.  Scenariusz ten wydaje się być jeszcze bardziej prawdopodobny, ze względu na trudności obliczania analizy biznesowej lub pozytywnego zwrotu z inwestycji wielu projektów RFID. W długim okresie oczekuje się stopniowego rozwoju,  w co najmniej 10 lat, w którym utrata pracy nie będzie powodować zakłóceń na rynku pracy .

Z drugiej strony, wprowadzenie i rozpowszechnianie RFID stworzy nowe miejsca pracy. Przedsiębiorstwa rozbudowujące RFID będą potrzebowały do pracy bardziej  wykwalifikowanej kadry w celu zainstalowania i zarządzania tymi systemami. Pracownicy będą potrzebowali nowych umiejętności do pracy z wdrożonym systemem RFID. Nacisk będzie kładziony na proces informatyzacji, który generowany jest na podstawie różnych źródeł, narzędzi i aplikacji. Wzrost produktywności i w rezultacie wzrost z powodu zastosowania RFID będzie wymagał stworzenia nowych miejsc pracy w różnych działach. Dodatkowo, „przemysł” RFID (sprzęt, oprogramowanie, dostawcy rozwiązań) zwiększy zatrudnienie, a wzrost produkcji będzie generować jeszcze więcej nowych miejsc pracy. To samo dotyczy całej gospodarki, ponieważ efekt rozlewania (spill-over) do innych branż nie wynika z użytku RFID, ale z zysku ze wzrostu RFID.

Rynki

Przedsiębiorstwa są silnie uzależnione od IT, ponieważ daje im szanse na wyjście poza lokalny rynek oraz pozwala oferować ich produkty i usługi na skale krajową lub globalną. Bez IT biznes byłby o wiele trudniejszy. IT znacząco redukuje koszty komunikacji oraz szybkości dostępu do danych i informacji. Szybszy dostęp do informacji oznacza, że przedsiębiorstwa są w stanie zmienić wejście, pracę i kapitał w zależności od rozwoju sytuacji na rynku. Jak wcześniej wspomniano, IT pomaga zwiększyć produktywność i konkurencyjność, zwłaszcza  porównując się z krajami o niskich kosztach pracy. W ten sposób bariery wejścia na inne rynki są znacznie niższe. Przykładowo, innowatorzy lub producenci niszowych produktów są w stanie łatwiej i taniej znaleźć klientów i inwestorów na globalnym rynku. To samo dotyczy rynków lub gospodarek. Badania pokazują, że biedniejsze regiony posiadające dostęp do Internetu lub innych technologii komunikacyjnych osiągają o 15% wyższe dochody niż regiony bez dostępu do tych technologii, a zatem nie posiadają dostępu do światowych rynków.

RFID zwiększa przejrzystość łańcucha dostaw za pomocą nowych technologii wykrywania i śledzenia. Natomiast, IT pomaga rozmieszczać towary bardziej efektywnie ze względu na większy (światowy) rynek RFID, zwiększoną wydajność dystrybucji oraz możliwość śledzenia i monitorowania tych dóbr. Jest to łatwiejsze i bardziej bezpiecznie dla przedsiębiorstw, które mogą rozszerzyć swoją sieć dostaw na cały świat, ponieważ są w stanie monitorować przesyłki zawsze i wszędzie. Światowa standaryzacja dostępnej sieci takiej jak EPCIS jest istotnym warunkiem ze względu na wykorzystywane aplikacje.

W tym kontekście bardzo ważna jest możliwość rozszerzenia RFID i sieci EPC w celu przeciwdziałania fałszerstwom. Aplikacja zapewnia firmom możliwość zagwarantowania swoim klientom oryginalnych, wysokojakościowych produktów, a także pozwala chronić siebie i partnerów łańcucha przed stratami finansowymi powodowanymi przez fałszerstwa.

Dodatkowo, RFID poprzez rozszerzenie informacji o klientach, pomaga stać się rynkom bardziej przejrzystym i efektywnym dla klientów. Konsumenci potrzebują informacji, aby podejmować najlepsze decyzje dotyczące zakupów np. na transponderach RFID magazynuje się dodatkowe dane o produkcie (np. informacje dla alergików), dostępne z urządzenia mobilnego (np. telefonu komórkowego).

