Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Badania RFID w Polsce
374
post-template-default,single,single-post,postid-374,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Badania RFID w Polsce

Badania RFID w Polsce

20:59 19 Marzec w Badania

Niniejszy artykuł ma na celu zoobrazowanie w jakim stopniu system automatycznej identyfikacji obiektów rozwinął się w Polsce oraz jakie jednostki badawcze oraz firmy zajmują się zagadnieniem RFiD na terenie naszego kraju.

 

Technologia RFID w Polsce w przeciągu paru ostatnich lat wykonała milowy krok naprzód. Coraz więcej przedsiębiorstw jest zainteresowanych implementacją tej technologii w swoim łańcuchu dostaw, ale nie tylko. Firmy te widzą duży potencjał płynący z wykorzystania RFID w swoich przedsięwzięciach. Po drugiej stronie stoją korporacje zajmujące się dostarczaniem najnowocześniejszych technologii logistycznych, które widzą zapotrzebowanie na rynku i natychmiast tą lukę starają się wypełnić. Akcja powoduję reakcje, i tak właśnie stało się w tym przypadku. Niestety w Polsce problemy są dostrzegane trochę później niż w Europie czy na świecie i dlatego zastosowanie i badania tej technologii w Polsce zaczęło się stosunkowo niedawno. Można się jednak spodziewać rozwoju z tendencją paraboli, ponieważ pozytywy jakie za tym idą są nieograniczone.

 

 

 

EPC Global- ILiM

Nad upowszechnieniem i standaryzacją technologii RFID w Polsce czuwa organizacja EPC Global przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. W laboratorium logistycznym ILiM prowadzone są prace badawcze związane z technologią funkcjonowania RFID. W tym celu zbudowano model bramy magazynu, na której zamocowana jest antena emitująca i odbierajaca sygnały radiowe pomiędzy czytnikiem a transponderem (tagiem, chipem). Prezentowane na poniższych zdjęciach stanowisko laboratoryjne powstało przy udziale firm – dostawców technologii RFID, które zaangażowały się we wspólne przedsięwzięcie.  Drukarkę marki Zebra R4M dostarczyła do prób firma JANTAR sp. z o.o. z Bielska Białej, czytnik wraz z anteną marki SAMsys dostarczyła do prób firma BCS Polska Sp. z o.o. z Nowego Sącza.
Laboratorium RFID przeznaczone jest głównie do obrazowania procesu identyfikowania i pobierania danych drogą radiową. Realizację projektu rozpoczęto od wizyt roboczych w podobnych, istniejących już w Europie Zachodniej laboratoriach EPC/RFID, certyfikowanych przez EPCglobal, w których zainstalowane są odpowiednie urządzenia RFID. Celem przeprowadzonych wizyt było rozpoznanie zasad funkcjonowania laboratoriów i zapoznanie się z ich organizacją.

 

Scheamt budowy laboratorium ILiM

 

Laboratorium to będzie odróżniać się od innych tym, że miejsce to jest udostępniane wszystkim zainteresownym, w celu symulacji rzeczywistego łańcucha dostaw lub magazynu z wykorzystaniem technologii RFiD zgodnie ze standardami EPCglobal.

Wymienić należy następujące etapy procesu wdrożeniowego w zakresie usług świadczonych przez Laboratorium:

  • badanie istniejącego środowiska u klienta i jego ocena wraz z wytycznymi ewentualnych zmian,
  • badanie wstępne dostarczonych opakowań z produktami klienta w Laboratorium EPC/RFID,
  • wdrożenie projektu z udziałem partnerów i jego weryfikacja praktyczna.

Badania oferowane przez Laboratorium EPC/RFID obejmą szczegółowo następujące zagadnienia:

  • badanie kompatybilności oraz skuteczności sprzętu dostarczonego przez różnych producentów, pod kątemskuteczności odczytywania tagów na opakowaniach klienta,
  • badanie wpływu różnych czynników na skuteczność czytania tagów RFID umieszczonych na opakowaniach produktów dostarczonych przez klientów.

W przyszłości przewiduje się również testowanie tagów RFID dla chłodni:

  • badanie wpływu oszronienia tagów podczas przechowywania, a także badanie wpływu kondensacji pary wodnej na produktach przy ich wyjmowaniu z chłodni,
  • dobór czytników i tagów pracujących w takich warunkach,
  • określenie, jak można dopasować procesy w chłodni w celu przystosowania się do tej kondensacji i do innych problemów, co może oznaczać zmiany w tym, gdzie i kiedy tagi będą odczytywane.

