Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Czym jest Internet rzeczy?
2463
post-template-default,single,single-post,postid-2463,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Czym jest Internet rzeczy?

Czym jest Internet rzeczy?

12:06 01 Grudzień w Inne, Internet rzeczy

Czym  jest Internet rzeczy?

Niewątpliwie prawie każdy człowiek XXI wieku korzysta z udogodnień globalnej sieci komputerów jaką jest Internet. Dzięki niemu ludzie mogą komunikować się w szybki i skuteczny sposób bez względu na dzielące ich odległości. Rosnące potrzeby użytkowników sieci jak również coraz to nowsze i tańsze technologie produkcji są jednym z powodów, dla których tworzą się nowe idee związane z Internetem. Słuszna wydaje się opinia Jamesa Lawa, architekta z Hongkongu, którego firma skonstruowała lustro z dostępem do Internetu „Wewnątrz budynków Internet jest już wszechobecny, ale wciąż nie wszedł do zapełniających je przedmiotów, jak krzesła, drzwi, stoły i lustra”[1]. Dlatego też powstała idea Internetu Rzeczy.

Poniższa praca została opracowana głównie na podstawie tłumaczenia artykułu profesora informatyki i zarządzania Elgar Fleisch „What is the Internet of  Things? An Economic Perspective” i ma na celu przybliżenie pojęcia Internetu rzeczy. IOT jest ikoną przyszłościowych zastosowań Internetu więc wymaga dokonania szczegółowej analizy wskazania szans i zagrożeń.  Na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie pojęciem IOT
( Internetu rzeczy) znaczenie wzrosło. Czego odwodem są liczne artykuły, konferencje, szkolenia czy też programy badawcze organizowane dzięki finansowej pomocy rządów poszczególnych państw. Pojęcie to coraz częściej zaczęło  pojawiać się również w raportach badawczych dotyczących przyszłości i rozwoju technologii komunikacji. Mimo tych zmian termin IOT nadal nie jest tak bardzo popularny jak pojęcie Web.2.0..

Czym jest Internet Rzeczy i czym różni się od Internetu?

IOT nie posiada jednej definicji. Może być definiowane jako sieć obiektów posiadających tożsamość i wirtualną osobowość pracujących w inteligentnych obszarach, oraz udostępniających interfejsy umożliwiające dostęp i  komunikację. Kolejna definicja postrzega Internet rzeczy jako kolejny etap rozwoju Internetu z sieci połączonych komputerów w sieć połączonych obiektów.[2]

Głównymi wyzwaniami IOT jest:

Adresowalność i skalowalność

-bardzo duża liczba obiektów, każde musi być jednoznacznie adresowane;

-możliwość dodawania nowych obiektów;

-architektura umożliwiająca komunikację;

-transmisja i przetwarzanie dużych ilości danych;

-routing.

Wszechobecność i dostępność

-heterogeniczność obiektów od bardzo prostych(np. etykiety) do złożonych

(komputery);

-różne możliwości;

-różne platformy sprzętowe i programowe;

-różne technologie komunikacyjne;

-potrzeba standaryzacji.

Interakcja

– komunikacja M2M i H2M;

– odkrywanie i zarządzanie wiedzą, interfejsy dostępu.

Bezpieczeństwo i prywatność

System jest tak bezpieczny jak jego najsłabszy element;

-zabezpieczenie transmisji danych;

-zabezpieczenie przed atakami;

-autentykacja;

-zarządzanie bezpieczeństwem;

-dostęp do danych wrażliwych;;

-polityka informacyjna

Zużycie energii

-nowe układy elektroniczne

-nowe technologie

-źródła odnawialne

-optymalizacja

Kluczowym założeniem IOT jest możliwość połączenia każdej fizycznej rzeczy na świecie z Internetem. Dokładnie mówiąc nie chodzi tu o zamianę produktów w komputery, tylko wyposażenie produktów w malutkie komputery. Określenie rzeczy przymiotnikiem inteligentne oznacza to, iż rzeczy które zostają podłączone stają się „ mądrzejsze” od rzeczy, które nie są oznakowane. Idea Internetu rzeczy nie jest nowa[2]. Jednak stała się istotna ze względu na rozwoju technologii w ostatniej dekadzie. Nowe technologie jak również spadek kosztów energii pozwalają na produkcję niewielkich i niedrogich komputerów. Ze strony technologicznej Internet rzeczy ma już możliwość funkcjonowania, jednak należy wskazać korzyści i różnice pomiędzy tym nowym pomysłem a Internetem, który jest używany przez wszystkich ludzi na świecie. Jakie nowe wartości ale także ryzyko niesie ze sobą Internet rzeczy? Poniżej przedstawione zostały najważniejsze różnice między Internetem a IOT:

Infrastruktura Internetu a IOT

Głównymi różnicami między Internetem a IOT  jest to, że sprzęt IOT wygląda znacznie inaczej i ma inny cel. Podczas gdy zakończenia nerwowe w Internecie wymagają regularnego dostępu do sieci energetycznej, to w IOT są one bardzo małe w wielu przypadkach nawet niewidzialne, o niskim zużyciem energii.

Tryliony kontra miliardy węzłów sieci

Dzisiaj około pięć miliardów urządzeń takich jak telefony komórkowe (3,3 mld),  komputery osobiste(1,2 mld), odtwarzacze MP3(220), kamery internetowe (100k), PDA (85k) i serwery danych (27k)służą 6,7 miliardom ludzi, z czego obecnie tylko 1,5 mld używa Internetu. Liczby te wydają się duże jednak w porównaniu z rzeczami, które tworzymy na tej Ziemi nie jest to wiele. Profesor Elgar Fleisch oszacowała, że rocznie powstaje ok.84 miliardów dóbr konsumenckich, a jak wiadomo dobra te stanowią tylko pewien odsetek ogółu tworzonych dóbr. Dlatego też nie wszystkie rzeczy zostaną wyposażone w minikomputery.

Zwiększenie prędkości Internetu

W ciągu ostatnich lat Internet napędzany potrzebami użytkowników oraz postępem technologicznym,  osiągnął ogromne prędkości. W wielu krajach dzisiaj przeciętne gospodarstwa domowe mogą spodziewać się kablowego dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 1 MB/sek. Wraz z wdrożeniem  nowych technologii takich jak choćby światłowody, przepustowość ta może wynieść  nawet od 50 do 100 MB/s. Natomiast prędkość w ostatnich latach wynosiła jedynie 100 kb/sek.

Identyfikacja i adresowanie

Kolejna różnica leży po stronie sprzętu klasy podstawowej IOT i związana jest z identyfikacją i adresowaniem zakończeń nerwowych. W większości przypadków identyfikacja i adresowanie opierająca się na Internecie wymaga zbyt wiele pojemności by stać się częścią niskiej klasy inteligentnych rzeczy. Dlatego też w akademickich i przemysłowych środowiskach poszukuje się alternatywnej technologii i standardów do numerowania i adresowania inteligentnego świata fizycznego. Do tej pory większość identyfikatorów dla mądrych rzeczy oraz most technologiczny ostatniej mili bazował na lokalnych dostawcach technologii systemów zamkniętych. Jeśli jednak IOT chce podążać za sukcesem klasycznego Internetu, musi upewnić, że każdy oznaczony obiekt może być dostępny dla dowolnego komputera.

