Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Inne
1
archive,category,category-inne,category-1,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Inne

Rekomendacje ws. przyznawania wieloźródłowego EPC (MEA)

12 czerwca w Inne

Definicje Niezależnie od relacji źródłowych, EPC (SGTIN) jest przypisywany przez właściciela marki, tj. producenta, pośrednika (np. importera), sprzedawcę lub dostawcę komponentu (jeśli produkt jest komponentem). Pojedyncze źródło: relacja jeden do jednego pomiędzy producentem/pośrednikiem a sprzedawcą. Obiekt sprzedaży pochodzący z pojedynczego źródła identyfikowany jest prefiksem sprzedawcy GS1. Wiele źródeł: relacja wiele do wielu pomiędzy producentem/dostawcą komponentu a sprzedawcą/pośrednikiem. Wieloźródłowy obiekt sprzedaży identyfikowany jest prefiksem kupującego, a nie jednym z wielu prefiksów firm sprzedających (np. sprzedawcy/producenta czy producenta/dostawcy); może zawierać domy maklerskie czy grupowe zakupy. Termin „wiele źródeł” składa się z Private Label (marki prywatne), Own Brand (marki własne) i Own Label (własne etykiety). Przypadki użycia By...

Hierarchiczny model wpływu praktyk RFID na wydajność łańcucha dostaw w handlu detalicznym

06 marca w Inne

Hierarchiczny model wpływu praktyk RFID na wydajność łańcucha dostaw w handlu detalicznym Streszczenie Głównym celem badania była ocena wpływu rozwiązań identyfikacji radiowej (RFID) na wydajność łańcucha dostaw. Zbadano osiem zmiennych zastosowań RFID zgrupowanych w dwóch kategoriach: lokalizacja (magazyn dostawcy, główny magazyn detaliczny, lokalny magazyn detaliczny, sklepy należące do detalisty) i wykorzystania (normy, transport, poziom paletowy, specjalistyczne oprogramowanie). Biorąc pod uwagę związane z tym trudności w ocenie wydajności łańcucha dostaw i powszechne korzystanie z różnych modeli, takich jak wydajność w SCOR i zrównoważoną kartę wyników, opracowano listę wskaźników. Analiza współczynnika wskazała nam 7 czynników wydajności łańcucha dostaw: dostawcy, asortyment, dystrybucja, zamawianie, planowanie, sprzedaż...

PeerTrack: Platforma do identyfikacji i śledzenia obiektów

25 lutego w Inne

STRESZCZENIE Możliwość identyfikacji i śledzenia poszczególnych towarów, w szczególności na szeroką skalę i poprzez rozproszone sieci, stanowi klucz do realizacji wielu ważnych aplikacji dla biznesu, takich jak: zarządzanie łańcuchem dostaw, śledzenie zasobów czy wykrywanie fałszerstw. Niestety, umożliwianie identyfikowalności poprzez niezależne organizacje wciąż stanowi znaczne wyzwanie w radzeniu sobie z ogromnym wolumenem danych i suwerennością uczestników. W artykule opisano PeerTrack, skalowaną platformę do skutecznej i efektywnej identyfikacji i śledzenia obiektów w szerokiej skali identyfikowalności sieci. Z nowatorskim modelem danych, bazującym na indeksie DHT i rozproszonym procesorze zapytań, PeerTrack dostarcza środowisko, w którym aplikacje do identyfikowalności mogą udzielać danych wśród niezależnych organizacji, wykorzystując...

Planowanie infrastruktury IT i możliwości integracji łańcuchu dostaw dla RFID i związanych z nim efektów wdrażania

20 lutego w Inne

STRESZCZENIE W tym artykule mowa idzie o badaniu postrzeganej zdolności komponentów intergracji infrastruktury IT oraz intergacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem RFID(Radio-frequency identification) - poszukiwania, wydobycia, operacyjnego tworzenie wiedzy wydajności i rynku. Dane do tego badania zebrano za pomocą online kwestionariusza wśród członków Rady Supply Chain Management Professionals(CSCMP). Założono, że spójność danych i cross-funcjonalnych integracji aplikacji, zarówno elementy stanowiące integrację infrastruktury IT oraz Integrację przepływu informacji, integrację przepływów fizycznych iIntegrację przepływu finansowego, wszystkie elementy stanowiące proces integracji łańcucha dostaw będą związane bo przewidują cztery wyniki systemu RFID. Menedżerowie łańcucha dostaw które planują wdrożyć systemy RFID są poinformowani o krytyczności problemów związanych z...

