Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Czym jest RTLS? Omówienie rozwiązań EKAHAU, UBISENSE i MOJIX
1383
post-template-default,single,single-post,postid-1383,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Czym jest RTLS? Omówienie rozwiązań EKAHAU, UBISENSE i MOJIX

Czym jest RTLS? Omówienie rozwiązań EKAHAU, UBISENSE i MOJIX

21:38 09 Maj w Technologia, Zastosowania

Potrzeba natychmiastowej i precyzyjnej lokalizacji obiektów, ludzi, zwierząt czy przedmiotów zawsze była istotnym aspektem funkcjonowania organizacji działających w branży produkcyjnej,  logistycznej, medycznej czy też bezpieczeństwa publicznego. Wraz z nieustannym postępem i rozwojem zaawansowanych rozwiązań technologii bezprzewodowych, możliwe obecnie jest dokładne lokalizowanie wskazanych elementów w wybranych ramach czasowych. Systemy, umożliwiające określenie dokładnego położenia geograficznego obiektu w czasie rzeczywistym to tzw. Real Time Location Systems (RTLS). Funkcjonowanie RTLS często oparte jest na małych, energooszczędnych nadajnikach, zwanych tagami RFID, dołączonych do poszczególnych zasobów oraz zestawie czytników, które umożliwiają mapowanie lokalizacji tychże obiektów poprzez odczytywanie informacji zawartych w poszczególnych tagach. Czy to świadczy zatem, iż RTLS jest następnym etapem w ewolucji systemów automatycznej identyfikacji obiektów? Niniejszy artykuł jest próbą scharakteryzowania systemów RTLS pod kątem funkcjonalności, użytkowania i wykorzystania przez przedsiębiorstwa w celu usprawnienia procesów automatycznej identyfikacji obiektów.

Wstęp

        Ciągły postęp technologiczny, rozwój systemów oraz stały globalny wzrost liczby ludności powodują nasilenie się potrzeb związanych z identyfikacją poszczególnych elementów, jak i ich automatyczną lokalizacją. Zagnieżdżenie się stosunkowo młodego rozwiązania, jakim jest automatyczna identyfikacja obiektów (AutoID, ADC) w dziedzinach biznesowych umożliwiło usprawnienie istniejących procesów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Poprawa stanu funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływa również korzystnie na stosunki z jego partnerami w łańcuchu. Co z kolei umożliwia m.in. podwyższenie jakości świadczonych usług, wytwarzanych produktów, lepszą komunikację z klientem, a tym samym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności całego łańcucha dostaw.[1]

        Systemy Automatycznej Identyfikacji Obiektów zyskały swoją popularność głównie dzięki technologii kodów kreskowych. Szybkie ich zaadaptowanie się było wykonalne dzięki możliwościom, które zapewniły: pewność odczytu, uniwersalność, łatwość obsługi i dość niskie koszty wdrożenia i użytkowania. Nic tez dziwnego, że szybko znalazły zastosowanie w magazynach, supermarketach, centrach logistycznych czy też firmach kurierskich. Jednakże wraz z panującymi trendami rozwojowymi i rosnącymi potrzebami nabywców, technologia kodów kreskowych stała się niewystarczająca. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu, zaczęto prace nad udoskonalaniem dotychczasowych rozwiązań. Jedną z nich jest  technologia wykorzystująca do identyfikacji fale radiowe (RFID), które stanowią uzupełnienie wcześniej wspomnianych kodów kreskowych. Oprócz RFID istnieją również Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego (RTLS), które są bardzo zbliżone sposobem działania, możliwościami i zastosowaniem do wcześniej wspomnianych systemów RFID.[2]

Czym jest RTLS?

        Real Time Location Systems (RTLS) to systemy lokalizacji czasu rzeczywistego, które pozwalają na dokładne i niezawodne określenie położenia obiektów w czasie i przestrzeni.[3] By móc zlokalizować wybraną osobę bądź obiekt w czasie rzeczywistym wykorzystuje się właśnie technologię RTLS, która stale monitoruje lokalizację znaczników typu aktywnego. RTLS komunikuje się z konkretną aplikacją, której przekazuje informacje, a ta wykorzystuje je do wymaganych celów wskazanych przez użytkownika. Najczęściej spotykanymi zastosowaniami w życiu codziennym są znakowania laptopów czy telefonów komórkowych, w celu identyfikacji miejsca ich przebywania, znakowania projektorów szkolnych, w celu określania wyposażenia sal w poszczególne sprzęty, maszyn w halach produkcyjnych, w celu określenia miejsca ich przebywania, a nawet ludzi poprzez wyposażenie ich w opaski naręczne, odznaki, paski czy wisiorki z wbudowanymi tagami.[4]

        Zastosowanie RTLS w biznesie służy z kolei optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. Pozwala to stworzyć, przedstawić rzeczywisty przepływ towarów, pópłproduktów i personelu w każdym etapie procesów zachodzących zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, bez konieczności fizycznej ingerencji. By było to w pełni realne należy w tym celu oznakować poszczególne elementy w celu zbierania wszelkich informacji na temat ich przemieszczania się, wzajemnych relacjach oraz powiązania z sytuacjami biznesowymi. Jednorazowo zebrane informacje mogą być przydatne dla przeprowadzania analiz w celu podjęcia fizycznych kroków w stronę optymalizacji zachodzących procesów. Kluczowym aspektem obecnego przemysłu jest elastyczność i prędkość dostosowywania się do zachodzących zmian. Systemy RTLS spełniają te oczekiwania.[1]

        W celu określenia położenia danego obiektu w zależności od potrzeb danego użytkownika, można określić położenie bezwzględne, względne, albo położenie symboliczne. Absolutna pozycja bezwzględna zostaje określona poprzez podawanie dokładnych współrzędnych geograficznych – szerokości i długości. Względna pozycja to odległość w trzech wymiarach w odniesieniu do punktu stałego – np. ochroniarz znajduje się dziesięć metrów od głównego wejścia do budynku X. Określenie położenia symbolicznego polega na podaniu obszaru, w którym może znajdować się pożądany obiekt np. mechanik znajduje się w hali produkcyjnej.[4]