Wymiana informacji

Charakterystyka Internetu i IOT definiuje zakres usług, które obsługuje. Zdecydowana większość usług  internetowych jest kierowana  do ludzi jako użytkowników, np. World Wide Web (WWW), e-mail, udostępnianie plików, video, czat, transfer, plik telefonii, zakupy. Atrybuty IOT niemal całkowicie wykluczają ludzi z bezpośredniej interwencji. Dlatego więc Marc Weiser nawiązał do zmiany paradygmatu w kierunku „ludzi z komputerowych pętli”, kiedy to wprowadził wizję popularnej informatyki. W większości aplikacji IOT, inteligentne rzeczy komunikują się między sobą oraz między komputerami w Internecie drogą bezpośrednią z maszyny do maszyny[3].

IOT – inny wymiar danych

Ekonomiczny sukces Internetu zaczął się od stron WWW, co pozwoliło firmą i osobą indywidualnym praktycznie po raz pierwszy dotrzeć do globalnej bazy klientów za śmiesznie niską cenę. Patrząc z bliska na umiejętności komunikacyjne WWW (dystrybucja i prezentacja treści), nie wydaje się wielkim zaskoczeniem, że pierwsze sukcesy gospodarcze zostały wykonane w zakresie reklamy (Google) i zakupu (np. eBay lub Amazon). Jednakże, patrząc wstecz były one zawsze znacznie prostsze od prognozowania.

Kolejny wzrost Internetu w dużej mierze był napędzany poprzez dodawanie możliwości reagowania na treści tworzone przez użytkowników, co oznacza, że dane nie są tylko zużywane przez użytkowników, ale również przez nich dostarczane. Serwis, które odniosły sukcesy bazując na Web 2.0 to m.in. na Facebooku, YouTube, Twitter,i Wikipedia.

IOT dodaje inny wymiar danych. Wymiar, który pozwala światu fizycznemu, rzeczą
i miejscom, generować dane automatycznie.

Internet rzeczy, lub sieć rzeczy?

Po zapoznaniu się z powyższymi różnicami, można stwierdzić iż IOT jest jedynie częścią Internetu, aplikacją jedna z wielu dostępnych w Internecie. Podążając tą ścieżką, termin IOT jest przesadą, i powinien być zmieniony na coś w rodzaju „sieci przedmiotów”. W związku
z tym, IOT  można słusznie określić jako przedłużenie Internetu, w celu dotarcia do fizycznego świata rzeczy i miejsc, które mogą być tylko cechą niskiej klasy komputerów[4].
W rzeczywistości, na tyle często  używamy terminu IOT, że nie rozróżniamy infrastruktury
i poziomu aplikacji. Używamy IOT jako wspornika odwołania do jednego lub obu pojęć w tym samym czasie.

Na poziomie infrastruktury, IOT może być postrzegane jako przedłużenie Internetu jakiego dziś znamy. IOT rozszerza techniczne bloki internetowe, takie jak DNS, TCP, i IP o identyfikację i systemy służące adresowaniu programów, ostatnich technologii komunikacji, bramek internetowych, które spełniają wymagania IOT, przede wszystkim związane z niskim zużyciem energii, niskimi kosztami, oraz mobilnością[5].

Identyfikacja i schemat adresowania

W wielu zastosowaniach, identyfikacja i adresowanie IOT poprzez numery identyfikatorów IP lub MAC wymaga zbyt dużo mocy obliczeniowej, aby być obsługiwane przez minikomputer, który może pracować samodzielnie w sposób trwały. Obecny rozwój w obszarze 6LoWPAN (niskonapięciowy protokół sieci bezprzewodowej PAN)[6],stosy standardów mini IPv6 dla sieci czujników, zbieranie, magazynowanie i zużywanie energii mogą zmienić to równanie, ale na razie prawie wszystkie uruchomione rozwiązania IOT wykorzystują alternatywne sposoby identyfikacji i rozwiązania ich czujników.

Najnowsza technologia komunikacji

Ponadto technologia komunikacyjna łącząca powietrze ze zwykłym czujnikiem w węźle sieci Internetu odnosi się do typowych ograniczeń w ostatniej mili w IOT-ie. Musi być bezprzewodowa, wytrzymała, a przede wszystkim, energooszczędna. W niektórych przypadkach, protokół komunikacyjny musi także włączać funkcje zabezpieczeń, transport energii do uruchomienia czujnika, lub umożliwić pomiar odległości i lokalizacji. Proponowane metody i standardy dla odpowiednich protokołów komunikacyjnych są tak różnorodne jak obszary zastosowań IOT.

IOT – niesamodzielna aplikacja

W bardziej złożonych scenariuszach, a także bardziej realistycznych, będzie więcej niż jedna „strona główna” dołączona do rzeczy lub miejsca, i tak naprawdę nie będzie to witryna  WWW, ale serwis internetowy. W idealnie otwartej architekturze IOT, nie tylko każdy czujnik może docierać przez każdy autoryzowany komputer lub osobę, ale na dodatek, każda osoba i organizacja może ustawić swoje własne usługi, łącząc je z identyfikatorami przesyłającymi je do publicznej wiadomości.

Na przykład, znak na dobrach konsumpcyjnych nie tylko dostarczy link do strony głównej producenta dostarczanych produktów. Przeciwnie, jeśli zbliży się do czytnika RFID, będzie generował dodatkową listę alternatywnych usług świadczonych przez niezależne firmy lub organizacje non-profit, z którego użytkownik lub system użytkownika komputera będzie mógł wybrać. Lista ta może obejmować takie usługi jak ocena produktu, sprawiedliwy handel, czujne uzupełnianie, polityczne zakupy lub samo wymeldowanie. Alternatywne usługi nie muszą być w zgodzie z interesami firm dóbr konsumpcyjnych. W świecie EPCglobal, Service Discovery wygeneruje listę usług, których dostępność ustalona zostanie przez EPC.

Na poziomie aplikacji, można zauważyć, że aplikacje- IOT nigdy nie działają samodzielne, lecz zawsze używają serwisów internetowych. Tak więc aplikacje IOT mogą być traktowane jako specjalny zestaw aplikacji internetowych, z których także korzysta infrastruktura IOT. Niedawno zostały one  podciągnięte pod termin „sieć rzeczy”, w środowiskach detalicznych natomiast nazwano je „siecią towarów”, lub nawet „Internetem towarów.” W „sieci rzeczy”, oznaczone pozycje lub miejsca wywołują konieczność ponownego wymyślenia klasycznych aplikacji internetowych, takich jak ocena produktu czy też stworzenie nowych usług takich jak np. ulubione śledzenie. Jako warstwa infrastruktury mają one na celu rozszerzyć klasyczne aplikacje internetowe do realnego świata.

