Najnowsze artykuły
Technologie RFID i EPC | Badania RFID na świecie
351
post-template-default,single,single-post,postid-351,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-1.4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Badania RFID na świecie

Badania RFID na świecie

20:50 19 Marzec w Badania

Wstęp

System RFID może być użyteczny w wielu dziedzinach życia i zawodach takich jak handel, transport, bankowość, a nawet medycyna. Pozwala on na zwiększenie bezpieczeństwa i usprawnienie pracy. Dzięki temu staje się on coraz bardziej popularny na świecie, a producenci ścigają się w usprawnianiu tej technologii. System RFID rozwija się najszybciej w Europie, Azji i USA. Na światowym rynku panuje konkurencja i możemy przebierać wśród ofert producentów. W samych Stanach Zjednoczonych możemy znaleźć kilkadziesiąt firm oferujących technologię RFID.

Instytuty Badawcze

System RFID rozwija się tak szybko, że większość większych Uniwersytetów na świecie posiada swój instytut badawczy nad tą technologią, a pojedyncze centra łączą się w stowarzyszenia. Z pośród większych grup możemy wyróżnić Auto-ID Labs, GRFLA, RFID Alliance Lab.

Auto-ID Labs

http://www.autoidlabs.org

Auto-ID Labs jest wiodącym na świecie stowarzyszeniem akademickich instytutów badawczych nad RFID. Stowarzyszenie obejmuje siedem najbardziej renomowanych Uniwersytetów usytuowanych na czterech kontynentach. Dwa w Europie, trzy w Azji, jeden w Ameryce i Australii, których głównym celem jest stworzenie „Internetu Produktów” (Internet of things). Podobnie jak dzisiaj można znaleźć wszelkie informacje o firmie w Internecie, tak w niedalekiej przyszłości Internet umożliwi uzyskanie wszelkich informacji o produktach danej firmy. Będzie możliwe śledzenie ruchu produktów pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha. Stowarzyszenie pracuje nad wieloma projektami, które można podzielić na trzy grupy:
·    Sprzęty z RF i projektowanie chipów
·    Oprogramowanie
·    Projekty biznesowe, zastosowania przemysłowe, bezpieczeństwo i prywatność

MIT Auto-ID Lab, USA

http://autoid.mit.edu/cs/

Massachusetts Institute of Technology skupia się przede wszystkim na tworzeniu nowych standardów i rozpowszechnieniu technologii RFID. Pracuje miedzy innymi nad rozwinięciem Elektronicznego Kodu Produktu (EPC) oraz języka PML (Physical Markup Language).

Adelaide Auto-ID Lab, Australia

http://autoidlab.eleceng.adelaide.edu.au/index.php

The Adelaide Auto-ID Lab jest częścią Wydziału Elektryki i Elektroniki, Należącego do Uniwersytetu Elektrotechniki i Elektroniki, The University of Adelaide. Laboratorium koncentruje się na rozwoju sprzętu i oprogramowania. Zapewnia pomoc techniczną i usługi edukacyjne.

Auto-ID Lab na ICU, Korea

http://www.autoid.or.kr

Ma za zadanie rozpowszechnienie technologii RFID na terenie Korei.

Keio Auto-ID Lab, Japonia

http://www.kri.sfc.keio.ac.jp

Zadaniami laboratorium mieszczącego się na Uniwersytecie Keio w Japonii są
·    Rozpatrzenie i modyfikacji systemu ID 
·    Badanie i doskonalenie języka znaczników dla obiektów
·    Badanie i doskonalenie systemu oprogramowania

Fudan Auto-ID Lab, Chiny

http://www.autoidcenter.cn/

Auto-ID Lab na Uniwersytecie Fudan, Szanghaj, Chiny koncentruje się na rozpowszechnieniu technologii w Chinach, badaniu wyników technologii RFID na potencjalnych klientach.

GRFLA

http://www.rfidlab.unipr.it/en/

W GRFLA jest konfederacją koncentrującą laboratoria z całego świata. Posiada członków ze Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Korei i Chin. Celem GRFLA jest stworzenie mechanizmu komunikacji i współpracy między laboratoriami RF. Tematami badań GRFLA są:
·    Łańcuchy dostaw
·    Cykl życia produktu
·    Jakość żywności
·    Farmaceutyka
·    Opieka zdrowotna

Działalność badawcza obejmuje różne tematy z zastosowania RFID do procesów biznesowych, ze szczególnym naciskiem do Business Process Reengineering, studium wykonalności, technologii sprzętu i oprogramowania.

Członkowie GRFLA:
·    Institute Of Automation – Chinese Academy Of Sciences
·    Georgia Tech Research Institute
·    HKUST – Department of Computer Science and Engineering, Hong Kong
·    Research Center for Food Distribution and Retailing – University of Florida
·    Information Technology Research Institute – University of Arkansas
·    LIT Korea – Pusan National University
·    LogDynamics Lab – Universität Bremę
·    RFID Lab – Univesita Degli Studi di Parma

RFID Alliance Lab

http://www.rfidalliancelab.org/

The Information and Telecommunication Technology Center (ITTC) na Uniwersytecie Kansas podjęło współprace z  Rush Tracking Systems (prywatny integrator systemów RFID) oraz RFID Journal (wiodącą firmą medialną) aby utworzyć sojusz RFID Alliance Lab.