        W celu spełnienia wymagań różnych aplikacji co do szczegółowości określania położenia obiektu, różne rozwiązania RTLS lokalizują obiekt poprzez odczytywanie tagów na różne sposoby. Pierwszym z nich jest tzw. stwierdzanie obecności, gdzie obiekt oznaczony tagiem może być śledzony w danym obszarze – np. lokalizowanie pracownika w budynku.  Drugim sposobem jest lokalizacja na poziomie pomieszczeń, gdzie lokalizację tagów można odczytać z dokładnością do pomieszczeń danego budynku. To rozwiązanie znajduje zastosowanie jako ulepszenie systemów bezpieczeństwa w budynkach.  Kolejne rozwiązanie dotyczy lokalizacji na poziomie subpokojowym, co pozwala na określenie dokładniejszej pozycji tagów w poszczególnych miejscach sal, pokojów. To zastosowanie jest idealnie dopasowane do wymagań szpitalnych, gdzie obsługa medyczna może z łatwością odnaleźć wskazanego pacjenta.  Następnym wykorzystywanym rozwiązaniem RTLS jest lokalizowanie obiektów w tzw. wąskich gardłach. Chodzi tutaj o określenie pozycji oznakowanego obiektu w punktach wejścia bądź wyjścia, takich jak drzwi. Dzięki temu rozwiązaniu można określić kierunek poruszania się danego obiektu czy jest on na zewnątrz czy wewnątrz danego obszaru.  Jeszcze jedną możliwością jest lokalizowanie obiektów poprzez skojarzenia. Tutaj określa się lokalizację tagu poprzez wskazanie jego bliskości w stosunku do innego obiektu. Jest to przydatne do określania czasu funkcjonowania urządzeń, poprzez śledzenie czasu przebywania danego obiektu przy danym urządzeniu, np. określenie czasu korzystania z komputera przez pracownika.  Ostatnim stosowanym rozwiązaniem jest lokalizowanie dokładne. Tutaj określenie położenia danego obiektu jest podawane bardzo precyzyjnie. Dzięki temu można wskazać położenie danego tagu na mapie świata i / lub w danym budynku. Lokalizację przedstawia się jako podanie absolutnej lub względnej pozycji, o których była mowa wcześniej. Lokalizowanie dokładne jest najbardziej precyzyjną formą RTLS. W zależności od dokładności raportowania możliwe jest uzyskanie precyzyjnych informacji na temat danego obiektu  na poziomie pomieszczenia, poszczególnych części pomieszczeń czy poziomu obecności innych obiektów.[4]

        Jednakże aby stosowanie systemów RTLS było możliwe, potrzebne jest wcześniejsze zastosowanie technologii RFID. System RTLS składa się z trzech elementarnych elementów: tagów aktywnych, sensorów zamontowanych na stałych komponentach w pomieszczeniach, które mają za zadanie gromadzić dane na temat lokalizacji, przeprowadzać analizy i prezentować je użytkownikowi przy zastosowaniu odpowiednio przygotowanych systemów informatycznych. By system mógł być niezawodny, skuteczny i wiarygodny potrzebna jest najpierw szczegółowa parametryzacja. Kluczowymi parametrami są: geometria obserwowanego obszaru oraz obecność śledzonych obiektów, gdzie każdy obiekt zostanie oznaczony odpowiednim tagiem, który umożliwi systemowi odnotowanie prędkości przemieszczania się danego obiektu, zaobserwowania akcji i interakcji zachodzących pomiędzy obiektami, a pozostałymi elementami istniejącymi w danym obszarze powierzchniowym oraz stwierdzenie obecności innych systemów radiowych. W Polsce Ubisense oraz Globema zajmują się implementacją i projektowaniem systemów w magazynach przedsiębiorstw.[5]

        Systemy RTLS wykorzystują dwa rodzaje tagów: płaskie i kompaktowe. Dostępne są w specjalnych obudowach stworzonych z materiałów o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, po to by stanowiły solidną barierę ochronną przed kurzem czy upadkami dla samego znacznika. Tag płaski stworzony jest do noszenia przez ludzi bądź przytwierdzania do konkretnych obiektów, natomiast tag kompaktowy jest idealny dla potrzeb przemysłu i może być przytwierdzany do dowolnych obiektów. Przykłady tagu kompaktowego przedstawia rysunek 1.

Rys.1. Tag kompaktowy. Źródło: http://2.bp.blogspot.com/-G4dGMjxAvVk/TuIzWv_nV1I/AAAAAAAAANg/8RWLuboveFE/s400/series+7000+compact+tag.PNG

       Zamontowanie tagu umożliwiają odpowiednio do niego stworzone narzędzia. Tagi RTLS posiadają wbudowaną konfigurowalną pamięć. Dzięki automatycznie gromadzonej informacji możliwe jest stworzenie trójwymiarowej wizualizacji umożliwiającej śledzenie ruchu wybranych elementów przemieszczających się na wózkach widłowych, bądź informować o możliwej kolizji pracujących wózków z innymi urządzeniami przy wykorzystaniu odpowiednich systemów alarmujących.[5]

        Jak działa taki system? Dzięki zainstalowanym w pomieszczeniu odpowiednich sensorów, np. pod dachem, w postaci tzw. komórek wyposażonych w  master sensor, który odpowiedzialny jest za  koordynowanie aktywności wszystkich pozostałych, komunikują się z wszystkimi tagami zamieszczonymi w konkretnych komórkach.  Obrazuje to rysunek 2. Gdy dany obiekt przemieszcza się po pomieszczeniu, komórki przy użyciu sensora głównego przechwytują sygnały wydawane przez obiekt. Urządzenia komunikują się ze sobą poprzez Ethernet. Informacje na temat lokalizacji tagów przesyłana jest do danego oprogramowania w celu przedstawienia wizualizacji i obróbki przestrzennej, co w konsekwencji umożliwia trójwymiarowe przedstawienie obrazu tagu w czasie rzeczywistym w momencie jego przemieszczania się. Dzięki informacji na temat czasu odczytu tagu przez poszczególne sensory można wyznaczyć aktualną lokalizację obiektu z dokładnością do piętnastu centymetrów. Urządzenia nie wymagają optycznego kontaktu z tagami, gdyż sygnał jest na tyle silny iż przechodzi przez nie za grube  ściany, jak i obiekty. System jest na tyle zaawansowany, że przy pomocy graficznego interfejsu użytkownika można zainstalować, skalibrować czy konfigurować sensory i tagi umieszczone w komórkach. Zaawansowanie przejawia się również w możliwości integracji z aplikacjami pozostałych dostawców w aspekcie wymiany informacji o współrzędnych obiektów uzyskiwanych na bieżąco przez sensory. Innowacyjność systemu przejawia się również w możliwości odczytu informacji generowanych przez pozostałe systemy RTLS, technologie RFID (układy pasywne, bądź aktywne), termometry bądź detektory ruchu. Kwintesencją systemu jest jego bezpieczeństwo, oparte na kontrolowanym dostępie. Zastosowanie RTLS w magazynie pozwala śledzić ładunki poprzez lokalizację skanerów i wózków widłowych wyposażonych w tagi. System RTLS może być zintegrowany z cyfrowym monitoringiem, co w rzeczywistości stanowi podstawę funkcjonowania całego rozwiązania. Pozwala to rejestrować zarówno położenie w magazynie współrzędne skanowania, datę i czas rejestracji, co może również zostać wykorzystane, jako sposób na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w magazynie. Rozwiązania RTLS pozwalają powiązać obraz wideo, informacje na temat czasu i miejsca przebywania danego obiektu, poprzez wpisanie w wyszukiwarkę numeru identyfikacyjnego.  Pomaga to monitorować transport wewnętrzny danych obiektów, lokalizować je i precyzować zaistniałe możliwe nieścisłości.[5]