Normy IOT

W przeciwieństwie do Internetu, obecnie nie istnieje jeden globalny zestaw standardów IOT,
i najprawdopodobniej nigdy nie powstanie. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest  to, że IOT pozostawia czysty, zamknięty, logicznie spójny i samowystarczalny cyfrowy świat. W projektach IOT mamy obecnie do czynienia z właściwościami fizycznymi, takimi jak odległości (Tag powinien być idealnie czytelny w zasięgu kilkuset metrów, kilku metrów lub kilku milimetrów),charakterystyka dzielnic (np. odbijanie fal radiowych)[7]. Właściwości te zależą od konkretnych zastosowań, które są tak różnorodne jak sam świat fizyczny.

W niektórych branżach, de facto standardy te pojawiły się. Na przykład, możemy je zaobserwować  w  mandatach Walmartu, metrach i u innych dużych detalistów. Standard EPCglobal jest de facto standardem sprzedaży detalicznej i przemysłu dóbr konsumpcyjnych[8]. Od czasu gdy detaliści zajmują się nie tylko sprzedażą dóbr konsumpcyjnych, standard ten prawdopodobnie będzie się rozwijał w kierunku powiązanych przemysłów takich jak np. farmacja czy włókiennictwo.

Jakie wartości kreuje IOT?

Kolejnym podejściem do istoty IOT jest spojrzenie poprzez pryzmat wartości. Wykorzystanie aplikacji daje możliwość dodania wartości zarówno dla firm jak i dla konsumentów. Struktura aplikacji IOT jest tak niemożliwa, jak modelowanie całego świata, ponieważ zasadniczo każdy proces biznesowy w każdej branży na tym świecie jest osadzony w świecie fizycznym. Zatem IOT jest potencjalnie istotne w każdym etapie łańcucha wartości. W celu odnalezienia genezy wartości aplikacji IOT należy zwrócić się do jej  środowiska. W tym celu sporządzona  została lista około stu istniejących, nowych aplikacji, które przenoszą koncepcję IOT.  Okazało się, że wszystkie badane aplikacje posiadają przynajmniej jedną z siedmiu wartości zidentyfikowanych poniżej. Pierwsze cztery poświęcone są wartością bazującym na komunikacji między maszynami, pozostałe natomiast opierają się na integracji użytkowników.

 1.Uproszczona instrukcja zbliżeniowa

Pierwszy czynnik potwierdzający kreowanie wartości prze IOT z proponowanej listy jest oczywisty i stosowany już w wielu aplikacjach takich jak np. inwentaryzacje w bibliotekach, kontrole dostępu w budynkach i obiektach sportowych, podstawowe procedury płatności, nawet może służyć do etykietowania domowego. Jego wartość biznesowa wynika z faktu, że niektóre mądre rzeczy mogą komunikować się swoim nazwami. Dokładnie mówiąc, ich niepowtarzalny numeru identyfikacyjny w bardzo solidny, szybki i wygodny sposób zostaje wychwycony przez działanie czujnika zbliżeniowego, gdy znajduje się w jego zasięgu. Tak więc tak długo jak mądra rzecz będzie znajdowała się w polu aktywnym , transakcje takie jak np. procedura płatności czy też sprawdzenie poprawności będą automatycznie uruchamiane.

Przedsiębiorcy włączają tą funkcje w swoich aplikacjach, ponieważ sprawia ona, że życie ich pracowników staje się wygodniejsze (np. użytkowanie karty z technologią RFID jest o wiele bardziej wygodne niż wprowadzanie sześciocyfrowego indywidualnego numeru alarmowego), umożliwia to samodzielną obsługę klientów i w konsekwencji zmniejsza to koszty pracy. Konsumenci również są z tego faktu zadowoleni gdyż pomaga im to zaoszczędzić czas, uzyskać niezależność i zwiększyć wygodę.

2. Automatyczne wyzwalanie bliskości

Kolejny kreator wartości dodaje jedną ale ważna funkcję do pozostałych: wywołuje transakcje automatycznie. Ilekroć inteligentna rzecz np. oznakowany samochód, wózek widłowy, palety, kartony lub produkt konsumencki nie pozostaje w pewnej odległości od innej inteligentnej rzeczy, lub miejscu, które można dostrzec, transakcja taka jak aktualizowana z zapisu księgowego. Następuje rozpoczęcie zadania uzupełniania zapasów. Innymi słowy aplikacje IOT  wykorzystujące ten kreator wartości wykorzystują potężne właściwości fizyczne sąsiedztwa do zbudowania nowych i lepszych procesów biznesowych. W czystym cyfrowym świecie klasycznych systemów zarządzania łańcuchem dostaw, systemów planowania produkcji, lub systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, byłoby to po prostu niemożliwe [9].

Realizacja tej funkcji prowadzi do zwiększenia szybkości, dokładności i wygody, która pozwala firmom obniżyć koszty pracy, koszty awarii procesu i koszty nadużyć. Ponadto, dostarcza ogromne ilości nowych danych, które mogą być stosowane w celu poprawy procesu. Konsumenci mogą bezpośrednio korzystać z fizycznego oddziaływania poprzez dodatkowy poziom wygody, na przykład, gdy nowy samochód BMW otwiera swoje własne drzwi poprzez zastosowanie kluczyka jako nośnika. Ponadto, kilku producentów z  branży motoryzacyjnej, w samolotach i komputerach, w sektorze montażowym rozwijają systemy aby  połączyć świat  informacyjny ze światem fizycznym za pomocą  aplikacji Augmented Reality[10]. Wyzwalacze zbliżeniowe są stosowane do wspierania pracowników
w instrukcjach pracy, planach montażowych oraz w dostarczaniu innych informacjach, których potrzebują do realizacji bieżących zadań.

3. Automatyczny czujnik wyzwalający

Pierwsze dwie wartości dodają korzyści poprzez ręczne i automatyczne wykrywanie
i podawanie nazw rzeczy. Trzecia wartość dotyczy rozszerzenia ID przez jakikolwiek dane tak, aby inteligentna rzecz mogła je gromadzić za pośrednictwem dowolnego czujnika. Dane te mogą uwzględniać np.: temperaturę, przyspieszenie, lokalizację, orientację, wibracje, jasność, wilgotność, hałas, zapach, widzenie, skład chemiczny i sygnały życiowe. Umożliwia to inteligentnym rzeczą nieustanne rozpoznawanie stanu, środowiska dla odpowiednich ruchów i inicjowanie działania na podstawie zaprogramowanych zasad. Na przykład przy hodowli oliwek umożliwiłoby to ciągłe monitorowanie temperatury, jasności, i wilgotności
(z gleby i powietrza) w celu dopasowania optymalnej ilości wody. Automatyczne czujniki umożliwiają lokalne (indywidualne) i natychmiastowe podjęcie decyzji. Zwiększają jakość procesów, które wiążą się z wydajnym i bardziej efektywnym sposobem działania. W przypadku uprawy oliwek prowadziłoby to do bardziej przyjaznego dla środowiska wykorzystania wody, ponieważ ścisła kontrola procesu wyeliminuje niepotrzebne nawadnianie.

