Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Dokumentacja standardu EPCglobal dostępna na www.gs1.org
256
post-template-default,single,single-post,postid-256,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Dokumentacja standardu EPCglobal dostępna na www.gs1.org

Dokumentacja standardu EPCglobal dostępna na www.gs1.org

23:47 21 Luty w EPCGlobal

Funkcjonowanie sieci EPCglobal oparte jest na Elektronicznym Kodzie Produktu (Electronic Product Code). Rozwiązanie to jest połączeniem technologii internetu z identyfikacją przy pomocy fal radiowych (RFID). Struktura EPCglobal została zaprojektowana po to by promować bezpieczne środowisko dla operacji zrówno wewnętrznych jak i zewnętrznych firm, które ze standardów EPCglobal korzystają.

Niniejszy artykuł charakteryzuje dokumenty związane ze standardem EPCglobal. Przygotowany został na podstawie strony internetowej www.gs1.org.

Graficzny przegląd dokumentów EPCglobal przedstawia rysunek.

Graficzny przegląd dokumentów EPCglobal

EPCglobal Standards Overview

Jak pokazano na rysunku zbiorem wszystkich dokumentów dotyczących EPCglobal jest dokument Architecture Framework. Dokument ten definiuje ogólnie zarówno strukturę EPCglobal, jak również daje wytyczne odnośnie sprzętu, oprogramowania oraz standardu danych. Jego składowymi, a zarazem szczegółowymi rozwinięciami są  dokumenty podzielone na trzy typy: dotyczące standardu danych, standardu interfejsów oraz modyfikacji standardów. Dokumenty te pełnią rolę przewodnika, dostarczają technicznych szczegółów, niezbędnych do wprowadzenia standardu EPCglobal w życie.  Krótki opis poszczególnych dokumentów znajduje się poniżej.

Architecture Framework

Dokument definiuje i opisuje strukturę EPCglobal, który jest dodatkiem światowej organizacji non-profit GS1. Wspiera on wdrażanie technologii EPC (Electronic Product Code). Branżom związanym z przemysłem umożliwia szybki, dokładny i efektywny przepływ informacji wzdłuż łańcucha podaży. Dokument jest zestawieniem sprzętu, oprogramowania oraz standardów danych, wraz z usługami internetowymi, które są wykorzystywane przez EPCglobal. Główne cele:

– Wylicza szczegółowo sprzęt, oprogramowanie oraz standardy danych i opisuje, w jaki sposób są one ze sobą powiązane,

– Definiuje strukturę powiązań sieciowych,

– Wyjaśnia zasady wg których prowadzone są komponenty EPCglobal,

– Pełni funkcję przewodnika dla użytkowników i dostawców technologii.

Dokument opisuję bardzo ogólnie strukturę EPCglobal, wyjaśnia, jak poszczególne komponenty funkcjonują ze sobą i oddziałują na siebie, by stworzyć spójną całość. Zadaniem innych dokumentów jest dostarczenie technicznych szczegółów niezbędnych do wprowadzenia w życie standardu EPCglobal.

The EPCglobal Architecture Framework 1.4 15.12.2010

Certificate Profile Standard

Dokument ten definiuje profil certyfikatu X.509 używanego w sieci EPCglobal. Opisuje funkcjonowanie mechanizmów zabezpieczeń takich jak: autentykacja, kontrola dostępu, walidacja oraz polityka zabezpieczeń, zarówno indywidualnych jak i korporacyjnych, używanych z sieci EPCglobal.

W dokumencie scharakteryzowane są również dwa internetowe standardy zabezpieczeń- R3280 oraz R3279 na których bazuje profil X.509.

EPCglobal Certificate Profile Specification 2.0 10.06.2010

Pedigree Standard

W dokumencie oraz dołączonych do niego załącznikach opisana jest architektura zarządzania i wymiany elektronicznych dokumentów używanych w farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Standardu w tej wersji można używać wszędzie tam gdzie funkcjonuje otwarty model dokumentacji. Załącznikami do  dokumentu są dwa schematy XML, które definiują standard formatu elektronicznego.

Pedigree Ratified Standard 1.0 5.01.2007

ONS Standard

Dokument specyfikuje użycie systemu DNS (Domain Name System) w odnajdywaniu metadanych i usług zwiazanych z elektronicznym numerem produktu EPC (Electronic Product Code). Przeznaczony jest dla osób, które bedą implementować systemy ONS (Object Name Service).