Rys.2 Działanie systemów RTLS firmy UBISENCE. Źródło: http://www.log24.pl/artykuly/rtls-rzuca-rekawice-rfid,1239

EKAHAU

      Pierwszym, omawianym rozwiązaniem RTLS, opartym na Wi-Fi jest system EKAHAU. Jest to rozwiązanie stworzone głównie pod potrzeby szpitali, w celu lokalizowania swojego personelu i pacjentów. Umożliwia on również śledzenie innych zasobów, co pozwala wykorzystać EKAHAU w innych branżach.

      Jak to działa? Małe, zasilane z baterii Wi-Fi, znaczniki są przypisane do śledzonych zasobów, lub są noszone przez ludzi. Alternatywnie, istniejące urządzenia Wi-Fi, takie jak telefony, tablety lub laptopy mogą być śledzone, zamiast ludzi. Ekahau RTLS przetwarza lokalizacje, reguły wiadomości i środowiska danych – i prezentuje te informacje na mapach, w postaci alertów bądź raportów. System pozwala także na monitorowanie bezprzewodowe warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność.[6] Schemat działania Ekahau RTLS przedstawia rysunek 3.

Rys. 3 Schemat funkcjonowania Ekahau RTLS. Źródło: http://www.ekahau.com/images/stories/products/how%20ekahau%20rtls%20works%208_6.png

      Ekahau RTLS został zaprojektowany od podstaw tak, aby zaspokoić potrzeby szpitali. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę Wi-Fi, kompletny system może być uruchomiony w ciągu kilku tygodni bez zakłóceń zaczynając od sfery opieki nad pacjentem kończąc na samych pomieszczeniach.  System może być wdrażany przez wszystkie szpitale istniejące na świecie bez naruszania żadnych operacji, pacjentów, a nawet bez konieczności zamykania oddziałów do ponownego okablowania. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników w wysoce mobilnym środowisku jest wyzwaniem dla każdego szpitala lub zakładu opieki zdrowotnej. Również istotne jest ich bezpieczeństwo, gdyż są codziennie narażeni na bardzo groźne dla ich zdrowia niebezpieczeństwa. Ekahau RTLS umożliwia wszystkim pracownikom będącym w ciągłym ruchu, wysłanie sygnału SOS wraz z podaniem ich bieżącej lokalizacji do pracowników ochrony i innych członków personelu. Przy zastosowaniu systemów Ekahau możliwe jest zlokalizowanie danego członka personelu z dokładnością do jednego metra. Kiedy pracownik alarmuje pracowników włączeniem przełącznika w postaci znaczku Ekahau, co pozwala wysłać komunikat alarmowy za pośrednictwem sieci Wi-Fi. W trakcie wysyłania komunikatu, lokalizacja odznaki obliczana jest w ciągu milisekund, co pozwala wyświetlić alert z tekstem i informacją o konkretnej lokalizacji. Pracownik, który nadał sygnał, otrzymuje potwierdzenie odbioru wiadomości (bzyczenie i mruganie diody), co gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim pracownikom. [6] Rozwiązania takie przedstawia rysunek 4.

Rys. 4  Tagi Ekahau. Źródło:http://www.ekahau.com/

      Ekahau System RTLS składa się z podsystemów Ekahau Vision, Ekahau RTLS Controller (ERC) oraz różnych tagów Ekahau Wi-Fi. Łącząc te elementy, Ekahau oferuje szeroki wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorstw w celu ułatwienia lokalizowania, śledzenia i zarządzania zasobami, wyposażeniem, personelem i gośćmi. Ekahau RTLS jest jedynym rozwiązaniem na rynku, które może działać w zgodzie z dowolnymi innymi markami lub generowanymi sieciami Wi-Fi bez potrzeby dodawania skomplikowanych i kosztownych rozwiązań i infrastruktur. Oprócz śledzenia i zarządzania tagami RTLS, Ekahau może również śledzić i zarządzać innymi urządzeniami obsługującymi protokoły Wi-Fi 802.11 np. VoWiFi telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów, smartfonów i szeregu innych urządzeń. Ekahau RTLS integruje również kody kreskowe oraz pasywne RFID, co pozwala zapewnić kompleksową widoczność obiektów należących do  przedsiębiorstwa.[6]

      Oprócz rozwiązań dla personelu, Ekahau przygotował systemu dla pacjentów. Opaski EkahauT301W mogą być noszone przez pacjenta wokół ich nadgarstka lub kostki w zależności od pacjenta i sytuacji. Tag zamieszczony w opasce, emituje okresowy sygnał do sieci, który jest następnie wychwytywane przez system Ekahau do obliczenia położenia i stosowania reguł biznesowych oraz generowania alertów związanych z tym znacznikiem lub grupą znaczników. Znacznik posiada bardzo czuły czujnik ruchu, który nie tylko wykrywa ruch, ale także potrafi wykryć, czy tag zostały usunięty lub zmieniony. Pacjent nosząc T301W może mieć zdefiniowane szczególne zasady swojej mobilności, np. takie jak „nie powinien opuścić tego piętra” lub „dozwolona pełna mobilność – ale ostrzegaj jeśli idą na zewnątrz”. Profil mobilność może być skonfigurowany dla każdego tagu lub grupy tagów. Jeśli pacjent wędruje, ale w granicach dopuszczalnych przez system, opiekunowie mogą zobaczyć to na ogólnym ekranie stanu systemu. Każdy typ zdarzenia: wejście lub wyjści,e mogą być monitorowane i odpowiednio alarmowanie. Ekahau T301W wyposażony jest również w przycisk, który może służyć jako „Pomoc” lub może sygnalizować jakąś inną, wcześniej zdefiniowaną wiadomość. Ponieważ system Ekahau ma pełne dwukierunkowe możliwości komunikacji przez Wi-Fi, sam znacznik może być również system ostrzegawczym dla pacjenta poprzez migające multi-kolorowe LEDowe diody na przedniej części opaski, bądź przez wbudowaną w urządzenie wibrację. Możliwości znacznika mogą być skonfigurowane do sygnalizowania zdarzeń typu:  „Proszę wrócić do swojego pokoju”, „Czas na leki” itd.