Dobra i usługi

Większość dodatkowych korzyści, wynikających z wdrożenia IT, dociera do klientów w postaci niższych cen, wyższej jakości produktów lub lepszej obsługi/serwisu. Technologia informatyczna pomaga zwiększać jakość produktów w dwojaki sposób. Po pierwsze, IT pomaga klientom uzyskać więcej informacji na temat produktu, a firmy mają większą motywację do poprawy jakości swoich produktów i usług. Dodatkowo, przedsiębiorstwa są w stanie o wiele lepiej dostosowywać produkty i usługi do potrzeb klientów, ponieważ posiadają większą wiedzę na ten temat.

Korzyści, takie jak jakość i prawdziwość produktów również jest możliwa dzięki wykorzystaniu RFID w śledzeniu i monitorowaniu towarów, np. zastosowanie cold chain (łańcuch monitorowany) towarów szybko psujących się wraz z zastosowanie czujników. Na przykład, Auto-ID Lab St.Gallen/Zurich opracował symulację, która przedstawiała wpływ sensorów RFID w clod chain na jakość towarów szybko psujących. Zauważalne było, że ilość wadliwych produktów znacznie się ograniczyła.

Kolejne aplikacje łańcucha dostaw można sobie wyobrazić w zakresie zarządzania częściami zamiennymi, cyklu życia produktu oraz w serwisie posprzedażowym i obsłudze posprzedażnej. Dodatkowo, nowe usługi np. w sklepach odzieżowych (zobacz na realizację RFID w Galerii Kaufhof), gdzie konsumenci zyskują dodatkowe interakcyjne informacje na wyświetlaczach lub „lustrach” dotyczące odzieży, dostępnych rozmiarów, kolorów lub pasujących akcesoriów. Inne przykłady nowych modeli biznesowych lub (mobilnych) modeli płatności opartych na technologii RFID np. PayPass, ‘pay-per-use’ lub ‘pay-as-you-drive’, które głownie skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa.

W tym kontekście zauważa się aplikacje, zorientowane na klienta w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych oraz własności prywatnej, oparte na RFID. Są to tematy, o których stale dyskutuje się w Europie. Komisja Europejska pracuje na zaleceniami dotyczącymi „ Polityki prywatności w RFID”, ponadto opublikowała projekt dotyczący polityki prywatności oraz poprosiła przedsiebiorców i społeczeństwo o komentarz. Następnie, EPCglobal i detaliści skrytykowali niektóre rozporządzenia jako niejasne lub niezbyt szczegółowe. Detalista byłby zobowiązany do wyłączenia aplikacji dotyczących usług posprzedażowych i przez to mieć znaczący wpływ na ekonomię w RFID. Ponadto samo wykonanie ochrony prywatności  jest niepewne i wątpliwe wykonywane, może ograniczyć długoterminowe korzyści z rozwoju aplikacji RFID.

Innowacje i nowe produkty

W Unii Europejskiej 50% zgłoszonych innowacji produktowych i 75% innowacji procesowych zostało włączonych do użytku dzięki Technologii informatycznej. RFID i „Internet przedmiotów” sprzyjają rozwojowi nowych pomysłów w innowacjach, nowych produktów i nowych biznesów. Przykładami są: (przenośne) systemy płatności, rozwiązania antykradzieżowe, sieci czujników, ulepszony monitoring pacjentów w szpitalu, automatyczne wykazywanie braków w sklepach i innowacyjne oznakowanie jako „produkt inteligentny”. RFID sprzyja integracji inteligentnych produktów/obiektów fizycznych z identyfikatorami do cyfrowego świata, który oferuje ogromny potencjał dla nowych i innowacyjnych koncepcji.

Wykres 13 przedstawia technologię przed wpływem ekonomicznym oraz rezultaty.

Wykres 13: Technologia przed wpływem ekonomicznym oraz rezultaty

5. Debata

RFID przyczyni się do poprawy działań operacyjnych i wyników finansowych przedsiębiorstw poprzez zwiększenie możliwości organizacyjnych i koordynacji działań z partnerami w łańcuchu dostaw. Ponadto RFID, znacznie obniży koszt udostępniania informacji, wspomoże rzeczywisty czas dzielenia informacji, koordynacji i podejmowania decyzji wśród partnerów handlowych.

Powyższa analiza pokazuje, że największe wpływy ekonomiczne w wyniku zastosowania technologii RFID są rezultatem związanym z większą ilością lepszych informacji w całym łańcuchu dostaw, które prowadzą do zwiększenia efektywności i zdolności w eliminacji procesów manualnych. Późniejszy wpływ ekonomiczny wynika z wpływu przyjęcia i rozprzestrzeniania RFID w zakresie zatrudnienia, rynków, dóbr i usług, innowacji i nowych produktów.