Obszary zastosowania aplikacji są wielorakie. Sięgają od monitorowania stanu w całym łańcuchu dostaw, poprzez sieci czujników dymu w domach prywatnych, zarządzania towarami szybko psującymi się na produkcji słodkiego wina, monitorowania przez człowieka konstrukcji systemów wczesnego ostrzegania w przypadku pożarów lasu, trzęsienia ziemi, inteligentnych systemów zwiększających wydajność sieci elektrycznej, do monitorowania sygnałów życiowych pacjentów w szpitalach, jak i w domu.

 

4.Automatyczne zabezpieczanie produktów

Kolejna wartość związana jest z możliwością zabezpieczenia produktów przed np. możliwością podrobienia. Aby rzeczy mogły być zabezpieczone muszą zawierać mini komputery, które są wyposażone w pewne technologie zabezpieczające jak np. kryptograf. Przestrzeń lub użytkownik skonfrontowany z taką mądrą rzeczą może sprawdzić jego poprawność za pomocą wdrożonej metod np. operacji wezwania do odpowiedzi. Metody te są dobrze znane i sprawdzone. Możemy je odnaleźć w każdej karcie bankomatowej lub kluczyku samochodowym. Wymagają one drogich i pochłaniających dużo energii zasobów komputerowych jak również kosztownych kluczy cyfrowych. Dlatego też sposób ten ogranicza się do zastosowań, w których mamy do czynienia z wysokimi wartościami i ryzykiem.

Dla niedrogich produktów masowej produkcji można wykorzystać inną metodę zabezpieczenia. Takie inteligentne rzeczy bowiem mogą zapewnić sobie pewien poziom bezpieczeństwa na podstawie relacji pomiędzy nimi samymi a ich serwerem pośredniczącym. Należy wyobrazić sobie, że każda inteligentna rzecz ma swoja stronę główną, która jest stale aktualizowana w miarę fizycznych artefaktów wywoływanych działaniami opisanym powyżej. Strona ta wygląda jak życiorys lub jak rodowód danej rzeczy. Może być wykorzystywana do ustalania z pewnym poziomem zaufania czy rzecz objęta dochodzeniem jest prawowitym właścicielem strony głównej czy nie. Na przykład, jeśli dwa produkty wskażą tą samą stronę oznacza to, że jedna z nich jest fałszywa.

W obu przypadkach komputery mogą sprawdzić ważność produktu automatycznie, bez ludzkiej interwencji. Podczas gdy pierwsza metoda działa w kosztownych, wysokiej klasy zabezpieczeniach wbudowanych w sprzęt komputerowy z zakończeniami nerwowymi IOT, druga metoda podchodzi do problemu bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie sieci tzn. stale zbiera i aktualizuje dane z IOT a następnie na żądanie, wykorzystując oprogramowanie oblicza prawdopodobieństwa, że produktu jest podrobiony.

Metoda oparta na sieci jest bardziej płynna niż metoda bazująca na sprzęcie komputerowym. Nie jest jednak na tyle tania, aby mogła być wykorzystywana do każdego dobra. Wszystko to prowadzi do nowego poziomu bezpieczeństwa. Każda ciężarówka, samochód, mebel, lek będzie mógł być zabezpieczony przed podrobieniem.

5. Informacja zwrotna do użytkownika

Chociaż zakończenia nerwowe IOT są zazwyczaj bardzo małe, często nawet niewidoczne , to czasami inteligentne rzeczy posiadają mechanizmy pozwalająca dać odpowiedź osobie z którą wchodzą w interakcje. Często dają sprzężenie zwrotne w celu uspokojenie, że np. pracownik który ręcznie lub automatycznie wyzwala bliskość aktualnie pracuje. Dzieje się to za pomocą  sygnału audio takiego jak dźwięk lub też sygnału wizualnego, przy wykorzystaniu np. diody LED. W bardziej rozrywkowych zastosowaniach zorientowanych na konsumentów mogą występować śmieszne dźwięki, efekty dodatkowe a nawet zapach. W aplikacjach, które zajmują się łatwo psującymi towarami, prosty i automatyczny czujnik wyzwalający może pokazać swoje ustalenia na malutkich wyświetlaczach, które informują konsumenta czy produkt jest wart swojej ceny. Zaawansowane kluczyki wyczuwają gdzie znajduję się samochód i wskazują kierowcy kierunek. W środowiskach produkcyjnych inteligentne aktywa, nawet te wyposażone w nisko energochłonne wyświetlacze informują operatora, wśród innych przydatnych informacji także o następnych czynnościach jakie powinien wykonać.

Funkcja ta w połączeniu z identyfikacją, lokalizacją i kontaktem z systemem pozwala na zupełnie nowy poziom produkcji bez błędnych chipów logicznych. Daje to również możliwość osiągnięcia większej elastyczności i efektywności kosztów.

6. Rozbudowana informacja zwrotna

Kolejna wartość wynikająca z zastosowania IOT to możliwość przejścia z prostych informacji zwrotnych do użytkownika w bogaty serwis. Aby poradzić sobie z ograniczeniami ostatniej mili Internetu rzeczy, przyjazny dla   użytkownika komputer, najczęściej telefon komórkowy, ma służyć jako  brama  łącząca mądrą rzecz z jej stroną domową lub z każdym innym źródłem w Internecie, który jest istotny dla użytkownika i rzeczy w danym momencie. Aplikacje wykorzystujące taką możliwość są wielorakie. Mogą one pozwolić na zwiększenie informacji na temat fizycznych produktów, takich jak np. butelki wina o dodatkowe dane dotyczące producenta czy też sprzedawcy. Inne możliwości mogą być np. związane z ochroną konsumentów, niektóre pomysły zostały już wdrożone, m.in. porównywanie cen na miejscu – czy dany produkt mamy zakupić w sklepie, w którym się znajdujemy czy może w innym dostaniemy go taniej. Dzięki aplikacji można również uzyskać informację o pochodzeniu danego produktu czy też ostrzeżeniach dotyczących zdrowia a nawet opinii znajomych.

Aplikacja ta jest również wykorzystywana do tworzenia nowych usług turystycznych. W muzeach gdzie grafika i ciekawe punkty są oznakowane by łączyć się telefonami komórkowymi przez, które przechodzą strumienie audio i video, wyjaśniające obcy świat w języku i szczegółowości wybranej przez konesera.

We wszystkich aplikacjach telefon jest podstawowym środkiem zapewniającym okno  do konkretnych treści i usług w sieci. Z tych i innych powodów ( prostota, mobilność, bogactwo itd.), wiele osób uważa, że telefon komórkowy jest skazany na bycie komputerem przyszłości. Ostatnie inwestycje firm zajmujących się wysoką technologią, które w przeszłości zajmowały się komputerami personalnymi np. Apple, Google, Microsoft; w zakresie rynku telefonów komórkowych mogą dostarczyć dodatkowych dowodów potwierdzających ten trend.