      Wcześniej wspomniany Ekahau Vision to łatwa w użyciu, graficzna aplikacja stworzona do wizualizacji, zarządzania i optymalizacji przedsiębiorstwa. Jako kluczowy element RTLS Ekahau, aplikacja Vision Ekahau zapewnia wgląd w zasoby przedsiębiorstwa, jego personel i możliwość śledzenia gości.[6] Przykładowe funkcjonalności systemu obrazuje rysunek 5.

Rys.5  Ekahau Vision. Źródło: http://www.ekahau.com/products/real-time-location-system/vision.html

      Z Ekahau Vision lokalizacja zasobów i ludzi w czasie rzeczywistym, monitorowanie stanu krytycznych zasobów, a także generowanie alertów i raportów jest tak proste, jak przy użyciu przeglądarki internetowej. Odkąd Ekahau Vision działa poprzez przeglądarkę, może być wykorzystane wszędzie na świecie. Typowymi użytkownikami Ekahau Vision są: personel szpitala (inżynierowie Biomed, pielęgniarki, lekarze), a także menedżerowie w procesie oraz produkcji przemysłu. Aplikacja Vision zaspokaja potrzeby przedsiębiorstw, którym zależy na stałym monitorowaniu zasobów w tym ludzi, przy wykorzystaniu wizualizacji, rejestrowania historii ruchu, generowania raportów dotyczących wykorzystania zasobów i przepływu pracowników. Vision może być również wykorzystywany do konfigurowania systemów bezpieczeństwa. [6]

Narzędzia wykorzystywane w Ekahau RTLS:

 • A4 Ekahau – aktywny tag śledzący lokalizację, który oferuje bardzo wysoką dokładność lokalizacji za pomocą istniejącej sieci Wi-Fi i zintegrowanych czujników podczerwieni, które mogą być używane w połączeniu z nadajnikami Ekahau Beacon. Znacznik zawiera dwa konfigurowalne przyciski, które mogą być wykorzystane do wysyłania alarmów lub powiadomień. Znacznik zawiera również sensor optyczny, który wysyła powiadomienia do  oprogramowania, że tag został usunięty z obiektu oraz gdzie został dołączony. Żywotność baterii w A4 sięgać może nawet pięć lat. Tag A4 może być konfigurowany i zarządzany zdalnie, bez konieczności odwołania lub dotykania znacznika.
 • Ekahau B4 Wi-Fi Pager i Odznaka Tag są narzędziami służącymi do lokalizowania urządzeń, które umożliwiają użytkownikom odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych. Komunikaty te mogą być oparte na zasadach zdarzeń, statusów, lokalizacji lub innych reguł biznesowych zawartych w systemie RTLS Ekahau. Aplikacje innych firm mogą również wysyłać i odbierać wiadomości do i od pagera, korzystając z otwartej Ekahau API. Pager oferuje zintegrowany przełącznik paniki dla pracowników. B4 jest wyposażony w samoładowalny akumulator, który eliminuje potrzebę wymieniania baterii.
 • Ekahau T301W jest pierwszym na rynku możliwym do noszenia tagiem opartym na Wi-Fi  Został on zaprojektowany do noszenia przez pacjentów, pracowników, dzieci i inne osoby, a to pozwala w czasie rzeczywistym zlokalizować osoby podając ich dokładną lokalizację – we wskazanej lokalizacji – przedsiębiorstwie, pokoju, lub z poziomu sub-pokoju. T301W jest przeznaczona do noszenia wygodnie na nadgarstku lub okolicach stawu skokowego przy użyciu powszechnie dostępnych opasek, które mogą być podłączone przez szczeliny po obu stronach urządzenia. Znacznik jest wodoodporny, co umożliwia jednostkom wygodną kąpiel lub prysznic, oraz zabezpiecza przed zniszczeniami podczas noszenia. Znacznik zawiera dwu-kolorową dioda LED, alarm wibracyjny służący do powiadamiania osoby noszącej, jak i posiada konfigurowalny przycisk służący do wysyłania alarmów lub stanu wiadomości.
 • Ekahau HS1 – Monitorowanie wilgotności i temperatury jest bardzo ważnym aspektem w tak wrażliwych punktach szpitala jak: sale operacyjne, pomieszczenia medyczne, pomieszczeń magazynowych. Poprzez zapewnienie poprawnej wilgotności i temperatury, szpitale i fabryki mogą zapobiegać rozwojowi pleśni, roztoczy i grzybów. W Ekahau HS1 poziom wilgotności zapewniany jest automatycznie stosując metodę pomiaru i monitorowania wilgotności oraz temperatury. W połączeniu z Ekahau Vision rozwiązanie automatycznie powiadamia, gdy wilgotność lub temperatura monitorowanego środowiska wykracza poza predefiniowany zakres. Zakres pomiaru wilgotności Ekahau HS1 wynosi od 0% do 100% RH, natomiast temperatury od -40 ° do +85 ° C.
 • Ekahau TS1 i TS2 są bezprzewodowymi znacznikami do pomiaru, monitorowania i sprawozdawczości temperatury zamrażalników i chłodziarek w szpitalach, zakładach, sklepach detalicznych oraz wszelkich innych obiektów, gdzie kontrolowanie temperatury jest misja krytyczną. [6]

RTLS UBISENSCE

      Liderem na miarę globalną w dziedzinie RTLS jest wcześniej już wspomniany UBISENCE. Z rozwiązań RTLS dostępnych dzięki Ubisense korzysta ponad 500 klientów na całym świecie. Jednym z partnerów Ubisence  w dziedzinie RTLS jest firma ASTEC. „Jak podaje ASTEC, system RTLS firmy Ubisense spełnia wszystkie wymagania związane z precyzyjną lokalizacją przeprowadzaną w czasie rzeczywistym:

 • dokładność do 15 cm, opóźnienie od 75 ms
 • praca w pomieszczeniach zamkniętych i przestrzeniach otwartych
 • niezawodne działanie w środowisku przemysłowym
 • możliwość identyfikacji i lokalizacji dowolnych obiektów, w szczególności osób, zwierząt, środków produkcji
 • małe rozmiary etykiet służących do lokalizacji obiektów
 • elastyczność systemu
 • analiza zdarzeń przestrzennych między obiektami
 • wbudowane filtry zwiększające niezawodność i dokładność pomiarów
 • nieograniczony obszar działania – struktura komórkowa
 • współpraca z systemem GPS.”[7]

      „Wymienionym parametrom rozwiązania RTLS firmy Ubisense towarzyszy elastyczne i przyjazne oprogramowanie. Udostępniony interfejs programistyczny (API) umożliwia włączanie usług lokalizacyjnych w działalność przedsiębiorstwa oraz tworzenie zupełnie nowych usług i produktów.”[7] „W skład systemu RTLS firmy Ubisense wchodzą trzy współpracujące ze sobą komponenty: etykiety, sensory i oprogramowanie. Etykiety są małymi urządzeniami elektronicznymi mocowanymi do obiektów, których lokalizacje chcemy znać. Emitują one krótkotrwałe, ultraszerokopasmowe impulsy radiowe (UWB) , które są odbierane przez sensory. Sensory odbierają te sygnały, a specjalistyczne oprogramowanie analizując otrzymane informacje określa położenie etykiet.”[8] Schemat działania sensorów przedstawia rysunek 3.