Pewne jest, że RFID redukuje koszty pozyskiwania danych w pierwszym etapie. Nie będzie to jednak zaletą korzystania z RFID, gdy firma nie potrafi analizować zdobytych informacji i wyciągać odpowiednich wniosków z wyników. Szczególnie w Europie ważne jest, jakie korzyści oferuje technologia RFID. Kiedy Europa działa na rynku światowym, płaca jest porównywalna w stosunku do nadchodzących nowych rynków, takich jak np. Chiny. Zatem, Europa musi konkurować i wygrywać za pomocą większej wydajności i wyższej jakości. Dodatkowo, RFID w innych krajach (głównie w USA) jest krok przed Europą – lata temu poradziły sobie z wprowadzeniem, rozwojem i inwestycjami w IT, teraz czerpią korzyści z wcześniej podjętych decyzji.

Dane RFID są dostępne natychmiast w sieci EPC dla partnerów łańcucha dostaw. W rezultacie rozbieżności informatyczne mogą być redukowane i publikowane koszty transakcji. Dodatkowo, nie jest potrzebne aktywne przesyłanie danych w sposób kompleksowy i czasochłonny. Jeden transponder odczytuje dane, a autoryzowany partner w łańcuchu dostaw jest w stanie zebrać potrzebne dane z sieci z aktywnego formularza. Niemniej jednak, RFID użytkowane w normalnych warunkach, korzysta z istniejącej infrastruktury w przedsiębiorstwie lub w łańcuchu dostaw. Należy przyznać, że skutki gospodarcze nie są tak znaczące porównując do lat powstawania IT – przynajmniej w pierwszych latach wprowadzania.

Wiele przedsiębiorstw używa RFID, ponieważ wymaga się tego od nich, w szczególności dotyczy to dostawców. Często wdraża się tzw. proces„slap-and-ship”. Cząstkowa integracja RFID nie wpływa na rezultat  ostatecznego wzrostu efektywności i produktywności. Dostawca ponosi koszty i upoważnia klienta do czerpania korzyści z zastosowania RFID. Do analizy działania należy wprowadzić koszty/zyski działające w modelu.

6. Wnioski

Obecny stan dotyczący wprowadzania i rozpowszechniania technologii RFID nie jest na tyle zaawansowany, jak sugerują to badania i analizy rynkowe. Czynniki wpływające na wprowadzenie i rozpowszechnianie RFID są dobrze znane: odczuwane zyski, koszty, kompatybilność, kompleksowość, wsparcie głównych zarządzających, standardy oraz rozmiar organizacji. Jednakże, bardzo trudne, raczej niemożliwe jest uzyskanie wiarygodnych danych do pomiaru i analizy skutków ekonomicznych na RFID. RFID wchodzi w skład Technologii Informacyjnej, która jest dojrzałą i dokładnie zbadaną technologią. Dlatego też umożliwia to korzystanie z ustaleń jakościowych owej technologii oraz pozwala ocenić skutki gospodarcze z wdrażania i stosowania technologii RFID.

RFID wpływa na gospodarkę oraz na działania operacyjne i wyniki finansowe w zakresie: produktywności przedsiębiorstw, zatrudnienia, rynku, dóbr i usług, innowacji oraz nowych produktów. RFID będzie generować znaczący wpływ szczególnie w aplikacjach dotyczących unikalnej propozycji sprzedaży, np. przeciw podrabianiu/ fałszowaniu, ochrona łańcucha dostaw, cold chain, ochrona jakości oraz zapewnienie lepszych informacji dla decydentów.

Najważniejszą miarą jest inwestycja kapitału w technologię RFID. Może się jednak wydawać, iż jest za wcześnie, aby ocenić wpływ gospodarczy na dzisiejsze inwestycje w RFID.

Należy porównać rezultaty ze strukturą przyczynowo skutkową (reason-effect structure) (wykres 13), która wywodzi się z ekonomicznego wpływu na IT (wykres 12). Sieć ta pomoże przeanalizować przyszły wpływ ekonomii na RFID.

Autorzy: Partick Schmitt i Florian Michahelles (ETH Zurrich), http://www.bridge-project.eu/data/File/BRIDGE_WP13_Economic_impact_RFID.pdf

Tłumaczenie: Joanna Konieczna, Agata Wrześniewska