Poniższy link odnosi do strony gdzie można obejrzeć parę zdjęć tego właśnie laboratorium:

ZDJĘCIA

 

 

Politechnika Warszawska

 

W zakładzie radiokomunikacji Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prowadzone są, między innymi, badania nad technologią RFiD. Prace naukowo-badawcze Zakładu  dotyczą głównie zagadnień przesyłania informacji za pomocą fal radiowych szczególnie z wykorzystaniem możliwości techniki cyfrowej oraz zaawansowanych technologii informatycznych. Podejmowane są również zagadnienia projektowania systemów i urządzeń radiokomunikacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieciach komórkowych oraz łączach radiowych krótkiego zasięgu), a także zagadnienia techniki emisji i odbioru radiowego oraz miernictwa radiokomunikacyjnego. Badania naukowe prowadzone są w ramach projektów europejskich, grantów KBN, prac statutowych i własnych.

 

 

Politechnika Gdańska- Projekt Specmonitoringu

 

Inżynierowie z Politechniki Gdańskiej pracują nad specjalnym systemem monitoringu, który umożliwi maszynom automatyczne wykrywanie np. bójki, przekroczenia prędkości czy innych sytuacji niebezpiecznych. Po zidentyfikowaniu takiego zdarzenia informacja o nim będzie wysyłana do specjalnego centrum lub funkcjonariuszy pracujących w terenie.
System składałby się m.in.: z kamer, mikrofonów, czytników RFID czyli małych nadajników radiowych, dzięki którym można lokalizować miejsce położenia poszczególnych osób. W przypadku monitoringu wizyjnego obraz pochodziłby z założonych wcześniej kamer miejskich, kamer założonych w ramach systemu lub w ramach prowadzonych eksperymentów. Obecnie działa 5 stacji badawczych, które testują oprogramowanie.
System zidentyfikuje wszystkie elementy ruchome. Na podstawie analizy ich zachowania i wyglądu, rozpozna je jako osoby czy samochody. Możliwe będzie również określenie konkretnego zachowania danej osoby. Wiadomo będzie czy taka postać stoi, siedzi czy np. jedzie na rowerze. Kolejnym krokiem będzie określenie bardziej złożonego zdarzenia czy sytuacji.
System może np. wykryć sytuację porzucenia bagażu na lotnisku czy w metrze. Dr Piotr Dalka opisuje to w następujący sposób: „Algorytm do tego typu analizy jest dosyć prosty. Jeśli mamy pewien obiekt, który jest osobą, a później zauważamy, że pojawia się drugi obiekt, który nie jest ani osobą, ani samochodem lecz pewną małą rzeczą, to możemy ją określić jako przedmiot. Ten mały obiekt pojawia się obok tego, który jest osobą. Obiekt osoby odchodzi, a my mamy pozostawiony obiekt nieruchomy. Na podstawie prostej dedukcji można wysnuć wniosek, że ta osoba coś zostawiła na ziemi”. Dla systemu może oznaczać to sytuację podejrzaną. Jeśli po przekroczeniu określonego minimum czasu, osoba po porzucony przedmiot nie wraca to efektem może być wysłanie do odpowiednich służb, komunikatu o niebezpiecznym zdarzeniu.
Możliwe jest również rozpoznanie za pomocą odpowiednich algorytmów takich incydentów jak bójka czy napad. Po przeprowadzeniu analizy określającej występujące w zdarzeniu obiekty, zakładając, że rozpoznany jest m.in. kierunek ich ruchu to możliwe jest zbudowanie i wmontowanie do systemu definicji zdarzenia. Wystarczy, że zaimplementowany zostanie algorytm, w którym wiele osób porusza się blisko siebie, wtedy system będzie wiedział, że dzieje się coś niestandardowego.
Nowoczesny monitoring, może służyć również rejestracji różnego rodzaju wykroczeń drogowych. Za pomocą opisanych wyżej sposobów oraz odczytania numeru rejestracji i prędkości z jaką pojazd się poruszał, zapisu jego ruchu możliwe będzie automatyczne wykrycie: przekroczenia prędkości, niedozwolonego wyprzedzania, parkowania w zakazanym miejscu czy przejazdu na czerwonym świetle.
Za pomocą chipów RFID system umożliwi monitoring np. osób podejrzanych, które powinny znajdować się pod obserwacją. Sygnał nadawany przez chipy w założeniu można odbierać za pomocą czytników zamontowanych w środkach komunikacji miejskiej. Kamery będące w pobliżu obserwowanej osoby, mogą dokonywać jej identyfikacji. System umożliwi rozpoznanie kierunku, w którym taka osoba podąża. W taki sam sposób umożliwione będzie wykrycie miejsca np. cennych skradzionych przedmiotów, oczywiście o ile miały one wcześniej zamontowany chip RFID.
System może wykrywać niebezpieczne sytuacje związane z konkretnym dźwiękiem. Konieczna jest do tego analiza tego dźwięku. Identyfikacji będą poddawane takie odgłosy jak krzyk, tłuczone szkła czy strzał z pistoletu. Po zidentyfikowaniu takiego dźwięku kamera skieruje się w stronę jego źródła. Jeśli źródłem tym będzie przemieszczająca się osoba, to będzie ją można obserwować za pomocą sąsiednich kamer. System zakłada, że o znanych już szczegółach zdarzenia powiadamiany będzie operator, który obejrzy zarejestrowane zdarzenie i w zależności od potrzeb zawiadomi np. patrol policyjny.
Dzięki zainstalowaniu rozmaitych algorytmów system może pomóc w rozwiązywaniu bardzo zróżnicowanych sytuacji zagrażających życiu czy bezpieczeństwu. Obserwacja z użyciem podczerwieni pozwoli określić temperaturę ciała poszczególnych osób. Jeśli w kamerze przez dłuższy czas pozostawała będzie osoba o bardzo niskiej temperaturze ciała, to system może zidentyfikować ją jako np. zagrożonego zamarznięciem bezdomnego, a następnie zawiadomić pogotowie czy policję.