W dokumencie opisane są nieznormalizowane architektury sieci systemowych EPC z wyszczególnieniem interfejsów i przepływów danych. Scharakteryzowana jest  infrastruktura organizacji serwerów ONS. Dokument przedstawia w ogólny sposób zasadę działania i interakcję pomiędzy systemami DNS i ONS, m.in.: formalną specyfikację ONS, format zapytań DNS.

EPCglobal Object Name Service (ONS) 1.0.1 29.05.2008

EPCIS Standard

Dokument definiuje EPCIS (EPC Information Services), którego celem jest umożliwienie różnym aplikacjom wyrównania danych EPC poprzez udostępnianie ich w przedsiębiorstwie. Alternatywnie, udostepnianie umożliwia uczestnikom sieci EPCglobal wgląd w obiekty powiązane z EPC o znaczeniu biznesowym. W dokumencie opisane są powiązania EPCIS z Architecture Framework.

W dokumencie zawarte są podstawowe informacje o EPCIS, z zaznaczeniem, iż ma być on rozwijany w przyszłości. Zawiera on cytaty z dokumentu EPCIS-User, wzajemnie się one uzupełniają.

EPC Information Services (EPCIS) Version 1.0.1 Specification 21.09.2007

CBV Standard

Dokument ten mówi o CBV (Core Business Vocabukary). Celem CBV jest określenie struktury słowników i wartości elementów słownika używanych w połączeniu z EPCIS w celu udostępnienia danych w i pomiędzy przedsiębiorstwami. Celem standaryzacji tych elementów sieci EPCIS jest ulepszenie rozumienia danych zawartych z zdarzeniach EPCIS.

Dokument przeznaczony jest dla uczestników wdrażających standard EPCIS w celu dzielenia danych zdarzeń w łańcuchu dostaw, zainteresowanych implementacją aplikacji dostępu oraz wdrożeniem aplikacji przechwytywania EPCIS.

W dokumencie opisany jest zwiazek CBV z EPCIS, sposób użytkowania URI (Uniform Resource Identifiers)- przedrostka służącego do standaryzacji elementów słownika CBV. Scharakteryzowany jest słownik CBV oraz słowniki stworzone przez użytkowników.

ALE 1.1.1 Standard- Part

Dokument  określa interfejs przez który klient może wejść w interakcję z przefiltrowanymi, jednolitymi danymi EPC  i danymi z różnych innych źródeł. Architektura interfejsu pozwala rozpoznać, że w większości systemów przetwarzania EPC jest poziom przetwarzania, który redukuje objętość danych otrzymywanych bezpośrednio ze źródeł danych EPC takich jak czytnik RFID. Interfejs opisywany w tym dokumencie nazywany jest ALE (Application Level Events).

Wcześniejsza wersja ALE udostępniała interfejs tylko do czytania danych a nie do zapisywania, obecnie umożliwia zarówno zapisywanie jak i odczytywanie danych EPC, ale także innych obecnych na nośnikach danych EPC.

Część pierwsza dokumentu mówi o wszystkich interfejsach, które wchodzą w skład specyfikacji ALE, używających notacji UML. W części drugiej określone są więzi interfejsów bazujące na XML, zawierające schematy XSD dla wszystkich typów danych oraz WS-I zgodny z definicjami WSDL, z powiązaniami SOAP, z interfejsami usług i kilkoma bazującymi na XML powiazaniami interfejsów używanymi w niektórych trybach zapisywania i odczytywania danych.

The Application Level Events (ALE) Specification, Version 1.1.1 Part I: Core Specification 13.03.2009

DCI Standard

Dokument ten określa nowe urządzenie nazywane Kontrolerem Dostępu, które pełni kilka funkcji DCI (Discovery, Configuration and Initialization). Wskazuje on kilka wstępnych wymagań konfiguracyjnych jakie musi spełnić Czytnik lub Klient RFID w celu zapewnienia poprawności operacji DCI. Celem protokołu jest określenie jak Czytnik może wykryć jednego lub więcej Klientów, Klient jeden lub więcej Czytników oraz Czytnik otrzymac informację konfiguracyjną, ściągnąć oprogramowanie, zapoczątkować operacje, które pozwolą protokołom Czytnika na działanie.