Wykorzystanie IOT  pozwala również na osiąganie zysków przedsiębiorstw dzięki stworzeniu nowego kanału utrzymywania klientów, oferowania nowych usług i przyciągania ich uwagi. Usługa taka jak porównywanie cen produktów nie jest niczym innym jak zapakowaną reklamą. Wyjaśnia to śmiałe kroki Google w sprawie Androida, telefonu komórkowego z platformą komputerową. Konsumenci korzystają z faktu, że mogą uzyskać dostęp do spersonalizowanych usług w sposób prosty i szybki w momencie, w którym chcą z nich korzystać, bez konieczności uruchomienia komputera.

7. Wpływ na świadomość konsumentów

Ostatnia już wartość jaka wiąże się z technologią IOT nie jest związana z jej przyszłymi funkcjami ani z poprzednimi korzyściami. Istnieją pewne obawy dotyczące wykorzystania IOT. Połączenie świata realnego i wirtualnego może wygenerować nowy poziom manipulowania ludźmi. Większość ludzi nadal spędzą swój czas w  świecie fizycznym. W świetle tego ile osób czas wolny spędza przed telewizorem, grając w konsole, lub serwując w Internecie można w to wątpić. Doświadczenia fizyczne takie jak dotykanie zaprojektowanych obiektów lub pobyt w ponurych budynkach działa na ludzi emocjonalnie. Teraz kiedy świat komputerowy staję się fizyczny, gdy komputery i Internet rosną z fizycznymi zakończeniami nerwowymi, cześć tej energii jest dostępna w Internecie rzeczy i powinna zostać dobrze wykorzystana.

Przykładem takich zastosowań są szczoteczki do zębów, które współdziałają z komicznymi rysunkami na łazienkowym lustrze by zachęcić dzieci do mycia zębów. Kolejnym rozwiązaniem są mądre aplikacje, które pokazują konsumentowi ile energii elektrycznej i wody zużywa, wskazując na możliwość zaoszczędzenia pieniędzy przy mniejszym zużyciu i jednocześnie zapobieganiu marnotrawstwa energii i wody. Przedsiębiorstwa mogą  wykorzystywać IOT również do projektowania nowych usług i produktów, które wyrównują ich cele biznesowe z konsumentami, którzy chcą być bardziej odpowiedzialni i  mieć wpływ na poprawę ich stylu życia.

W aplikacji ubezpieczeniowej, konsument dostaje zniżkę na ubezpieczenie samochodu, jeżeli wyposaży swój samochód w rejestrator katastrofy, który działa tak jak rejestrator lotów w samolocie. W momencie wypadku rejestrator może pomóc firmie ubezpieczeniowej zrekonstruować dokładny przebieg wydarzeń. Fakt ten obejmuje dwie korzyści po stronie firmy ubezpieczeniowej. Pierwszą korzyścią jest możliwość przyciągnięcie klientów którzy starają się unikać ryzyka. Drugą natomiast fakt posiadania nagrania, które jest niepodważalnym dowodem niepodlegającym przekupstwu[11]. Wszystkie te aplikacje są aktualnie badane przed ekonomię behawioralną, która uważa, że człowiek działa z każdej strony racjonalnie.

Tab.1 Podsumowanie wartości kreowanych przez IOT

Kreowana wartość Wartość podstawowa Wartość biznesowa Wartość dla konsumenta Przykładowe aplikacje
1.Uproszczone instrukcja zbliżeniowa Self- talking ID ułatwia wywoływanie transakcji i prowadzi do zwiększenia prędkości transakcji, dokładności i  wygody. Zwiększenie satysfakcji pracy, możliwa samoobsługa klientów, zmniejszenie kosztów pracy, zwiększenie dokładności danych. Wzrost  prędkości i wygody w samoobsłudze. Samodzielna odprawa w bibliotekach, inwentaryzacja w bibliotekach, kontrola dostępu w budynkach, sportowe udogodnienia.
2.Automatyczne wywoływanie bliskości Self-talking ID automatycznie wyzwala transakcję kiedy znajduje się w obszarze roamingu. Prowadzi do dodatkowych prędkości i dokładności. Obniżone koszty związane z nadużyciami, kosztami awarii procesów i kosztami pracy. Nowe wysokiej granulacji dane dla poprawy procesu. Wzrost w wygodzie. Śledzenie zasobów; inwentaryzacje w bibliotekach, zapobieganie kradzieży podczas inwentaryzacji; kluczyki samochodowe
3.Automatyczny czujniki wyzwalający Mądre rzeczy monitorują ich lokalne otoczenie, stosując czujnik danych.Poprawia to jakość procesów. Indywidualna i natychmiastowa kontrola procesu technologicznego podnosi wydajność i skuteczność procesu. Dodatkowy poziom szczegółowości dla dalszej poprawy procesu Skok w jakości produktów i usług Produkcja oliwy z oliwek, monitorowanie stanu, monitorowanie zgodności z przepisami sieciowe czujniki dymu, zarządzanie towarami łatwo psującymi się, inteligentne liczniki.
4.Automatyczna ochrona produktu Wbudowana kryptografia i współgranie między fizycznymi rzeczami i ich cyfrowymi przedstawicielami umożliwiają osiągnięcie nowego poziomu bezpieczeństwa. Redukcja kosztów bezpieczeństwa procesowego, zwiększenie zaufania konsumentów. Nowe zaufanie – powiązane usługi Walka z podrabianiem, dwóch pochodzenia, rodowód, kontrola dostępu.
5.Informacja zwrotna do użytkownika Inteligentne rzeczy dostarczają bezpośredniej informacji zwrotnej użytkownikowi co prowadzi do wzrostu zaufania i lokalnej kontroli procesu Procesy stają się bardziej dokładne, bardziej elastyczne i szybsze. Wzrost w wygodzie i wartości rozrywkowe. Partie produkcyjne, które pokazują następną pracę, dobra szybko psujące się informujące o statusie jakościowym, brama reakcji, wskazywanie kierunku znajdowanie się kluczyków, cyfrowe wzmocnione gry.
6. Rozbudowana informacja zwrotna Realny świat przedmiotów służy jako link do szerokiej gamy usług istotnych dla użytkowników i przedmiotów. Nowy kontakt z klientem, nowe możliwości reklamy, przychody z dodatkowej usługi. Zwiększenie komfortu, ponieważ informacja która, jest potrzebna dokładnie  w momencie podejmowania decyzji jest „pod ręką”. Szerokie informacje o produkcie, porównywanie cen, testy alergiczne, polityczne zakupy, przewodnik po miastach i muzeach, podręcznik naprawy, dokumentacja utrzymania.
7. Wpływ na świadomość konsumentów Technologia, która jest skierowana do wpływania na zachowania użytkowników. Umożliwia nowe emocjonalne cechy produktów i nowe usługi; umożliwia wybór atrakcyjnych segmentów, pomaga dostosować cele biznesowe z zielonymi celami. Przyczynia się do poprawy życia i zachowywania się  odpowiedzialnie. Poprawa zdrowia np. za pomocą inteligentnej szczoteczki do zębów; zapobieganie ryzyka np. poprzez rejestratory wypadków; oszczędzanie energii poprzez aplikacje inteligentnych liczników; oszczędzanie wody poprzez jej pomiar.