Wpływ technologii RFID na dynamikę łańcucha dostaw

20 lutego w Inne

Wprowadzenie RFID jest technologią przynoszącą ogromne korzyści w obszarze łańcucha dostaw - oszczędza czas i nakłady pracy, pozwala na śledzenie towarów w czasie rzeczywistym oraz dzięki przejrzystości zdobywanych dzięki niej danych, daje szanse na poprawienie wyników i jakości świadczonych usług. W przedstawionym eksperymencie zbudowano model łańcucha dostaw pomiędzy producentem a sprzedawcą detalicznym oraz zastosowano różne rozwiązania aby pokazać w jaki sposób RFID ma na niego wpływ. Już w 2005 roku Walmart wprowadził wymóg używania kodów RFID wśród swoich 100 głównych dostawców, tym samym pokazując ich znaczący wpływ na działanie łańcucha dostaw. Wskaźniki ROI (zwrotu z inwestycji) oparte na kosztach bezpośrednich i zyskach...

Zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem lean production oraz technologii RFID – studium przypadku

19 lutego w Inne

Wprowadzenie Duża konkurencja na rynkach globalnych zmusza przedsiębiorstwa do podejmowania takich działań, aby zaspokajać potrzeby klientów w jak największym stopniu, przy jak najmniejszych kosztach. Dlatego też firmy poszukują nowych rozwiązań mających na celu poprawę jakości funkcjonowania ich łańcuchów dostaw przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działalności. W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorstw zwracało uwagę na zastosowanie technologii radiowej identyfikacji RFID w łańcuchu dostaw. Wiele organizacji planuje bądź już wdrożyło RFID do swojej działalności, dzięki czemu mają możliwość korzystania z bardziej zautomatyzowanych oraz efektywnych procesów. Lean production („wyszczuplone myślenie”) zostało przedstawione przez Toyotę w latach 60-tych. Główny cel tej koncepcji to eliminacja marnotrawstwa (np.:...

Śledzenie w łańcuchu dostaw przy użyciu RFID. Metody i zastosowania.

19 lutego w Inne

1.  Wprowadzenie Technologia identyfikacji radiowej (RFID) obiecuje zrewolucjonizować różne obszary w łańcuchu dostaw. Ostatnio wielu badaczy naukowych badało w jaki sposób poprawić zdolność i śledzenie określonego produktu wzdłuż łańcucha dostaw, pod względem skuteczności i efektywności przy pomocy tej technologii. Aby włączyć śledzenie w całym cyklu życia, system identyfikowalności  musi być zbudowany solidne i bez szwu. Wymaga to trzech następujących elementów: (1) dane modelu i pamięci systemu umożliwiające unikatową identyfikację i skalowanie baz danych,  (2)systemu, który pozwala udostępniać dane śledzenia między partnerami handlowymi, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności nad tym, co i z kim jest wspólne  i (3) mechanizmu śledzenia w celu osiągniecia...

Ocena i badanie systemów RFID przez szybkie prototypowanie

13 lutego w Inne

Streszczenie            Dzisiejsze systemy RFID wykazują stosunkowo małą  funkcjonalność, natomiast przyszłe systemy i wszechobecna komputeryzacja aplikacji wymagają dużego zestawu funkcji ogólnego przeznaczenia, takich jak szeroki zakres komunikacji, wysokich szybkości transmisji danych, wysokiej niezawodności i wiele więcej. W celu spełnienia tych celów, muszą być spełnione następujące wyzwania: zgodność urządzeń RFID, działających zgodnie z innymi standardami w różnych dziedzinach częstotliwości; dokładne zrozumienie wpływu parametrów systemu na wydajność warstwy fizycznej; przedsięwzięcie bezprzewodowych technologii w kontekście RFID oraz poradzenie sobie ze wzrostem złożoności technologii RFID. Ten artykuł wprowadza koncepcję szybkiego prototypowania w technologii RFID i zawiera przegląd symulatorów systemu oraz demonstracji. Przedstawione są wytyczne dla...