Dokument przeznaczony jest dla sprzedawców infrastruktury sieciowej RFID, sprzedawców czytników, sprzedawców Middelware EPC, integratorów systemu. Opisuje sposób działania DCI, protokoły wykrycia, operacje Kontrolera Dostępu podczas wykrywania, identyfikację i autoryzację urządzenia, ściągania oprogramowania, konfigurację czytnika, połączenia oraz sposób wznawiania operacji Czytnika.

Discovery, Configuration, and Initialization (DCI) for Reader Operations 1.0 10.06.2009

Reader Management Standard

Dokument definiuje wersję 1.0 protokołu sieciowego używanego w oprogramowaniu zarządzającym do nadzorowania stanu operacyjnego oraz kondycji czytników RFID wykorzystywanych w standardzie EPCglobal. Stanowi uzupełnienie dla specyfikacji EPCglobal Reader Protocol Version 1.1 [RP1]. Ponadto zawiera opis wersji 1.0 dla EPCglobal SNMP RFID MIB.

Reader Management 1.0.1 31.05.2007

Low Level Reader Protocol Standard

Dokument wyszczególnia połączenie pomiędzy czytnikami i klientami RFID. Interfejs protokołu jest nazywany niskopoziomowym ponieważ sprawuje kontrolę nad czasem operacyjnym RFID. Wygląd tego interfejsu rozpoznaje, że w niektórych systemach RFID istnieje konieczność posiadania znacznej wiedzy na temat protokołów RFID i możliwość kontrolowania czytników.  Rozpoznaje także, że sprawowanie kontroli  nad fizyczną warstwą infrastruktury może być użyteczne do celów łagodzenia zakłóceń RFID.

Low Level Reader Protocol (LLRP) 1.1 13.10.2010

UHF Class 1 Generation 2 Standard

Ten dokument opisuje fizyczne i logiczne wymagania, jakie muszą spełnić protokoły, przegląd protokołów, opis ich parametrów, procedury działania. Związane są one z systemami działającymi na częstotliwości 860-960 MHz. Szerzej znany jest jako „Gen 2”. Dokument uwzględnia także prawa własności intelektualnej. Składa się on z czytników i etykiet. Zostały tutaj dodane trzy dodatkowe elementy. Gdy dane na pamięci użytkownika są  sformatowane, pojawi się wskaźnik sygnalizujący tą sytuację. Zawartość na pamięci jest chroniona. Dostępne jest także ponowne znaczenie tagami po operacji POS. Ta ponowna akcja jest wskazana poprzez włączenie rozszerzonych dokumentów.

http://www.rfid-lab.pl/sites/default/files/UHF_Class1_Gen2_Standard.pdf

EPC™ Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID Protocol for Communications at 860 MHz – 960 MHz 1.2.0 23.10.2008

EPC HF RFID Air Interface Standard

Ten dokument opisuje fizyczne i logiczne wymagania, jakie muszą spełnić protokoły w przypadku systemów działających na częstotliwości 13,65 MHz. Składa się z czytników i etykiet. Zapewnia możliwość oznaczania na poziomie elementów w bardzo szybkim tempie. Ten standard wykorzystuje sygnalizowanie, które ma symbol ASK i PJM.

Tag Data Standard

Ten dokument opisuje standard EPC tag data, wraz ze sposobem rozkodowania identyfikatorów w celu użycia informacji zawartych w systemie informatycznym RFID. TDS opisuje dwa obszary: elektroniczny kod produktu wraz z jego związkiem z GS1 oraz innymi kodami, a także szczegółowe dane na temat pamięci, jaką posiadają znaczniki,( min. pamięci użytkownika EPC) oraz dane o ich wytwarzaniu.

GS1 EPC Tag Data Standard 1.6 9.09.2011

Tag Data Translation Standard

Ten dokument opisuje standard o tłumaczeniach EPC Tag Data. Jest to EPC Tag Data, który może być czytany przez maszynę. Może być ona używana do nadawania ważności formatom EPC. Ten dokument wyjaśnia, jak interpretować tłumaczenia maszyny. Zawiera szczegóły struktury i elementów maszyny, a także wskazówki, jak używać automatycznych tłumaczeń.

 GS1 EPCglobal Tag Data Translation (TDT) 1.6 12.10.2011