 

 

 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – PAP SA

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

  

 

Firmy interesujące sie zagadnieniem RFiD


Softex Data

Jedną z pierwszych firm w Polsce, która otworzyła własne centrum RFID, była firma Softex Data. Firma otworzyła własne laboratorium do badań nad RFID. Zostało ono zbudowane w oparciu o urządzenia marki Printronix, SAMSys oraz oprogramowanie firmy Teklynx. Printronix specjalizuje się w produkcji drukarek inteligentnych etykiet (smart labels) do zastosowań w środowiskach przemysłowych, w których stopień niezawodności działających tam urządzeń jest czynnikiem krytycznym i decydującym o ciągłości działania procesów biznesowych i technologicznych. Z kolei SAMSys jest producentem wielo-protokolarnych czytników RFID. Tym samym czytniki SAMSys -a nie są dedykowane do współpracy z etykietami radiowymi tylko wybranego producenta. Umożliwia to użytkownikowi na elastyczność w doborze etykiet radiowych, specjalnie do swoich wymagań.

 

 

LOIGSYS

Logisys jest pratnerem RFID SI AG. RFID SI AG dostarcza wyspecjalizowany pakiet usług doradczych, wdrożeniowych, informatycznych i sprzętowych związanych z RFID dla dostawców towarów świeżych do sieci Metro AG i REWE AG w Niemczech. Firma  powstała w odpowiedzi na rozpoczęcie fazy wdrożeń narzędzi i technologii RFID do łańcuchów dostaw wielkich niemieckich detalistów. Implementacja ma zapewnić znakowanie i śledzenie przepływu towarów za pomocą znaczników RFID. Odbiorcy projektów Konsorcjum to wytwórcy i dostawcy towarów takich jak: mięso, wędliny, warzywa, owoce, kwiaty i inne. W tym partnerstwie Logisys odpowiada za integrację sprzętu z logiką systemową obsługującą procesy związane ze znakowaniem RFID, oprogramowanie middleware oraz za współtworzenie głównego produktu firmy czyli RFID Shifter.

 

JANTAR Sp. z o.o.

 

Specjalizuje się w rozwiązaniach automatycznej identyfikacji opartych o kody kreskowe i technologie RFID dedykowanych dla przemysłu, handlu, logistyki, administracji. (Członek EPCglobal)

 

 

COMEX

Comex produkuje etykiety, bilety i karty w technologii RFID. Wykorzystywane są w transporcie publicznym, logistyce, ale również na stokach narciarskich. Klientami są krajowi odbiorcy, ale również dużą część produkcji kieruje za granicę. Comex oferuje projektowanie systemów opartych na technologii RFID, dostarczając sprzęt i oprogramowanie. Wdraża i prowadzi nadzór nad eksploatacją i serwis. ( członek EPC GLOBAL )

 

 

Nadleśnictwo Syców

Rozwiązania RFID zapewniają również szybkie i bezbłędne określenie lokalizacji obiektu na poziomie pojedynczego przedmiotu oraz dostęp do danych i możliwość ich aktualizacji w czasie rzeczywistym. Przykładem takiego rozwiązania jest System Identyfikacji Obiektów Leśnych, wdrożony w Arboretum Leśnym przy Nadleśnictwie Syców.

Inne jednostki zajmujące się problemem RFID: BCS Polska, SKK, HADATAP, SATIE.

 

 

Uważam, że Polski rynek RFID jest na bardzo dobrej drodze w dorównaniu rynkom zachodnim. Jedyną przeszkodą w osiągnięciu tego celu są jedynie koszta implementacji tych systemów oraz konserwatyzm polskich przedsiębiorców, Niestety wiele firm, słuchając wypowiedzi sceptyków o rzekomych niebezpieczeństwach czających się w systemach RFID, nie decyduje się nawet na wysłuchanie co mają do powiedzenia firmy próbujące wprowadzić RFID do powszechnego użytku. Miejmy nadzieję, koszta implementacji oraz mentalność ludzka w najbliższym czasie mocno się zmieną, i będziemy mogli cieszyć się udogodnieniami jakie niesie ze sobą technologia RFID.

 

Opracował: Marek Wachowski

 

Żródła:

Serwis Nauka w Polsce – PAP SA,

Czasopismo „e-Fakty” 6/2006,