Wydajne i Efektywne Magazynowanie Danych RFID

08 lutego w Inne

Streszczenie Technologia RFID (ang. Radio Frequency Identification) zaczyna być stosowana jako kluczowy element śledzenia obiektów oraz systemów zarządzania łańcuchowego, gdyż w przyszłości niemal każdy większy sprzedawca będzie używał systemów RFID w celu monitorowania dostaw produktów od dostawców do magazynów. Ze względu na strumieniową naturę odczytu RFID, urządzenia te generują duże ilości danych przy wysokich wskaźnikach produkcji. Zjawisko to jest tym ważniejsze, iż urządzenia RFID są tak tanie, że każdy pojedynczy przedmiot może być oznaczony i tym samym zostawiać „ślad” danych, poruszając się między różnymi lokacjami. Scenariusz ten stwarza nowe wyzwania odnośnie efektywnego i wydajnego wykorzystywania tak dużych ilości danych. W tym...

RFID – Aspekty prawne oraz stan na 2012 rok.

02 stycznia w Inne

W dzisiejszych czasach identyfikacja radiowa (RFID) zapewnia szanse na  poprawę jakości produktów i usług oraz sprawienie by były bezpieczniejsze i tańsze. RFID zawiera także globalne i powszechne wyzwanie dla systemów prawnych na całym świecie.  Technologia RFID staje się wszechobecna w dzisiejszych czasach ponieważ jej zakres rozciąga się od integracji produktów do jej implantacji u ludzi i zwierząt. Do tej pory RFID jest używana głownie dla celów logistycznych w identyfikowaniu przesyłek. Jednak pojawiają się już zastosowania tej technologii w przestrzeni publicznej na masową skalę: paszporty biometryczne, karty transportu publicznego, systemy mikropłatnosci, żetony identyfikacyjne pracowników itp. Skala potencjalnych zastosowań RFID technologii zmusza nas...

Ochrona danych i konsumentów

02 stycznia w Inne, Wiedza

Wprowadzenie Technologia RFID znajduje zastosowanie w coraz to nowych obszarach życia człowieka. Zalety wykorzystanych rozwiązań są oczywiste, jednakże wraz z dynamicznym rozwojem oraz ich upowszechnianiem pojawiły się również rosnące niepokoje społeczne związane z rosnącą świadomością ludzi na temat RFID. Ochrona danych i konsumentów jest kluczowym problemem rozwoju technologii. Podstawowym pytaniem jakie możemy sobie zadać jest to w jaki sposób wykorzystywane są dane personalne osób prywatnych i klientów, w jaki sposób są zabezpieczane przed osobami trzecimi oraz co się dzieje z informacjami zawartymi na tagach po dotarciu produktu na koniec łańcucha dostaw. Pierwsze próby prawnej regulacji zasad ochrony danych podjęła Komisja Europejska. W...

NFC – ataki i podatności

02 stycznia w Inne

Czym jest NFC NFC (ang. near field communication - komunikacja bliskiego zasięgu) jest to standard bezprzewodowej komunikacji, pozwalający na wymianę danych w odległości do 20 centymetrów, w zależności od rodzaju tagu z prędkością 106kbps, 212kbps, 424kbps oraz 848kbps, na paśmie ISM - częstotliwości 13,56MHz. Technologia NFC ma swoje zastosowanie przede wszystkim wśród telefonów komórkowych, smartphonów, tabletów oraz innych mobilnych urządzeń elektronicznych[1]. Najczęściej stosowane tagi NFC można sklasyfikować w czterech typach: Tag typu 1 - ISO14443A, 96B-2kB, 106 kbit/s Tag typu 2 - ISO14443A, 48B-2kB, 106kbit/s Tag typu 3 - Sony FeliCa 2kB, 212 kbit/s Tag typu 4 - ISO14443A i B, 106 kbit/s lub 424 kbit/s,...