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „What is the Internet of  Things? An Economic Perspective”.

 

Energia ekonomiczna IOT

    Czynniki kształtujące wartość są wynikiem podstawowej zasady ekonomicznej IOT: IOT wraz ze swoją technologią do automatyzacji pokonuje ostatnią milę pomiędzy Internetem a światem fizycznym, eliminując koszty transakcji, generowane przez świat prawdziwy- świat wirtualnych przerw medialnych. Świat prawdziwy- świat wirtualnych przerw medialnych występuje, gdy informacja jest przekazywana z jednego nośnika na drugi, np. z kodu kreskowego, do drugiego, np. bazy danych, która służy jako system zarządzania magazynem. Gdy rzeczy stają się komputerami, te przerwy medialne, wraz z ich załączonymi kosztami znikają. (Rysunek 1).

Obniżanie wirtualnych kosztów transakcyjnych poprzez unikanie przerw medialnych

Stworzenie przerw medialnych wydawać się może małą rzeczą, ale tak nie jest. W rzeczywistości, można scharakteryzować całą informatyzację przedsiębiorstw i społeczeństwa. Z każdą nową generacją systemów informacyjnych, zestaw przerw medialnych znikał. Na przykład, dzięki wprowadzeniu w całych działach systemów informatycznych, np. w księgowości, rachunkowości, wszystkie istotne dane wprowadzone powinny być do systemu księgowego tylko raz, w wyniku czego jest jedna przerwa na cyfryzacji mediów, następnie system księgowy może korzystać z danych tak często, jak tylko potrzebuje bez innej przerwy medialnej. Przed wprowadzeniem systemów do rachunkowości, księgowy musiał przenieść informacje z kawałka papieru do jego kalkulatora elektronicznego, a następnie wynik z powrotem do drugiego, zwykle w formie papierowej co powodowało przerwy i spowalniało funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Wraz z wprowadzeniem w całej firmie systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa ponownie w milionach firm-wewnętrzne przerwy medialne zniknęły. Systemy zarządzania treścią umożliwiły integrację słabo usystematyzowanych informacji, takich jak tekst, prezentację i filmy, a także podczas internetowych systemów informacyjnych zaczęto uwzględniać nie tylko partnerów biznesowych, ale również konsumentów.

Rys.1 Połączony Świat

rys.1

 Żródło: http://www.autoidlabs.org/uploads/media/AUTOIDLABS-WP-BIZAPP-53.pdf

Powodem oczywistym jest to, że znikające się przerwy medialne są stałe w historii informatyki biznesowej. W celu ich wyeliminowania potrzebna jest interwencja człowieka. Ludzie nie są w bardzo dobrych kontaktach z przerwami medialnymi, wynika to z faktu że procedury są powolne, kosztowne i podatne na błędy. Błędy wynikają z prostych, nudnych i męczących zadań, między innymi wypisywania danych, tysięcy razy dziennie.

Wpływ “efektu odbicia” na ekonomicznośc danych  wysokiej rozdzielczości

Technologie IOT nie są pierwszym przypadkiem próby zredukowania kosztu ostatniej mili. Właściwie, każda metoda wprowadzania danych, czy to karty, pisanie czy kody kreskowe jako swój cel miały zmniejszenie kosztów transakcji pomiedzy światem wirtualnym a prawdziwym

Efekt odbicia odnosi się do zachowania lub reakcji na wprowadzanie nowych technologi . Zmniejszanie kosztów umożliwia zwiększona konsumpcje. Technologie IOT to nie pierwsza próba zmniejszenia kosztów. Jednakże, kiedy rzeczy, miejsca, koszty zmienne transakcji dążą  do zera, to daje to efekt odbicia: jak cena odczuwana podczas zniżek , staje się wtedy bardziej atrakcyjna i częściej dostrzegana.(rys. 2).

Rysunek 2: W kierunku prawdziwego świata wysokiej rozdzielczości danych

rys.2

Żródło: http://www.autoidlabs.org/uploads/media/AUTOIDLABS-WP-BIZAPP-53.pdf

Przede wszystkim, gdy koszty transakcyjne wykrywania rzeczywistego świata są wysokie, przedsiębiorstwa mają tendencję do odczytywania go tylko wtedy, gdy jest to nieuniknione i trzeba to zrobić. Na przykład, sprawdzają swoje zapasy tylko raz w roku, lub w sytuacji gdy jest to sytuacja nadzwyczajna związana z wysokim ryzykiem  finansowym. Jednak, gdy identyfikacja nie generuje kosztów, chcą korzystać z niej cały czas. Dlaczego? Ponieważ pozwala to procesom na reakcję w czasie rzeczywistym, i jest to często wstępnym warunkiem do osiągnięcia optymalnej wydajności procesu. Po drugie przy niskich kosztach możemy również tanio i ekonomiczne sprawdzić środowisko nie tylko własnego przedsiębiorstwa ale również, cały łańcuch dostaw za pośrednictwem  infrastruktury dostępnej wszędzie (np. poprzez wykorzystanie GPS / GSM-Technology). Ostatecznie  firmy zaczynają zwiększać bogactwo danych. Odczytują  proste  automatyczne numerów identyfikacyjnych dużych rzeczy (np.kontenerów), identyfikują również  pojedyncze przedmioty, jak również ich otoczenia.

„Zaufane dane”

“Zaufane dane” to dane, na które trudno jest wpłynąć bo są cicho i nieprzerwanie zbierane przez maszyny przez cały czas. Pracownicy i użytkownicy nie mogą świadomie wybierać czasu i miejsc zdarzeń czujnikowych, podczas gdy procesy biznesowe są realizowane, np. kiedy proces na hali jest przesuwany do następnej obrabiarki lub gdy pakiet ekspresowy jest dostarczany. Zaufanie czujnikom co do zbierania danych odnośnie dostawy od swojego partnera logistycznego jest znacznie większe w przeciwieństwie do danych opartych na ankietach lub oświadczeniach kierowców ciężarówek (czy zostały one zrealizowane na czas, czy nie) W rzeczywistości „zaufanie danych” może nawet zmodyfikować relacje biznesowe pomiędzy sprzedawcą a jego partnerem logistycznym w kierunku zmian dotyczących kontroli jakości, a w konsekwencji wynagrodzenia.

Pomiar i zarządzanie

Możesz zarządzać tylko tym, co można zmierzyć. Twierdzenie to stworzył Peter Drucker, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli zarządzania. Stwierdza on fakt, że pomiar efektów systemu jest warunkiem zrozumienia i doskonalenia. Służy jako podstawowa zasada zarządzania wszelkiego rodzaju organizacjami człowieka. Na przykład, nie jest możliwe skuteczne kierowanie legionem strażaków do walki z pożarami lasu, nie wiedząc, gdzie znajdują się zespoły i ich ogniwa, lub do kierowania armią przedstawicieli handlowych bez zastosowania metod pomiaru osiągnięć.