Rys.6 Lokalizacja radiowa. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/technologia.html

      Pomiędzy etykietami, a sensorami istnieje także dodatkowy, dwukierunkowy kanał komunikacyjny pracujący w standardowym paśmie 2.4 GHz, który wykorzystywany jest do identyfikacji obiektów, monitorowania stanu etykiet, ustalania ich parametrów pracy oraz wgrywania nowych wersji oprogramowania.

Lokalizacja Precyzyjna

     „RTLS firmy Ubisense jest jedynym, który do określania położenia obiektów wykorzystuje równocześnie dwa typy informacji:

 • Analizę kąta propagacji sygnału (AoA – Angle of Arrival)
 • Analizę różnic czasowych propagacji sygnału (TDoA – Time-Difference-of-Arrival).”[9]

Schemat działania przedstawia rysunek 7.

Rys.7  Źrodło: http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-precyzyjna.html

      „Powiązanie AoA i TDoA, wraz z użyciem impulsów UWB, umożliwia dokładną i niezawodną lokalizację obiektów w trudnym środowisku przemysłowym. Etykiety emitują sygnały UWB w bardzo szerokim paśmie częstotliwości (6 – 8.5 GHz), stąd są one trudne do zakłócenia, przy jednocześnie niskiej mocy (nieco powyżej poziomu tła). Ponadto transmitowany sygnał jest bardzo krótki i łatwo odróżnić bezpośredni sygnał od odbicia, co przedstawia rysunek 8.” [9]

Rys. 8 Porównanie cech różnych technologii lokalizacyjnych. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-precyzyjna.html

Lokalizacja strefowa

      „Oferowany przez ASTEC system RTLS firmy Ubisense umożliwia również realizację lokalizacji strefowej. Wynika to z faktu, iż etykiety mogą także emitować sygnały lokalizacyjne w paśmie 2,4 GHz. Odbiór tych sygnałów przez odbiornik umożliwia stwierdzenie, czy etykieta znajduje się w jego strefie działania i określenie bardzo zgrubnego jej położenia. Lokalizację strefową można oprzeć albo o standardowe sensory RTLS, albo prostsze odbiorniki lokalizacji strefowej.”[10] Przedstawia to rysunek 9.

Rys. 9 Schemat funkcjonowania lokalizacji strefowej. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-strefowa.html

     „Możliwość podłączenia anten zewnętrznych pozwala na kształtowanie strefy działania odbiornika.”[10] Rodzaje stosowanych anten przedstawia rysunek 10.

Rys. 10 Rodzaje anten UBISENSE. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-strefowa.html

Lokalizacja GPS

     „System RTLS firmy Ubisense współpracuje także z systemem lokalizacji GPS, co umożliwia śledzenie obiektów na terenach otwartych, w tych miejscach, gdzie lokalizacja precyzyjna nie jest wymagana. Odbywa się to na zasadzie różnicowego GPS, który bazując na współrzędnych lokalizacji z tzw. etykiety odniesienia, określa położenie z dokładnością do 1-2 m.”[11] Obrazuje to rysunek 11.

Rys. 11 Schemat działania lokalizacji GPS. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-gps.html

      „W tym rozwiązaniu wykorzystuje się etykiety Trimode z wbudowanym układem GPS. System RTLS korzysta z precyzyjnej lokalizacji UWB w strefie działania sensorów lub automatycznie przełącza się na GPS w terenie otwartym, w którym nie ma możliwości lokalizacji precyzyjnej. W przypadku braku zasięgu obu powyższych rozwiązań RTLS działa w trybie lokalizacji strefowej.”[11]

Rys.12 Etykieta Trimode. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-gps.html

Sprzęt – urządzenia systemu RTLS

      „Warstwa sprzętowa rozwiązania RTLS firmy Ubisense składa się z dwóch podstawowych typów urządzeń: etykiet i sensorów oraz z opcjonalnych urządzeń pomocniczych. Etykiety są aktywnymi elementami RFID związanymi z nadzorowanymi obiektami. Wszystkie typy etykiet zapewniają precyzyjną lokalizację UWB z programowaną częstotliwością od 0,00225 do 33,75 lokalizacji na sekundę. Niezależny kanał komunikacyjny w paśmie 2,4 GHz daje możliwość realizacji lokalizacji strefowej. Wybrane etykiety współpracują z systemem GPS. Wbudowany czujnik ruchu umożliwia przełączanie etykiet w stan oszczędzania energii. Aktualnie dostępne są poniższe rodzaje etykiet:

 • Series 7000 Compact Tag – najmniejsza (38 mm x 39 mm x 16.5 mm) z etykiet. Posiada kontrolowalne programowo: przycisk i diodę LED. Może być aktywowana czujnikiem ruchu, co przedłuża okres pracy baterii. Wykonanie zgodnie ze stopniem ochrony IP63 lub IP65. Zasilanie baterią CR2477 zapewnia ponad czteroletni czas pracy. Stan baterii jest monitorowany bezprzewodowo.
 • Etykieta daje możliwość programowej zmiany częstotliwości generowania impulsów lokalizacyjnych w zakresie od jednego impulsu na 14 minut do 40 impulsów na sekundę.
 • Series 7000 Slim Tag – nieco większa od „Compact” (83 mm x 42 mm x 11 mm), dodatkowo wyposażona w drugi przycisk oraz brzęczyk, co dodatkowo zwiększa możliwości komunikacyjne etykiety.
 • Series 7000 Intrinsically Safe Tag – etykieta do pracy w środowisku niebezpiecznym. Wyposażona jak etykieta Compact (38 mm x 39 mm x 25.5 mm). Standardowo wykonana zgodnie ze stopniem ochrony IP65.
 • Series 7000 Industrial Tag – etykieta (71 mm x 64 mm x 47 mm ) przeznaczona do pracy w środowisku przemysłowym. Standardowo wykonana zgodnie ze stopniem ochrony IP67. Może pracować w zakresie temperatury od -40 do 85 °C. Zastosowana większa bateria umożliwia wydłużenie czasu pracy.
 • Series 7000 Tag Module – etykieta w formie płytki drukowanej (4.5 mm x 24.5 mm x 9.1 mm), przeznaczona do bezpośredniego zamontowania w nadzorowanym urządzeniu. Wyposażona w uniwersalne wejścia i wyjścia oraz możliwość komunikacji szeregowej. Zasilana bezpośrednio z nadzorowanego urządzenia.
 • Series 7000 Trimode Tag – (71 mm x 64 mm x 47 mm) etykieta z wbudowanym odbiornikiem GPS. Łączy zalety precyzyjnej lokalizacji UWB oraz lokalizacji GPS.” [12]
Sensory