Internet rzeczy w 2020 roku

02 stycznia w Inne, Internet rzeczy

1.1.      Wstęp   Z założenia istotą RFID było stworzenie sprawnie działających technik identyfikacji obiektów. Od RFID zaczyna oczekiwać się coraz więcej, ponieważ technologia i wymagania otoczenia wciąż się zmieniają. W całkiem nieodległej przyszłości (rok 2020) można spodziewać się, że RFID będzie podstawą nowego zjawiska- Internetu rzeczy. Główną ideą Internetu rzeczy jest możliwość komunikowania się rzeczy/ przedmiotów między sobą bez ingerencji człowieka. Człowiek będzie jedynie konstruktorem i programistą. Taką perspektywę gwarantować będzie połączenie przedmiotów do Internetu oraz wykorzystanie technik identyfikacji. Z czasem wykonywanych operacji i działań tych urządzeń nie będzie nic ograniczać, będą one mogły przykładowo samodzielnie się naprawiać, konfigurować, aż wreszcie odgrywać...

Struktury procesów biznesowych

06 grudnia w Inne, Logistyka

1.   Struktura procesów biznesowych Istnieje wiele różnych obszarów, w których stosowana jest technologia RFID. W pracy skupiono się na  strukturze procesów biznesowych, które mają szerokie możliwości inicjujące zmiany z punktu widzenia logistyki. Termin „logistyka” ma rozległy zakres stosowania, więc najpierw zostanie określony zakres naszej analizy (rysunek 1). Rys. 1 Lancuch dostaw obejmujacy granice korporacyjne Źródło: Hansen, Gillert, „RFID for the Optimization of Business Processes” Obecnie, najwięcej uwagi poświęca się potencjalnej automatyzacji fizycznego przepływu towarów pomiędzy producentami dóbr konsumpcyjnych i detalistów. Ze względu na wykonalność, koncepcje systemowe są aktualnie ograniczone do używania technologii RFID w etykietowaniu palet i opakowań.  Poszczególne procesy obsługiwane są przez przypisanie...

Rynek RFID

04 grudnia w Inne

1.1 Łańcuch wartości RFID. Zaczniemy od analizy łańcucha wartości RFID. Rysunek 3.1 pokazuje podstawowe komponenty łańcucha. Pomijana jest tutaj produkcja  układów scalonych (IC), jak np. chipy RFID, zamiast tego skupiamy się na poszczególnych etapach takich jak: produkcja wkładów (chip oraz antena) i tagów (np. inteligentne karty ), oraz produkcji przedmiotu oprogramowania czytnika, i wreszcie integracja systemu. Rynek RFID wciąż skonstruowany tak, że firma może skupić się na pojedynczym elemencie łańcucha wartości. Zaczynając od produkcji tagów, podstawą do tego jest układ scalony, który jest oparty na silikonie przyrządów półprzewodnikowych. Półprzewodniki produkowane są w specjalnej formie postaci wafla. Taki wafel to specjalny dysk, który może...

Płatności zbliżeniowe – opis rynku, stan obecny oraz prognozy rozwoju.

01 grudnia w Inne

Czym są płatności zbliżeniowe? Płatności zbliżeniowe, zwane też płatnościami bezstykowymi to forma bezgotówkowej transakcji możliwej do przeprowadzenia dzięki technologii radiowej tzw. RFID.  Przy wykorzystaniu standaryzowanych protokołów oraz urządzeń, potrzeba autoryzowania transakcji (czyli podania kodu pin), jaki i bezpośredniego kontaktu nośnika z terminalem, została wyeliminowana. Korzystając z nośnika, który oprócz formy karty może przyjmować postać zegarka, breloka czy też telefonu komórkowego, zbliżamy go do urządzenia skanującego, co pozwala na skrócenie czasu trwania operacji płatności. Przesyłanie informacji odbywa się z odległości 3-5 cm od skanera. Warto dodać, że przywilej szybkich płatności gotówkowych dotyczy jak na razie zakupów nie przekraczających 50 zł (w innych...