Prawda twierdzenia Druckera nie ogranicza się tylko do dziedziny zarządzania. Odnosi się również do takich dziedzin jak fizyka, medycyna. Wyjaśnia, dlaczego wiele nagród Nobla przyznano osobom, które wymyśliły nowe przełomowe przyrządy pomiarowe: nowe możliwości pomiarowe, np Wilhelm Conrad Röntgen-aparat rentgenowski, Lauterbur Paul rezonans magnetyczny, Peter Mansfield (MRI)-technologia, oraz Heinricha Rohrer i Gerda Binnig skanowanie mikroskopu tunelowego, zjawiska te można uznać jako nowe połączenia wprowadzające nowe diagnozy i terapie etc.

Nowe technologie pomiarowe mają jedną wspólną cechę: pogłębiają swoje dyscypliny. Należy zadać sobie pytanie, czy IOT ta gigantyczna globalna sieć czujników gra w tej samej lidze, czy naprawdę posiada taką moc, aby udoskonalić administrację, gospodarkę a w szczególności zachować  część tych , lub innych dyscyplin, które są związane z zarządzaniem organizacją.

Rys.3 Niska rozdzielczość danych w porównaniu z wysoką rozdzielczością danych

rys.3

Żródło: http://www.autoidlabs.org/uploads/media/AUTOIDLABS-WP-BIZAPP-53.pdf

 

Komunikacja rzeczy

Paul Watzlawick raz kapitalnie stwierdził, że ludzie stale komunikują się ze sobą. Robią to na poziomie funkcjonalnym (np. rozmowy),lub emocjonalnym (uśmiechając się). Załóżmy teraz , że towary także muszą się komunikować. Na poziomie funkcjonalnym, butelka wody na biurku komunikuje się poprzez etykietę swoją nazwą, pochodzeniem, dokładnymi składnikami, pojemnością, datą ważności, kodem EAN, itp. Projekt butelki i jego etykietę, cechują emocjonalne wartości, takie jak: „Ja jestem z gór”, „Jestem zdrowy, świeży, i smakuję wyśmienicie”, „Dotknij mnie, kup mnie, otwórz mnie, wypij mnie.” To jest to, za co projektanci produktów płacą.

Technologia IOT może zwiększyć zarówno funkcjonalne i emocjonalne zdolności komunikacyjne rzeczy i miejsc. Na przykład, na poziomie funkcjonalnym, może generować nowe informacje na temat jakości produktu, autentyczności, oceny i ceny. Na poziomie projektowania, eleganckie butelki mogą na przykład, pokazać swoją najnowszą reklamę, lub zmieniać swój kolor w reakcji na temperaturę i dotyk. Co najważniejsze, można to zrobić w sposób stosunkowo dyskretny: ponieważ większość dodatkowych funkcji jest powoływana do życia w zależności od woli użytkownika, człowieka lub maszyny. Inteligentne rzeczy umożliwiają bogate lecz ukryte funkcje, które mogą służyć wszystkim elementom łańcucha wartości( producentom, konsumentom, w transporcie, itd.).

 Jak firmy korzystają z Internetu rzeczy?

Rozdział ten  przedstawia pewne intrygujące obserwacje pochodzące z  firm, które zaczęły już wprowadzać technologie IOT. Autorem spostrzeżeń jest profesor Elgar Fleisch autor artykułu „What is the Internet of Things? An Economic Perspective”, jak również jego współpracownicy. Dla uproszczenia zostało tu wprowadzone pojęcie HRM oznaczające zarządzanie wysoką rozdzielczością, co oznacza, że w konsekwencji wykorzystuje się moc danych z czujników w celu zwiększenia widoczności i wykorzystywania go do doskonałości biznesowej [12].

Idąc do złożonych problemów

Każda organizacja świadoma nowego narzędzia musi zadać sobie pytanie: gdzie należałoby je użyć aby wykorzystać jego moc ? Jakie kryteria musi spełniać dany problem w celu usprawnienia go przez nowe narzędzia? W przypadku HRM, odpowiedź brzmi: nie idź do prostych problemów, przejdź do złożonych. Nie używa się MRI do zdiagnozowania i  zarysowania problemu. Problem jest prosty, wtedy kiedy myśląc pod względem socjotechnicznym systemu wymaga jedynie kliku węzłów z kilkoma stanami, które sprawują się deterministycznie. Przykładem może być zakład produkcji masowej, w którym działa tylko kilka stabilnych obrabiarek, połączonych za pomocą w pełni zautomatyzowanego przenośnika. W tym przypadku, proste zasady i narzędzia zarządzania są najbardziej opłacalnym sposobem kontrolowania problemu.

Jednakże, jeżeli liczba węzłów w problemie jest wysoka, a węzły nie zachowują się deterministycznie, złożoność całego systemu wybucha. Łatwo jest znaleźć złożone problemy w każdej gałęzi przemysłu. Jednym z przykładów jest zarządzanie siecią sklepów tekstylnych, gdzie na co dzień w każdym sklepie, kilkunastu sprzedawców obsługuje setką klientów, i w którym porusza się tysiące artykułów odzieżowych. Bez silnej władzy organizacyjnej, sieć detaliczna zakończyłaby się chaosem w przeciągu kilku dni.

Pierwszą rzeczą jaką firmy starają się zrobić aby uniknięcia złożoności to np. zmniejszenie liczby wariantów produktów[. Zawsze wtedy, gdy nie jest to możliwe, np. z przyczyn konkurencyjnych, firma chce zaoferować bogatszy zestaw zindywidualizowanych produktów, usług organizacja zarządzająca musi zwiększyć swoją zdolność zarządzania, aż do momentu rozwiązania dopasowuje siłę problemu . Pierwszą rzeczą jaką firmy starają się zrobić aby uniknąć złożoności to np. zmniejszenie liczby wariantów produktów. Zawsze wtedy, gdy nie jest to możliwe, np. z przyczyn konkurencyjnych, firma chce zaoferować bogatszy zestaw zindywidualizowanych produktów, usług i świadczeń. Organizacja musi wtedy zwiększyć swoją zdolność zarządzania, do poziomu pozwalającego rozwiązać problem.