Instytucja prowadzi testy laboratoryjne w następujących obszarach:
·    Zależności częstotliwości i promieniowania
·    Wydajność wariancji w obrębie znacznika jednego rodzaju
·    Wydajność w pobliżu wody i metalu
·    Wydajność urządzeń w hałaśliwym środowisku
·    Wytrzymałość fizyczna na ścieranie, zgarniania, wyładowania elektrostatyczne
·    Odczytywanie na odległość

RFID Institute SA Africa

http://www.rfidtec.co.za

Instytut został powołany przez Swaziland Sugar Association w celu oceny możliwości stosowania technologii RFID do kontrolowania lokalnego i między kontynentalnego eksportu cukru. RFID Institute.SA Laboratorium oferuje dostęp do testów i użytkownia obiektów wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Dzięki wysokiej jakości urządzeniach i wykwalifikowanemu personelowi w laboratorium można wykonywać testy w celu:
·    Oceny aplikacji prototypowych poprzez wiedzę techniczna i sprzęt
·    Udowodnienia koncepcji poprzez próby i ocenę alternatyw
·    Odtwarzanie operacji RFID w celu zbadania możliwości akcesoriów bez wpływu na istniejące firmy
·    Udowodnić skuteczność rozwiązania w symulowaniu sytuacji „na żywo”

UW RFID Lab

http://www.uwrfidlab.org

Laboratorium należące do Uniwersytetu Wisconsin – Madison zajmuje się obecnie badaniami w celu znalezienia odpowiedzi na pytania:
·    Jak zawartość produktu, opakowanie i media wpływają na wydajność systemu RFID?
o    Odczyt (pojedynczy tag, multi-tag)
o    Możliwość zapisu
o    Projektowanie opakowań
·    Jaki wpływ ma środowisko zewnętrzne na wydajność systemu RFID i jakie są sposoby przezwyciężenia jego skutków?
o    Zakłócenia
o    Trwałość
·    Jak poszczególne elementy systemu RFID wpływają na ogólną wydajność systemu i jak ją poprawić?
o    Projektowanie znaczników (tag anteny, substratów)
o    Projektowanie czytników (czytnika anteny, czytnika kontrolera)
o    Architektura sieci
o    Architektura (struktury danych / zarządzanie danymi)
o    Architektura oprogramowania

IRTI Taiwan

http://www.itri.org.tw

W celu wspierania przemysłu rząd Tajwański sformułował szereg publicznego zastosowania RFID badaniem, którego zajmuje się Information Technology Research Institute. Instytut zajmuje się obecnie dwoma innowacyjnymi rozwiązaniami w systemach RFID:
·    Miniaturowy moduł RFID
·    Moduł RFID oparty ściśle na chińskim systemie śledzenia

Pierwszy będzie współpracować z telefonem komórkowym, wspierając w ten sposób Tajwańskie usługi telefonii komórkowej, a drugi pomoże producentom wzmocnić ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych w odpowiedzi na globalny trend stosowania technologii RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

IBM Privacy Research Institute

http://www.zurich.ibm.com

IBM jest obecnie zaangażowana w technologii RFID poprzez projekty badawcze, normalizacji inicjatywy i zaangażowanie klienta. Pracuje z partnerami przemysłowymi w celu dostarczenia kompletnych rozwiązań RFID. Dostarcza solidne rozwiązania dla łańcucha dostaw i innych branż. Początkowe projekty obejmują tagowanie i śledzenie palet i obiektów. IBM pracuje przede wszystkim nad zachowaniem prywatności i bezpieczeństwa konsumenta. Wyraźne korzyści z technologii RFID, zarówno dla detalistów i konsumentów muszą być dokładnie wyważone i uwzględniać potrzeby i obawy konsumentów w celu znalezienia rozwiązań korzystnych dla wszystkich zainteresowanych stron. Na wszystkich poziomach architektury RFID, IBM zaleca łączenie technologii i polityki, aby wymusić odpowiednie zabezpieczenia i funkcje ochrony prywatności partnerów handlowych poufności danych i prywatności konsumentów. W początkowej fazie projektu skupią się na ochronę poufności danych osobowych dla partnerów handlowych.

Texas Center for Digital Knowledge Institute

http://www.txcdk.org/

 

Texas Center for Digital Knowledge Institute znajdujący się na The University of North Texas-Denton zajmuje się następujacymi problemami:
·    Zmienne krytyczne RFID
·    Interoperacyjności w przemyśle
·    Prywatność
·    Normalizacja

Podsumowanie i Wnioski

Na całym świecie powstają instytucje badawcze, które dążą do rozpowszechnienia systemu RFID na poszczególnych kontynentach. W większości są nastawione na rozwój technologii, ale także na jej ujednolicenie i normalizacje. Coraz większy nacisk kładziony jest na zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności użytkownikom.
Choć większość laboratoriów usytuowana jest w Europie, Azji i Ameryce istnieją także instytucje badawcze w Afryce. Środowiska akademickie łączą się tworząc większe organizacje współpracujące z rządami, producentami i odbiorcami technologii RFID.
Ze względu na ogromne zapotrzebowanie będzie powstawać coraz więcej laboratoriów, które będą pracować nad dostosowaniem systemu RFID do potrzeb użytkowników z wielu branży, bo jak łatwo można zauważyć technologia ta jest użyteczna i w medycynie i handlu i transporcie i w wielu, wielu innych dziedzinach.