     „Sensory są precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi impulsów UWB. Są one wyposażone w specjalną antenę macierzową. Sensory zaprojektowane są tak, aby maksymalnie wykorzystać informacje zawarte w odbieranych sygnałach UWB. Wysoka precyzja pomiaru umożliwia osiągnięcie dochodzącej do 15 cm dokładności lokalizacji etykiet w przestrzeni 3D, nawet jeżeli pomiary przeprowadzane są w trudnych warunkach przemysłowych.

 • Series 7000 Sensor – standardowy sensor przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, wykonanie IP30. Komunikacja między sensorami, a systemem IT odbywa się z użyciem sieci Ethernet lub wi-fi. Sensor może być zasilany przez siec Ethernet (PoE) lub z niezależnych zasilaczy. Oprócz wymiany danych, sensory propagują między sobą sygnały synchronizacji czasowej. W tym celu wykorzystuje się dedykowane okablowanie oparte o standardowe kable Ethernet Cat5.
 • Series 7000 IP Sensor i 9000 IP Sensor – sensory przeznaczone do pracy na zewnątrz. Wykonane w stopniu ochrony IP65.
 • Fixed Detector – wyspecjalizowany sensor wykorzystywany do lokalizacji strefowej. Odbiera sygnały identyfikacyjne emitowane przez etykiety, co umożliwia stwierdzenie, jakie etykiety znajdują się w strefie działania detektora. Dobór anteny zewnętrznej umożliwia kształtowanie nadzorowanej strefy. Używany, gdy nie jest wymagana precyzyjna lokalizacja zapewniana przez UWB.
 • USB Detector – jest przenośnym sensorem lokalizacji strefowej. Nadzorowana strefa ma kształt dookólny.”[12]
Oprogramowanie systemu RTLS

      „Bardzo istotnym, otwartym na integrację elementem systemu jest oprogramowanie. Jego podstawowym zadaniem jest przetwarzanie danych odbieranych przez sensory i wyznaczanie położenia obiektów. Oprogramowanie dzieli się na integralną część systemu tj. Ubisense Location Platform oraz dedykowane aplikacje. Integralną część systemu stanowi Ubisense Location Platform – zestaw programów, graficznych narzędzi do budowy, konfigurowania i kalibracji systemu RTLS. Konfiguracja obejmuje utworzenie struktury komórkowej, definiowanie obiektów i przypisywanie im etykiet, definiowanie stref i zdarzeń przestrzennych, np. wejście obiektu w niedozwoloną strefę, zbliżenie się dwóch obiektów. Zdarzenia lokalizacyjne otrzymywane z sensorów podlegają dodatkowej obróbce przez definiowalne filtry. Nadzorowane pomieszczenia, wyposażenie, obiekty oraz etykiety mogą być wizualizowane w przestrzeni 3D w czasie rzeczywistym. Location Platform udostępnia bogaty interfejs programistyczny (API) do celów integracji RTLS z innymi systemami informatycznymi. Skalowalność platformy umożliwia jej uruchamianie zarówno na pojedynczym komputerze, jak i wieloprocesorowych klastrach, sprawdzając się zarówno w prostych, jak i bardzo rozbudowanych zastosowaniach.”[13] Przykład przedstawia rysunek 13.

Rys. 13 Ubisense Location Platform. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/oprogramowanie.html

      „Oprogramowanie umożliwiające automatyczne konfigurowanie programowalnych narzędzi wykorzystywanych w procesie produkcji lub montażu. RTLS umożliwia identyfikacje komponentów, produktów, narzędzi, gniazd produkcyjnych oraz pracowników biorących udział w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego. Powiązanie informacji o ich wzajemnym położeniu, ze specyfikacją poszczególnych etapów, umożliwia automatyczne i bezbłędne konfigurowanie narzędzi biorących udział w danym kroku procesu produkcji lub montażu. Na wstępnym procesie produkcji komponenty biorące w niej udział oznaczane są za pomocą etykiet RTLS. Etykiety umieszcza się na narzędziach programowalnych. W ACS definiuje się także położenie poszczególnych gniazd produkcyjnych. Wraz z procesem produkcji, ACS przekształca zdarzenia przestrzenne np. wejście narzędzia w obszar danego produktu w zdarzenia produkcyjne np. zaprogramowanie klucza dynamometrycznego do przykręcenia danego komponentu. Dodatkowo Assembly Control System może aktywować i dezaktywować poszczególne narzędzia, zapewniając dodatkowy stopień bezpieczeństwa i niezawodności produkcji. Zastosowanie RTLS umożliwia rezygnację z innych, często wymagających ręcznej obsług form identyfikacji. Dużą zaletą RTLS jest jego elastyczność ponieważ zmiany procesu produkcyjnego nie wymagają fizycznych zmian w infrastrukturze technicznej RTLS, a jedynie jego programowe przekonfigurowanie.”[13]  Wizualizację przedstawia rysunek 14.

Rys. 14. ASC. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/oprogramowanie.html

      „Aplikacja VIP wykorzystująca system RTLS do nadzorowania procesu montażu produktów w czasie rzeczywistym. VIP wykorzystuje w tym celu znajomość wzajemnego położenia komponentów i produktów względem siebie, i względem miejsc realizacji poszczególnych kroków etapów montażu. Powiązanie tych informacji ze specyfikacją montażu pozwala na nadzorowanie tego procesu. Visible Industrial Proces może działać w skali globalnej, obejmując swoim zasięgiem wiele, niezależnych lokalizacji. VIP dostarcza informacji historycznych umożliwiające analizę i optymalizacje procesu montażu. Generuje także alarmy, gdy proces produkcyjny odbiega od planu. Ponadto łatwo integruje się z istniejącymi systemami IT przedsiębiorstwa.”[13] Przykładowa wizualizacja przedstawiona została na rysunku 15.