Czym jest Internet rzeczy?

01 grudnia w Inne, Internet rzeczy

Czym  jest Internet rzeczy? Niewątpliwie prawie każdy człowiek XXI wieku korzysta z udogodnień globalnej sieci komputerów jaką jest Internet. Dzięki niemu ludzie mogą komunikować się w szybki i skuteczny sposób bez względu na dzielące ich odległości. Rosnące potrzeby użytkowników sieci jak również coraz to nowsze i tańsze technologie produkcji są jednym z powodów, dla których tworzą się nowe idee związane z Internetem. Słuszna wydaje się opinia Jamesa Lawa, architekta z Hongkongu, którego firma skonstruowała lustro z dostępem do Internetu „Wewnątrz budynków Internet jest już wszechobecny, ale wciąż nie wszedł do zapełniających je przedmiotów, jak krzesła, drzwi, stoły i lustra”[1]. Dlatego też powstała idea...

Architektura i serwisy

22 listopada w Inne

Architektura IT wyższego zaawansowania  Automatyczna identyfikacja jednostek logistycznych RFID najczęściej kojarzona jest z falami radiowymi, antenami i tagami, nie myślimy co dzieje się z danymi które są odczytywane za pomocą tych urządzeń.  Muszą one w sposób zintegrowany współpracować z oprogramowaniem IT funkcjonującym w przedsiębiorstwie. Tak więc oprogramowanie to musi posiadać odpowiednią architekturę w której uwzględnione będzie funkcjonowanie metody RFID. Architektura systemu informatycznego jest to podstawowa organizacja systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jej budowy i rozwoju gdzie system RFID będzie funkcjonował w harmonii z jego elementami. Jedną z koncepcji tworzenia systemów informatycznych opartą na usługach...

Prognoza i rozwój technologii pasywnych transponderów RFID w latach 2007 – 2022

21 listopada w Ekonomia, Inne

Niniejszy artykuł powstał na podstawie tłumaczenia dokumentu: European passive RFID market sizing 2007 -2022 ze stron projektu Bridge GS1 – zakres działalności Tematem przedstawianej pracy jest technologia pasywnych tagów i czytników RFID. Jej celem jest określenie potencjału rozwoju tych urządzeń w przeciągu kolejnych 15 lat. Praca ma na celu pokazanie wzrostu zastosowania czytników RFID w głównych branżąch przemysłu, a także możliwości ich zastosowania. Ponadto zostaną wspomnaine już realizowane implementacje transponderów w niektórych największych firmach globalnych. GS1 jest to organizacja poświecona polepszaniu efektywności łańcuchów dostaw, jak i zagadnień związanych z popytem, zarówno na świecie oraz w poszczególnych, konkretnych branżach. Portfolio produktów jest zróżnicowane, rozwiązania i technologie standardowe...

Ekonomia wdrażania technologii RFID

13 listopada w Ekonomia, EPCGlobal, Inne, Logistyka

1. Wprowadzenie W latach 1990 zaczęto uważać, że Technologia Informatyczna tworzy nową ekonomię, dzięki której zmieniła świat, w którym żyjemy. Wraz z implozją Nowej Ekonomii i pogłębiającą się recesją w 2001 roku zauważono, że „technologiczna rewolucja” przyczyniła się do stworzenia nowych mediów. W przypadku IT można zauważyć, iż  postępy w technologii są wyższe niż początkowo oczekiwano. Cyfrowa ekonomia coraz bardziej się rozwija. Integrację IT można rozumieć jako całkowite połączenie wszystkich aspektów ekonomii i społeczeństwa, które przyczyniają się generowania wzrostu ekonomicznego oraz dobrej koniunktury.  Obecnie RFID przeżywa ogromne zainteresowanie z powodu stosowania go w praktyce korporacyjnej, polityce publicznej i kwestiach konsumenckich –...