Szukaj zaślepienia

Firmy korzystające z technologii IOT często doświadczają efektu, którego, lekarze mogli nauczyć się podczas gdy po raz pierwszy korzystali z MRI: zidentyfikowali problemy, których wcale nie szukali, ale  stały się widoczne, ponieważ nowo dostępne dane były wysokiej rozdzielczości. Na przykład, gdy producent samochodów oznaczył swoją pracę w toku motoryzacji dla lepszej kontroli dostaw Just-in-time podczas montażu, był bardzo zaskoczony, gdy zobaczył, problem samochodowy. Samochody, które generowały więcej wyzwań niż zwykle w czasie montażu, były regularnie odkładane na. Zespoły montażowe zdołały odepchnąć problem samochodów do następnej zmiany dzięki temu mogli zarządzać ich charakterystyką wydajności, na przykład ile samochodów zbierają do przesunięcia. Takie podejście było nie tylko niesprawiedliwe  dla kolejnych zespołów montażowych, które, nawiasem mówiąc, robiły to samo. Generowało to również kosztowny i wciąż rosnący bałagan pomiędzy kolejnością produkcji samochodów na linii produkcyjnej i kolejnością dostarczania części (drzwi, okien) w celu montażowym. Kolejnym przykładem uzyskania niespodziewanych wyników po przez zastosowanie IOT jest firma logistyczna, która była oszołomiona, gdy dowiedziała się, iż, powód ich wysokiej stopy opóźnień dostaw był następujący: jeden z ich kierowców nie lubił jeździć na zachód w kierunku słońca, więc regularnie brał długi i kosztowny objazd na północ i wracał na  zachód kiedy było ciemno. Firma dóbr konsumpcyjnych natomiast była zaskoczona, że tylko 20% z wyświetleń promocyjnych wysłanych do jednego z ich sklepów detalicznych były traktowane jako negocjowane i zaplanowane.

Wykorzystanie IOT do diagnozy i poprawy procesów

Te ślepe zjawisko jest również odpowiedzialne za niektóre trudności podczas sporządzania analizy biznesowej: jest to po prostu niemożliwe, aby obliczyć zwrot z inwestycji, gdy problemy, które należy rozwiązać są częściowo nieznane. Dlatego niektóre firmy wykorzystują technologię IOT w pierwszym etapie jako narzędzia diagnostycznego, czyli generowania zaufanego obrazu rzeczywistości i ich praktykowanych procedur. Korzystają wtedy z obszernych zbiorów danych zebranych z czujników do poprawy procesów. Na przykład, jeden detalista mierzył wpływ różnych rodzajów prezentacji ze sprzedaży towarów i np. okazało się, że niektóre spodnie sprzedawały się lepiej, gdy prezentowano je na wieszakach niż kiedy leżały na półkach [13]. Po zapoznaniu się z przyczynami niepowodzenia, sprzedawca musiał jedynie zmienić swoją rutynę. Taki przypadek doskonale pokazuje, że chwilowe wykorzystanie technologii IOT pozwala uzyskać korzyści, bez konieczności stosowania jej na stałe.

Automatyzacja niskiego poziomu zarządzania

W wielu przypadkach firmy korzystają z technologii IOT jako narzędzia do następnego etapu industrializacji: wprowadzają automatyzację prostych zadań manualnych, takich jak podpisanie w ładunku, aktualizację stanów magazynowych, inicjują procesy uzupełniania, wykrywania błędów i wysyłania powiadomień. W ten sposób eliminują bardzo niski poziomu koordynacji prac, który był wcześniej wykonywany przez ludzi.

Sednem sprawy jest to, że technologia IOT znacznie zmniejsza czas cyklu operacyjnego zarządzania składającego się z trzech etapów „zrobić” (wykonanie zadania), „sprawdzić” (porównanie wyników zadania z wartościami oczekiwanymi) i działać (wprowadzenie korekty w razie potrzeby) poprzez automatyzację. Pozwala to na ciągłe porównywanie rzeczywistych wartości z oczekiwanymi i umożliwia, w konsekwencji, wczesne wykrywanie odchyleń, która są kluczem sukcesu. Wpływ błędu jest tak mały, jak to tylko możliwe. Stały czujnik sprawdza ewentualne możliwości systemów informacyjnych do automatycznego wyczuwania wydarzeń w realnym świecie i budowania bazy dla zarządzania operacyjnego przez wyjątki, w których zainstalowane systemy informacyjne i procedury postępowania na własną rękę przewidują wszystkie sytuacje.

Pomiar, zarządzanie i innowacja

Oczywiście firmy korzystają z Internetu Rzeczy nie tylko dla diagnozy i  niskiego poziomu automatyzacji. Kiedy zdefiniuje się używanie technologii IOT jedynie jako narzędzia diagnostycznego to poziom innowacyjności wynosi zero, następnie czysto automatycznie nie zmieniając procesów biznesowych poziom ten wyniesie 1. Kolejny poziom, poziom 2, zawiera włącznie modyfikacji IOT do procedur biznesowych.

Na trzecim poziomie innowacyjności, firmy chcą zintegrować wartość z oferowanymi przez siebie produktami i usługami. Na przykład firma produkująca szczoteczki do zębów zamienia cześć swoich produktów w inteligentne produkty, których szczotki elektryczne i wałki zawierają malutkie komputery. Takie wyposażenie daje możliwość wspomnianego już wcześniej połączenia szczotkowania z animacją na lustrze.

Na poziome czwartym w warunkach  zmiany, najwyższy poziom biznesowej innowacji w firmach to wykorzystanie Internetu Rzeczy aby przekształcić swój model biznesowy. Gdy firma posiada absolutną widoczność na swoje najważniejsze obiekty takie jak np. beczka piwa w przypadku operatora logistycznego browaru, samochodu w przypadku firmy ubezpieczeniowej lub obrabiarki w przypadku stolarni, może ona np. przełączyć się ze sprzedaż swoich produktów na wynajęcie ich swojemu klientowi bazując na zapłacie za użytkowanie.

 

Podsumowanie

Niniejszy artykuł miał na celu przybliżyć pojęcie Internetu Rzeczy. Pierwszym krokiem było wskazanie różnic pomiędzy aplikacjami internetowymi a aplikacjami, które tyczą się kategorii Internetu Rzeczy. Dalsza część artykułu poświęcona została wartością jakie niesie ze sobą wykorzystanie Internetu Rzeczy a także przykładowych form wykorzystania w praktyce. Zaprezentowane zostały także sposoby wykorzystania Internetu Rzeczy w ujęciu praktycznym i diagnostycznym.

Podsumowując należy powiedzieć, że niewątpliwie zastosowanie Internetu Rzeczy może przynieść wiele korzyści zarówno konsumentom jak i firmom wykorzystującym tą idee. IOT może dostarczyć systemy zarządzania o niskich kosztach i wysokiej rozdzielczości danych o świecie rzeczywistym. Wszystko to jednak musi odbyć się z umiarem tak aby nie doszło do wspomnianej już wcześniej manipulacji i nadmiernego wglądu w prywatność ludzi lub firm.

 


[1] http://forsal.pl/artykuly/666469,internet_rzeczy_chiny_chca_zostac_liderem_nowych_technologii.html

[2] (Mattern, Flörkemeier, 2009)

[3] Mattern, 2004

[4]  Gershenfeld 2004

[5] Sarma, 2004

[6] http://www.6lowpan.pl/definicje

[7] Henzinger, Sifakis, 2007

[8] Thiesse et al., 2009

[9] (Bullinger, Ten Hompel, 2008), (Vitzthum, Konsynski, 2008).

[10] (Ong et al., 2008), (Regenbrecht et al., 2005 ).

[11] Filipova, Welzel, 2005

[12] Fleisch, Müller-Stewens, 2009

[13] Thiesse wsp.. 2009