Rys. 15 VIP. Źródło: http://www.astec.net/pl/rtls/oprogramowanie.html

      „Jest aplikacją webową, która wykorzystując dane z Ubisense Location Platform, pozwala nadzorować i inwentaryzować wszelkiego rodzaju zasoby np. maszyny, palety, towary, narzędzia itp. Takie obiekty są rejestrowane w systemie poprzez sczytanie kodu kreskowego. Każdy użytkownik Asset Manager ma możliwość podglądu w czasie rzeczywistym lokalizacji i przemieszczania się danego obiektu. Dodatkowo aplikacja umożliwia wygenerowanie historii zmian lokalizacji w obrębie zdefiniowanych stref oraz generuje alarm, gdy zasoby pojawiają się lub opuszczają strefę. Wspomniane funkcjonalności pozwalają na oszczędność czasu poświęcanego na lokalizowanie obiektu. Asset Manager ułatwia także odnajdywanie ukrytych zasobów dzięki wykorzystaniu technologii lokalizacji strefowej. W tym przypadku użytkownik nie zna dokładnego położenia obiektu, ale wie w jakim pomieszczeniu lub strefie się znajduje, przedstawia to rysunek 16.”[13]

Rys16. Asset Manager. Żródło: http://www.astec.net/pl/rtls/oprogramowanie.html

MOJIX

      System Mojix wykorzystuje unikalną architekturę rozproszoną, która znacznie odbiega od obecnie stosowanych systemów RFID. Konwencjonalne systemy RFID zintegrowały przesyłanie i odbieranie funkcji w jednym czytniku. Ograniczenie mocy transmisji pozwoliło na dostarczenie energii do tagów, gdyż zasięg odczytu tych rządzeń jest z natury ograniczony. Ta tradycyjna metoda konstrukcyjna powoduje także problemy skalowalności, co z kolei jest nieefektywne dla niektórych wdrożeń.[14] Schemat działania Mojix przedstawia rysunek 17.

Rys. 17 Funkcjonowanie Mojix. Źródło: http://www.mojix.com/learn_the_difference/architecture.php

       W przeciwieństwie do Mojix STAR architektura oddziela przesyłanie i odbieranie funkcji znacznie rozszerzając zakres odczytu i zasięgu dla jednego punktu odczytu. Tak więc, Mojix Star System składa się z jednego odbiornika STAR Mojix i potencjalnie setki satelitarnych urządzeń nadawania, zwanym eNodes Mojix. Mojix eNodes definiuje system w kilku miejscach i dostarcza energii do znaczników w ich obrębie. Odbiornik Mojix STAR odczytuje sygnały nadawane przez znaczniki w całym systemie, w całym trójwymiarowym  zasięgu, bez względu na to czy znaczniki są w linii zasięgu zapytań, czy też nie. [14]

     Mojix Star System wykorzystuje nadajniki eNode w celu zdefiniowania jego zasięgu w  trzech wymiarach oraz określenia stanowisk odczytu. Mojix Star może jednorazowo bezbłędnie obsłużyć do 512 urządzeń stałych bądź bezprzewodowych. Działając w ramach FCC-zatwierdzonych ograniczeń mocy, Mojix eNode zasila wszystkie pasywne znaczniki RFID w ramach swojego wyznaczonego miejsca odczytu, w typowym zakresie Excite 30 stóp i obszaru wzbudzenia 2,500 stopy kw. Działanie Mojix eNodes w systemie STAR Mojix jest w pełni zautomatyzowane, nie wymaga interwencji człowieka. Ponieważ wszystkie elementy systemu są kontrolowane przez system STAR, instalacja i konserwacja eNodes nie wymaga intensywnej konfiguracji, żadnych aktualizacji oprogramowania ani konfiguracji sieci. Ich działanie może być wywołane przez wcześniej ustalone harmonogramy, czujniki na bazie wyzwalaczy, lub interakcji z middleware bądź przez inne systemy informatyczne. Cała rodzina eNode jest przeznaczona do pracy w porozumieniu z innymi czujnikami umożliwiającymi gromadzenie danych na temat środowiska fizycznego, jak i pasywnych tagów RFID danych. [15]

      Mojix Insight to pierwsze pasywne oprogramowanie RTLS, które zapewnia widoczność zasobów, umożliwiając również zarządzanie prostymi przepływami pracy oraz procesami związanymi z lokalizacją i zarządzaniem zasobami. Pakietowe rozwiązanie oferowane przez Mojix STAR system, jako Mojix Insight umożliwia szybkie podglądanie rozmieszczenia obiektów, śledzenie zasobów i towarów. Ten natychmiastowy dostęp do cennych informacji na temat rzeczywistego czasu danego obiektu przy wykorzystaniu wizualnej lokalizacji eliminuje złożoność systemową i pozwala firmom poprawić wykorzystanie zasobów oraz podnieść efektywność operacyjną. Mojix Insight można bardzo łatwo zintegrować z innymi aplikacjami i middleware w tym WMS, systemami back-end i innymi dostępnymi aplikacjami służącymi do zarządzania łańcuchem dostaw. Mojix Insight wspiera również powszechnie stosowane urządzenia znajdujące się w rozwiązaniach RTLS. Oprogramowanie jest w pełni rozszerzalne do wsparcia skomplikowanych reguł biznesowych, procesów biznesowych, niestandardowych procedur, urządzeń telemetrycznych oraz pasywnych i aktywnych urządzeń RFID stworzonych przez innych dostawców.[16]

      Mojix eGroup z kolei zawiera zestaw funkcji, które dotyczą wielu podstawowych wyzwań dla zarządzania informacjami w znaczniku RFID. Mojix eGroup może zweryfikować wszystkie znaczniki w palecie, a następnie zapewnia możliwość zabezpieczenia przedmiotów oznaczonych. Ten sam proces może być również stosowany do zabezpieczenia populacji oznaczonych przedmiotów na półce lub w gablocie. Mojix eGroup umożliwia rzeczywiste kontrolowanie wszelkich zasobów oraz wystawianie elektronicznego dowodu potwierdzenia odbioru bądź wydania dostawy, które tym samym podnoszą poziom bezpieczeństwa i przeciwdziałają fałszerstwom. Zaawansowany interfejs oprogramowania na kontrolerze Master pozwala w pełni kontrolować system, monitorować i rejestrować dane o zasobach w czasie rzeczywistym. Lokalna baza danych istniejąca w kontrolerze Master zbiera wszystko co odczytują urządzenia przez czas swojego funkcjonowania, co zapewnia, że ​​przerwy w dostawie sieci lub błędy systemowe nie wpłyną na jakość i częstość zbieranych danych.[17]

      Rozwiązanie Mojix jest funkcjonalnym i ekonomicznym przełomem w systemach lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym, gdyż przezwycięża tradycyjną wydajności i bariery kosztowe charakterystyczne dla istniejących na rynku rozwiązań RTLS. Składniki oprogramowania Mojix STAR oraz rozwiązanie eLocation łączą w sobie najwyższą opłacalność wykorzystywania pasywnego RFID i skalowalne gromadzenie danych wraz z zaawansowanym wielowymiarowym przetwarzaniem sygnałów systemu STAR. Rozwiązanie eLocation pozwala na dokładne zlokalizowanie pasywnego RFID zastosowanego do oznaczenia towarów lub aktywów w czasie rzeczywistym z dokładnością do jednego metra, wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia.

Porównanie EKAHAU, UBISENSE, MOJIX

    Na łamach niniejszego artykułu, do tej pory udało się wyjaśnić, czym są rozwiązania RTLS, opisać sposób ich funkcjonowania i podać przykłady potencjalnych zastosowań. Przedstawiono również możliwie szczegółową charakterystykę dostępnych na rynku rozwiązań firm Ekahau, Ubisense i Mojix. Mimo, iż wszystkie wymienione służą do lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym, różnią się swoim przeznaczeniem. Systemy Ekahau zostały stworzone do lokalizowania ludzi, przy czym ich skuteczność jest bardzo wysoka, co sprawia, iż to rozwiązanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród zakładów opieki zdrowotnej, głównie w Stanach Zjednoczonych. Ekahau obsługuje również przedsiębiorstwa branży TSL, jednak rozwiązania te mają swoją konkurencję na rynku, co nie powoduje spektakularności tejże innowacji. Rozwiązanie proponowane przez Ubisense, jest idealnie dopasowane pod potrzeby operatorów logistycznych. Pozwala na lokalizowanie obiektów znajdujących się zarówno w pomieszczeniach – w tym przypadku magazynach, jak i poza nimi – w otwartej przestrzeni, czy nawet w trakcie przemieszczania się – podczas transportu. Mojix z kolei jest rozwiązaniem innym niż te oferowane przez Ekahau i Ubisense. Podstawowa różnica polega na tym, iż do określenia aktualnej lokalizacji danego obiektu wykorzystywane są rozwiązania RFID w połączeniu z infrastrukturą RTLS. Wszystkie opisane systemy są w pełni zautomatyzowane i pozwalają na wskazanie dokładnego miejsca przebywania wskazanego obiektu. Poniższy wykres (rys. 18)   przedstawia dokładność w funkcji zasięgu poszczególnych rozwiązań.

Rys. 18 Dokładność funkcji zasięgu Systemów Ekahau, Ubisense, Mojix. Źródło: opracowanie własne.

      Jak widać, powyższe systemy nie bez powodu zostały scharakteryzowane razem. Wszystkie trzy systemy określają dokładność położenia obiektów do ok. 1m. Maksymalny zasięg odczytu nadawanego sygnału przez tag umieszczony na danym obiekcie jest wychwytywany w przypadku Ubisense nawet do 500m, a w przypadku Ekahau do 150m. W przypadku rozwiązań Mojix, wartość ta jest przybliżona i wynosi pomiędzy 8,61m a 15,25m. Wynika to z faktu, iż rozwiązania Mojix oparte są na innej technologii, a producenci podają maksymalny odczyt nadawanego sygnału do 2500 stóp kwadratowych.

Podsumowanie

        Rozpowszechnienie użytkowania technologii RFID pozwoliło zautomatyzować proces identyfikacji obiektów, poprzez stopniowe wyeliminowywanie udziału personelu w całym procesie. W procesie doskonalenia technologii AutoID możliwe stało się  jednoczesne identyfikowanie wielu tagów, zawieranie większej ilości informacji w znacznikach oraz edytowanie zapisanej informacji i zwiększenie odległość odczytu. Możliwe stało się również łatwiejsze identyfikowanie obiektów w punktach kontrolnych. Ciągły rozwój technologii umożliwił również identyfikację obiektów poza przestrzenią zamkniętą, wliczając w to warunki trudne, a wszystko to w czasie rzeczywistym – dzięki zastosowaniu RTLS. Póki co, technologia RTLS jest jeszcze drogim w produkcji rozwiązaniem, wysoce zaawansowanym technologicznie, jednakże coraz chętniej jest wykorzystywana przez różne sektory gospodarki.  Wspólne wykorzystanie systemów RFID i RTLS w przedsiębiorstwach, przy wsparciu odpowiednio stworzonego systemu informatycznego pozwala na podniesienie wydajności środowiska pracy poprzez optymalizację pracy poszczególnych elementów procesu produkcyjnego, transportowego, czy też biznesowego. Stosowanie obu narzędzi jednocześnie przynieść może wiele korzyści ekonomicznych dla przedsiębiorstw, personelu, a nawet całego łańcucha dostaw.

Bibliografia:

 1. Cyplik P., Patecki A., RTLS vs RFID – Partnership or Competition?, Scientific Journal of Logistics, LogForum, ISSN 1734-459X, 2011
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Rfid [2012-04-30]
 3. Chrobak P., Materiały dydtaktyczne z kursu: Automatyczna Identyfikacja Obiektów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, wykład 6, s.2
 4. Malik A., RTLS for Dummies, Wiley Publishing, Indianapolis 2009, s.28
 5. http://www.log24.pl/artykuly/rtls-rzuca-rekawice-rfid,1239 [2012-04-30]
 6. http://www.ekahau.com/products/real-time-location-system/overview.html [2012-05-07]
 7. http://www.astec.net/pl/rtls/przeglad.html [2012-05-07]
 8. http://www.astec.net/pl/rtls/technologia.html [2012-05-07]
 9. http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-precyzyjna.html [2012-05-07]
 10. http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-strefowa.html [2012-05-07]
 11. http://www.astec.net/pl/rtls/lokalizacja-gps.html [2012-05-07]
 12. http://www.astec.net/pl/rtls/sprzet.html [2012-05-07]
 13. http://www.astec.net/pl/rtls/oprogramowanie.html [2012-05-07]
 14. http://www.mojix.com/products/egroup.php [2012-05-08]
 15. http://www.mojix.com/products/star_receiver.php [2012-05-08]
 16. http://www.mojix.com/products/insight.php [2012-05-08]
 17. http://www.mojix.com/products/egroup.php [2012-05-08]